நற்றிணை – Natrinai 201-400   

Vaidehi Herbert

Copyright ©  All Rights Reserved

If you go to http://sangailakkiyam.org, you can learn some easy poems, take up a very easy test and get a certificate. 

தமிழ் உரை நூல்கள்
நற்றிணை – ஔவை துரைசாமி – தமிழ் மண் பதிப்பகம், சென்னை
நற்றிணை – வித்துவான் H. வேங்கடராமன் – உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை
நற்றிணை – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
நற்றிணை – கு. வெ. பாலசுப்ரமணியன்

நற்றிணை 201, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நண்பனிடம் சொன்னது
மலை உறை குறவன் காதல் மட மகள்
பெறல் அருங்குரையள் அருங்கடிக் காப்பினள்
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள்
உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும்
செவ் வேர்ப் பலவின் பயம் கெழு கொல்லித்
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடுங் கோட்டு
அவ் வெள் அருவிக் குட வரையகத்து
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும்
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும்
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின்
மாயா இயற்கைப் பாவையின்
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே.

Natrinai 201, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his friend
You tell me that I should not think about
the mountain dweller’s innocent daughter
who is kept under great protection,
and that she’s too young,
and that she’ll not respond to my words.

Even if strong winds blow,
even if heavy rains pour rapidly,
even if thunder roars,
even if many hindrances arise,
even if the big earth swells up on the tall,
faultless peaks in the western mountains
with white waterfalls and jackfruit trees
with red roots, protected by the benevolent
Kolli Mountain goddess,

the girl with undying natural beauty
like that of a doll will not leave my heart!

Notes:  There are references to Kolli Mountain goddess in Natrinai 182, 185, 192, 201, 346 and 362.

Meanings:  மலை உறை குறவன் – mountain dweller, காதல் மட மகள் – loving innocent daughter, பெறல் அருங்குரையள் – she is difficult to get (குரை – ஓர் அசைநிலை, an expletive), அருங்கடிக் காப்பினள் – she is under heavy protection, சொல் எதிர் கொள்ளாள் – she will not respond to your words, இளையள் அனையோள் – she is young, உள்ளல் கூடாது – do not think about her, என்றோய் – you said, மற்றும் – also, செவ் வேர்ப் பலவின் – red root jackfruit tree’s, Artocarpus heterophyllus, பயம் கெழு – benefit yielding, கொல்லித் தெய்வம் – Kolli Mountain goddess, காக்கும் – protects, தீது தீர் – without evil, perfect, நெடுங் கோட்டு – tall peaks, அவ் வெள் அருவி – those white waterfalls, குட வரையகத்து – western mountain ranges, கால் பொருது இடிப்பினும் – even if fast winds roar, கதழ் உறை கடுகினும் – and even if heavy rains pour rapidly, உரும் உடன்று எறியினும் – even if thunder attacks with rage, ஊறு பல தோன்றினும் – even if difficulties arise, பெரு நிலம் கிளரினும் – even if the big land swells up, திரு நல உருவின் – her beautiful body, மாயா – undying, forever, இயற்கை – natural, பாவையின் – like a doll, போதல் – to leave, ஒல்லாள் – she will not agree, என் நெஞ்சத்தானே – from my heart

நற்றிணை 202, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம்சொன்னது
புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு
ஒலி பல் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு
மடப் பிடி தழீஇய தடக் கை வேழம்
தேன் செய் பெருங்கிளை இரிய வேங்கைப்
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும்
மா மலை விடரகம் கவைஇ காண்வர
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை
அறுமீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள்
செல் சுடர் நெடுங் கொடி போல
பல் பூங் கோங்கம் அணிந்த காடே.

Natrinai 202, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
Young lady!  May you live long!
Come and see your father’s beautiful
forest.  In its tall mountain with clefts,
a big-trunked elephant fights with a tiger,
his lovely tusks stained with blood.  He
twists the bark of a thick vēngai tree on a
ridge, and pearls drop from his tusks.  He
He hugs his mate, plucks the golden flowers
and feeds it to their calf, causing swarms of
honeybees to flee.

The rows of flower-dense kōngam trees look
like rows of lamps lit in the virtuous month
when the Pleiades constellation is in the sky.

Notes:   This poem was written by a Chēra king.  Akanānūru 282 has a similar description of pearls dropping from the tusks of an elephant.  Puranānuru 161, 170, Pathitruppathu 32, Thirumurukātruppadai 305 and Kalithokai 40 have references of pearls obtained from elephant tusks.

Meanings:  புலி பொர – fighting with a tiger, சிவந்த புலால் – red flesh, அம் செங் கோட்டு – from the beautiful red (with blood) tusks, ஒலி பல் – many flourishing, முத்தம் ஆர்ப்ப – sounds of pearls that are dropped, வலி சிறந்து – with great strength, வன் – strong,  சுவல் – high ground, ridge, பராரை – thick tree trunk, முருக்கி – twist, கன்றொடு – with a calf, மடப் பிடி – innocent female elephant, தழீஇய – hugging, தடக் கை வேழம் – a big-trunked male elephant, தேன் செய் – honey making bees,  பெருங்கிளை – big swarms, இரிய – to move, வேங்கை – Indian Kino tree, Pterocarpus marsupium, பொன் புரை – gold-like (flowers), கவளம் – food, புறந்தருபு ஊட்டும் – protects and feeds, மா மலை – tall mountain, huge mountain, விடரகம் – mountain clefts, mountain caves, கவைஇ – surrounded by, காண்வர கண்டிசின் – come and see, வாழியோ – may you live long,  குறுமகள் – young girl, நுந்தை – your father, அறுமீன் – pleiades, Karthikai month, பயந்த – yielded, அறம் செய் திங்கள் – month to do charity, செல் சுடர் நெடுங் கொடி – moving bright long rows, போல – like, பல் பூங் கோங்கம் – many flowering kōngam trees, Cochlospermum gossypium, அணிந்த காடே – the decorated forest

நற்றிணை 203, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்
தடந்தாள் தாழை முள்ளுடை நெடுந் தோட்டு
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூங்
கோடு வார்ந்தன்ன வெண் பூத் தாழை
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கித் தாது சோர்பு
சிறுகுடிப் பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும்
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது
கதழ் பரி நெடுந் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்கச்
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும்
உயவுப் புணர்ந்தன்று இவ் அழுங்கல் ஊரே.

Natrinai 203, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
If separated from him even for
a day after our intimate friendship
in the fragrant grove on the sand dunes
brought by the roaring waves,
……….where thālai trees with large trunks
……….and tall, thorny fronds with flourishing
……….buds bear lovely conch-like, lovely white
……….flowers that drop pollen when attacked
……….by the overflowing waves, remove fish
……….stench on our small village streets,
we are saddened.

Without considering our pain and not knowing
it is wrong, this town gossips when he comes in his
tall chariot and fast horses.  It adds to our distress!

Meanings:  முழங்கு திரை – roaring waves, கொழீஇய – heaped, மூரி எக்கர் – huge sand dunes, தடந்தாள் தாழை – thālai trees with large trunks, thālai trees with curved trunks, Pandanus odoratissimus, முள்ளுடை – with thorns, நெடுந் தோட்டு அக மடல் – very tall inner fronds, பொதுளிய முகை – thriving buds, முதிர் – old, வான் – white, bright, பூங் கோடு –  lovely conch shells, வார்ந்தன்ன – like placed, வெண் பூத் தாழை – white thālai trees, flowers, Pandanus odoratissimus, எறி திரை உதைத்தலின் – since the attacking waves hit against it, பொங்கி – overflowing, தாது சோர்பு – drops its pollen, சிறுகுடிப் பாக்கத்து மறுகு – streets of the small seaside village, புலா மறுக்கும் – removes the flesh stink, மணம் கமழ் – fragrance spreading, கானல் – grove, இயைந்த நம் கேண்மை – our intimate friendship, ஒரு நாள் பிரியினும் – even if separated for a day, உய்வு – escaping, அரிது – difficult,  என்னாது – without considering, கதழ் பரி – fast horses, நெடுந் தேர் – tall chariot, வரவு ஆண்டு – coming there, அழுங்கச் செய்த – gossiped about it, தன் தப்பல் அன்றியும் – not understanding its mistake, உயவுப் புணர்ந்தன்று – adds distress, இவ் அழுங்கல் ஊரே – this town that gossips, this uproarious town

நற்றிணை 204, மள்ளனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை
குளிர்வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ
குறுஞ் சுனைக் குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய
நறுந் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உணக்
கூறு இனி மடந்தை நின் கூர் எயிறு உண்கு என
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து
தான் செய் குறியில் இனிய கூறி
ஏறு பிரி மடப் பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடிப் பெயரும்
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே.

Natrinai 204, Mallanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart, as the heroine’s friend listened nearby
I said to her,
“May I come when the sun goes
down, to your father’s wide field,
where you chase birds with rattles,
wearing clothes made of leaves and
sprouts?

May I come to the fragrant slopes
where we united, wearing blue
waterlilies from the small spring,
so that we can play?

O young woman!  Utter sweet words
desirous to my sad heart
and I will kiss you with sharp teeth.”

When she heard these words, as a
reply to that, she took me to the place
of our tryst, spoke sweetly, and like a
naive doe that is separated from a stag,
went to her small village with tall
bamboos.

My heart that kept looking at the
direction she went is not able
to let the mountain girl get away.

Notes:  There is another version of this poem with line 8 being தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி.

Meanings:  தளிர் சேர் – with sprouts, தண் தழை தைஇ – wearing cool leaf garments, நுந்தை – your father’s, குளிர்வாய் – with kulir – a device used to chase parrots in the millet field, வியன் புனத்து – in the wide millet field, எல் பட – at sunset, வருகோ – can I come, குறுஞ் சுனைக் குவளை – blue waterlilies from the small spring, அடைச்சி – wearing, நாம் புணரிய – where we united, where we were together, நறுந் தண் சாரல் ஆடுகம் – let us play in the fragrant cool mountain slopes, வருகோ – can I come, இன் சொல் – sweet words, மேவலைப்பட்ட – desired and sad, என் நெஞ்சு உண – to my heart’s content, கூறு இனி மடந்தை – tell me now O young woman, நின் கூர் எயிறு உண்கு – let me kiss you on your sharp teeth, என யான் தன் மொழிதலின் – when I told you so, மொழி எதிர் – as a reply to that, வந்து தான் செய் குறியில் இனிய கூறி – she took me to the place of our rendezvous and spoke sweetly, ஏறு பிரி மடப் பிணை கடுப்ப – like a naive female deer that is separated from the stag, வேறுபட்டு – thought differently, உறு கழை – bamboo filled, நிவப்பின் – tall, சிறுகுடிப் பெயரும் – going to the small village, கொடிச்சி – mountain girl, செல் புறம் நோக்கி – looking at the direction she went, விடுத்த நெஞ்சம் – heart that lost her, விடல் – letting her go, ஒல்லாதே – it is not possible

நற்றிணை 205, இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து
ஆளி நன்மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்ப்
பூம் பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைந் நுதி
ஏந்து வெண் கோட்டு வயக் களிறு இழுக்கும்
துன் அருங்கானம் என்னாய் நீயே
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய
ஆள் வினைக்கு அகறிஆயின் இன்றொடு
போயின்று கொல்லோ தானே படப்பைக்
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர்
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமைக் கவினே.

Natrinai 205, Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
You have to go through harsh
forests in the mountain slopes,
where waterfalls roar down, and a
fierce āli with bright stripes drags
away a bull elephant with white, lifted
tusks with sharp ends, killed by a tiger.

If you leave now without consideration,
the girl with eyes resembling bluelilies,
and dark skin color, lovely like thorny
eengai’s tender sprouts drenched in the
monsoon’s heavy rains, will waste away!

Notes:  The animal āli is unidentified.  It could be the Indian striped hyena since it is a fierce scavenger animal, or a mythical animal.  There are references to this animal in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207 and Porunaratruppadai 139.

Meanings:  அருவி ஆர்க்கும் – waterfall roaring, பெரு – tall, வரை அடுக்கத்து – in the mountain ranges, ஆளி – āli, நன்மான் – a fine animal, வேட்டு எழு – rose up and hunted, கோள் உகிர் – killer claws, seizing claws, பூம் பொறி – bright marks, bright spots, உழுவை – tiger, தொலைச்சிய – killed , வைந் நுதி – sharp tips, ஏந்து வெண் கோட்டு – lifted white tusks, வயக் களிறு – strong elephant, இழுக்கும் – drags, துன் அருங்கானம் – harsh forest that is difficult for those who go, என்னாய் நீயே – you do not consider that, குவளை – blue waterlily, உண்கண் – eyes with கண் மை, இவள் ஈண்டு ஒழிய – she’ll waste away here, ஆள் வினைக்கு – for manly effort/to earn wealth, அகறி ஆயின் – if you leave, இன்றொடு – now, போயின்று கொல்லோ தானே – if you go, படப்பை – grove, கொடு முள் – harsh thorns, ஈங்கை – eengai bush, தொட்டாற்சுருங்கி, touch-me-not plant, Mimosa Rubicaulus, நெடு – long, மா – dark, அம் தளிர் – beautiful tendrils, நீர் மலி – water filled, கதழ் – rapid, பெயல் தலைஇய – when it rains, ஆய் நிறம் – beautiful color, புரையும் – like, இவள் மாமைக் கவினே – her dark beauty

நற்றிணை 206, ஐயூர் முடவனார் குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது, தலைவன்கேட்கும்படியாக
துய்த் தலைப் புனிற்றுக் குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி
தோடு அலைக் கொண்டன ஏனல் என்று
துறுகல் மீமிசைக் குறுவன குழீஇ
செவ்வாய்ப் பாசினம் கவரும் என்று அவ்வாய்த்
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என
எந்தை வந்து உரைத்தனனாக அன்னையும்
நன்னாள் வேங்கையும் மலர்கமா இனி என
என் முகம் நோக்கினள் எவன் கொல் தோழி
செல்வாள் என்று கொல் செறிப்பல் என்று கொல்
கல் கெழு நாடன் கேண்மை
அறிந்தனள்கொல் அஃது அறிகலென் யானே.

Natrinai 206, Aiyūr Mudavanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby – the friend is the voice of the heroine
My father said to me,
“Mature clusters of millet with
fuzzy tops are filled with milk;
they droop as their leaves sway.
Green parrots with red beaks
have gathered on the boulders.
Take this rattle and slingshot
and chase them away.”

Mother looked at my face and said,
“It is a good time for the vēngai
flowers to blossom.”

What is going on, my friend?
Does she think that I might go,
or does she think of confining me?

I wonder whether she is aware of my
friendship with the lord of the
mountains.   I do not know what she knows!

Notes:  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.   The suggestion is for the hero to come and marry the heroine soon.  The vengai flowers bloom during the millet harvest season.

Meanings:  துய்த் தலை – soft/fuzzy/fluffy top, புனிற்றுக் குரல் – mature clusters, பால் வார்பு இறைஞ்சி – mature (milk filled) grains bent/drooped, தோடு அலைக் கொண்டன – leaves swayed, ஏனல் – millet, என்று துறு கல் மீமிசைக் குறுவன குழீஇ – they have gathered on the big boulders to pluck, செவ்வாய்ப் பாசினம் – green parrot flocks with red mouths, கவரும் என்று – since they will take (the millet), அவ்வாய் – there, தட்டையும் புடைத்தனை – you make noises with the rattle, கவணையும் தொடுக்க – shoot with the slingshot, என எந்தை வந்து உரைத்தனனாக – my father came and said to me, அன்னையும் நன்னாள் வேங்கையும் மலர்க மா இனி என என் முகம் நோக்கினள் – mother looked at my face and said that the good day has come for the vēngai trees to bloom, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, எவன் கொல் தோழி – why is it my friend, செல்வாள் என்று கொல் – is she thinking that I could go, செறிப்பல் என்று கொல் – does she think of confinement, கல் கெழு நாடன் கேண்மை அறிந்தனள் கொல் – I wonder whether she knows about my friendship with the lord of the mountains, அஃது அறிகலென் யானே – I don’t know that

நற்றிணை 207, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – தோழி செவிலியிடம் சொன்னது
கண்டல் வேலிக் கழி சூழ் படப்பை
முண்டகம் வேய்ந்த குறியிறைக் குரம்பைக்
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென
நெடுந் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே
குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி
வந்தனர் பெயர்வர் கொல் தாமே அல்கல்
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ
கோட் சுறா எறிந்தென சுருங்கிய நரம்பின்
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழிக் குறுமகள்
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெருங்கால்
திரை எழு பௌவம் முன்னிய
கொலை வெஞ் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே.

Natrinai 207, Unknown Poet, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the foster mother
He comes in his tall chariot
with uproarious sounds
to our seashore village,
……….with thālai tree hedges, near
……….groves amidst the backwaters,
……….where people live in small-eaved
……….huts woven with mundakam
……….bushes and catch fat fish,
crossing sand dunes as tall as peaks.
His coming here will not end.
Or, will he leave and not return?

At nights, youngsters and elders
gather and tie knots on the nets
torn by horned sharks, using fiber.
Naive daughter of mature fishermen,
my friend with sweet words, will be
tormented by cruel children who carry
nets and fishing rods and brave the
ocean with strong waves caused by winds.

Notes:   There is a version of this poem where line 7 is கோட் சுறா எறிந்தெனக் கீட்படச் சுருங்கிய.  There is another version where line 7 is கோட் சுறா எறிந்தென சுருங்கிய நாம்பின். The friend is letting the foster mother know about the love affair, so that marriage can be arranged.

Meanings:  கண்டல் வேலி – thālai trees as fences, Pandanus odoratissimus, கழி சூழ் படப்பை – grove surrounded by backwaters, முண்டகம் வேய்ந்த – huts woven from mundakam, a thorny bush, kari mulli, solanum indicum, குறியிறை – small eaves, குரம்பை – huts, கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் – seashore village of those who catch fat fish, கல்லென நெடுந் தேர் பண்ணி வரல் – coming in the tall chariot with loud sounds, ஆனாதே – they do not end, குன்றத்து அன்ன குவவு மணல் நீந்தி வந்தனர் – came crossing sand dunes that are like hills, பெயர்வர் கொல் தாமே – will he return, அல்கல் – nights, இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – youngsters and elders gather with their relatives, கோட் சுறா எறிந்தென – since the horned sharks had ruined, சுருங்கிய – crushed, நரம்பின் – with fiber, with strings, முடி முதிர் பரதவர் – old fishermen who tie knots, மட மொழிக் குறுமகள் – naive worded young daughter, வலையும் தூண்டிலும் பற்றி – holding their nets and fishing rods, பெருங்கால் – strong winds, திரை எழு – rising waves, பௌவம் முன்னிய – those who went to the ocean, கொலை – killing, வெஞ் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – she has fallen to the cruel torments of children

நற்றிணை 208, நொச்சி நியமங்கிழார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி
அறல் போல் தெள் மணி இடை முலை நனைப்ப
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறுமகள்
செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் செலினும்
நோன்மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர்
கொன்னும் நம்புங்குரையர் தாமே
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர்
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள்
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன் தலை
இன் துணைப் பிரிந்தோர் நாடித்
தருவது போலும் இப் பெரு மழைக் குரலே.

Natrinai 208, Nochi Niyamankilār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with a bright forehead!
Why are you in despair?  Your
faultless eyes cry and pearl-like
clear tears flow down like streams
between your breasts as you sob.
Your pretty jewels are slipping.
Your lover will not leave you.

Even if he leaves, he will be
unable to bear love affliction.
He has great desire for you,
is kind, soft-natured,
and he pities you as he goes on
the wasteland paths seeking
wealth that is difficult to attain.

He will come back to you.
The rumbles of the clouds above
sound like they are coming toward
those pining to be with their lovers.

Meanings:  விறல் சால் – winning greatly, very beautiful, விளங்கு இழை – bright jewels, நெகிழ – slipping down, விம்மி – sob, அறல் போல் – like a stream, தெள் மணி – clear pearls, இடை முலை நனைப்ப – wetting between your breasts, wetting on your breasts, விளிவு இல – without blemish, கலுழும் கண்ணொடு – with crying eyes, பெரிது அழிந்து – great sorrow, எவன் இனைபு வாடுதி – why are you so sad, சுடர் நுதல் குறுமகள் – oh bright fore-headed girl, செல்வார் அல்லர் நம் காதலர் – your lover is not one who will leave, செலினும் – if he leaves, நோன்மார் அல்லர் நோயே – he will not bear love disease, மற்று அவர் – also he, கொன்னும் – greatly, நம்பும் குரையர் தாமே – he is of desiring nature, சிறந்த அன்பினர் – he is a very kind person, சாயலும் உரியர் – he is a delicate natured person, பிரிந்த – separated (on his way in the wasteland), நம்மினும் – more than you,  இரங்கி – he feels pity for you, அரும் பொருள் – difficult wealth, முடியாது ஆயினும் – even if he cannot get it, வருவர் – he will come back, அதன்தலை – hence, இன் துணை – sweet partners, பிரிந்தோர் – those who are separated, நாடி தருவது போலும் – like coming toward them, இப் பெரு மழைக் குரலே – these big clouds noises

நற்றிணை 209, நொச்சி நியமங்கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
மலை இடம் படுத்துக் கோட்டிய கொல்லைத்
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர்
சில வித்து அகல இட்டென பல விளைந்து
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள்
மழலை அம் குறுமகள் மிழலைஅம் தீங் குரல்
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே
படுங்கால் பையுள் தீரும் படாஅது
தவிரும் காலைஆயின் என்
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே.

Natrinai 209, Nochi Niyamankilār, Kurinji Thinai – What the hero said
Mountain dwellers prepared the curved
land which the rains made perfect, and
planted few seeds that grew to  many plants.
The grain spears matured and the plants
bent on the sides, unable to bear their weight.

My pretty, young mountain girl who protects
a field, talks sweetly like a parrot.  Parrots
understand her prattle.

If she is near me, my pain will end!    If she is
away from me,
my life and everything else goes away with her!

Meanings:  மலை – mountains, இடம் படுத்து – prepared, கோட்டிய – curved, sloped, கொல்லை – millet growing land, தளி – rain, பதம் பெற்ற – perfect, கான் உழு குறவர் – mountain dwellers who grow grains, சில வித்து அகல இட்டென – they plant few seeds, பல விளைந்து – grows into many, இறங்கு குரல் – mature grain spears that are slanted (because they are heavy), பிறங்கிய – splendid, ஏனல் உள்ளாள் – she’s in the millet field, மழலை – child-like talk, அம் குறுமகள் – beautiful young girl, மிழலை – prattle, அம் தீங் குரல் beautiful sweet voice, கிளியும் தாம் அறிபவ்வே – parrots understand what she says, எனக்கே – for me, படுங்கால் – when I hear that, பையுள் தீரும் – my pain will end, படாஅது – if I don’t, தவிரும் காலை ஆயின் – if she doesn’t be near me, என் – my, உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – my life and everything will go with her

நற்றிணை 210, மிளைகிழார் நல்வேட்டனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்
மறு கால் உழுத ஈரச் செறுவின்
வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்
செல்வம் அன்று தன் செய் வினைப் பயனே
சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர்
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்
மென்கண் செல்வம் என்பதுவே.

Natrinai 210, Milai Kilār Nalvēttanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from a prosperous town,
where
those who take baskets of seeds
to the lovely, huge wet fields where
stubble has been removed
and the land is plowed again,
return with many kinds of fish!

Big words from your high contacts
and swiftly moving conveyances
are not real wealth.  They are
the benefits of one’s own actions.

What is real wealth, the wise say,
is dreading the suffering of those close,
and having tenderness of heart!

Meanings:  அரிகால் மாறிய – stubble removed, அம் கண் அகல் வயல் – beautiful wide field, மறு கால் உழுத – re-plowed again, ஈரச் செறுவின் – in the wet fields, வித்தொடு சென்ற வட்டி – baskets taken with seeds to seed, பற் பல மீனொடு பெயரும் – return with many kinds of fish, யாணர் ஊர – man from rich town, நெடிய மொழிதலும் – speaking with arrogance, கடிய ஊர்தலும் – moving quickly(in chariots, horses etc.), செல்வம் அன்று – is not wealth, தன் செய் வினைப் பயனே – it is rewards that are got by one’s own acts, சான்றோர் – those with wisdom, செல்வம் என்பது – what wealth is, சேர்ந்தோர் – those close, relatives, புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – having the quality of dreading suffering, மென்கண் செல்வம் என்பதுவே – the wealth of tenderness of the heart

நற்றிணை 211, கோட்டியூர் நல்லந்தையார், நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல்
ஓதம் சென்ற உப்புடைச் செறுவில்
கொடுங்கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த
கருங்கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடுங் கோட்டுத்
துறு கடற் தலைய தோடு பொதி தாழை
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம்
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே.

Natrinai 211, Kōttiyūr Nallanthaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
To who can I talk about my pain
caused by his abandonment,
the lord of the shores
where a whiskered male shrimp
with curved back,
……….attacked by a black-legged
……….heron looking for food in the
……….salt pans fed by the moving
……….ocean waves, near the curved
……….brackish water,
fears white, bee-swarming flowers
of thālai with fronds, leaning toward
the sea and growing densely on the tall
heaps of sand brought by moving waves.

Notes:   These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.   Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே – to who can I tell my sorrow, ஊர் கடல் ஓதம் – waves in the moving ocean, சென்ற – goes, உப்புடைச் செறுவில் – in the salt pans with salt, கொடுங்கழி மருங்கின் – near the curved backwaters, இரை வேட்டு எழுந்த – desiring to hunt for food, கருங்கால் குருகின் – by a black-legged heron/egret/stork, கோள் உய்ந்து போகிய – escaped being killed/caught, முடங்கு புற – curved back, இறவின் – shrimp’s, மோவாய் ஏற்றை – male with whiskers, எறி திரை தொகுத்த – moving waves brought and heaped, எக்கர் நெடுங் கோட்டு – tall sand dunes, துறு – dense, crowded, கடல் தலைய – top slanting toward the ocean, தோடு பொதி தாழை – thālai trees with fronds, Pandanus odoratissimus, வண்டு படு – bee swarming, வான் போது – white flowers, வெரூஉம் – becomes afraid, துறை கெழு கொண்கன் – lord of the ocean with ports, துறந்தனன் எனவே – since he abandoned

நற்றிணை 212, குடவாயிற் கீரத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ
நெடுங்கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி
சுரஞ் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும்
நரம்பொடு கொள்ளும் அத்தத்து ஆங்கண்
கடுங்குரல் பம்பைக் கத நாய் வடுகர்
நெடும் பெருங்குன்றம் நீந்தி நம் வயின்
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன்
கவவுக் கொள் இன் குரல் கேட்டொறும்
அவவுக் கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே.

Natrinai 212, Kudavāyil Keerathanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her, announcing the hero’s return
He has crossed the tall mountains
of the Vadukars owning
fierce dogs and roaring drums,
passing a wasteland path
where a long-legged kananthul bird,
afraid of the net of an eyeing hunter,
cries clearly in sad tones that sound
like the loud, plucked strings of
musicians passing through the wasteland.

May you live long, my friend!
The new gold bangles on your arms
have become loose, and
your noble son hugs you, on seeing that.
Whenever we hear his sweet voice,
we are of concerned minds.

Notes:  There are only 2 references to this kananthul.  The other reference is in Kurunthokai 350, which is also in the Pālai landscape.  Commentators have not identified this bird.  The only descriptions we have are that it has long legs and pretty wings.

Meanings:  பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ – afraid of the catching net of the shrewd hunter, நெடுங்கால் கணந்துள் – kananthul bird with long legs, red wattled lapwing, அம் புலம்பு கொள் – beautiful sad/lonely, தெள் விளி – clear calls, சுரம் செல் கோடியர் – dancers/musicians who go to the wasteland, கதுமென இசைக்கும் நரம்பொடு கொள்ளும் – singing loudly along with their lute/harp strings, அத்தத்து – in the wasteland, ஆங்கண் – there, கடுங்குரல் – harsh sounds, பம்பை – drums, கத நாய் – fierce dogs, வடுகர் நெடும் பெருங்குன்றம் நீந்தி – crossed Vadukar’s tall peaks, நம்வயின் வந்தனர் – he is coming our way, வாழி தோழி – may you live long my friend, கையதை – on your arms, செம் பொன் கழல் தொடி – new gold loose bangles, நோக்கி – on seeing, மா மகன் கவவுக் கொள் – noble/dark/big son hugging, இன்குரல் கேட்டொறும் – whenever we hear his sweet voice, அவவுக் கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – we are of concerned minds

நற்றிணை 213, கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தலைவியின் தோழியரிடம் சொன்னது
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி
கன்று கால்யாத்த மன்றப் பலவின்
வேர்க் கொண்டு தூங்கும் கொழுஞ் சுளைப் பெரும் பழம்
குழவிச் சேதா மாந்தி அயலது
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும்
பெருங்கல் வேலிச் சிறுகுடி யாது என
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென
கருவி மா மழை வீழ்ந்தென எழுந்த
செங் கேழ் ஆடிய செழுங் குரல் சிறு தினைக்
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே?

Natrinai 213, Kachippēttu Perunthachanār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friends
O young women with tall,
lifted loins and long arms!

Even though you did not reply
when I asked you if it is yours,
the small village surrounded by
lofty mountains,

where waterfalls roar down, large
jackfruits with luscious segments
hang near the roots of a tree in the
common ground to which the legs
of a calf is tied,
and a brown cow with a young calf
eats the fruit and drinks water from a
stream near a dense bamboo thicket,

could you at least tell me whether
the millet field, thriving well after
heavy rains with thunder and lightning,
and bearing red colored, huge clusters
of swaying tiny millet, is yours?

Meanings:  அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls roar, பெரு வரை நண்ணி – reaching the tall mountains, கன்று கால் யாத்த – a calf with a rope tied on its legs, மன்றப் பலவின் – to the jackfruit tree in the common grounds,  Artocarpus heterophyllus,  வேர்க் கொண்டு – on the roots, தூங்கும் கொழுஞ் சுளைப் பெரும் பழம் – hanging large fruits with luscious big pieces, குழவிச் சேதா – tawny/brown cow with calf, மாந்தி – ate, அயலது – nearby, வேய் பயில் இறும்பின் – thicket with dense bamboo, ஆம் அறல் பருகும் – drinks flowing water, பெருங்கல் வேலிச் சிறுகுடி – small village with huge mountains as fences, small community with huge mountains as fences, யாது – which, என சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் – even if you will not tell me when I ask you, கல்லென – with loud sounds, கருவி மா மழை வீழ்ந்தென – since the crowded black clouds fell, since the dark clouds came down with thunder and lightning, எழுந்த – grown, raised, செங்கேழ் – red colored, ஆடிய – swaying, செழுங்குரல் சிறு தினைக் கொய் புனம் – field with mature clusters of tiny millet, காவலும் – that you guarding, நுமதோ  – is it yours, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, நீள் தோளீரே – O women with long arms

நற்றிணை 214, கருவூர்க் கோசனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும்
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என
வினை வயின் பிரிந்த வேறு படு கொள்கை
அரும்பு அவிழ் அலரிச் சுரும்பு உண் பல் போது
அணிய வருதும் நின் மணி இருங்கதுப்பு என
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உணக் கூறி
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து
செய் பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர்
கேளார் கொல்லோ தோழி தோள
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி
நகுவது போல மின்னி
ஆர்ப்பது போலும் இக் கார்ப் பெயல் குரலே.

Natrinai 214, Karuvūr Kosanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Fame, pleasure and charity, these
three rarely come to those who are idle.
With a principle different from laziness,
he separated from me due to his work.

“I will return and place freshly opened,
bee-swarming flowers
on your sapphire-colored black hair,”
he promised with his faultless heart,
before he left to earn wealth crossing the
many mountains covered with dark clouds.

The bangles on my arms have become loose
and I am deeply distressed.

Will my faultless lover not hear the monsoon
rain’s rumbling sounds
and lightning that appear to tease and laugh?

Meanings:  இசையும் இன்பமும் ஈதலும் – fame, pleasure and charity, மூன்றும் – these three, அசையுநர் இருந்தோர்க்கு – one who is idle, does not move, அரும் புணர்வு ஈன்ம் – do not come to them, என வினை வயின் பிரிந்த – separated due to business, வேறு படு கொள்கை – with a different principle, அரும்பு அவிழ் அலரி – flowers that open their petals, சுரும்பு உண் – bee-swarming, பல் போது அணிய – to adorn with many flowers, வருதும் – will come, நின் மணி இருங்கதுப்பு என – your sapphire-like dark hair, எஞ்சா வஞ்சினம் – strong promises, நெஞ்சு உணக் கூறி – felt with his heart and said, மை சூழ் வெற்பின் – mountains covered with dark clouds, மலை பல இறந்து – crossed few mountains, செய் பொருட்கு அகன்ற – left to earn wealth, செயிர் தீர் காதலர் கேளார் கொல்லோ தோழி – will our faultless lover not hear, தோள இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – loosening the bright bangles on the arms, கலங்கு அஞர் – distressing sorrow, எள்ளி நகுவது போல மின்னி ஆர்ப்பது போலும் – lightning and thunder like teasing and laughing, இக் கார்ப் பெயல் – this rainy season rain’s, குரலே – the sounds

நற்றிணை 215, மதுரைச் சுள்ளம் போதனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉக் கதிர் பரப்பி
பகல் கெழு செல்வன் குடமலை மறைய
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர்
நீல் நிறப் பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப
கரை சேர்பு இருந்த கல்லென் பாக்கத்து
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு
தங்கின் எவனோ தெய்ய செங்கால்
கொடு முடி அவ் வலை பரியப் போகிய
கோட் சுறாக் குறித்த முன்பொடு
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே.

Natrinai 215, Mathurai Chullam Pōthanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
The bright sun rises in the east,
spreads its colorful rays in the day,
and hides in the western mountains
in the lonely, painful evening hours.

Women living in huge houses and
wearing gleaming bangles light bright
lamps with oil made from collected fish fat.

You can stay with us today in our noisy
village on the shores of the blue ocean with
bright waves.  Our brothers will not return
without catching strong horned-sharks, which
tear their curved, knotted nets with red legs.

Notes:   There are a couple of references to fishing nets with red legs/rods.  These might have been wooden sticks attached to nets to act as floats.   Akanānūru 60, 220 and Natrinai 215 and 303 have references of red sticks attached to fishing nets.  Natrinai 175 also has a reference to lamps lit with fish oil.

Meanings:  குண கடல் இவர்ந்து – rising from the eastern oceans, குரூஉ – colorful, bright, கதிர் பரப்பி – rays spread, பகல் – daytime, கெழு – bright, செல்வன் – sun, குட மலை மறைய – hides in the western mountains, புலம்பு வந்து இறுத்த – loneliness came to hurt, புன்கண் மாலை – painful evening, இலங்கு வளை – bright bangles, மகளிர் – women, வியல் நகர் – wide house, அயர – tired or playful, மீன் நிணம் – fish fat, தொகுத்த – collected and melted, ஊன் – flesh, நெய் – oil, ஒண் சுடர் – bright light, நீல் நிறப் பரப்பில் – in the blue spread (ocean), தயங்கு திரை – moving waves, bright waves, உதைப்ப – lap, கரை சேர்பு இருந்த – near the seashore, கல்லென் பாக்கத்து – in the loud village, in the loud community, இன்று – today, நீ – you, இவணை – here, ஆகி எம்மொடு – with us, தங்கின் எவனோ – why don’t you stay with us, தெய்ய – அசை, an expletive, செங்கால் – red leg, red stem, கொடு – curved, முடி – knotted, அவ் வலை பரியப் போகிய – tearing that beautiful net, கோட் சுறா – sharks with horn, or swordfish with swords, குறித்த முன்பொடு – with strength, வேட்டம் வாயாது – without catching (hunting), எமர் வாரலரே – my brothers won’t return

நற்றிணை 216, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும்
இனிதே காணுநர்க் காண்புழி வாழ்தல்
கண்ணுறு விழுமம் கை போல் உதவி
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும்
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே
எரி மருள் வேங்கைக் கடவுள் காக்கும்
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண்
ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணிக்
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும்
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே.

Natrinai 216, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Marutham Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friend listened nearby
If he does not end my sorrow and unite
with me,
and will not become like a helping hand
that removes a speck of dust that irritates
the eye, then this town without him will
be a painful place.

Even though many have heard about
Thirumāvunni who tore off one breast due
to the pain caused to her by a stranger, they
do not care about her, who is near a platform
on a vēngai tree with flame-like flowers,
protected by god, in a field where herons raise
uproar.  Only those who like her will pity her!

Notes:  Scholars have considered this poem as evidence of the ancient Tamil culture having this theme of women tearing off their breasts, which can be seen in later Silappathikāram and Divyaprabandham.

Meanings:  துனி தீர் – without distress, கூட்டமொடு – uniting, துன்னார் ஆயினும் – even though he does not come, இனிதே – it is sweet, காணுநர்க் காண்புழி வாழ்தல் – to live seeing the one worth seeing, கண்ணுறு விழுமம் – dust that falls into the eyes, கை போல் உதவி – helping like the hand, நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் – even if they don’t remove the sorrow I face, இன்னாது அன்றே – it is painful, அவர் இல் ஊரே – the town without him, எரி மருள் வேங்கை – flame-like kino tree (has golden yellow flowers), Pterocarpus marsupium, கடவுள் காக்கும் – protected by gods, குருகு ஆர் கழனியின் – in a field where herons/egrets/storks  raise uproar, இதணத்து – on the platform, ஆங்கண் – there, ஏதிலாளன் – a stranger, கவலை கவற்ற – caused sorrow, ஒரு முலை அறுத்த – cut off one of her breasts, திருமாவுண்ணி – Thirumāvunni, கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் – even though many have heard about her, வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – those who desire alone will feel sad

நற்றிணை 217, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போலக்
காண் தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம்
இருங்கேழ் வயப் புலி வெரீஇ அயலது
கருங்கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி
பெருஞ்சினம் தணியும் குன்ற நாடன்
நனி பெரிது இனியனாயினும் துனி படர்ந்து
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி
புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே.

Natrinai 217, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend about the hero
In the lord’s mountain,
an elephant with rapid strides,
when seen, shines like the wealth
of those who live with fame.
It sees a dark-colored, strong
tiger nearby that moves away in fear.
To reduce his fury, the elephant attacks
with great rage, a black-trunked
vēngai tree, ruining it.

Even though he is a sweet person,
I will sulk because of my sorrow
since he moved to a place far away.
My quarrel will make him understand me!

Meanings:  இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல – like the wealth of those who live with fame, காண் தொறும் – whenever it is seen, பொலியும் – it shines, கதழ் வாய் வேழம் – an elephant with rapid walk, இருங்கேழ் வயப் புலி வெரீஇ – dark colored/large colored strong tiger that moves away in fear, அயலது – nearby, கருங்கால் வேங்கை – black-trunked kino tree, Pterocarpus marsupium, ஊறுபட மறலி – attacked and ruined, பெருஞ்சினம் தணியும் – to reduce its great anger, குன்ற நாடன் – lord of the mountains, நனி – abundant, பெரிது இனியனாயினும் – even though he is a greatly sweet person, துனி படர்ந்து – spreading sorrow, ஊடல் உறுவேன் – I wanted to sulk, தோழி – my friend, நீடு புலம்பு – long sorrow, சேண் அகல நீக்கி – to go far away, புலவி உணர்த்தல் வன்மையானே – I have quarreled with him to make him feel

நற்றிணை 218, கிடங்கில் காவிதிக் கீரங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே
வாவலும் வயின்தொறும் பறக்கும் சேவலும்
வளை வாய்க் இரும் பெடை நகுதொறும் விளிக்கும்
மாயாக் காதலொடு அதர்ப் படத் தெளித்தோர்  5
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும்
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும்
தமியேன் கேட்குவென் கொல்லோ  10
பரியரைப் பெண்ணை அன்றில் குரலே.

Natrinai 218, Kidangil Kāvithi Keerankannanār, Neythal Thinai – What the heroine said
The sun’s rays are feeble,
and daylight has faded,
losing its luster like a vine
that has dropped its flowers.

Bats fly from one place to
another and a male owl screeches
responding to the screeches of
his big female with a curved beak.

The one with unfading love
consoled me, before he left.
The season he agreed to be back
has ended.

A tawny owl sits on a big branch
of a thick-trunked neem tree
and hoots all night.

My love affliction makes me sad.
I am alone and distressed whenever
I hear an ibis cry from a palmyra
tree whose trunks have rough scales.

Notes:  There is another version of this poem with line 4 being நகை வாய்க் கொளீஇ நகுதொறும் விளிக்கும்.

Meanings:  ஞாயிறு – sun, ஞான்று – descended, கதிர் மழுங்கின்றே – the rays got feeble, எல்லியும் – night, பூ வீ கொடியின் – like a vine which had dropped its flowers, புலம்பு அடைந்தன்றே – has lost its luster, வாவலும் – and bats, வயின்தொறும் பறக்கும் – they fly from place to place, சேவலும் – a male bird, an owl, வளை வாய்க் இரும் பெடை நகுதொறும் விளிக்கும் – hoots in response whenever its big/dark female with a curved beak screeches, மாயாக் காதலொடு – with unfading love, அதர் பட – through the path, தெளித்தோர் – the one who consoled, கூறிய பருவம் கழிந்தன்று – the season that he promised has passed by, பாரிய – spread, பராரை வேம்பின் – on a thick-trunked neem tree, Azadirachta indica, படு சினை இருந்த – on a big branch, குராஅல் கூகையும் – a tawny owl, இராஅ இசைக்கும் – screeches all night, hoots all night, ஆனா நோய் அட வருந்தி – but my love affliction made me sad, இன்னும் – still, தமியேன் – I am sad, I am alone, கேட்குவென் கொல்லோ – do I not listen, பரியரைப் பெண்ணை – palmyra palm with rough trunk, Borassus flabellifer, அன்றில் குரலே – the cries of the ibis, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus

நற்றிணை 219, தாயங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கண்ணும் தோளும் தண் நறுங் கதுப்பும்
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம்
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால்
அலவனொடு பெயரும் புலவுத் திரை நளி கடல்
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடிப் பரதவர்
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர்
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்
கானல் அம் பெருந்துறைச் சேர்ப்பன்
தானே யானே புணர்ந்தமாறே.

Natrinai 219, Thāyankannanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes, shoulders and cool, fragrant
hair have lost their prior beauty.
Pallor has spread on my body.
Let my sweet life die if it has to!

I will still not sulk with the lord of the
huge shore with groves,
where the night lamps with bright lights,
lit by fishermen who live in a small village
and catch large fish in the vast ocean on
whose stinking waves, crabs with small
legs move,
appear like the early morning sun.

May you live long, my friend!

Meanings:  கண்ணும் தோளும் – eyes and shoulders, தண் நறுங் கதுப்பும் – and cool fragrant hair, பழ நலம் இழந்து – lost their original beauty, பசலை பாய – pallor has spread, இன் உயிர் – sweet life, பெரும் பிறிது ஆயினும் – even if I were to die, என்னதூஉம் புலவேன் – I will not quarrel even a little, வாழி தோழி – may you live long my friend, சிறு கால் அலவனொடு – with crabs with small legs, பெயரும் புலவுத் திரை – moving stinking waves, நளி கடல் – vast ocean, பெரு மீன் கொள்ளும் – catch huge fish, சிறுகுடிப் பரதவர் – fishermen in the small village, கங்குல் மாட்டிய – lit at night, கனை கதிர் ஒண் சுடர் – lamps with thick bright rays, முதிரா – early (morning), ஞாயிற்று – of the sun’s, எதிர் ஒளி – reflecting light, கடுக்கும் – like, கானல் அம் பெருந்துறைச் சேர்ப்பன் – the lord of the beautiful huge shores with groves, தானே – alone, யானே புணர்ந்தமாறே – when I united with him

நற்றிணை 220, குண்டுகட் பாலியாதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
சிறு மணி தொடர்ந்து பெருங்கச்சு நிறீஇ
குறு முகிழ் எருக்கங் கண்ணி சூடி
உண்ணா நல் மாப் பண்ணி எம்முடன்
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறுமாக்கள்
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி
முழவுக் கண் புலரா விழவுடை ஆங்கண்
ஊரேம் என்னும் இப் பேர் ஏமுறுநர்
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தேமொழிக்
கயல் ஏர் உண்கண் குறுமகட்கு
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே.

Natrinai 220, Kundukat Pāliyāthanār, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
If I wear a garland with tiny erukkam flowers
and ride a fine palm horse that does not eat,
one adorned with small bells and covered
with fabric, children will follow me on our
streets.  They are very wise!

The confused folks in our town,
where festivities  go on forever with tightly
tied drums with clay eyes that never dry,
if they knew the ways of the world,
would become strangers to the young
girl of sweet words and carp shaped eyes.

Notes:  The colophon for this poem states that it was uttered either by the hero or the heroine’s friend.  ‘Madal Ēruthal’ is the act of the hero climbing a palmyra stem horse and having it dragged through town.  He does this when the heroine does not respond to his love.  He wears erukkam flower garlands or bone necklaces, and subjects himself to street laughter.  This is his last-ditch effort to get the heroine.  Poems 146, 152, 220, 342 and 377 are about Madal Ēruthal.

Meanings:  சிறு மணி – small bells, தொடர்ந்து – strung, பெருங்கச்சு நிறீஇ – placed a long piece of cloth around its body, குறு முகிழ் – small buds, எருக்கங் கண்ணி – erukkam garland, erukkam strand, சூடி – wearing, உண்ணா நல் மா – a good horse that does not eat, பண்ணி – create, make, எம்முடன் – with me, மறுகுடன் – on the street, திரிதரும் சிறு குறுமாக்கள் – roaming little children, பெரிதும் சான்றோர் – they are greatly wise, மன்ற – asai, an expletive, sure, விசி பிணி – tightly tied, முழவுக் கண் புலரா – the clay eyes on drums do not dry, drums do not stop beating, விழவுடை ஆங்கண் – where there are festivities, ஊரேம் என்னும் – that they belong to this town,  இப் பேர் ஏமுறுநர் – those who are greatly confused here, தாமே ஒப்புரவு அறியின் – if they understand the situation, if they understand the ways of the world, தேமொழி –  sweet words, sweet tongue,  கயல் ஏர் – carp-like, Cyprinus fimbriatus, கெண்டை, உண்கண் – eyes with collyrium, eyes with kohl, குறுமகட்கு – to the young girl, அயலோர் ஆகல் என்று – will become strangers, எம்மொடு படலே –  within my hearing, agreeing with me

நற்றிணை 221, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
மணி கண்டன்ன மா நிறக் கருவிளை
ஒண் பூந் தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய
பொன் தொடர்ந்தன்ன தகைய நன் மலர்க்
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு தொறும் தூங்க
வம்பு விரித்தன்ன செம் புலப் புறவில்
நீர் அணிப் பெரு வழி நீள் இடைப் போழ
செல்க பாக நின் செய் வினை நெடுந் தேர்
விருந்து விருப்புறூஉம் பெருந் தோள் குறுமகள்
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நல் நகர் விளங்க
நடை நாட் செய்த நவிலாச் சீறடிப்
பூங்கண் புதல்வன் உறங்கு வயின் ஒல்கி
வந்தீக எந்தை என்னும்
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே.

Natrinai 221, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
Ride on charioteer!  Ride your tall
chariot through the forest, cutting
into the red earth, through the wide
path decorated with rain water,
like spreading fragrance, passing dark
blue karuvilai flowers that look like
like sapphire gems, bright kānthal
flowers on cool bushes, and beautiful,
bright golden kondrai flower clusters
that hang on every tree branch like
strung gold coins.

Let us go to our fine house and listen
to the sweet words of my wife,
who loves being hospitable to guests,
the wide-shouldered young lady with
lightning-bright jewels, as she goes to
our sleeping son with small feet, who
who just started to walk with unsteady
steps, his eyes as beautiful as flowers,
to greet him as he wakes up.

Meanings:  மணி கண்டன்ன மா நிறக் கருவிளை – dark colored karuvilai flowers that look like sapphire, Mussel shell creeper, Clitoria ternatea, ஒண் பூந் தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – along with bright thōndri flowers make the cool bushes beautiful, Malabar glory lily, Gloriosa superba, தொடர்ந்து அன்ன – like gold coins that are strung, தகைய – with beauty, நன் மலர்க் கொன்றை – beautiful kondrai flowers, கொன்றை (சரக்கொன்றை), கடுக்கை – Laburnum, Golden Shower tree, Cassia sophera, ஒள் இணர் – bright clusters, கோடு தொறும் தூங்க – hanging on every branch, வம்பு விரித்தன்ன – like spreading fragrance, செம் புலப் புறவில் – in the forest with red land, நீர் அணிப் பெரு வழி – wide path decorated with water, நீள் இடைப் போழ – split the land, செல்க பாக – ride oh charioteer, நின் செய் வினை நெடுந் தேர் – ride your tall chariot that rides, விருந்து விருப்புறூஉம் – desires to be hospitable to visitors, பெருந்தோள் குறுமகள் – the young lady with wide arms, young lady with wide shoulders, மின் ஒளிர் அவிர் இழை – wearing young jewels which gleam like lightning, நல் நகர் விளங்க – making the fine house to flourish, நடை நாட் செய்த – who just began to walk, நவிலா – not learned, unsteady, சீறடி – small feet, பூங்கண் புதல்வன் – son with flower like eyes, son with pretty eyes, உறங்குவயின் ஒல்கி – goes to where he is sleeping, வந்தீக எந்தை என்னும் – says ‘you are welcome my appa’, அம் தீம் கிளவி – lovely sweet words, கேட்கம் நாமே – for us to listen

நற்றிணை 222, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கருங்கால் வேங்கைச் செவ்வீ வாங்கு சினை
வடுக் கொளப் பிணித்த விடுபுரி முரற்சிக்
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று
பசுங்காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கிச்
செலவுடன் விடுகோ தோழி பலவுடன்
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில்
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது
பெருங்களிறு பிளிறும் சோலை அவர்
சேண் நெடுங் குன்றம் காணிய நீயே.

Natrinai 222, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  The curved branch
of the black-trunked vēngai tree
with red flowers has scars
caused by tight ropes of swings.

If you sit on the small, hand-made
swing,
I will pull, lift, and push you high,
and you with your loins covered
with new gem strands, will look like
a peacock flying in the sky.

You’ll be able to see the distant,
lovely mountain peaks of your lover,
where tall banana trees and valai
trees grow, where a huge bull elephant
screams, unable to find his sleeping mate
hidden behind the nearby low clouds.

Notes:  The male elephant unable to find his mate implies that the hero is unable to meet the heroine.

Meanings:  கருங்கால் – black trunk, வேங்கை – vēngai tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, செவ்வீ – red flowers, வாங்கு சினை – curved branch, வடுக் கொள – caused scars பிணித்த – tied, விடு புரி முரற்சி – tightly woven rope, கை புனை – hand-made, சிறு நெறி – small swing, வாங்கி – pull, பையென – slowly, விசும்பு – sky, ஆடு – flying, ஆய் – beautiful, மயில் கடுப்ப – like a peacock, யான் – I, இன்று – today, பசுங்காழ் – new gold strands, new pearl strands, gem strands, அல்குல் – loins, waist, பற்றுவனன் ஊக்கி – I will hold and lift, செலவுடன் – with speed, விடுகோ – will I let go, தோழி – my friend, பலவுடன் – with many,   வாழை – bananas, ஓங்கிய வழை – tall surapunnai trees, சுரபுன்னை அமை சிலம்பில் – on the mountain with the Long-leaved two-sepalled gamboge, Ochrocarpus Longiflius,  துஞ்சு – sleeping, பிடி – female, மருங்கின் – nearby , மஞ்சு பட காணாது – unable to see because of the low clouds, பெருங்களிறு பிளிறும் – a huge male elephant screams, சோலை – groves, அவர் – his, சேண் – distant, நெடுங்குன்றம் – tall mountain, காணிய நீயே – for you to see

நற்றிணை 223, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின்
அன்பு பெரிது உடைமையின் அளித்தல் வேண்டி
பகலும் வருதி பல் பூங்கானல்
இன்னீர் ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள்
அலரின் அருங்கடிப் படுகுவள் அதனால்
எல்லி வம்மோ மெல்லம் புலம்ப
சுறவினம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின்
துறையினும் துஞ்சாக் கண்ணர்
பெண்டிரும் உடைத்து இவ் அம்பல் ஊரே.

Natrinai 223, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord of the delicate shores!
She, in her love arrogance
does not even consider
that it is morning time.
Desiring to be gracious to her,
you come to the seashore grove
during the day bearing flowers.
Even though it is sweet, because
of gossip, she will be put under
strict guard.  So, come at night.

There are sharks in the shores of
our dark ocean and women who do
not sleep.  This is a town that gossips.

Notes:  The friend implies that scandal will rise by describing the sharks in the ports.

Meanings:  இவள் – she, தன் காமம் பெருமையின் – in her love arrogance, காலை என்னாள் – she does not consider that this is morning, நின் அன்பு பெரிது உடைமையின் – since she loves you greatly, அளித்தல் வேண்டி பகலும் வருதி – to be gracious to her you come during the day, பல் பூங்கானல் – seashore grove with many flowers, இன்னீர் ஆகலோ இனிதால் எனின் – even if it is sweet, இவள் – she, அலரின் – because of the gossip, அருங்கடிப் படுகுவள் – will be subject to strict guard (by her mother), அதனால் – so, எல்லி வம்மோ – come at night, மெல்லம் புலம்ப – oh lord of the delicate shores, சுறவு இனம் கலித்த – filled with sharks, நிறை இரும் பரப்பின் துறையினும் – even on the shores of the full dark ocean, துஞ்சாக் கண்ணர் பெண்டிரும் உடைத்து – has women who don’t sleep, இவ் அம்பல் ஊரே – this town that gossips

நற்றிணை 224, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம்சொன்னது
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன் தலை
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனிக்
கொழுந்து முந்துறீஇக் குரவு அரும்பினவே
புணர்ந்தீர் புணர்மினோ என்ன இணர் மிசைச்
செங்கண் இருங்குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும்
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம் வயின்
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அறக்
கண் அழிந்து உலறிய பல் மா நெடு நெறி
வில் மூசு கவலை விலங்கிய
வெம்முனை அருஞ்சுரம் முன்னியோர்க்கே.

Natrinai 224, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Kuravam trees have put out young
leaves and new buds during early
winter since late winter will arrive
after that.

In this sweet summer season
red-eyed, black cuckoos sitting high on
the trees sing again and again, “Those
who united!  Do not separate”.

He told me that he would not leave,
but went on the harsh, forked path with
dry ponds, and many long, huge paths
where the arrows of robbers attack
those who travel.

He is a kind and a very wise man.
What can I say now?

Notes:  This poem was written by a Chēra king, who has written many poems.

Meanings:  அன்பினர் – he is a kind person, மன்னும் – exceedingly, greatly, பெரியர் – a wise man, அதன் தலை – also, பின்பனி அமையம் வரும் என – that late winter time will come, முன்பனி – early winter, கொழுந்து – new leaves, முந்துறீஇ – came first, குரவு அரும்பினவே – kuravam trees have buds, Bottle Flower Tree, Webera Corymbosa,  புணர்ந்தீர் – you who united, புணர்மினோ என்ன – without separating, இணர் – close, மிசை – above, செங்கண் – red-eyed, இருங்குயில் – black kuyil birds, Indian koel, Cuckoo, எதிர் குரல் பயிற்றும் – call each other back and forth, இன்ப வேனிலும் -in the sweet summer, வந்தன்று – arrived, நம் வயின் – told me, பிரியலம் என்று – that he won’t leave, தெளித்தோர் – he uttered firmly, he promised, தேஎத்து – in the land, in the place, இனி எவன் மொழிகோயானே – what can I say now, கயன் அற – ponds are dry, கண் அழிந்து உலறிய – very dry, பல் மா நெடு நெறி – many long wide paths, வில் – arrows (belonging to robbers), மூசு – swarming, கவலை – forked paths, விலங்கிய – blocking, வெம்முனை – harsh place, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, முன்னியோர்க்கே – for the man who went

நற்றிணை 225, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – பரத்தை சொன்னது, தலைவியின் தோழியர் கேட்கும்படியாக
முருகு உறழ் முன்பொடு கடுஞ் சினம் செருக்கிப்
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை
மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை
இரந்தோர் உளர் கொல் தோழி திருந்து இழைத்
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்பப்
பயந்து எழு பருவரல் தீர
நயந்தோர்க்கு உதவா நார் இல் மார்பே.

Natrinai 225, Kapilar, Kurinji Thinai – What the concubine said, as the heroine’s friends listened nearby
In the land of the lord of the
sky-high mountain country,
thick buds of banana trees
……….that are lifted, and pointed like
……….the white tusks of an angry, arrogant
……….battle elephant as strong as Murukan,
sway along with flowers,
like the hair of delicate women.

My fine breasts with thoyyil
patterns have lost their beauty.
For my sorrow to end, is there
anyone who has pleaded, my friend,
to the one with a chest with no kindness,
the one who does not help those who love?

Notes:  Sirupānātruppadai 21-22 – மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழைப் பூ எனப் பொலிந்த ஓதி.

Meanings:  முருகு உறழ் முன்பொடு – with the strength of Murukan, கடுஞ் சினம் – great rage, செருக்கி – with arrogance, with pride, பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – like the white tusk of a battle elephant, வாழை ஈன்ற – banana tree yielded, வை – sharp, ஏந்து – lifted, கொழு முகை – thick bud, மெல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன – like the hair of delicate natured women, பூவொடு துயல்வரும் – sways with flowers, மால் வரை நாடனை – the man from the sky-high mountain country இரந்தோர் உளர் கொல் தோழி – is there anyone who pleaded my friend, திருந்து இழைத் தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – fine breasts with perfect thoyyil patterns lost their beauty, பயந்து – give, எழு – rise, பருவரல் தீர – for sorrow to end, நயந்தோர்க்கு உதவா – not helping those who love, நார் இல் மார்பே – a chest without kindness

நற்றிணை 226, கணி புன்குன்றனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர்
உரம் சாச் செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெடப்
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நன்னுதல்
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால்
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து
என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய
சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும்
இன்ன நிலைமைத்து என்ப
என்னோரும் அறிப இவ் உலகத்தானே.

Natrinai 226, Kani Punkundranār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My friend with a fine forehead!
People don’t extract too much
medicine that could kill trees;
they don’t do penances
that will ruin body strengths;
and kings don’t take away all
the wealth of people as taxes.

Even though he knew about all
this, and felt it,
he went through the long path
where the sun is hot, our lover,
who does not know the worth of
the wealth that he is set to make.

They say that this is the situation and
everyone in this world knows about it!

Meanings:  மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்தர் – people do not take medicines too much that it would kill the tree, உரம் சாச் செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – they do not do penances that will ruin the body’s strength, பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் – kings do not take people’s gold/wealth as taxes, நன்னுதல் – fine forehead, நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – we are since he is such, தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் – he does not know the value of the wealth that he makes, தாம் -him,  கசிந்து – feeling sad, என்றூழ் நிறுப்ப நீள் இடை ஒழிய சென்றோர் – yet he went to the long path where the sun is hot, மன்ற – asai, an expletive, நம் காதலர் – our lover, என்றும் இன்ன நிலைமைத்து என்ப – they say that this is how it is always, என்னோரும் அறிப இவ் உலகத்தானே – everyone in this world knows

நற்றிணை 227, தேவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ
படு மணி யானைப் பசும் பூண் சோழர்
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண்
கள்ளுடைத் தடவில் புள் ஒலித்து ஓவாத்
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே.

Natrinai 227, Thēvanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
In the lovely seashore grove
with punnai trees,
my friend with braided,
oiled hair united with you.

Sir, the affair has become a
scandal, thanks to your graces.

Gossip has risen
like the sounds from the
flag-swaying streets of Ārkadu
town belonging to the Chōlas
wearing new gold ornaments,
town with its endless chariots,
elephants decorated with
bells, and liquor jars
swarming with humming bees.

They say, “He is a man without
kindness.”  It is very painful
when sweet life is wasted away!

Notes:  Natrinai 190 describes Ārkadu town as belonging to Alisi, the father of Sēnthan.  K.N. Sivaraja Pillai, who researched the Chōla geneology, writes in his book ‘The Chronology of the Early Tamils’ that Veerai Veliyan Thithan seized the kingdom of Alisi, and laid the foundation of the first Chōla dynasty.

Meanings:  அறிந்தோர் – those who know, அறன் இலர் என்றலின் – since they say that he is a man without kindness, சிறந்த இன் உயிர் கழியினும் – even if splendid sweet life is wasted, நனி இன்னாதே – it is very painful, புன்னை அம் கானல் – lovely seashore grove with punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, புணர் குறி வாய்த்த பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – did my friend with braided oiled hair come to unite with you (Nedunalvādai 44 – இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி கொளீஇ), படு மணி யானைப் பசும் பூண் சோழர் – Chōlas with elephants with ringing bells and fresh gold ornaments, கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு – Ārkadu town with flag swaying streets, ஆங்கண் – there, கள்ளுடைத் தடவில் – in jars with alcohol, புள் ஒலித்து – bees hum/swarm, ஓவாத் தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன – like the streets with endless chariots, கௌவை ஆகின்றது – it has become scandal, it is being slandered, ஐய – sir, நின் அருளே – because of your graces

நற்றிணை 228, முடத்திருமாறனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது,தலைவன் கேட்கும்படியாக
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள்
பண்பு இல் ஆர் இடை வரூஉம் நம் திறத்து
அருளான் கொல்லோ தானே கானவன்
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெருங்கை வேழம்
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ
அழுந்துபட விடரகத்து இயம்பும்
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே.

Natrinai 228, Mudathirumāranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
What is to be said, my friend?
Will the lord of the mountains
……….where waterfalls cascade down,
……….and an elephant with a trunk
……….like the small back of a forest
……….dweller, screams when he is
……….attacked by arrows from a
……….fierce bow, and the sound
……….echoes in the mountain caves,
favor us and come in the middle of
the night when clouds rumble and fall
as rain to end their duty, lightning
flashes strike, and eye-blinding pitch
darkness surrounds the harsh forest path?

Meanings:  என் எனப்படுமோ தோழி – what is to be said O friend, மின்னு வசிபு – split by lightning, அதிர் குரல் – loud rumbles, எழிலி – clouds, முதிர் கடன் தீர – old obligation to end, கண் தூர்பு – covering the eyes, losing eye sight, விரிந்த – spread, கனை இருள் – pitch darkness, thick darkness, நடுநாள் – middle of the night, பண்பு இல் ஆர் இடை வரூஉம் – come through the harsh path, நம் திறத்து அருளான் கொல்லோ தானே – will be favor us and be kind, கானவன் சிறுபுறம் கடுக்கும் – like the backs of mountain dwellers, பெருங்கை வேழம் – elephant with big trunk, வெறி கொள் சாபத்து – from the angry bow, எறி கணை – shot arrows, வெரீஇ – feared, அழுந்துபட – pressing against, விடரகத்து இயம்பும் – echoes in the mountain cracks, எழுந்து – raised, வீழ் அருவிய – of the falling waterfalls, மலை கிழவோனே – lord of the mountains

நற்றிணை 229, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம்சொன்னது
சேறும் சேறும் என்றலின் பல புலந்து
சென்மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே
செல்லாதீம் எனச் செப்பின் பல்லோர்
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே
அதனால் சென்மின் சென்று வினை முடிமின் சென்றாங்கு
அவண் நீடாதல் ஓம்புமின் யாமத்து
இழை அணி ஆகம் வடுக் கொள முயங்கி
உழையீராகவும் பனிப்போள் தமியே
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டித் தண்ணென
ஆடிய இள மழைப் பின்றை
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே.

Natrinai 229, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
“I’m leaving, I’m leaving,” you said
during quarrels many times,
and I was afraid to tell you to go.
If I told you not to go, I was afraid
that I would be attacked by many
with harsh words that would hurt me,
like arrows thrust upon my chest.

Go and finish your work.
When you go, avoid staying there
for a long time.
She trembles, even when you are
with her in the middle of the night
embracing her tightly, causing scars
on her chest with fine jewels.

Cold drizzles fall in the vast space,
followed by the chill north winds that
cause her distress.  Have you seen it?

Notes:  There is another version of this poem with line 1 being சேறும் சேறும் என்றலின் வேறு புலந்து and lines 8 and 9 being உழையீராகவும் பனிப்போள் இனியே கண்ணிடை வான் குழை தீண்டித் தண்ணென.  The words இழை அணி ஆகம் வடுக் கொள on line 7 have been interpreted by scholars as ‘scars caused on her chest’ and ‘scars caused on his chest’.

Meanings:  சேறும் சேறும் என்றலின் – since you said ‘I am going’ ‘I am going’, பல புலந்து – quarrelling many times, சென்மின் என்றல் – to say to you ‘you go’, யான் அஞ்சுவலே – I was afraid, செல்லாதீம் எனச் செப்பின் – if I said ‘do not go’, பல்லோர் நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – I was afraid that many will attack me with harsh words like arrows attacking my chest, அதனால் – so, சென்மின் – may you go, சென்று வினை முடிமின் – go and finish your work, சென்று அங்கு – gone there, அவண் நீடாதல் – stay there for long, ஓம்புமின் – avoid, யாமத்து – at night, இழை அணி ஆகம் – chest with well-made jewels, வடுக் கொள – to get scars, முயங்கி – embrace, உழையீராகவும் – even you are near her, பனிப்போள் – the woman who trembles, தமியே – alone, குழைவான் – to be sad, கண்ணிடத்து – in the vast place, ஈண்டி – spread, தண்ணென ஆடிய இள மழை – cool young drizzles/rains, பின்றை வாடையும் – also the cold northern winds, கண்டிரோ – have you seen it, வந்து நின்றதுவே – it has come and stayed

நற்றிணை 230, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது, வாயில் மறுத்தப் பொழுது
முயப் பிடிச் செவியின் அன்ன பாசடை
கயக் கணக் கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை
கணைக் கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது
குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும்
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர
முனிவு இல் பரத்தையை எற் துறந்து அருளாய்
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க
புதுவறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென
மலி புனல் பரத்தந்தாஅங்கு
இனிதே தெய்ய நின் காணுங்காலே.

Natrinai 230, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, when she refused him entry
Oh man from the town where
ponds are filled with schools
of carp, and cool white waterlilies
with stork-like pointed buds,
thick stems,
and green leaves that look like the
ears of crowded female elephants,
open their bright petals,
ruining darkness like Venus that
rises in the east!

Be gracious to the concubine
who is pleasant, and leave us alone!
For our sorrow to be removed,
we will watch the cool flowing waters
in the dry fields,
which will be sweet like seeing you!

Meanings:  முயப் பிடிச் செவியின் அன்ன – like the ears of crowded female elephants, பாசடை – green leaves, கயக் கண – pond flocks, கொக்கின் அன்ன – like the stork/crane, கூம்பு முகை – closed/pointed buds, கணைக் கால் ஆம்பல் – white waterlilies with thick stems, அமிழ்து நாறு – with nectar fragrance, தண் போது – cool flowers, குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் – like Venus that rises in the east, இருள் கெட – ruining darkness, விரியும் – blooms, கயல் கணம் கலித்த பொய்கை – pond filled with schools of carp fish, Cyprinus fimbriatus, கெண்டை, ஊர – oh man from such town, முனிவு இல் பரத்தையை – to the prostitute with no anger/hatred, எற் துறந்து – abandoning us, அருளாய் – be gracious, நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – for great sorrow to be removed, புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் – in the newly very dried fields, தண்ணென மலி புனல் பரத்தந்தாஅங்கு – like seeing the cool flowing water, இனிதே – it will be sweet, தெய்ய – அசை, an expletive, நின் காணுங்காலே – when we see you

நற்றிணை 231, இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்
கைதொழும் மரபின் எழுமீன் போல
பெருங்கடற் பரப்பின் இரும் புறம் தோய
சிறு வெண் காக்கை பலவுடன் ஆடும்
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும்
உள் ஊர்க் குரீஇக் கரு உடைத்தன்ன
பெரும் போது அவிழ்ந்த கருந்தாள் புன்னைக்
கானல் அம் கொண்கன் தந்த
காதல் நம்மொடு நீங்காமாறே.

Natrinai 231, Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby – she is the voice of the heroine
In the past,
the lord of the shores
played with us in the
seashore groves where
big, open blossoms
of black-trunked punnai
trees appeared like the broken
eggs of our town sparrows.

The love that he gave us
on the seashore,
……….which appears like the perfect,
……….sapphire-colored sky with the
……….seven-star constellation that is
……….worshipped traditionally,
where small white seagulls play,
their backs getting wet,
has not left us.  We feel lonely!

Notes:  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  மை அற விளங்கிய – shining without blemish/fault, மணி நிற விசும்பில் – sapphire colored sky, கைதொழும் மரபின் எழுமீன் போல – like the seven stars that are worshipped traditionally, Ursa Major, according to the University of Madras Lexicon – Saptharishi,  பெருங்கடற் பரப்பின் – in the wide ocean, இரும் புறம் தோய – dark backs to becoming wet, சிறு வெண் காக்கை – small white gulls, பலவுடன் – with a few, ஆடும் துறை – port where they play, புலம்பு உடைத்தே தோழி – it is lonely/sad my friend, பண்டும் – in the past, உள் ஊர்க் குரீஇக் கரு உடைத்தன்ன – like the broken eggs of our town sparrows/birds, பெரும் போது அவிழ்ந்த – opened big blossoms, கருந்தாள் புன்னை – black trunked punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum,  கானல் – seashore grove, அம் – beautiful, கொண்கன் தந்த காதல் நம்மொடு நீங்காமாறே – the love that the lord of the shores gave us has not left

நற்றிணை 232, முதுவெங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
சிறு கண் யானைப் பெருங்கை ஈர் இனம்
குளவித் தண் கயம் குழையத் தீண்டி
சோலை வாழை முணைஇ அயலது
வேரல் வேலிச் சிறுகுடி அலற
செங்காற் பலவின் தீம் பழம் மிசையும்
மா மலை நாட காமம் நல்கென
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை
வீ உக வரிந்த முன்றில்
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே.

Natrinai 232, Muthuvenkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the lofty mountains,
where male and female
elephants with small eyes
played in a cool pond near
kulavi trees, muddying its waters,
and tiring of the bananas in the grove,
went to the small village with
bamboo hedges, ate sweet
jackfruits from red-trunked trees,
causing people there to scream in fear!

We are pleading for your love!
May you live long!

Before you leave, stay for the night in our
father’s small village with boulders, where
vēngai trees drop flowers in front yards
creating patterns.

Meanings:  சிறு கண் யானை – small-eyed elephant, பெருங்கை – large trunks, ஈர் இனம் – both sexes, குளவித் தண் கயம் குழையத் தீண்டி – play with each other muddying up the cool pond with wild jasmine, பன்னீர் பூ மரம்,   மரமல்லி,  Millingtonia hortensis, சோலை வாழை முணைஇ – hating the banana in the grove, அயலது – nearby, வேரல் வேலிச் சிறுகுடி – small village with bamboo fences, small community with bamboo fences, அலற – to scream, செங்கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – will eat the fruits of the red-trunked jackfruit tree, Artocarpus heterophyllus, மா மலை நாட – lord of the lofty mountains, காமம் நல்கு என வேண்டுதும் – we are pleading for your love, வாழிய – may you live, long, எந்தை – our father’s, வேங்கை வீ உக – kino trees drop flowers, Pterocarpus marsupium, வரிந்த – creating patterns, முன்றில் – front yard, கல் கெழு பாக்கத்து – village filled with rocks/boulders, அல்கினை செலினே – stay for the night and then leave

நற்றிணை 233, அஞ்சில் ஆந்தையார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது,தலைவன் கேட்கும்படியாக
கல்லாக் கடுவன் நடுங்க முள் எயிற்று
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ்
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும்
பெருங்கல் நாடனை அருளினை ஆயின்
இனி என கொள்ளலை மன்னே கொன் ஒன்று
கூறுவென் வாழி தோழி முன்னுற
நாருடை நெஞ்சத்து ஈரம் பொத்தி
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅச்
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே.

Natrinai 233, Anjil Ānthaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
You have been gracious to the lord
of the lofty mountains, where
a crude male monkey trembles
in fear when his female with sharp
teeth and their immature, strong
child are hidden by the dancing clouds
in the mountain peaks.

May you live long, my friend!
You will not accept what I say.
However, let me tell you one thing.

With kindness hidden in his heart,
he is virtuous and does not deviate from
the path of the wise.  Understand that clearly!

Notes:   The heroine is concerned that the hero might not come and marry her.  Her friend consoles her.

Meanings:  கல்லாக் கடுவன் நடுங்க – untrained/crude male monkey trembles, முள் எயிற்று – thorn-like sharp teeth, மட மா மந்தி – naive esteemed female monkey, மாணா – not fully grown, not mature, வன் பறழ் – strong child, கோடு உயர் அடுக்கத்து – in the mountain ranges with peaks, ஆடு மழை ஒளிக்கும் – dancing clouds hide, பெருங்கல் நாடனை அருளினை – you have been gracious to lord of the lofty mountains, ஆயின் இனி என கொள்ளலை – so you will not accept what I say, மன்னே – அசை, an expletive, கொன் – for no reason, ஒன்று கூறுவென் – let me tell you one thing, வாழி தோழி – may you live long my friend, முன்னுற – before-hand, நாருடை நெஞ்சத்து – heart with kindness, ஈரம் – love, பொத்தி – kept, ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅச் சான்றோன் – he is a virtuous man who does not deviate from the path of the wise, ஆதல் – so, நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – understand it clearly

நற்றிணை 234 – மூலபாடம் மறைந்து போனது the original poem has been lost

நற்றிணை 235, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உரவுத் திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்
அரவு வாள் வாய முள் இலைத் தாழை
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும்
பல் பூங்கானல் பகற்குறி வந்து நம்
மெய் கவின் சிதையப் பெயர்ந்தனனாயினும்
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத
படு மணிக் கலி மாக் கடைஇ
நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே.

Natrinai 235, Unknown Poet, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
He came bearing many flowers
during the day to the seashore grove,
……….where strong waves crash against
……….the rough, curved trunks of thālai
………. trees with saw-edged fronds that
……….spread their fragrances along with
……….punnai blossoms with pollen
……….resembling golden dust,
for trysts with you.
He has departed now, ruining your body.

Even though he has gone, let us climb on
the sand dunes that are like hills!  Let us
go, my friend!  Let us see the path of the
lord of the long shores,
where he comes riding his proud horses,
their bells chiming, and his cool chest
adorned with a garland swarmed by bees.

Meanings:  உரவுத் திரை பொருத – strong waves dash, பிணர் படு – cracked, rough, தடவு முதல் – thick trunks, curved trunks, அரவு வாள் வாய முள் இலைத் தாழை – thālai tree fronds with saw-edge like thorns, Pandanus odoratissimus,  பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் – with the fragrance of gold-like punnai pollen, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, பல் பூங்கானல் – seashore grove with many flowers, பகற்குறி வந்து – came during the day for trysts, நம் மெய் கவின் சிதையப் பெயர்ந்தனனாயினும் – even though he is separated now ruining our bodies, குன்றின் தோன்றும் – appearing like hills, குவவு மணல் ஏறி – climb on the sand dunes, கண்டனம் வருகம் சென்மோ – let us go and see and be back, தோழி – my friend, தண் தார் அகலம் – cool garlanded chest, வண்டு இமிர்பு ஊத – as bees swarm and hum, படு மணிக் கலி மா – proud horse with ringing bells, கடைஇ – riding, நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the long shores, வரூஉம் – comes, ஆறே – the path

நற்றிணை 236, நம்பி குட்டுவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது,தலைவன் கேட்கும்படியாக
நோயும் கைம்மிகப் பெரிதே மெய்யும்
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்தாகின்றே
ஒய்யெனச் சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென
முன்றில் கொளினே நந்துவள் பெரிது என
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல்
நுண் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்தோன் குன்றத்து
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என்
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே.

Natrinai 236, Nampi Kuttuvanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
This affliction has grown.
My body is hotter than the heat
from a flame.

Tell my mother with a hellish heart
that I’ll thrive if I’m brought
swiftly to our front yard,
so that I can breathe a little,
and let the cool wind
……….that spreads on the wide
………. boulders on the peaks of
………. The lord of the mountains
……….who caused my perfect, bright
……….bangles to become loose,
touch my body with pallor, a little bit.

Notes:  Avvai Duraisamy and N. Kandasamy interpret the word தெறலின் as ‘hotter than’.  Pinnathur Narayanasamy and H. Venkatraman interpret it as ‘due to the heat’.  Sa. Ve. Subramanian interprets it as ‘hot like’.

Meanings:  நோயும் கைம்மிகப் பெரிதே – the disease has grown greatly, மெய்யும் தீ உமிழ் தெறலின் வெய்தாகின்றே – my body is hotter than the heat from a flame, ஒய்யென – rapidly, சிறிது – a little bit, ஆங்கு உயிரியர் பையென – so that I can breathe slowly, முன்றில் கொளினே நந்துவள் – she will thrive if she is brought to the front of the house, பெரிது என – that it would be great, நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு – to my mother with a hellish heart, உய்த்து ஆண்டு – understand that, உரை இனி – tell her now, வாழி தோழி – may you live long my friend, புரை இல் – without equal, நுண் – small, நேர் எல் வளை – perfect bright bangles, நெகிழ்த்தோன் – he made them become loose, he made them slip down, குன்றத்து அண்ணல் – the lord of the mountains, நெடு வரை – tall mountains, ஆடி – move around, தண்ணென – in a cool manner, வியல் அறை – wide boulders, மூழ்கிய வளி – touching wind, spreading wind, என் பயலை – my pallor spots, ஆகம் – body, தீண்டிய சிறிதே – let it touch a little bit

நற்றிணை 237, காரிக்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நனி மிகப் பசந்து தோளும் சாஅய்
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அருங்காதலர்
நீத்து நீடினர் என்னும் புலவி
உட்கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை
உவக்காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்புடை
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன்
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல
உலகம் உவப்ப ஓது அரும்
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே.

Natrinai 237, Kārikkannanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
O young lady!  Why have you not
shown your displeasure
by sulking, becoming very pale,
having emaciated arms and
tear-filled eyes, even though
your inseparable lover
separated for a long time?

See above!  The rising clouds
that are beyond praise,
have made this world happy,
spreading in various shapes,
like the elephants that Āy Andiran
has arranged for granting as gifts
to the awed suppliants who arrive.

Notes:  Āy Andiran is one of the seven great benefactors (vallals) of ancient Tamil Nadu.  These men were kings of small regions.  Pāri, Kāri, Ōri, Pēkan, Athiyamān Nedumān Anji and Nalli are the other six.  Natrinai 167 has a reference to Āy Andiran as being a charitable king.

Meanings:  நனி மிகப் பசந்து – becoming very pale, தோளும் சாஅய் – arms becoming thin, பனி மலி கண்ணும் – with eyes filled with tears, பண்டு போலா – like in the past, இன் உயிர் அன்ன – like sweet life, பிரிவு அருங்காதலர் நீத்து நீடினர் என்னும் – because your inseparable lover parted and has delayed his return, புலவி உட்கொண்டு – sulking within you, ஊடின்றும் இலையோ – are you not sulking, மடந்தை – O young lady, உவக்காண் – look there, தோன்றுவ – they are appearing, ஓங்கி –  raised, high, வியப்புடை இரவலர் வரூஉம் அளவை – to the extent that awed suppliants arrive, அண்டிரன் – Āy Andiran, புரவு – donorship, எதிர்ந்து – considering, தொகுத்த யானை போல – like the elephants that were collected, உலகம் உவப்ப – for the world to be happy, ஓது அரும் – beyond praise, வேறு பல் உருவின் – in various different shapes, ஏர்தரும் மழையே – the clouds that rise up

நற்றிணை 238, கந்தரத்தனார், முல்லைத் திணை – தலைவி மேகத்திடம் சொன்னது
வறங் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூங்
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம்
மாலை அந்தி மாலதர் நண்ணிய
பருவம் செய்த கருவி மா மழை
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல்
சான்றோர்ப் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன்
உர உரும் உரறும் நீரின் பரந்த
பாம்பு பை மழுங்கல் அன்றியும் மாண்ட
கனியா நெஞ்சத்தானும்
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே.

Natrinai 238, Kantharathanār, Mullai Thinai – What the heroine said to the monsoon cloud
O monsoon cloud!  In the parched
forest, young women gather together
wearing garlands with small flowers.

Pidavam flowers have blossomed
for bees to open their mouths and drink.
You came and landed at this confusing
twilight time with thunder and lightning.

Do you come here knowing his situation?
This is not what the wise would do.
Your loud thunder with rain
will blunt the hoods of snakes that
are spread everywhere, but will
not soften the heart of my esteemed man.

Your thundering sounds are not sweet to me!

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  வறம் கொல வீந்த கானத்து – forest that has been parched/killed by summer heat, குறும் பூங்கோதை மகளிர் – women wearing flower garlands with small/few flowers, குழூஉ – gather together, நிரை – rows, கடுப்ப – like, வண்டு வாய் திறப்ப – bees open their mouths, விண்ட  பிடவம் – blossomed pidavam flowers, மாலை அந்தி – evening twilight, மாலதர் – confusing evening/twilight time, நண்ணிய – close, பருவம் செய்த – season caused, கருவி மா மழை – dark crowd of clouds with lightning and thunder, அவர் நிலை அறியுமோ – do you know his situation, ஈங்கு – here, என வருதல் – coming thus, சான்றோர்ப் புரைவதோ அன்றே – it is not like what the wise will do, மான்று உடன் உர உரும் உரறும் நீரின் – your voice will come as loud thunder with rain, பரந்த பாம்பு – snakes that are spread all over, பை மழுங்கல் அன்றியும் – blunting/ruining their hoods, மாண்ட – esteemed, கனியா நெஞ்சத்தானும் – with a heart that does not soften, இனிய அல்ல – are not sweet, நின் இடி நவில் குரலே – the sounds of your thunder

நற்றிணை 239, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய
மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர்
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில்
காமர் சிறுகுடிச் செல் நெறி வழியின்
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்தாங்கு நெய்தல்
புல் இதழ் பொதிந்த பூத் தப மிதிக்கும்
மல்லல் இருங்கழி மலி நீர்ச் சேர்ப்பற்கு
அமைந்து தொழில் கேட்டு அன்றோ இலமே முன் கை
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி
முயங்கு எனக் கலுழ்ந்த இவ் ஊர்
எற்று ஆவது கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே?

Natrinai 239, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The descending sun hides
behind the western mountains.

Happy fishermen sell their big
fish that they caught happily
at this confusing evening time.
This is a beautiful, small village
where crabs play in stinking
sand, in the front yards of houses.

On the perfect path, the lord of
the vast overflowing backwaters,
tramples and ruins the delicate-
petaled blue waterlily blossoms
that look like lovely sapphire gems.

We did not do what he wanted us to do.
This town cries that you should unite
with him, breaking the rows of rounded,
bright bangles on your forearms.
What will happen if we do something else?

Notes:  There is another version of this poem with line 11 being முயங்கல் மொழியும் இவ்வூர்.

Meanings:  ஞான்ற ஞாயிறு – descending sun, குட மலை மறைய – hides behind the western mountains, மான்ற மாலை மகிழ்ந்த பரதவர் – fishermen who are happy in the confused evenings, இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – sweetly bartered/sold the big fish that they catch, அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – front yard where crabs play in the stinking sand, காமர் சிறுகுடி – beautiful small village, beautiful small community, செல் நெறி வழியின் – on the perfect path, ஆய் மணி – beautiful sapphire gems, பொதி அவிழ்ந்தாங்கு நெய்தல் – blue waterlilies when they opened their petals fully like a bundle opened, புல் இதழ் பொதிந்த பூத் தப மிதிக்கும் மல்லல் – tramples the flowers with delicate petals and ruins them, இருங்கழி மலி நீர்ச் சேர்ப்பற்கு – to the lord of the vast overflowing backwaters, அமைந்து தொழில் கேட்டு அன்றோ இலமே – we did not do what he wanted us to do, முன் கை – forearm, வார் – long rows, கோல் – rounded, well made, எல் வளை – bright bangles, உடைய – to break, வாங்கி முயங்கு – embrace him, unite with him, எனக் கலுழ்ந்த – thus it cries, இவ் ஊர் எற்று ஆவது கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – what will happen to this town if we do something else

நற்றிணை 240, நப்பாலத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஐதே கம்ம இவ் உலகு படைத்தோனே
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண்ணுதல் குறுமகள்
கை கவர் முயக்கம் மெய் உறத் திருகி
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம்
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும்
வெயில் வெய்துற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில்
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி
ஆன் வழிப்படுநர் தோண்டிய பத்தல்
யானை இன நிரை வெளவும்
கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே.

Natrinai 240, Nappālathanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Young lady with sharp,
pretty, white teeth and
gleaming forehead!

He left not desiring to
embrace me tightly, bodies
turning, and my chest with
big breasts pines and sighs
without sleep.

However, he went to
the forest where rows of
elephant herds drink
from the water pits
near the well that cow herders
dug with pickaxes, in the land
with scorching pebbles.

This separation is like a difficult
mountain to me.  May he who
created this world waste away!

Meanings:  ஐதே கம்ம – may he suffer slowly, இவ் உலகு படைத்தோனே – the one who created this world, வை ஏர் வால் எயிற்று – sharp pretty white teeth, ஒள் நுதல் குறுமகள் – the young girl with a bright forehead, கை கவர் முயக்கம் – embracing with hands, மெய் உறத் திருகி – embracing the body and turning, ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட – pining and sighing , வீங்கு முலை ஆகம் – swollen breasts, big breasts, துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் – even if its nature is without sleep, வெயில் வெய்துற்ற – heated in the sun, பரல் – pebbles, அவல் – pits, ஒதுக்கில் – nearby, கணிச்சியில் குழித்த – cut with a pick axe, கூவல் – well, நண்ணி – approaching, ஆன் வழிப்படுநர் – those who herd cows, those who herd cattle, தோண்டிய பத்தல் – dug water pits, யானை இன நிரை – rows of elephant herds, வெளவும் – drink, கானம் – forest, திண்ணிய மலை போன்றிசினே – being like a firm mountain causes me fear

நற்றிணை 241, மதுரைப் பெருமருதனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
உள்ளார் கொல்லோ தோழி கொடுஞ் சிறைப்
புள் அடி பொறித்த வரியுடைத் தலைய
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற
வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின்
வேழ வெண் பூ விரிவன பலவுடன்
வேந்து வீசு கவரியின் பூம் புதல் அணிய
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற
பனிக்கால் கொண்ட பையுள் யாமத்து
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ
நில்லாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்திசினோரே.

Natrinai 241, Mathurai Perumaruthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
Does he think about me,
my friend?

Near the wet sand where
water flow has stopped
and birds with curved wings
have left their footprints,
many white reed flowers have
blossomed,
looking like fans for royalty.
Bushes are adorned with flowers
after the rains,
the sky changes, the sun flashes
like eyes winking when day ends,
dew falls at the start of sad night,
and my many-petaled, flower-like,
kohl-lined eyes shed tears,
since he left to earn unstable wealth.

Meanings:  உள்ளார் கொல்லோ தோழி – does he think about me my friend, கொடுஞ் சிறை – curved wings, புள் அடி – feet of birds, பொறித்த – etched, வரியுடைத் தலைய நீர் அழி மருங்கின் – area on the top with lines where there is reduced water, ஈர் அயிர் – wet fine sand, தோன்ற – appears, வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – because the delicate northern winds touch greatly, வேழ வெண் பூ – white flowers of reeds, விரிவன பலவுடன் – many which open, வேந்து வீசு கவரியின் – like the fan that is used for the king, பூம் புதல் அணிய – bushes adorned with flowers, மழை கழி – after the  rains, விசும்பின் மாறி – sky changes, ஞாயிறு விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு – appears like the sun flashing like winking, மறைய எல்லை போகிய பொழுதின் – when daytime ends,  எல் உற – night falls, பனிக்கால் கொண்ட – when dew falls, பையுள் யாமத்து – at the sorrowful night time, பல் இதழ் உண்கண் கலுழ – many-petaled flower-like kohl-rimmed eyes to cry, நில்லாப் பொருட்பிணிப் பிரிந்திசினோரே – the man who separated to earn wealth that does not stay, the man who separated to earn unstable wealth

நற்றிணை 242 விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப
புதல் இவர் தளவம் பூங்கொடி அவிழ
பொன் எனக் கொன்றை மலர மணி எனப்
பல் மலர் காயாங் குறுஞ்சினை கஞல
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் தேரே உவக்காண்
கழிப் பெயர் களரில் போகிய மட மான்
விழிக் கட் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே.

Natrinai 242, Vilikatpēthai Perunkannanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Leafless pidavam plants
have put out buds to blossom,
delicate thalavam vines
spread on bushes have bloomed,
golden kondrai flowers
have opened, and clusters of
sapphire-like kāyā flowers
flourish on small branches.

This is the rainy season.
Ride fast my charioteer!
Behold!  In the saline land,
a doe slips away from the crowd
with her fawn with peering eyes.
With love in his heart, her
strong stag runs in search of her.

Notes:  There is another version of this poem with line 10 being, ஏமுறூஉ நின்ற இரலை ஏறே.

Meanings:  இலை இல – with no leaves, பிடவம் – pidavam plants, Randia malabarica, காட்டு மல்லிகை, wild jasmine, Bedaly emetic nut, Randia malabarica,  ஈர் மலர் அரும்ப – cool buds to bloom into flowers, beautiful buds to bloom into flowers, புதல் இவர் – spread on bushes, தளவம் – golden jasmine, பூங்கொடி – flowering vines, அவிழ – open, பொன் என – like gold, கொன்றை மலர் – kondrai flowers, laburnum, Golden Shower Tree, Cassia fistula,  மணி என – gem like, பல் மலர் காயா – clusters of kāyā flowers, ironwood tree, Memecylon edule, குறு சினை – small branches, கஞல – dense, flourish, கார் தொடங்கின்றே காலை – when rainy season has begun, வல் விரைந்து – very fast, செல்க பாக – go oh charioteer, நின் தேரே – your chariot, உவக்காண் – look here, behold, கழி – backwaters, பெயர் – moved away, களரில் – in the saline land, போகிய – went, மட மான் – female deer, விழிக்கட் பேதை – fawn with confused eyes, fawn with peering eyes, இனன் – herd, group, இரிந்து ஓட – run away from, காமர் நெஞ்சமொடு – with a loving heart, அகலா – without running away, தேடூஉ நின்ற – was searching, இரலை – a kind of deer, ஏறே – a male deer

நற்றிணை 243, காமக்கணிப் பசலையார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய
துறுகல் அயல தூ மணல் அடை கரை
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்துப்
பொதும்பு தோறு அல்கும் பூங்கண் இருங்குயில்
கவறு பெயர்த்தன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு
அகறல் ஓம்புமின் அறிவுடையீர் என
கையறத் துறப்போர்க் கழறுவ போல
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல
இன்னாது ஆகிய காலை பொருள்வயிற்
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின்
அரிது மன்றம்ம அறத்தினும் பொருளே.

Natrinai 243, Kāmakkani Pasalaiyār, Pālai Thinai – What the heroine said
Honey flows on the mountain slopes
with honey, near the pure sandy shores,
next to the stream where clear water
runs hugging boulders, and
the moving branches of a mango tree
are filled with fragrant, tiny green fruits.

There are cuckoos in every grove,
their bodies in union.
Their calls appear to state firmly,
“Intelligent ones!  Wealth is unstable
like rolled dice.  Do not abandon
your loved ones for the sake of wealth!”

If it is the nature of men to separate
to earn wealth even in this season, then
wealth must be more precious than justice!

Meanings:  தேம் படு சிலம்பில் – on the mountain slopes where honey is created, on the mountain slopes with honey combs, தெள் அறல் – clear water, தழீஇய துறுகல் – embracing boulders, அயல தூ மணல் அடை கரை – shore with pure sand nearby, அலங்கு சினை – moving branches, பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – filled with small green mangoes, பொதும்பு தோறு அல்கும் – resides in every grove, பூங்கண் இருங்குயில் – black cuckoos with flower-like eyes, கவறு பெயர்த்தன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – abandon unstable life that is like moving/rolling dice, அகறல் – do not move away,  ஓம்புமின்  – protect, அறிவுடையீர் – intelligent people, என – thus, கையறத் துறப்போர் – those who seek wealth and abandon, கழறுவ போல – like they stated firmly, like the chide, மெய் உற இருந்து மேவர நுவல – they call with both their bodies united, இன்னாது ஆகிய காலை – when it causes pain, பொருள் வயிற் பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு – it is the nature of men to separate to earn money, எனின் – if so, அரிது மன்றம்ம அறத்தினும் பொருளே – wealth is more precious than fairness

நற்றிணை 244, கூற்றங்குமரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
விழுந்த மாரிப் பெருந் தண் சாரல்
கூதிர்க் கூதளத்து அலரி நாறும்
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீங் குரல்
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும்
உயர் மலை நாடற்கு உரைத்தல் ஒன்றோ
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இந் நோய்
தணியுமாறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த
செயலை அம் தளிர் அன்ன என்
மதன் இல் மா மெய்ப் பசலையும் கண்டே.

Natrinai 244, Kootrankumaranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
On the fragrant, lofty mountains
of my lover, rain falls on the tall, cold
slopes, and cold-season’s koothalam
flowers with scents bloom;  pretty
honey bees swarm them with buzzing
musical sounds, and an asunam listens.

You have not told him that my dark body,
like a tender leaf of a tall, pretty asoka tree
in the sapphire-colored mountains, has lost
its beauty, and has become sallow now.

You have not told my confused mother about
my distress, or how to get rid of it.

You are very cruel, my friend!

Notes:  The asunam is an unidentified creature.  There are references to asumans in Natrinai 244, 304 and Akanānūru 88.

Meanings:  விழுந்த மாரி – falling rains, பெருந் தண் – huge cold, சாரல் – mountain slopes, கூதிர் – cold season, கூதளத்து – of koothalam vines, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, அலரி – flowers, நாறும் – are fragrant, மாதர் வண்டின் – of beautiful honey bees, நயவரும் – desirable, causing desire, தீங் குரல் – sweet sounds, மணம் நாறு சிலம்பின் – on the fragrant mountain, அசுணம் ஓர்க்கும் – an asunam listens, a mythological creature that loves music, உயர் மலை நாடற்கு – to the lord of the tall mountains, உரைத்தல் ஒன்றோ – did not utter, துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு – to mother who does not understand the reason for my pain, இந் நோய் – this disease, this love affliction, தணியுமாறு – to go down, இது என உரைத்தல் – tell her that this is the reason, ஒன்றோ – one matter, செய்யாய் – you did not do, ஆதலின் – hence, கொடியை – you are cruel, தோழி –  my friend, மணி கெழு நெடு வரை – tall mountains with sapphire, அணி பெற – with beauty, நிவந்த – tall, செயலை – Saraca indica,  Asoka tree, பிண்டி,  அம் – beautiful, தளிர் அன்ன – like tender leaves, என் – my, மதன் இல் – beauty lost, without beauty, மா மெய் – dark body, பசலையும் கண்டே – seeing my sallow body

நற்றிணை 245, அல்லங்கீரனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நகையாகின்றே தோழி தகைய
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு படத் தைஇ
துணி நீர்ப் பௌவம் துணையோடு ஆடி
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல்
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என்
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என
பூண் மலி நெடுந் தேர்ப் புரவி தாங்கி
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின்
தான் அணங்குற்றமை கூறி கானல்
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி
பெருங்கடற் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே.

Natrinai 245, Allankeeranār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
We wore fine, beautiful,
bee-swarming mundakam
strands on our sapphire-colored,
five-part braids and played
with our friends in the ocean.

He came in his ornamented,
tall chariot, yoked with horses,
and asked,
“Who are you with fine,
delicate waist, wide loins
and sweet clear words,
who captured my sweet life?”

He did not understand our fear.
He spoke about the sorrow we
caused him.  It is funny, my friend,
the way the lord of the vast shores
bowed and greeted us, looking at our
bee-swarming, bright foreheads!

Meanings:  நகையாகின்றே தோழி – it is funny my friend, தகைய அணி மலர் முண்டகத்து – esteemed beautiful flowers of the mundakam plant, kari mulli, solanum indicum, ஆய் பூங்கோதை – beautiful flower garland, மணி மருள் ஐம்பால் – sapphire like five-part braid, வண்டு படத் தைஇ – we wore it as bees swarmed them, துணி நீர் – clear water, பௌவம் துணையோடு ஆடி – played in the ocean with friends, ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் – fine delicate waist, அகன்ற அல்குல் – wide loins, தெளி தீம் கிளவி – clear sweet words, யாரையோ என் அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – who are you who captured my sweet life, பூண் மலி – ornament-filled, நெடுந் தேர்ப் புரவி தாங்கி – came in a tall chariot with horses, தான் நம் அணங்குதல் அறியான் – he did not understand our fear/sorrow, நம்மின் – by us, தான் அணங்குற்றமை கூறி – he spoke about his fear/sorrow, கானல் – seashore grove, சுரும்பு இமிர் – bee-swarming, bee-buzzing, சுடர் நுதல் நோக்கி – looking at our bright foreheads, பெருங்கடல் சேர்ப்பன் – the lord of the vast ocean shores, தொழுது நின்றதுவே – the way he stood greeting us

நற்றிணை 246, காப்பியஞ் சேந்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம்
நெடுஞ் சுவர்ப் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும்
மனை மா நொச்சி மீமிசை மாச் சினை
வினை மாண் இருங்குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும்
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி
செய் பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர்
வருவர் வாழி தோழி புறவின்
பொன் வீக் கொன்றையொடு பிடவுத் தளை அவிழ
இன்னிசை வானம் இரங்கும் அவர்
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே.

Natrinai 246, Kāppiyan Chēnthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
There are sweet omens here!
A lizard on the tall wall
clucks, and a black cuckoo
that is adept in singing, sits
on a huge branch of a nochi tree
in our house yard, and sings
in the way it has learned to sing.

He went past several wasteland
paths to earn wealth, with a
strong mind.  He is not a liar.
He will come back!
May you live long, my friend!

In the forest, golden kondrai and
nearby pidavam flowers have opened.
There is sweet rumbling in the skies.
This is the seaon for him to return!

Notes:  There are references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246 and 333.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.

Meanings:  இடூஉ – as expected, ஊங்கண் – there, இனிய படூஉம் – announces sweet omens, நெடுஞ் சுவர்ப் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – the gecko/lizard on the tall wall clucks making us understand the situation, மனை மா நொச்சி மீமிசை – in the huge nochi tree in the house yard, Vitex leucoxylon, Chaste tree, மாச் சினை – huge branch, வினை மாண் – esteemed in its work (singing work), இருங்குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – black cuckoo sings what it has learned, Indian koel, உரம் புரி உள்ளமொடு – with a strong mind, சுரம் பல நீந்தி செய்பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் – even though he passed many wasteland paths to earn money, பொய்யலர் – he is not a liar, வருவர் – he will come back, வாழி தோழி – may you live long my friend, புறவின் பொன் வீக் கொன்றையொடு – with the  forest’s golden kondrai flowers, சரக்கொன்றை, கடுக்கை – Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia fistula, பிடவுத் தளை அவிழ – nearby pidavam buds open loosening their tightness, காட்டு மல்லிகை, wild jasmine, Bedaly emetic nut, Randia malabarica, இன்னிசை வானம் இரங்கும் – sweet music roars from the skies, அவர் வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – this is the season that the said he would return

நற்றிணை 247, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தொன்று படு துப்பொடு முரண் மிகச் சினைஇக்
கொன்ற யானைச் செங்கோடு கழாஅ
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி
எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறைக்
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும்
நின் வழிப்படூஉம் என் தோழி நல் நுதல்
விருந்து இறை கூடிய பசலைக்கு
மருந்து பிறிது இன்மை நன்கு அறிந்தனை சென்மே.

Natrinai 247, Paranar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the mountains,
where clouds that appear
like cotton fluffed with bows,
move around the tall summits
in the early morning hours,
and come down as rain to
wash the bloody tusks of
a strong, enraged elephant,
that killed a tiger, due to
ancient enmity!

Even though you do not shower
graces and do unkind things,
my friend wants to go your way,

There is no other medicine,
but you, to cure the new pallor
that has descended on her fine
forehead.  Please understand
this well before you leave!

Notes:  Natrinai 299 and Akanānūru 133 have similar descriptions of clouds appearing like cotton fluffed with bows.  Natrinai 151 has a similar description of an elephant washing the blood on his tusks.

Meanings:  தொன்று படு – since long ago, துப்பொடு முரண் மிகச் சினைஇக் கொன்ற யானை – with strength and rage the elephant killed (a tiger), செங்கோடு – red tusks, கழாஅ –  washed, அழி துளி பொழிந்த – poured rain drops, இன் குரல் எழிலி – clouds with sweet sounds, எஃகுறு பஞ்சிற்று ஆகி – became like cotton beat with a bowstring, வைகறைக் கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட – oh man from the land where in the early morning clouds move around on the tall peaks, நீ நல்காய் ஆயினும் – even though you do not shower graces, நயன் இல செய்யினும் – even though you have done unkind things, நின் வழிப்படூஉம் – she wants to go your way, என் தோழி – my friend, நல் நுதல் – fine forehead, விருந்து – new, இறை – residing, staying, கூடிய பசலைக்கு – the pallor which came, மருந்து பிறிது இன்மை – there is no other medicine, நன்கு அறிந்தனை சென்மே – please understand well before you leave

நற்றிணை 248, காசிபன் கீரனார், முல்லைத் திணை – தோழி சொன்னது
சிறு வீ முல்லைத் தேம் கமழ் பசு வீ
பொறி வரி நல் மான் புகர் முகம் கடுப்ப
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல்
கார் வரு பருவம் என்றனர் மன் இனி
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர்
அன்பு இன்மையின் பண்பு இல பயிற்றும்
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும்
இன மயில் மடக் கணம் போல
நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே.

Natrinai 248, Kāsipan Keeranār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said
He promised to come after
the heavy rains
when the cool, beautiful bushes
filled with new, honey-fragrant
mullai blossoms look like the
tawny faces of fine elephants
covered with lines and dots.

May you live long, cloud!
You see her filled with great
sorrow and a trembling heart.
You have no kindness or goodness.

Ignorant peacock flocks dance,
on hearing your false rumbles in the
sky, thinking that it is the real rain.

I will not be confused by what you do!

Notes:  The heroine’s friend is in denial that the rainy season has arrived.  She blames the peacocks.  There are many poems which describe such feelings, where rainclouds, dancing peacocks and flowering trees are blamed.  Kurunthokai 21, 66, 94, 220, 289 and 391 have such descriptions.

Meanings:  சிறு வீ – small flower, முல்லை – jasmine, தேம் கமழ் – honey fragrant, sweet fragrant, பசு வீ – fresh flowers, பொறி – dots, வரி – lines, நல் மான் – fine animal (elephant), புகர் – tawny colored, முகம் கடுப்ப – like the face, தண் புதல் – cool bushes, அணி பெற – get beautiful, மலர – bloom, வண் பெயல் – heavy rain, கார் வரு பருவம் – when rainy season arrives, என்றனர் – he said, மன் – an asai, an expletive, இனி – now, பேர் அஞர் – great sorrow, உள்ளம் நடுங்கல் – heart tremblings, காணியர் – to see, அன்பு இன்மையின் – without love, பண்பு இல – no goodness, பயிற்றும் – making noises, பொய் – false, இடி அதிர் குரல் – loud sounds of thunder, வாய் – truth, செத்து – thinking, ஆலும் – dance, இன மயில் – peacock flocks, மடக் கணம் போல – like an ignorant flock, நினை – on seeing you, மருள்வேனோ – will I be confused (I will not be confused), வாழியர் மழையே – greetings to you, rain

நற்றிணை 249, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இரும்பின் அன்ன கருங்கோட்டுப் புன்னை
நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்தொறும்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண்
பொன்னின் அன்ன நறுந் தாது உதிர
புலிப் பொறிக் கொண்ட பூ நாறு குரூஉச் சுவல்
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ
பரியுடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவத்
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண்
மல்லல்அம் சேரி கல்லெனத் தோன்றி
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே.

Natrinai 249, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The iron-like, black branches of punnai
trees have sapphire-hued, fresh leaves;
their clusters of bright silvery flowers
drop fragrant pollen that appears like gold.

Striped bees with flower fragrance and
spots like those of tigers on their bright
backs buzz.  His horse with strong legs
thought the buzzing sounds were the
roars of a tiger, jumped in fear like a ball
and trotted away, unable to be stopped.

Loud gossip arose quickly in our flourishing
ancient town and in our beautiful settlement,
as the chariot of the lord of the seashore
went away, without stopping.

Notes:  Natrinai 133 and 249 have references to iron.  There are 29 references to iron in the Sangam poems.

Meanings:  இரும்பின் அன்ன – like iron, கருங்கோட்டுப் புன்னை – black-branched punnai trees – நாகம் – Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, நீலத்து அன்ன – like sapphire, பாசிலை – fresh leaves, அகம் தொறும் – all over inside (the trees), வெள்ளி அன்ன – like silver, விளங்கு இணர் – bright bunches, நாப்பண் – in the middle, பொன்னின் அன்ன – like gold, நறுந் தாது உதிர – fragrant pollen drops, புலிப் பொறிக் கொண்ட – having marks like the tiger, having spots like tigers, பூ நாறு – flower-fragrant, குரூஉச் சுவல் – colorful backs, bright backs, வரி வண்டு ஊதலின் – due to the buzzing of striped bees, புலி செத்து – thought it was a tiger, வெரீஇ – scared, பரியுடை வயங்கு தாள் – rapidly trotting strong legs, horses’ strong legs, பந்தின் தாவ – jumped like a ball, தாங்கவும் – even when blocked, even when the reins were kept tight, தகை வரை – went past the control, நில்லா – not stopping, ஆங்கண் – there, மல்லல் – flourishing, அம் சேரி – beautiful settlement, lovely community, கல்லெனத் தோன்றி – appeared with a noise, அம்பல் மூதூர் – gossiping ancient town, அலர் எழ – slander arose, சென்றது அன்றோ – did it not go, கொண்கன் தேரே – the chariot of the lord of the shores

நற்றிணை 250, மதுரை ஓலைக் கடையத்தார் நல்வெள்ளையார், மருதத் திணை –
நகுகம் வாராய் பாண பகுவாய்
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில்
தேர் நடை பயிற்றும் தேமொழிப் புதல்வன்
பூ நாறு செவ்வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன்
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேமாக
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல்
நாறு இருங்கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே.

Natrinai 250, Mathurai Ōlaikadaiyathār Nalvellaiyār, Marutham Thinai – What the unfaithful hero said to his messenger bard, when he tried to gain entry into his marital home
Let us laugh about it, bard!
I lifted my son
whose words are like honey,
who wears jingling anklets
strung with tiny-pebbled bells
that resemble gaping mouths,
and is learning to walk
with his toy chariot on the street.
His flower-fragrant, red mouth
smeared sandal paste on my chest.

Goaded by love,
I went near my wife with fragrant,
dark hair and faultless, pretty forehad
looking like the crescent moon.
She, feeling uncomfortable, with the
looks of a fearful deer, moved away
from me and asked me, “Who are you?”
She put me down, standing there!

Notes:  In Pathitruppathu 52, there is a situation similar to the one in this poem, where the heroine is upset with her husband and asks him, “Who are you?”  The same word ‘யாரையோ’ is used in both poems.

Meanings:  நகுகம் – let us laugh, வாராய் பாண – come O bard, பகுவாய் அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப –  as the anklets with strung split-mouth bells with tiny pebbles jingled, தெருவில் தேர் நடை பயிற்றும் தேமொழிப் புதல்வன் – our son with sweet words who learns to walk with his toy chariot on the street, பூ நாறு செவ்வாய் – flower-fragrant red mouth, சிதைத்த சாந்தமொடு – with smeared sandal paste, காமர் நெஞ்சம் துரப்ப – goaded by a loving heart, யாம் – I, தன் முயங்கல் விருப்பொடு – with a desire to embrace, குறுகினேமாக – I went near, பிறை வனப்பு உற்ற – beautiful like the crescent moon, மாசு அறு – blemish-less, திரு நுதல் – beautiful forehead, நாறு இருங்கதுப்பின் எம் காதலி – my lover with fragrant dark hair, வேறு உணர்ந்து – felt different, வெரூஉம் – with fear, மான் பிணையின் – like a female deer, ஒரீஇ – moved away, யாரையோ – who are you, என்று இகந்து நின்றதுவே – she put me down standing there

நற்றிணை 251, மதுரைப் பெருமருதன் இளநாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தினையிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு ஆங்கண்
பிணி முதல் அரைய பெருங்கல் வாழைக்
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும்
நல் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன்
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என்
தளிர் ஏர் மேனித் தொல் கவின் அழிய
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து
தொடங்கு நிலைப் பறவை உடங்கு குரல் கவரும்
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே.

Natrinai 251, Mathurai Perumaruthan Ilanākanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the millet, as the hero listened nearby – the friend is the voice of the heroine
Oh millet! Because of our love for
him and because of the great love
of the man from the mountains,
……….where tall waterfalls cascade
……….down creating loud music,
……….and monkeys grab luscious, fine
……….fruits from nearby, well-rooted
……….banana trees,
we protected your field from parrots,
raising sounds.  You have seen that.

Mother has made abundant offerings to gods,
and confined me at home, causing my
sprout-like, pretty body to lose its prior beauty.

Flying birds will come to attack your grain clusters.
Stand erect for long without bending your leaves
and let your grains mature.  May you live long!

Notes:  There is a version with line 8 being பலி பெறு கடவுள் பேண்மார் செறிப்பின், line 9 being இடங்கொள் புள்ளினம் உடங்கு குரல் கவரும், and line 10 being தோடுதலைக் கோடாய் கிளர்ந்து.  There is a version with line 9 being தொடங்கு நிலைப் பறவை உடங்கு பீள் கவரும்.  There is a version with line 9 being துடங்கு நிலப் பாவை உடங்கு பீள் கவரும்.  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  நெடு நீர் அருவிய கடும் பாட்டு – the loud sounds of the tall waterfalls, ஆங்கண் – there, பிணி முதல் அரைய – well rooted trunks, பெருங்கல் – big mountain, வாழைக் கொழு முதல் ஆய் கனி – chosen/beautiful luscious fruits of the banana trees, மந்தி கவரும் – female monkeys get them, நல் மலை நாடனை – the lord of the fine mountains, நயவா – desiring (நயந்து), யாம் – we, அவன் நனி பேர் அன்பின் – because of his great love, நின் – your, குரல் ஓப்பி – made sounds and chased, நின் புறங்காத்தலும் – protecting your field, காண்போய் நீ – you have seen, என் தளிர்  ஏர் மேனித் தொல் கவின் அழிய – for my sprout-like body to lose its past beauty, பலி பெறு கடவுள் பேணி – made offerings to god that receives offerings, கலி சிறந்து – flourishing greatly, நுடங்கு நிலைப் பறவை உடங்கு – flying birds come near, குரல் கவரும் – seize the clusters of grains, தோடு இடம் கோடாய் – without your leaves/sheaves bending, கிளர்ந்து – standing erect, நீடினை விளைமோ – may you mature your grains for a long time, வாழிய தினையே – may you live long oh millet

நற்றிணை 252, அம்மெய்யன் நாகனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம்
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது
அரும் பொருட் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர்ப்
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து
மலர் பிணைத்தன்ன மா இதழ் மழைக் கண்
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசைக் கத நாய்
நல் நாப் புரையும் சீறடி
பொம்மல் ஓதி புனை இழை குணனே.

Natrinai 252, Ammeyyan Nākanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your beauty, like that of a girl’s painting
on a wall, delicate, perfect wide loins,
kohl-rimmed, moist eyes that are like big
petals tied together, pretty, small feet
that look like the lovely tongue of a
rapidly rising angry dog that hunts
rabbits, overflowing hair and fine jewels,
did not stop his going away.

He went to a distant country on the
wasteland path, where crickets screech,
hiding inside dry omai trees.

He went with firm principles, as his heart
hurt without strength.  Accumulating
precious wealth is not for those who do not leave.

Notes:  Natrinai 252 – முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசைக் கத நாய் நல் நாப் புரையும் சீறடி.  Sirupānātruppadai 17-18 – உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி.  Porunarātruppadai 42 – வருந்து நாய் நாவின் பெருந்தகு சீறடி.

Meanings:  உலவை ஓமை – dry omai trees, Toothbrush Tree, Dillenia indica, ஒல்கு நிலை – weak condition, ஒடுங்கி – hiding, சிள்வீடு கறங்கும் – crickets screech, சேய் நாட்டு அத்தம் – wasteland path in a distant country, திறம் புரி கொள்கையொடு – with great principles, with firm principles, இறந்து – went, செயின் அல்லது – not struggling, அரும் பொருட் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் – accumulating rare wealth is not for those who do not go, என வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப – and his heart with no strength hurt, சூழ்ந்த வினை இடை – his consideration for his task, விலங்கல போலும் – did not block, புனை சுவர்ப் பாவை அன்ன – like a painting on the wall, பழி தீர் காட்சி – faultless appearance, ஐது – delicate, beautiful, ஏய்ந்து – suitable, அகன்ற அல்குல் – wide loins, மை கூர்ந்து – with lots of kohl, மலர் பிணைத்தன்ன – like flowers tied together, மா இதழ் – big eyelids, மழைக் கண் – moist eyes, முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை – swift and rising to hunt rabbits, கத நாய் நல் நா புரையும் சீறடி – small feet like the pretty tongue of an angry dog, பொம்மல் ஓதி – overflowing hair, புனை இழை – beautifully made jewels, குணனே – nature, quality

நற்றிணை 253, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புள்ளுப் பதி சேரினும் புணர்ந்தோர்க் காணினும்
பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து
எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழைக் குறுமகள்
பேர் இசை உருமொடு மாரி முற்றிய
பல் குடைக் கள்ளின் வண் மகிழ்ப் பாரி
பலவு உறு குன்றம் போல
பெருங்கவின் எய்திய அருங்காப்பினளே.

Natrinai 253, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You sigh like a sleeping elephant
when you see birds unite in their nests,
or when lovers embrace each other.

You don’t listen to what I say, since
you are greatly hurt, filled with sorrow.
You tremble when you think of her.

She is kept under guard by her family,
the young girl wearing bright jewels,
who is beautiful like mountain with
jackfruit trees,
belonging to generous king Pāri who
happily pours aged alcohol in many bowls.

Notes:  The seven great benefactors of ancient Tamil Nadu are Āy Andiran, Pāri, Kāri, Ōri, Pēkan, Athiyamān Nedumān Anji and Nalli.

Meanings:  புள்ளுப் பதி சேரினும் – when birds unite in their nests, புணர்ந்தோர்க் காணினும் – and on seeing lovers who unite, பள்ளி யானையின் – like a sleeping elephant, வெய்ய உயிரினை – you sigh with warm breaths,  கழிபட – abundantly, வருந்திய எவ்வமொடு – with great sorrow, பெரிது அழிந்து – greatly hurt, எனவ கேளாய் – you do not listen to me, நினையினை நீ – you are thinking, நனி – a lot, உள்ளினும் – thinking, பனிக்கும் – trembling, ஒள் இழை குறுமகள் – the young girl wearing bright jewels, பேர் இசை உருமொடு – with greatly sounding thunder, மாரி – rains, முற்றிய – aged, பல் குடை – many bowls, கள்ளின் – with alcohol, வண் மகிழ்ப் பாரி – very happy Pāri, பலவு – jackfruit tree, Artocarpus heterophyllus, உறு – growing (having), குன்றம் போல – like the mountain, பெருங்கவின் – great beauty, எய்திய – attained, அருங்காப்பினளே – she is with heavy protection

நற்றிணை 254, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும்
குன்று ஓங்கு வெண் மணற் கொடி அடும்பு கொய்தும்
துனி இல் நல்மொழி இனிய கூறியும்
சொல் எதிர் பெறாஅய் ஆகி மெல்லச்
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின்
அயினி மா இன்று அருந்த நீலக்
கணம் நாறு பெருந் தொடை புரளும் மார்பின்
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை
நேர்கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி
வானம் வேண்டா உழவின் எம்
கானல்அம் சிறுகுடிச் சேந்தனை செலினே.

Natrinai 254, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You spoke sweet words
without dislike, played with
us making little sand houses,
kicked arriving waves,
and plucked the flowers of
adumpu vines growing on
the hill-like tall, white sand dunes.

Now, without responding to our
words, you say you are leaving.

If you stay, your horses can eat the
rice from paddy the salt merchants
got selling their salt.  You will not be
alone without your lover with a large,
fragrant blue waterlily flower garland
on her chest.

Stay now and then you can leave
our beautiful, small settlement
near the seashore grove, where we
have salt pans where salt is made,
changing water and without rains.

Meanings:  வண்டல் தைஇயும் – creating little sand houses, வரு திரை உதைத்தும் – kicking the arriving waves, குன்று ஓங்கு வெண் மணற் கொடி அடும்பு கொய்தும் – plucking the flowers of the adumpu vine growing in the hill-like tall white sand dunes, Ipomoea pes caprae, துனி இல் நல் மொழி – fine words without hatred, இனிய கூறியும் – uttering them sweetly, சொல் எதிர் பெறாஅய் ஆகி – not getting a response for our words, மெல்ல – slowly, செலீஇய – to leave, செல்லும் – leaving, ஒலி இரும் பரப்ப – loud wide space/ocean, உமணர் தந்த – given by salt merchants, உப்பு நொடை நெல்லின் – with the paddy got by selling salt, அயினி மா இன்று அருந்த – today your horses will eat cooked rice, நீலக் கணம் நாறு பெருந் தொடை புரளும் மார்பின் துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை – you will not be able to be alone without the girl with a fragrant huge blue waterlily garland, kuvalai, நேர்கண் சிறு தடி – small salt pans/ponds in a row, நீரின் மாற்றி – changing the water, வானம் வேண்டா உழவின் – agriculture without rain, எம் கானல் – our seashore grove, அம் சிறுகுடி – beautiful small village, beautiful small community, சேந்தனை செலினே – stay here and go

நற்றிணை 255, ஆலம்பேரி சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கழுது கால் கிளர ஊர் மடிந்தன்றே
உருகெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி
கடியுடை வியல் நகர்க் கானவர் துஞ்சார்
வயக் களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை
கல் முகைச் சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்று மன் தில்ல
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னிப்
பெயல் கால் மயங்கிய பொழுது கழி பானாள்
திருமணி அரவுத் தேர்ந்து உழல
உருமுச் சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே.

Natrinai 255, Ālampēri Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Ghouls have set out,
the town has gone to sleep,
and mountain dwellers living
in protected, large houses sing
songs in kurinji tunes,
in their awe-inspiring tradition,
without going to sleep.

A tiger with sword-like stripes,
roars in a rocky mountain cave,
after battling a strong elephant.

Alas!  Even if my delicate arms
grow thin and I am in sorrow,
it is better if he does not come
today through the tall mountain
path in the slopes,
where bright lightning flashes,
rain and wind are mixed
at this untimely midnight, and
roaring thunder attacks in rage
as snakes search in distress
for their beautiful, lost gems.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369  have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  There was this belief that snakes spit gems.  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.  Sirupanatruppadai

Meanings:  கழுது – ghouls, கால் – places, கிளர – have risen, ஊர் மடிந்தன்றே – the town has slept, உருகெழு மரபின் – of awe inspiring tradition, of fear instilling tradition, குறிஞ்சி பாடி – singing in the kurinji tune, கடியுடை வியல் நகர்க் கானவர் துஞ்சார் – the mountain dwellers living in protected big houses do not sleep, வயக் களிறு – strong elephant, பொருத – fought, வாள் வரி உழுவை – a tiger with sword-like stripes, கல் முகைச் சிலம்பில் – in the mountain caves with rocks, குழுமும் – roars, அன்னோ – what a pity, மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் – even if my delicate arms become thin and I am sad, இன்று அவர் வாரார் ஆயினோ நன்று – it is good if he does not come today, மன் – asai, expletive, தில்ல – அசை, expletive, உயர் வரை அடுக்கத்து – in the tall mountain slopes, ஒளிறுபு மின்னி – lightning with brightness, பெயல் கால் மயங்கிய பொழுது – when rain and wind mixed, கழி பானாள் – untimely middle of the night, திரு மணி – beautiful gems, அரவு – serpents, தேர்ந்து உழல – searching in distress, உருமுச் சிவந்து எறியும் – thunder attacks enraged, ஓங்கு வரை ஆறே – the tall mountain path

நற்றிணை 256, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம்சொன்னது
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி
அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த
புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே
இந் நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வைந் நுதிக்
களவுடன் கமழ பிடவுத் தளை அவிழ
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை
மடப் பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை
காழ் கொள் வேலத்து ஆழ் சினை பயந்த
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும்
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே.

Natrinai 256, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
With your faultless, petite feet
and big, beautiful, calm eyes,
you are worthy of songs.

The forest has lost its beauty
to the fires that have consumed
its trees.
It is desolate and shattered and
I have avoided going there now.

I have also avoided going
to the cool forest at the
beautiful time when
season’s rains have fallen,
kalā flowers with sharp tips
spread their fragrance,
pidavam flowers have opened
their petals,
and stags with dark necks
unite with their delicate mates
and rest in the dappled shade
of the low-hanging branches
of vēlam trees with dense cores.

Notes:  This poem was written by a Chēra king.

Meanings:  நீயே பாடல் சான்ற – you are fit for songs by bards, பழி தபு சீறடி – faultless small feet, perfect feet, அல்கு – stay, fitting, பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை – with big and beautiful calm eyes, காடே நிழல் கவின் இழந்த – forest has lost is shade and beauty, அழல் கவர் மரத்த – fire has surrounded the trees, fire has ruined the trees, புலம்பு வீற்றிருந்து – desolateness ruling, நலம் சிதைந்தனவே – beauty shattered, virtue shattered, இந் நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே – I avoided going in this situation, வைந் நுதிக் களவுடன் கமழ – kalākkai flowers fragrant with sharp tips, Corinda tree flowers, Bengal Currant, பிடவுத் தளை அவிழ – pidavam flowers blossom loosening their tightness, Pidavam – Randia malabarica, கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – at the beautiful time when the season’s rain fell, மடப் பிணை தழீஇய – embracing its naïve female, uniting with its naive female, மா எருத்து இரலை – stag with a black neck, காழ் கொள் வேலத்து – velam trees with hard cores, velam trees with seeds, வேலம், வெள்வேலம் – Panicled Babool, Acacia leucophloea, ஆழ் சினை பயந்த – low branches yielded, கண் கவர் – attractive to the eyes, வரி நிழல் – striped shade, dappled shade, வதியும் – lives, தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – I have avoided the cool forest

நற்றிணை 257, வண்ணக்கன் சோருமருங்குமரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின்
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடுங் கோட்டு
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலைக் கவாஅன்
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கருங்கால் வேங்கைப்
பொன் மருள் நறு வீ கல்மிசைத் தாஅம்
நல் மலை நாட நயந்தனை அருளாய்
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறிக்
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும்
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே.

Natrinai 257, Vannakkan Chorumarunkumaranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the fine mountains,
where clouds rise up and come
down as heavy rain with endless
noises in the cool mountains,
splendid white waterfalls
come down from tall summits
where bamboos flourish,
and vēngai buds open to golden,
fragrant blossoms that fall
on the boulders below!

You have no desire to favor us.
You come at midnight
through the flooded small path
where there are no travelers,
even though you are aware
that wild animals roam there.

I am hurting!

Meanings:  விளிவு இல் அரவமொடு – with endless noises, தளி சிறந்து – heavy rain falls, உரைஇ – thundering, மழை எழுந்து இறுத்த – clouds rise up and come down as rain, நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – on the very cold mountains, கழை அமல்பு நீடிய – bamboo has spread abundantly, bamboo has grown tall, வான் உயர் நெடுங் கோட்டு – sky-high tall peaks, இலங்கு வெள் அருவி – splendid white waterfalls, வியன் மலை – wide mountains, கவாஅன் – nearby mountain, mountain slope, அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த – petals have opened, கருங்கால் வேங்கை – black-trunked vēngai trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium,பொன் மருள் – gold like, நறு வீ கல் மிசைத் தாஅம் – fragrant flowers fall and spread on the rocks, நல் மலை நாட – man from such fine mountain country, நயந்தனை அருளாய் – you are not desirous of favoring us, இயங்குநர் மடிந்த – those who travel have stopped, அயம் திகழ் – waters flooding, சிறு நெறி – small path, narrow path, கடு மா வழங்குதல் – fierce animals roam, அறிந்தும் – even though you are aware, நடுநாள் வருதி – you coming at midnight, நோகோ யானே – I am hurting

நற்றிணை 258, நக்கீரர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பல் பூங் கானல் பகற்குறி மரீஇ
செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே
கதிர் கால் வெம்பக் கல் காய் ஞாயிற்றுத்
திருவுடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்மார்
பொற்றொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த
கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த
பச்சிறாக் கவர்ந்த பசுங்கண் காக்கை
தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில் சேக்கும்
மருங்கூர்ப்பட்டினத்து அன்ன இவள்
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே.

Natrinai 258, Nakkeerar, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores!
On seeing her stacked, pretty, bright
bangles slip, her mother has
confined her to their house, my friend
who is lovely like Marunkūrpattinam,
where
the sun’s scorching hot rays heats the
rocks and feet of people, women wearing
gold bracelets welcome guests to their
large, wealthy house, and scatter
offerings in their backyard, rice as
long as a stork’s claw, to a green-eyed
crow that eats it and goes on to the wide
market street and steals fresh shrimp,
before resting on the mast of a swaying ship.

I came here to this grove with many flowers,
the place of your day tryst, to inform you.

Notes:  The phrase கொக்கு உகிர் நிமிரல் occurs in Puranānūru 395, 398 and Natrinai 258, to describe rice.  Natrinai 258, 281, 293, 343 and 367 have references to food offerings to crows.

Meanings:  பல் பூங் கானல் – seashore grove with many flowers, பகற்குறி மரீஇ – coming to the place of day tryst, செல்வல் – I am leaving, கொண்க – oh lord of the seashore, செறித்தனள் யாயே – mother has confined her, கதிர் – sun’s rays, கால் வெம்ப – causing feet to be hot, கல் காய் ஞாயிற்று – of the sun that heats stones, திருவுடை – wealthy, lovely, வியல் நகர் – huge house, வரு விருந்து அயர்மார் – welcomed guests and celebrated, பொற்றொடி மகளிர் – women wearing gold bracelets, புறங்கடை உகுத்த – poured in the backyard, கொக்கு உகிர் நிமிரல் – rice that looks like stork’s claws, மாந்தி – ate, எல் பட அகல் அங்காடி – at night went to the wide market place, அசை நிழல் குவித்த – heaped in the shade, பச்சிறாக் கவர்ந்த பசுங்கண் காக்கை – crow with green eyes that seized fresh shrimp, தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில் சேக்கும் – goes and rests in the mast of a swaying ship, மருங்கூர்ப்பட்டினத்து அன்ன இவள் – she is lovely like Marunkūrpattinam, நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – on seeing her tight beautiful bright bangles slip down

நற்றிணை 259, கொற்றங்கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி பொன் வீ
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல்
பெருங்கல் நாடனொடு இரும் புனத்து அல்கி
செவ்வாய்ப் பைங் கிளி ஓப்பி அவ்வாய்ப்
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி
அரிய போலக் காண்பேன் விரி திரைக்
கடல் பெயர்ந்தனைய ஆகி
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே.

Natrinai 259, Kotrankotranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
What can we do now my friend?
The vēngai trees in the slopes
with honey fragrances have golden
yellow blossoms.  It is the season for
mature millet spears to be harvested.
You will not be able to meet him
the way you used to do, when we went
to chase parrots, smeared bee-swarming
sandal paste and played with him in
the waterfalls that come down the slopes
of the tall mountains.

The millet field looks like an ocean with
wide waves that became dry.  I’m afraid
you will be kept at home!

Notes:  The millet harvesting time is when vēngai trees put out flowers.  This has been described in poem 125, 259, 313 and 389.

Meanings:  யாங்குச் செய்வாம் கொல் தோழி – what can we do my friend, பொன் வீ – golden flowers, வேங்கை – kino trees, Pterocarpus marsupium, ஓங்கிய – flourishing, தேம் கமழ் சாரல் – sweet smelling mountain slopes, honey fragrant mountain slopes (from flowers), பெருங்கல் நாடனொடு – with the mountain country man, இரும் புனத்து – big fields, அல்கி – stayed, செவ்வாய்ப் பைங் கிளி ஓப்பி – chasing the red-mouthed green parrots, அவ்வாய்ப் – those splendid, பெரு வரை  – tall peaks, அடுக்கத்து – in the mountain ranges, அருவி ஆடி – playing in the waterfalls, சாரல் – slopes, ஆரம் – sandalwood trees, வண்டு பட – causing bees to swarm, நீவி – smearing, பெரிது அமர்ந்து – spend time with him, இயைந்த கேண்மை – close friendship, intimate friendship, சிறு நனி – short time, reduced a lot, அரிய போலக் காண்பேன் – it appears to be hard, விரி – wide, திரை – waves, கடல் பெயர்ந்தனைய ஆகி – has become like the ocean bubbling and flooding, புலர் பதம் கொண்டன – they are mature and ready for harvest, ஏனல் – millet, குரலே – the grain spears

நற்றிணை 260, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கழுநீர் மேய்ந்த கருந்தாள் எருமை
பழனத் தாமரைப் பனிமலர் முணைஇ
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழத்
தெவ்வர்த் தேய்த்த செவ் வேல் வயவன்
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என்
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெறப் புனைந்த
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய
பகைவன் மன் யான் மறந்து அமைகலனே.

Natrinai 260, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to the unfaithful hero
Oh man from the town where
a black-legged buffalo that eats
waterlilies
tires of the cool lotus in the pond,
and struts like a warrior with a stick,
to the nearby sand dunes to sleep!

Embracing me, now you tell me
that you love me.
My beauty used to be like that of
flourishing Iruppai town by the river
which was guarded by a brave warrior
who beat his enemy and won the battle.

You are the one who caused my flower
garland with blooming buds, to wilt.

I will not forget that you are my enemy!

Notes:  The buffalo eating waterlilies instead of lotus blossoms implies that the hero abandoned his wife and went to a concubine.  அகநானூறு 316 – போர்ச்செறி மள்ளரிற் புகுதரும் ஊரன்.

Meanings:  கழுநீர் – waterlilies, blue, red or white waterlilies,  மேய்ந்த கருந் தாள் எருமை – black-legged buffalo that ate, பழன – pond near fields, தாமரை – lotus, பனி மலர் – cool flowers, damp flowers, முணைஇ – hating, தண்டு சேர் – with a stick, மள்ளரின் – like a warrior, இயலி – walks, அயலது – nearby, குன்று சேர் வெண் மணல் – white sand dunes, துஞ்சும் – it sleeps, ஊர – oh man from such town, வெய்யை போல – with desire, முயங்குதி – embrace me, முனை எழ – enmity arose, தெவ்வர் – enemies, தேய்த்த – ruined, killed, செவ் வேல் – red spear, வயவன் – warrior, மலி – flourishing, புனல் வாயில் – near the river’s edge, இருப்பை அன்ன – like Iruppai town, என் – my, ஒலி – flourishing, பல் கூந்தல் – thick hair, நலம் பெற – to become beautiful, புனைந்த – adorned, முகை அவிழ் – bud opens, கோதை – garland, வாட்டிய – faded, பகைவன் மன் –  you are my enemy, யான் மறந்து அமைகலனே – I will not forget that comfortably

நற்றிணை 261, சேந்தன் பூதனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
அருளிலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு
வெஞ்சுடர் கரந்த கமஞ்சூல் வானம்
நெடும் பல் குன்றத்துக் குறும் பல மறுகி
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து
களிறு அகப்படுத்த பெருஞ்சின மாசுணம்
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும்
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை
எருவை நறும் பூ நீடிய
பெரு வரைச் சிறு நெறி வருதலானே.

Natrinai 261, Sēnthan Poothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover has no pity my friend!
He comes through the small mountain
path, filled with fragrant, blooming reeds
that grow in boulder clefts where
huge clouds hide the hot sun, lightning
strikes, loud thunder roars in the dark skies,
heavy rains fall on mountains big and small
at midnight, a male elephant brings down a
heavy, hard-cored sandal tree, a huge,
angry python coils around rubbing it,
and sweet sandal fragrance wafts in the air.

Meanings:  அருளிலர் – he has no pity, வாழி தோழி – may you live long my friend, மின்னு வசிபு – lightning strikes, இருள் தூங்கு விசும்பின் – in the dark skies, அதிரும் ஏறொடு – along with loud- sounding thunder, வெஞ்சுடர் – hot sun, கரந்த – hid, கமஞ்சூல் வானம் – full clouds, நெடும் – tall, பல் – few, குன்றத்து – on the mountains, குறும் பல – a few short, மறுகி – swirls, தா இல் – faultless, பெரும் பெயல் – heavy rain, தலைஇய – falling, யாமத்து – at midnight time, களிறு அகப்படுத்த – male elephant removes, பெருஞ்சின மாசுணம் – an angry huge snake, an angry huge python, வெளிறு இல் – not soft,  காழ் மரம் – dense tree, பிணித்து – coils around it, நனி – lot, மிளிர்க்கும் – rolls, சாந்தம் போகிய – from the sandalwood, Santahlum album, தேம் கமழ் – sweet fragrance spreads, விடர் முகை – boulder clefts, mountain caves, எருவை – Arundo donax, bamboo reed, நறும் பூ – fragrant flowers, நீடிய – flourishing, tall, பெரு வரை – huge mountain, சிறு நெறி – small path, narrow path, வருதலானே – he will come through that

நற்றிணை 262, பெருந்தலைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
தண் புனக் கருவிளைக் கண் போல் மா மலர்
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல் வர
உறை மயக்குற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய்
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும்
பணைத்தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணைக் கால்
குவளை நாறும் கூந்தல் தேமொழி
இவளின் தீர்ந்தும் ஆள் வினை வலிப்ப
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின்
அரிது மன்றம்ம இன்மையது இளிவே.

Natrinai 262, Perunthalai Sāthanār, Pālai Thinai – What the hero said
The karuvilai flowers in the cool grove,
looking like eyes, sway like peacocks,
in the northern winds at midnight,
when rain falls and the town is asleep.

She trembles in distress,
her fine beauty ruined, her mind sad
with hatred and struggling in sorrow,
the girl with arms like bamboo
and budding pallor spots, hair with
scents of kuvalai blossoms with thick
stems, and honey sweet words.

Even though my heart says that I should
go to earn wealth, it would be difficult not
to go.  Struggling in poverty would be hard!

Meanings:  தண் புன – cool grove, கருவிளைக் கண் போல் மா மலர் – eye-like dark karuvilai flowers, Clitoria ternatia, சங்குப்பூ,  துயல் வர ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு – move like dancing peacock feathers in the northern winds,  உறை மயக்குற்ற – when rains fall, ஊர் துஞ்சு யாமத்து – at night when the town is sleeping, நடுங்கு பிணி – trembling pain, நலிய – causing distress, நல் எழில் சாஅய் – fine beauty ruined, துனி கூர் மனத்தள் – sad mind, முனி – hatred, படர் உழக்கும் – suffering with sorrow, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, அரும்பிய சுணங்கின் – with budding pallor spots, கணைக் கால் – thick stemmed, குவளை நாறும் கூந்தல் – hair with the fragrance of blue waterlilies, தேமொழி – sweet words, இவளின் தீர்ந்தும் – to abandon her, ஆள் வினை வலிப்ப பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் – even though my heart says that I should separate to go on business, ஆயின் அரிது – it is difficult, மன்ற – asai, an expletive, அம்ம – asai, an expletive, இன்மையது இளிவே – in that case struggling from poverty would be very difficult

நற்றிணை 263, இளவெயினனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின்
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு
கடுஞ் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது
கழனி ஒழிந்த கொடுவாய்ப் பேடைக்கு
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும்
மெல்லம் புலம்பற் கண்டு நிலைசெல்லாக்
கரப்பவும் கரப்பவும் கைம்மிக்கு
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே.

Natrinai 263, Ilaveyinanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
We are unable to let go of our
modesty and tell him,

……….about the rising gossip which comes
……….without hiding, and the demeaning
……….slander in our town, since your
……….forehead, lovely like the crescent moon,
……….has lost its beauty, and your bangles
……….have slipped off your wrists,

the land of the lord of the delicate shores,
where a mature male stork with curved
feathers takes fish from the ocean to feed
his partner, pregnant with eggs, who
moved from the seashore grove to a field.

You conceal and conceal your sorrow,
but the tears from your kohl-lined eyes
are unable to be controlled.  They tell
it all, my friend!

Meanings:  பிறை வனப்பு – crescent moon like beauty, இழந்த நுதலும் – forehead that lost it, யாழ – அசை, an expletive of second person, நின் – your, இறை வரை – not stopping at the wrist, நில்லா வளையும் – bangles that do not stay, bangles that slip down, bangles that do not stay on the wrists, மறையாது – without hiding, ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் – slander and gossip spread by the town, நாண் விட்டு – abandoning modesty, abandoning shyness, உரை அவற்கு உரையாம் – we are unable to tell him, ஆயினும் – yet, இரை வேட்டு – searching for food, கடுஞ்சூல் – full pregnancy with eggs, வயவொடு – with desire, with strength, கானல் எய்தாது – without staying in the seashore grove, கழனி ஒழிந்த – went to the fields, கொடு வாய்ப் பேடைக்கு – for its female with a curved beak, முட – curved/bent, முதிர் நாரை – mature stork, white stork – Ciconia ciconia, pelican, crane, கடல் மீன் ஒய்யும் – gives sea fish, மெல்லம் புலம்பற் கண்டு – on seeing the lord of the delicate shores, நிலைசெல்லா – uncontrollable, கரப்பவும் கரப்பவும் – despite you

நற்றிணை 264, ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம் சொன்னது
பாம்பு அளைச் செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும்
மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல நின்
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த
ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும்
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே.

Natrinai 264, Āvūr Kāvithikal Sāthevanār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine, as the eloping couple approach his village
Walk fast, young lady,
while we still have daylight,
with your flowing hair
decorated with flowers,
looking like the spread
feathers of a pretty peacock
with sapphire-colored neck
that rises up and dances,
when the sky roars and pours rain,
and frightened snakes hide in holes.

Look there!  You can see our fine
small village
amidst the forests with bamboos,
where cattle herders tie ornamental
bells with clear sounds on their cows.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369  have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  பாம்பு அளைச் செறிய – for the snake to be contained, முழங்கி – roars, வலன் ஏர்பு – climbed with strength, climbed to the right, வான் தளி பொழிந்த – poured drops from the sky, காண்பு இன் காலை – at this sweet time, அணி கிளர் கலாவம் – pretty rising feathers, pretty bright feathers, ஐது – beautifully, delicately, விரித்து இயலும் – spreads and dances, மணி புரை எருத்தின் மஞ்ஞை போல – like a peacock with sapphire-like neck, நின் வீ பெய் கூந்தல் – your hair with flowers, வீசு வளி உளர – spreads in the blowing wind, ஏகுதி மடந்தை – go fast young lady, எல்லின்று பொழுதே – when there is still light, வேய் பயில் இறும்பில் – in the forest filled with bamboo, கோவலர் – cattle herders, யாத்த – tied, ஆ – cows, பூண் தெண் மணி – ornamented clear bells, இயம்பும் – will ring, ஈ காண் – look here, தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – appears our small fine town

நற்றிணை 265, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சுக்கு சொன்னது
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல்
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரிக் கலை
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன்
பூந்தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும்
பாரத்து அன்ன ஆர மார்பின்
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்றன்ன
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லிக்
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் நம் வயினானே.

Natrinai 265, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
The women with luxuriant, delicate
hair is ours,

lovely like Pāram town protected
by Mignili wearing shoulder shields
on his garlanded shoulders, leader of
archers with whistling arrows who
hunt grazing mature stags with spots,
stripes and broken antlers, cavorting
in the mud,

lovely like Āreru town of the Chōla king
with an āthi flower garland and a small
scepter,

and lovely like the plumes of clamorous
peacocks in the Kolli Mountain of
Ōri, owning liquor and as charitable as
the rain.

Notes:  Chenni is a name for a Chōla royal clan.   This poem has another version with 2 additional lines.  Akananuru 153 has a reference to Pāram of Nannan.  The seven great benefactors of ancient Tamil Nadu are Āy Andiran, Pāri, Kāri, Ōri, Pēkan, Athiyamān Nedumān Anji and Nalli.  Poems 6, 52, 265 and 320 have references to Ōri.

Meanings:  இறுகு – dried grass, புனம் – land, மேய்ந்த – grazed, அறு – reduced, broken, கோட்டு – antlers, முற்றல் – mature, அள்ளல் ஆடிய – playing in the mud, புள்ளி வரிக் கலை – male deer with spots and stripes, வீளை – noises of shot arrows, whistling sound, அம்பின் – with arrows, வில்லோர், those with bows, பெருமகன் – great man, leader, பூந்தோள் – shoulders with flowers, lovely shoulders, யாப்பின் – with a shoulder shield, மிஞிலி – Mignili (a small-region king), காக்கும் – protects, பாரத்து அன்ன – like the town Pāram, ஆர மார்பின் – chest with āthi/bauhinia flowers (Chōlan), சிறு கோல் – small scepter, small staff, சென்னி – a Chōla king, ஆரேற்றன்ன – like a town called Āreru, மாரி – rain, வண் – generous, மகிழ் – alcohol, ஓரி கொல்லி – King Ōri’s Kolli Mountain, கலி மயில் கலாவத்து அன்ன – like a proud peacock’s feathers, like a clamorous peacock’s feathers, இவள் – her, ஒலி – luxuriant, thick, மென் கூந்தல் – delicate hair, soft hair, நம் வயினானே – is ours

நற்றிணை 266, கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
கொல்லைக் கோவலர் குறும்புனம் சேர்ந்த
குறுங் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ
ஆடுடை இடைமகன் சூடப் பூக்கும்
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே
அதுவே சாலும் காமம் அன்றியும்
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு
இரீஇய காலை இரியின்
பெரிய அல்லவோ பெரியவர் நிலையே.

Natrinai 266, Kachipēttu Ilanthachanār, Mullai Thinai – What the heroine said to the hero
Sir, may you live long!
If you leave us without love,
we will stay in that small town
with wide spaces,
where a goat herder wears
white, pointed flowers
that grow in clusters on the
short-trunked kuravam trees
in the small grove in the
woodlands of cattle herders.

Let me tell you one thing!
If you move away thinking
differently, and even if
we are crushed, it is great
to be tolerant like the wise!

Meanings:  கொல்லைக் கோவலர் – cattle herders in the woodland, குறும் புனம் சேர்ந்த – in the small grove, குறுங் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – clusters of pointed white flowers of the short-trunked kuravam trees, common bottle flower tree, ஆடுடை இடைமகன் – goat herder with goats, சூட – to wear, பூக்கும் – bloom, அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – in that small town with wide spaces, அதுவே – there, சாலும் – fitting, காமம் அன்றியும் – without love, எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் – if you leave us, கொன் ஒன்று கூறுவல் – let me tell you one more thing, வாழியர் ஐய – may you live long sir, வேறுபட்டு – with different thinking, இரீஇய காலை – if you move away, இரியின் – if we are sad, if we are destroyed, பெரிய அல்லவோ – isn’t it great, பெரியவர் நிலையே – the situation of the wise

நற்றிணை 267, கபிலர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன்கேட்கும்படியாக
நொச்சி மா அரும்பு அன்ன கண்ண
எக்கர் ஞெண்டின் இருங்கிளைத் தொழுதி
இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர்
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல்
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன்
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல்
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என
வாரேன் மன் யான் வந்தனென் தெய்ய
சிறு நா ஒண் மணித் தெள் இசை கடுப்ப
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலிக்குரல்
இவை மகன் என்னா அளவை
வய மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே.

Natrinai 267, Kapilar, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby – the friend is the voice of the heroine
The lord of the seashore,
……….where swarms of dune crabs,
……….their eyes like dark nochi buds,
……….etch with claws on the sand
……….with fragrant flowers of gnālal
………. trees that spread their scents,
……….designs looking like those
……….created by fingers stirring millet
……….to dry of fine-jeweled women
……….with splendid teeth and sweet smiles
united with me in this sweet seashore grove.

I have not been coming here since I have
felt sad and lonely.

But I came here once and heard the calls
of bird flocks that eat schools of fish,
their sounds like the clear sounds of his
chariot bells with small tongues.
Before I could think whether it was him,
he came and stood before me, the great man
who owns strong horses.

Notes:  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.   Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  நொச்சி மா அரும்பு அன்ன – like the dark colored nochi flowers, Vitex leucoxylon, Chaste tree, கண்ண – eyes, எக்கர் ஞெண்டின் – sand dune crab, இருங்கிளைத் தொழுதி – big group of relatives, இலங்கு எயிற்று – splendid teeth, ஏஎர் – beautiful, இன் நகை மகளிர் – women with sweet smiles, உணங்கு தினை துழவும் கை போல் – like the hands stirring the drying millet, ஞாழல் – புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree,  Cassia Sophera, மணம் கமழ் – fragrance spreads, நறு வீ – fragrant flowers, வரிக்கும் – creates lines, creates patterns, துறைவன் – lord of the seaport, தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் – sweet desirable seashore grove were I united with him, தனியே வருதல் – to come alone, நனி புலம்பு உடைத்து என வாரேன் – I do not come here since I am feeling very sad, மன் – அசை, an expletive, யான் வந்தனென் – I still came here, தெய்ய – அசை, an expletive, சிறு நா ஒண் மணி – bright bells with small tongues, தெள் இசை கடுப்ப – like their clear sounds, இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலிக்குரல் – sounds of birds that eat schools of fish, இவை மகன் என்னா – as I was considering that this is the man, அளவை – as I am thinking, at that moment, வய மான் தோன்றல் – the great man owning strong horses,  வந்து நின்றனனே – he came and stood

நற்றிணை 268, வெறி பாடிய காமக்கண்ணியார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சூருடை நனந்தலைச் சுனை நீர் மல்க
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடுங் குன்றத்து
கருங் காற் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ
ஓவுக் கண்டன்ன இல்வரை இழைத்த
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்குக்
காதல் செய்தவும் காதலன்மை
யாதனிற்கொல்லோ தோழி வினவுகம்
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே.

Natrinai 268, Veri Pādiya Kāmakkanniyār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Heavy rain falls on the fierce,
tall mountains and swells the
huge ponds.

Black-stemmed kurinji plants
put out lovely, delicate flowers
that look like houses in a painting
done by an artist.

My man from the country with
honey does not love me anymore.
He behaves like a stranger even
though I love him.

Mother has invited a diviner to
divine from kalangu seeds, in our
fragrant, sand-spread front yard.
Let us ask him to tell the truth.

Notes:   Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:  சூருடை – fierce, நனந்தலை – large space,  சுனை நீர் மல்க – pond waters rise, spring waters rise,  மால் பெயல் தலைஇய – heavy rains fall,  மன் நெடுங் குன்றத்து – in the very tall mountains, கருங்கால் குறிஞ்சி – black-stemmed kurinji flowers, Strobilanthes Kunthiana, மதன் இல் வான் பூ – delicate bright flowers, ஓவுக் கண்டன்ன – like the painting of an artist, இல் வரை இழைத்த – houses painted, நாறு கொள் – fragrant, பிரசம் – honey,  ஊறு – secreting, நாடற்கு – to the man from such country, காதல் செய்தவும் – even after loving, காதலன்மை – he is without love, யாதனிற் கொல்லோ – why is he like this, தோழி – my friend, வினவுகம் – let us ask, பெய்ம் மணல் முற்றம் – yard with poured sand, கடி கொண்டு – with fragrance, மெய்ம் மலி – to tell the truth, கழங்கின் – divining with molucca seeds, Molucca, Caesalpinia crista, வேலன் தந்தே – let’s ask the diviner

நற்றிணை 269, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம்சொன்னது
குரும்பை மணிப் பூண் பெருஞ் செங் கிண்கிணிப்
பால் ஆர் துவர் வாய்ப் பைம் பூண் புதல்வன்
மாலைக் கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய
அவ் எயிறு ஒழுகிய அவ்வாய் மாண் நகைச்
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெங் காதலி
திருமுகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும்
பெரும வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார்
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர்
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே.

Natrinai 269, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Her son who drinks milk with
his red mouth, who wears big
gold anklets with gems the size of
tiny coconuts, crawls down from
her chest adorned with a flower
garland.  She smiles with her lovely
teeth, a lady of faultless principles.

Oh lord!  The distressed eyes on your
beloved’s pretty face are not able to tie
you to her like valli yam vines that are
used as ties, preventing you from
leaving.

Who knows what those who cross
many small mountains think?

Meanings:  குரும்பை – tiny coconuts, tiny palmyra fruits, மணிப் பூண் பெருஞ் செங் கிண்கிணி – big fine red anklets with gems, பால் ஆர் – milk drinking, துவர் வாய் – red mouth, coral-like red mouth, பைம் பூண் புதல்வன் – son with new jewels, மாலைக் கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய – crawl down from her chest with garlands, அவ் எயிறு ஒழுகிய – flowing from her beautiful teeth, அவ்வாய் மாண் நகை – esteemed smile, செயிர் தீர் கொள்கை – faultless principles, நம் உயிர் வெங் காதலி – our life’s beloved lover, திருமுகத்து – on her beautiful face, அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் – her swirling eyes are sad, பெரும – O greatness, வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார் –  tied like with valli yam vines, சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் – those who cross many small mountains, அறிவார் யார் – who knows, அவர் முன்னியவ்வே – what they think

நற்றிணை 270, பரணர், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தடந்தாள் தாழைக் குடம்பை நோனாத்
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல்
அணித் தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றாப்
பெருந் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா
எற் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்புடை
விரி உளைப் பொலிந்த பரியுடை நன் மான்
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன்
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே.

Natrinai 270, Paranar, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero – this is a rare poem where the heroine’s friend is disrespectful to the hero
Hey you!  Unable to bear
the fragrances in the grove,
bees from nests on fragrant
thālai trees with curved trunks,
play in the overflowing pollen
of flowers decorating her dark hair.

She with thick arms is without
her beauty.  Without clear ties
to you, she is like a
like a lifeless, rolling equipment.

Even though you have given me
more respect than her,
I will forget the greatness of
your valor since you are more
cruel than Nannan
with lifted spears, who made
cords with the hair of the women
of enemy kings who had adorned,
fine, fast horses with wide plumes,
after he defeated them in battles.

Notes:  The rolling equipment must have been some kind of mechanical gadget.  The ancient Tamils had sugar cane pressing equipment, which has been described in many poems.  The 5th epilog of Pathitruppathu has a similar description of hair of enemy women being twisted as ropes.  Natrinai 270 and 391 have references to Nannan, who was a small-region king.  There might have been more than one king with the name Nannan.

Meanings:  தடந்தாள் தாழை – fragrant thālai trees with curved trunks, thālai trees with thick trunks, Pandanus odoratissimus, குடம்பை – nests, நோனா – unbearable, தண்டலை கமழும் – fragrance spreading in the grove, வண்டு படு – bees swarming, நாற்றத்து – with the fragrance, இருள் புரை கூந்தல் – dark as hair, பொங்கு துகள் ஆடி – playing in the overflowing pollen dust, உருள் பொறி போல – like a rolling equipment, எம் முனை வருதல் – come in front of me, அணித் தகை அல்லது – without esteemed beauty or, பிணித்தல் – tying, தேற்றா – not knowing, பெருந்தோள் – wide arms, செல்வத்து – with prosperity, இவளினும் – more than her, எல்லா – hey you, எற் பெரிது அளித்தனை – you gave me respect, நீயே – you, பொற்புடை – with beauty, adornment, விரி உளைப் பொலிந்த பரியுடை நன் மான் வேந்தர் – kings who had fine fast horses with splendid wide tufts, ஓட்டிய – drove away, ஏந்து வேல் நன்னன் – Nannan with a lifted spear, கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே – harsher than the cords made by him (with the hair of the women from enemy families), மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – I will forget your great qualities of valor

நற்றிணை 271, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய்சொன்னது
இரும் புனிற்று எருமைப் பெருஞ் செவிக் குழவி
பைந் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்
செழுந் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய
செல் பெருங்காளை பொய்ம் மருண்டு சேய் நாட்டுச்
சுவைக் காய் நெல்லிப் போக்கு அரும் பொங்கர்
வீழ் கடைத் திரள் காய் ஒருங்குடன் தின்று
வீ சுனைச் சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓரன்ன
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம்
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு
மா இருந்தாழி கவிப்ப
தா இன்று கழிக எற் கொள்ளாக் கூற்றே.

Natrinai 271, Unknown Poet, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
A big-eared, dark buffalo calf sleeps
on fresh pollen and cow dung.
Such is our flourishing cool house
that my daughter with eyes like bluelilies
left, to be with a strong young man
who confused her with his lies, and
took her on the path to a distant country.

She ate gooseberries in a rare grove on the
path and drank water from a nearby small
spring.  I went when the moon’s rays spread,
looking for her, where she used to play with
her friends, cutting tender palm fronds.

May the god of death perish without strength,
for not putting me in a large urn!

Notes:  The ancient Tamils performed both cremations and burials in large clay urns.  There are references to clay urns in Akanānūru, Pathitruppathu and Puranānūru.  Kurunthokai 46 -4 – எருவின் நுண் தாது, Natrinai 343 – தாது எரு மறுகின், Kalithokai 103 – தாது எரு மன்றத்து, Kalithokai 108 – தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்து, Puranānūru 33 – தாது எரு மறுகின், Puranānūru 215 – தாது எரு மறுகின், Puranānūru 311 – தாது எரு மறுகின்.

Meanings:  இரும் – dark or big , புனிற்று எருமை – buffalo that just gave birth, பெருஞ் செவிக் குழவி – big-eared calf, பைந் தாது எருவின் – with fresh pollen and cow dung, with fresh dust and cow dung,  வைகு – place, துயில் மடியும் – sleeps, செழுந் தண் – flourishing cool, மனையோடு – with house, எம் – our, இவண் ஒழிய – left from here, செல் பெருங்காளை – strong young man who left, பொய்ம் மருண்டு – confused by lies, சேய் நாட்டு – distant country, சுவைக் காய் நெல்லி – tasty nelli fruits, Phyllanthus emblica, போக்கு – while going, அரும் – rare, பொங்கர் – grove, வீழ் கடைத் திரள் காய் – gooseberries that are rounded on the sides that fell down, ஒருங்குடன் தின்று – ate in full, வீ – flower, சுனை – spring, pond, சிறு நீர் – little water, குடியினள் – she drank, கழிந்த – went, குவளை – blue waterlilies, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, என் மகள் ஓரன்ன – like my daughter, செய் – red, போழ் – tender palm frond, வெட்டிய – cut, பொய்தல் ஆயம் – with friends who play with her, poythal games, மாலை விரி நிலவில் – night when moonlight spread, பெயர்பு – went, புறங்காண்டற்கு – to search in the forest, மா – big, இருந்தாழி கவிப்ப – to be covered in a big urn, தா இன்று கழிக – may it perish without strength, எற் கொள்ளாக் கூற்றே – the god of death who does not take me

நற்றிணை 272, முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக, அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கடல்அம் காக்கைச் செவ்வாய்ச் சேவல்
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை
கடுஞ்சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு
இருஞ் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழிப்  5
பூவுடைக் குட்டம் துழவும் துறைவன்
நல்காமையின் நசை பழுதாக
பெருங் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய்
அம்பல் மூதூர் அலர் தந்து
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே.  10

Natrinai 272, Mukkal Āsān Nalvellaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby or What the heroine’s friend said to her
If the man from the port,
……….where a red-beaked, male cormorant
………. searches for ayirai fish in the clear
……….brackish water ponds with flowers,
……….to feed his female in late pregnancy,
……….sitting on one side of the white
……….sand where women who perform
………. rituals pluck lush adumpu flowers
……….ruining their flourishing vines,
does not shower his graces, my desires
will be ruined and I will be helpless.
My affliction will become gossip to many
mouths in this old village and it will lead to
scandals.  The pain is greater than my affliction!

Notes:  There is another version with line 7 being அம்பல் மூதூர் அறிந்தன்று.

Meanings:  கடல் அம் காக்கை – beautiful cormorant, செவ்வாய்ச் சேவல் – a male with red beak, படிவ மகளிர் – women who perform rituals, கொடி கொய்து அழித்த பொம்மல் அடும்பின் – with adumpu vines whose flowers have been plucked and damaged, Ipomoea pes caprae, வெண்மணல் ஒரு சிறை – on one side of the white sand, கடுஞ்சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – for his loving female in full pregnancy, இருஞ் சேற்று அயிரை – loaches in dark muddy waters, Cobitis thermalis,  தேரிய தெண் கழி – clear backwaters, பூ உடைக் குட்டம் துழவும் – searches in ponds with flowers, துறைவன் – the man from such port, நல்காமையின் – since he does not shower his graces, நசை பழுதாக – desire gets ruined, பெருங் கையற்ற – very helpless, என் சிறுமை – my distress, பலர் வாய் அம்பல் அலர் தந்து – many mouths gossip, மூதூர் – old village, அது நோய் ஆகின்று – it has become a distressful, நோயினும் பெரிதே – it is larger than my affliction

நற்றிணை 273, மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
இஃது எவன் கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம்
வெம்மையின் தான் வருத்துறீஇ நம் வயின்
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என
வேலன் உரைக்கும் என்ப ஆகலின்
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை
நீர் கொள் நெடுஞ் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என்
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும்
குன்ற நாடனை உள்ளுதொறும்
நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே.

Natrinai 273, Mathurai Ilampālāsiriyan Sēnthan Koothanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
They say that the velan
has divined at the ritual arranged
by your concerned mother,
who is unaware of the reason
for your distress and confusion
that has spread all over your body,
who thinks that your affliction
is caused by the wrath of Murukan.

I wonder what will happen now,
my friend!
Whenever I think of the man from
the flourishing mountains where a
noble elephant with fine color drinks
water from a huge spring with
long-stemmed, fragrant
bluelilies that resemble my eyes,
my heart trembles in fear because
of the pain that he has caused us!

Notes:   Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:  இஃது எவன் கொல்லோ தோழி – What will happen because of this, my friend, மெய் பரந்து – spread all over the body, எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் வெம்மையின் – due to excessive perplexing/confusing sorrow, தான் வருத்துறீஇ – becoming sad, நம் வயின் அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு – to mother who does not understand our sorrow and arranging for rituals, வெறி என வேலன் உரைக்கும் – the velan says that this is due to Murukan’s wrath, என்ப – they say, ஆகலின் – so, வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – esteemed elephant with color, நீர் கொள் நெடுஞ் சுனை அமைந்து – in the long spring with water, வார்ந்து – long, உறைந்து – is there, என் கண் போல் நீலம் – blue waterlilies that are like my eyes grow, தண் – cool, கமழ் – fragrant, சிறக்கும் – flourishing, குன்ற நாடனை – the man from the mountainous country, உள்ளுதொறும் – whenever I think about him, நெஞ்சு நடுக்குறூஉம் – causes the heart to tremble, causes the heart to fear, அவன் பண்பு தரு படரே – the sorrow that is caused by his nature

நற்றிணை 274, காவன்முல்லைப் பூதனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெடு வான் மின்னி குறுந் துளி தலைஇ
படு மழை பொழிந்த பகுவாய்க் குன்றத்து
உழைமான் பிணை தீண்டலின் இழை மகள்
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம்
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம்
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல் ஓதி எனக்
கூறின்றும் உடையரோ மற்றே வேறுபட்டு
இரும் புலி வழங்கும் சோலை
பெருங்கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே.

Natrinai 274, Kāvanmullai Poothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Your lover went through mountain
paths where big tigers prowl, a female
of a stag rubs against a kumilam tree,
its bright fruits like coins made with
gold, dropping down as lightning strikes
and rain falls from the tall clouds
in small drops and in heavy downpours,
on the mountain clefts.

My friend with splendid hair!  Do not be sad!
He has asked you to go with him on the many
small wasteland paths in the big mountain!

Meanings:  நெடு வான் – tall clouds, tall skies, மின்னி – lightning, குறுந் துளி தலைஇ – small rain drops started to fall, படு மழை பொழிந்த – heavy rains fall, பகுவாய்க் குன்றத்து – in the clefted-mountains, உழைமான் பிணை தீண்டலின் – due to a a female deer rubbing, இழை மகள் – young woman wearing jewels, பொன் செய் காசின் – like coins made with gold, ஒண் பழம் – bright fruits, தாஅம் – drop, குமிழ் – kumilam tree, Gmelina arborea, தலைமயங்கிய – mixed together, குறும் பல் அத்தம் – many small paths, எம்மொடு வருதியோ – will you go with me, பொம்மல் ஓதி – oh one with splendid hair, எனக் கூறின்றும் – he asked, உடையரோ – didn’t he, மற்றே வேறுபட்டு – don’t think differently, இரும் புலி – big tiger, வழங்கும் – prowling, roaming, சோலை – forest grove, பெருங்கல் – big mountain, வைப்பின் – in the place, சுரன் – wasteland path, இறந்தோரே – the one who passed

நற்றிணை 275, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண்ணுறக்
காணார் முதலொடு போந்தென பூவே
படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கைத்
தன்னுறு விழுமம் அறியா மென்மெல
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும்
பேதை நெய்தற் பெரு நீர்ச் சேர்ப்பற்கு
யான் நினைந்து இரங்கேனாக நோய் இகந்து
அறனிலாளன் புகழ எற்
பெறினும் வல்லேன்மன் தோழி யானே.

Natrinai 275, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said
I will not pine for the lord of the shores,
where reapers who harvest clumps of
red paddy spears with sharp knives
weed out waterlilies from rice fields,
cutting their stems, without looking at
them, and the naïve flowers blossom,
opening their petals slowly when the sun
spreads its warm rays, not aware of the
pain inflicted on them.

If the heartless man wants to attain me,
I am agreeable to that.  He will receive
praises.

Notes:   Kurunthokai 309, written by poet Uraiyūr Challiyan Kumāranār has a similar description of waterlilies plucked from rice fields and left to wilt.  The heroine implies that despite the problems she is facing, she will be happy for her love.

Meanings:  செந்நெல் – fine paddy, red paddy, அரிநர் – reapers, கூர் வாள் – sharp sword, புண்ணுற – causing hurt, causing wounds, காணார் – they don’t see, முதலொடு – along with stems, போந்தென – gone with, பூவே – flowers, படை – bunch, அடும் – cut, கதிரொடும் – with the grain spears, மயங்கிய – wilted, படுக்கை – lie down, தன்னுறு விழுமம் – their inner sorrow, அறியா – not knowing, மென் மெல – slowly, தெறு கதிர் – warm rays, இன் துயில் – sweet sleep, பசு – fresh, வாய் திறக்கும் – they open, they bloom, பேதை நெய்தல் – naïve/innocent waterlilies, பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு – for the lord of the vast ocean shores, யான் நினைந்து – my thoughts, இரங்கேனாக – I will not pity, நோய் – disease, இகந்து – removed, அறனிலாளன் – one who has no pity, one who is unjust, புகழ – with praises, எற் பெறினும் – if he wants to attain me, வல்லேன்மன் தோழி யானே – I’ll be agreeable my friend

நற்றிணை 276, தொல் கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு
காடு தேர்ந்து நசைஇய வய மான் வேட்டு
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின்
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம்
சேணோன் இழைத்த நெடுங் கால் கழுதில்
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும்
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது
சேந்தனை சென்மதி நீயே பெருமலை
வாங்கு அமைப் பழுனிய நறவு உண்டு
வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே.

Natrinai 276, Tholkapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
You ask us whether we are daughters
of hunters who blow horns and search
for wild animals in the forest with the
help of dogs with murderous mouths.

No!  We are daughters of mountain dwellers,
girls who reside in a place surrounded by
mountains.  Our small village is on a range
where forest peacocks rest on the tall
look-out towers built by millet field guards.

Please stay here and leave later, after drinking
aged liquor in cups made with curved bamboo
from the soaring mountains, and watching
kuravai dances that we perform in the front
yard of our house with vēngai trees.

Notes:  There is another version where line 2 is காடு தேர்ந்து அசைஇய வய மான் வேட்கும். And line 8 is சேந்தனை சென்மதி பெரும நீயே.  There are many references in the literature to hunters using dogs to hunt prey in the forest.  There are also references to horns blown by the hunters.  Akanānūru 318 has a description of horns being blown to signal positions to hunting dogs and other hunters.

Meanings:  கோடு துவையா – horns sounding, கோள் வாய் நாயொடு – with dogs with seizing mouths, with dogs with killing mouths, காடு தேர்ந்து – searching in the forest, நசைஇய – desiring, வயமான் வேட்டு – hunting for strong animals, வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – if you say that we are daughters of hunters, குறவர் மகளிரேம் – we are daughters of mountain dwellers, குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – we are girls from a mountain community, சேணோன் இழைத்த – made by the millet field guard, நெடுங் கால் கழுதில் – on the towers with tall posts, on the platforms with tall posts, கான மஞ்ஞை – forest peacocks, கட்சி சேக்கும் – they reach their resting places, கல் அகத்தது – in the mountains, எம் ஊரே – our town, செல்லாது – without leaving, சேந்தனை சென்மதி நீயே – please stay here and then go, பெருமலை – tall mountains, வாங்கு அமை – curved bamboo, பழுனிய – aged, நறவு உண்டு – drinking alcohol, வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – seeing our kuravai dances in our front yard with vēngai trees, Kino Tree, Pterocarpus marsupium

நற்றிணை 277, தும்பி சேர் கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவி தும்பியிடம் சொன்னது
கொடியை வாழி தும்பி இந் நோய்
படுகதில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்தென
மெய்யே கருமை அன்றியும் செவ்வன்
அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே
மனை உறக் காக்கும் மாண் பெருங்கிடக்கை
நுண் முள் வேலித் தாதொடு பொதுளிய
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய்
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன்
நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர்
வெம் மலை அருஞ்சுரம் இறந்தோர்க்கு
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே.

Natrinai 277, Thumpi Sēr Keeranār, Pālai Thinai – What the heroine said to a bee
O cruel bee!  May you live long!
You swarm the clusters of peerkai
flowers on the thorn fence protecting
our grand house, but stay away from
my pallor spots since they lack
fragrance.

I am afflicted with pain.
You ignore me since you ran
off to be with your loving female.
Also, you have not gone and told
my unkind lover who is crossing
the harsh mountains and difficult
wasteland paths about my pitiful
state.  Your body is dark.  Is your
fine intellect as dark as your body?

Notes:  Natrinai 54, 70, 102, 277 and 376 are messenger poems, where the heroine sends messages to the hero through birds and a bee.

Meanings:  கொடியை – you are cruel, வாழி தும்பி – may you live long O bee, இந் நோய் – this disease, படுகதில் அம்ம – I am suffering, யான் நினக்கு உரைத்தென – what I tell you is, மெய்யே கருமை – (your) body is dark, அன்றியும் – also, செவ்வன் அறிவும் கரிதோ – is your fine intellect also dark, அறன் இலோய் – you are one with no pity, you are one with no justice, நினக்கே – for you, மனை உற காக்கும் – protecting the house, மாண் பெருங்கிடக்கை – a place which is set up in a grand manner, நுண் முள் வேலி – fence with fine thorns, தாதொடு பொதுளிய – filled with pollen, தாறு படு பீரம் – bunches of peerkai – sponge gourd, ridge gourd, ஊதி – swarm, வேறுபட – different, நாற்றம் இன்மையின் – since there is no fragrance, பசலை ஊதாய் – you do not swarm around my yellow pallor spots, சிறு குறும் பறவைக்கு – small tiny/female bee – the word பறவை was also used for bees, ஓடி விரைவுடன் – go fast, நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ – because of your soft heart, அன்பு இலர் – the man without kindness, வெம்மலை – harsh mountains, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, இறந்தோர்க்கு – the one who went, என் நிலை உரையாய் சென்று – go and tell about my situation, அவண் – there, வரவே – to come

நற்றிணை 278, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
படு காழ் நாறிய பராஅரைப் புன்னை
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ
பொன்னின் அன்ன தாது படு பல் மலர்
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு தொறும்
நெய் கனி பசுங் காய் தூங்கும் துறைவனை
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல்
கழிச் சேறு ஆடிய கணைக் கால் அத்திரி
குளம்பினும் சேயிறா ஒடுங்கின
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே.

Natrinai 278, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
On his shores, the buds on the
dense thick-trunked punnai trees
opened like the nearby maral buds;
their flowers with golden pollen are
plucked and strung by those who wear
them, and the leftover have become green
fruits rich with oil, hanging on every branch.

I understand that the lord of the shores has
come for your hand.  His garland covered
with sand and blown by the winds,
he came riding his thick-legged mule,
as it crushed red-shrimp with its hooves,
running on the muddy brackish water.

Meanings:  படு காழ் – dense, dropped seeds, நாறிய – sprouted, fragrant, பராஅரைப் புன்னை – punnai trees with thick trunks, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ – loosening the buds like the nearby maral buds, Bowstring hemp, பொன்னின் அன்ன தாது படு – with gold-like pollen, பல் மலர் – many flowers, சூடுநர் – those who wear, தொடுத்த – strung, tied together, மிச்சில் – the leftover, கோடு தொறும் – in every branch, நெய் கனி பசுங் காய் தூங்கும் – green/unripe fresh fruits filled with oil hang, துறைவனை – the man from such port, இனி அறிந்திசினே – I understand, கொண்கன் ஆகுதல் – to become your husband, கழிச் சேறு ஆடிய – running on the mud in the brackish water, கணைக் கால் – thick legs, அத்திரி – a mule, குளம்பினும் சேயிறா ஒடுங்கின – red shrimp got crushed by its hooves, கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – the white sand blown by the wind was on his garland and everything

நற்றிணை 279, கயமனார், பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய் சொன்னது
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பைத்
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினைதொறும்
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப
நாட் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு
பொருத யானைப் புட் தாள் ஏய்ப்ப
பசிப் பிடி உதைத்த ஓமைச் செவ்வரை
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து
அதர் உழந்து அசையின கொல்லோ ததர்வாய்ச்
சிலம்பு கழீஇய செல்வம்
பிறருழைக் கழிந்த என் ஆயிழை அடியே.

Natrinai 279, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
Bats tired of bright neem fruits,
move away to iruppai trees
desiring their honey-sweet fruits.

Cold early morning dew drops
fall from the tree branches looking
like the flames on oil dipped wicks.

A striped male tiger fought with a
strong elephant whose sore red legs
are like the ōmai tree trunks
kicked by a hungry female elephant.

The hot sun shines in this wasteland
where my beautiful daughter wearing
lovely jewels will struggle, as she walks
on a harsh path.  Will her feet tire?

It is sad that I will not see her
anklet-removing ritual seen by others!

Notes:  This poet describes a young girl removing her anklets before eloping, in poem 12.  An anklet-removal ceremony was celebrated right before the wedding.   Natrinai 279, Ainkurunūru 399 and Akanānūru 315, 369, and 385 have references to the anklet-removal ceremony.  Akanānūru 321 describes a young girl removing her anklets before eloping.  By describing the attacked elephant and kicked ōmai tree, the mother implies the hurt caused by her daughter.  The reference to the bats hating the neem fruits and going away to the iruppai fruits implies the heroine leaving her beloved family and going away with the hero.  There are versions of this poem with line 9 being அதர் உழந்து அசையின கொல்லோ ததர்கொடிச், and அதர் உழந்து அசையின கொல்லோ ததர்கொடிச் and அதர் உழந்து அசையின கொல்லோ ததரல்வாய்ச்.

Meanings:  வேம்பின் ஒண் பழம் – bright fruits of neem trees, Azadirachta indica, முணைஇ – hated, இருப்பை – iruppai tree, South Indian Mahua, Indian Butter Tree, தேம் பால் செற்ற – sweet juice thickened, தீம் பழம் நசைஇ – desired the sweet fruits, வைகு பனி – morning dew, உழந்த வாவல் – bat that moves, சினை தொறும் – on all the branches, நெய் தோய் – oil dipped, ghee dipped, திரியின் – like wicks, like flames on wicks, தண் சிதர் உறைப்ப – cool drops fall, நாள் – day time, சுரம் – wasteland path, உழந்த – went, வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – with a brightly striped male (tiger),  பொருத – fought, யானை –  elephant, புண் தாள் – sore legs, ஏய்ப்ப – like, பசிப் பிடி – a hungry female elephant, உதைத்த – kicked, ஓமை – ōmai tree, Toothbrush Tree, Dillenia indica, செவ்வரை – சிவப்பு அரை, red trunk, வெயில் காய் – hot sun, அமையத்து – at that time, இமைக்கும் – shines, அத்தத்து – wasteland’s, அதர் – path, உழந்து அசையின கொல்லோ – are they tired, ததர்வாய் – dense, close, சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – special anklet removal ceremony done before marriage, பிறர் உழைக் கழிந்த – happened with those near her, என் ஆயிழை – my daughter  wearing beautiful jewels, my daughter wearing chosen jewels, அடியே – feet

நற்றிணை 280, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கொக்கினுக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின்
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல்
தூங்கு நீர்க் குட்டத்து துடுமென வீழும்
தண் துறை ஊரன் தண்டாப் பரத்தமை
புலவாய் என்றி தோழி புலவேன்
பழன யாமைப் பாசடைப் புறத்து
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும்
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என்
நல் மனை நனி விருந்து அயரும்
கைதூவு இன்மையின் எய்தாமாறே.

Natrinai 280, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend, about her unfaithful husband
My friend!  You tell me that I should not
fight with the man with countless
concubines, who comes from the cool
shore town where a mango tree drops its
sweet fruits with loud thuds, into a deep
water pond, where pointed buds of white
waterlilies look like storks.  I will not
quarrel with him!

I entertain guests at my good house
which is like the ancient Kundrūr town
of Vēlirs, where field guards break curled
snail shells on the green backs of field
tortoises that look like leaves.

Since I don’t have rest, I will not let him in!

Notes:  The Vēlir’s were a ruling clan.  They were small-region kings.  Evvi, Āy Andiran, Pāri and Vāttrāttru Eliniyāthan belonged to this clan.  There are references to Vēlirs in Puranānūru poems 24, 135, 201 and396.  According to the Tamil scholar K.N. Sivaraja Pillai, the Chōla dynasty founder Veliyan Thithan was also a Vēlir.  Kurunthokai 163 has a reference to Vēlirs owing Kundrūr town.  Some scholars have interpreted the word கொக்கினுக்கு as ‘from a mango tree’ and some have interpreted it as ‘due to storks’, since the word கொக்கு could mean ‘mango’ or ‘stork’.  There is another version of this poem with line 5 being புலவாய் என்றி தோழி புலக்குவென்.

Meanings:  கொக்கினுக்கு – from the mango tree, ஒழிந்த – dropped, தீம் பழம் – sweet fruits, கொக்கின் – of a stork’s, கூம்பு நிலை – closed/pointed stage, அன்ன – like, முகைய – buds, ஆம்பல் – white water-lilies, தூங்கு நீர் – very deep water, குட்டத்து – into a pond, துடுமென வீழும் – fall with a thud, fall with a splash, தண் துறை ஊரன் – the man from the town with cool shores, தண்டா – not reduced, limitless, பரத்தமை – association with concubines, புலவாய் – do not sulk, என்றி – you say, தோழி – my friend, புலவேன் – I will not sulk, பழன யாமை – field tortoise, பாசடைப் புறத்து – green leaf like backs, கழனி காவலர் – field guards, சுரி நந்து – curled snails, உடைக்கும் – break (and eat), தொன்று முதிர் – very ancient, வேளிர் – Vēlir clan, குன்றூர் – Kundrūr, அன்ன – like, என் நல் மனை – my good house, நனி விருந்து அயரும் – being very hospitable, கைதூவு இன்மையின் – since I don’t have leisure/rest, எய்தாமாறே – I will not allow him

நற்றிணை 281, கழார்க் கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மாசு இல் மரத்த பலி உண் காக்கை
வளி பொரு நெடுஞ் சினை தளியொடு தூங்கி
வெல் போர்ச் சோழர் கழாஅர்க் கொள்ளும்
நல் வகை மிகு பலிக் கொடையோடு உகுக்கும்
அடங்காச் சொன்றி அம் பல் யாணர்
விடக்குடைப் பெருஞ் சோறு உள்ளுவன இருப்ப
மழை அமைந்து உற்ற மால் இருள் நடுநாள்
தாம் நம் உழையராகவும் நாம் நம்
பனிக் கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி
துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர்
அன்பிலர் தோழி நம் காதலோரே.

Natrinai 281, Kalār Keeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her or What the heroine said to her friend
A crow eats offerings left under
a faultless tree and rests on a
tall branch swayed by the wind,
as rain drops on him.
He thinks about the unlimited
rice and big pieces of meat
offerings that he will get in Kalār,
the town of the victorious Chōlas.

At this confusing chilly midnight
time when rain pours down,
even if our lover were near our side,
we would be unable to sleep.
He knows this too.
My lover is an unkind man, my friend!

Notes:  Natrinai 258, 281, 293, 343 and 367 have references to food offerings to crows.  Crows were fed much like they are fed today in Tamil Nadu. There is another version of this poem where line one is மாசு இல் மா அத்த பலி உண் காக்கை.

Meanings:  மாசு இல் மரத்த – on a faultless tree, பலி உண் காக்கை – a crow that ate the offerings (left under the tree by people), வளி பொரு நெடுஞ் சினை – a tall branch attacked by the wind, தளியொடு – with rain drops, தூங்கி – sways, வெல் போர்ச் சோழர் கழாஅர் – in Kalār town of the victorious Chōlas, கொள்ளும் – that it gets, நல் வகை மிகு பலிக் கொடையோடு – with many good offerings, உகுக்கும் – offers, அடங்காச் சொன்றி – unlimited rice, அம் பல் யாணர் – beautiful fine rich, விடக்குடை – big pieces of meat, பெருஞ் சோறு – huge balls of rice, உள்ளுவன இருப்ப – thinking of getting, மழை அமைந்து உற்ற – due to the rain, மால் – confusing, இருள் நடுநாள் – dark midnight, தாம் நம் உழையராகவும் – even when he is near us, நாம் நம் பனிக் கடுமையின் நனி பெரிது அழுங்கி துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் – he knows that we struggle greatly due to the harsh cold and are unable to sleep, அன்பிலர் தோழி நம் காதலோரே – our lover has no kindness oh friend

நற்றிணை 282, நல்லூர்ச் சிறு மேதாவியார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னதுதலைவன் கேட்கும்படியாக
தோடு அமை செறிப்பின் இலங்கு வளை ஞெகிழ
கோடு ஏந்து அல்குல் அவ் வரி வாட
நல் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய்
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த
அணங்குறு கழங்கின் முதுவாய் வேலன்
கிளவியின் தணியின் நன்று மன் சாரல்
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை
ஆடு மழை மங்குலின் மறைக்கும்
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே.

Natrinai 282, Nallūr Siru Mēthāviyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Not knowing that your lover
from the mountain country,
……….where forest dwellers burn
……….akil wood and dry leaves,
……….and fragrant smoke spreads
……….and hides the moving clouds,
gave you this spreading disease,
the wise diviner is here, ready to
divine with powerful kalangu beans.

It will be good if his words can heal you
of the affliction that causes your stacked,
tight fitting, bright bangles to slip down,
the lines on your tall, lifted loins to fade,
and your fine forehead to become dull!

Notes:  Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:  தோடு – stacked, அமை – fitting, செறிப்பின் – close fitting, இலங்கு வளை – bright bangles, ஞெகிழ – slipping, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall and lifted loins,  அவ் வரி வாட – fade with lines, நல் நுதல் – fine forehead, சாய – fade, படர் – spreading, மலி – lot, அரு நோய் – rare disease, காதலன் தந்தமை – lover gave, அறியாது – not knowing, உணர்த்த – to explain, அணங்குறு கழங்கின் – powerful molucca seeds/beans, Molucca, Caesalpinia crista, முதுவாய் வேலன் – wise Murukan priest, கிளவியின் – because of his words, தணியின் – if it goes down, நன்று – good, மன் – அசை, an expletive, சாரல் – mountain slopes, அகில் சுடு கானவன் – forest people who burn akil wood, eaglewood,  உவல் – dry leaves, சுடு – burn, கமழ் புகை – fragrant smoke, ஆடு மழை – moving clouds, மங்குலின் மறைக்கும் – clouds hide, நாடு கெழு வெற்பனொடு – lord of the country with mountains, அமைந்த நம் தொடர்பே – our friendship that we have with him

நற்றிணை 283, மதுரை மருதன் இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஒண்ணுதல் மகளிர் ஓங்கு கழிக் குற்ற
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல்
அகல் வரிச் சிறு மனை அணியும் துறைவ
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை
முந்நீர் மீமிசைப் பலர் தொழத் தோன்றி
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும்
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே.

Natrinai 283, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores
where bright-browed women
pluck from the vast backwaters
waterlilies that look like eyes,
and decorate their
small houses with wide kolams!

We desired your words
that were more truthful than
the bright sun that rises
above the tall waves, bringing
happiness to many who worship it.

Is this fitting for you to have
become such, making her beauty
praised by those smart, to be lost?

Notes:  The word வரி was used for kolams.  Natrinai 123, 283 and 378 have descriptions of kolams.

Meanings:  ஒள் நுதல் மகளிர் – women with bright foreheads, ஓங்கு கழி – long/rising brackish waters, குற்ற – plucked, கண் நேர் ஒப்பின – appearing like eyes, கமழ் நறு நெய்தல் fragrance spreading waterlilies, அகல் – wide, வரி – lines/patterns/kolams, சிறு மனை அணியும் – adorn their small houses, துறைவ – oh lord of the seashore, வல்லோர் ஆய்ந்த – those who are capable analyzed, தொல் கவின் தொலைய – old beauty to be lost, இன்னை ஆகுதல் தகுமோ – is this fitting, ஓங்கு திரை – rising waves, முந்நீர் மீமிசை – on the ocean, பலர் தொழத் தோன்றி – many worship as it appears, ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் – more than the bright sun that brings happiness, வாய்மை சான்ற நின் சொல் – your truthful words, நயந்தோர்க்கே – to those who desired

நற்றிணை 284, தேய்புரிப் பழங்கயிற்றினார், பாலைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின்
நிறம் பெறும் ஈர் இதழ்ப் பொலிந்த உண்கண்
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள் வயின் நெஞ்சம்
செல்லல் தீர்கம் செல்வாம் என்னும்
செய்வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல்
எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என
உறுதி தூக்கத் தூங்கி அறிவே
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய
தேய் புரிப் பழங் கயிறு போல
வீவது கொல் என் வருந்திய உடம்பே.

Natrinai 284, Thēypuri Palankayitrinār, Pālai Thinai – What the hero said when he went to earn wealth
My heart is tied to my beloved
with dark hair hanging on her back
and pretty, kohl-rimmed eyes with
the color of attractive petals
of blue waterlily blossoms.

It tells me that I should go to her
and end her sorrow.

My intelligence tells me that I should
finish my business, since it will bring
sorrow and shame to me if I do not
do so, and that I should not
veer from my work, even a little bit.

I am caught between my heart
and intelligence,
like a twisted old rope that is pulled
on both sides by young male elephants
with bright, lifted tusks.

Will my distressed body be ruined?

Notes:  There is another version of this poem with the 2nd word on line 7 being தூக்கா.

Meanings:  புறம் தாழ்பு – hanging in the back, இருண்ட கூந்தல் – dark hair, black hair, போதின் நிறம் பெறும் – with the color of flowers – blue waterlilies, ஈர் இதழ் – attractive petals, பொலிந்த உண்கண் – splendid kohl-rimmed eyes, bright kohl-lined eyes, உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள் வயின் நெஞ்சம் – my heart got attached to her and went her way, செல்லல் தீர்கம் – we will go and end her sorrow, செல்வாம் என்னும் – that we will go, செய் வினை முடியாது – without finishing the work set out to do, எவ்வம் செய்தல் – to cause sorrow, எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் – not doing the work will bring shame, என உறுதி தூக்கத் தூங்கி அறிவே – and when my intelligence analysis it, சிறிது நனி விரையல் என்னும் – do not move away even a little bit from your work, ஆயிடை – between, ஒளிறு – bright, ஏந்து மருப்பின் களிறு – male elephant with lifted tusks, மாறு பற்றிய – caught on different sides, தேய் புரிப் பழங் கயிறு போல – like a twisted old rope that is ruined, வீவது கொல் – will it be ruined, என் வருந்திய உடம்பே – my struggling body

நற்றிணை 285, மதுரைக் கொல்லன் வெண்ணாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள்
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவுக் கணை
வன் கைக் கானவன் வெஞ் சிலை வணக்கி
உளமிசைத் தவிர்த்த முளவுமான் ஏற்றையொடு
மனைவாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட
நடு கால் குரம்பைத் தன் குடிவயிற் பெயரும்
குன்ற நாடன் கேண்மை நமக்கே
நன்றால் வாழி தோழி என்றும்
அயலோர் அம்பலின் அகலான்
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே.

Natrinai 285, Mathurai Kollan Vennākanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
The lord of the mountains,
……….where a forest dweller with strong
……….hands bends his harsh bow and
……….shoots an arrow into the chest
……….of a male porcupine and kills it,
……….and returns home happily with
………. his kill, to his hut built on stilts
……….in the forest village, to the uproar
……….of dogs living in his house
……….playing together on one side,
comes at midnight in pitch darkness
when snakes search for food.

Not caring about the gossips, he comes
during the day to the fields cleared by
burning.  Is his friendship good for us?

Notes:  The herione’s friend suggests to the hero to come and marry her friend.

Meanings:  அரவு இரை தேரும் – when snakes search for food, ஆர் இருள் – pitch darkness, நடுநாள் இரவின் வருதல் – coming in the middle of the night, அன்றியும் உரவுக் கணை – also strong bow, வன் கைக் கானவன் – forest dweller with strong hands, வெஞ் சிலை வணக்கி – bending his harsh bow, உளமிசை – on the chest, தவிர்த்த – killed, முளவுமான் ஏற்றையொடு – with a male porcupine, மனைவாய் ஞமலி – dogs residing in the house, ஒருங்கு புடை ஆட – playing together on one side, வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் – he is happy with his hunting victories, காட்ட நடு கால் குரம்பை – hut with planted feet in the middle of the forest, தன் குடிவயிற் பெயரும் – goes toward his settlement, குன்ற நாடன் கேண்மை – friendship of the lord of the mountains, நமக்கே நன்றால் – is it good for us, வாழி தோழி – may you live long my friend, என்றும் – always, அயலோர் அம்பலின் – despite the gossip of others, அகலான் – he does not leave, பகலின் வரூஉம் – he comes during the day, எறி புனத்தானே – to the field cleared by burning

நற்றிணை 286, துறைக்குறுமாவிற் பாலங்கொற்றனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்தன்ன
அத்தக் குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம்
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து நொந்து
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆயிழை நினையின்
நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும்
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே.

Natrinai 286, Thuraikkurumāvit Pālankotranār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Oh one with beautiful jewels!  The bright
dangling flowers of kumilam trees with
bright petals drop on boulders
creating beautiful patterns on the parched
mountains where he went.

“Let my life be lost.  He has gone,” you say,
your jewels slipping down.

Do not cry in distress.  If we think about it,
he has gone to do favors for his friends who
are close to him, and to bring fine jewels
for your arms.

Meanings:  ஊசல் – swinging, ஒண் – bright, குழை – leaves, உடை வாய்த்தன்ன – like having, அத்தக் குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – the beautiful petaled flowers of the wasteland kumilam trees, Gmelina arborea, கல் அறை வரிக்கும் – falls in patterns on the boulders, புல்லென் குன்றம் சென்றோர் – went to the parched mountains, மன்ற – asai, an expletive, செலீஇயர் என் உயிர் என – let my life go, புனை இழை நெகிழ – jewels became loose, விம்மி நொந்து நொந்து – crying in great distress, இனைதல் ஆன்றிசின் – get rid of your sorrow, ஆயிழை – oh one with beautiful/chosen jewels, நினையின் – if we think about it, நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் – to do favors for his friends, ஒட்டிய – close to him (and so it is his responsibility), நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – for your arms to get their ornaments, அன்றோ – is it not, தோழி – my friend, அவர் சென்ற திறமே – the way he went

நற்றிணை 287, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி
பைங்கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த
நல் எயிலுடையோர் உடையம் என்னும்
பெருந் தகை மறவன் போல கொடுங்கழிப்
பாசடை நெய்தல் பனி நீர்ச் சேர்ப்பன்
நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை
அருகாது ஆகி அவன் கண் நெஞ்சம்
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேட்டொறும்
தேர் மணித் தெள் இசை கொல் என
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே.

Natrinai 287, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine said
The lord of the cold shores
comes here without fear,
goaded by love,
braving fierce crocodiles
in the curved backwaters
with green-leaved waterlilies.

My sad heart that goes to him
feels like a great, brave warrior
who is confident of protecting his
sky-high fort surrounded by
an enemy king with green-eyed
elephants, distressing its occupants.

Whenever I hear the chirps of birds
in the pitch darkness of night, I wonder
whether they are the clear sounds of his
chariot bells, and I am unable to sleep,
even when the town has gone to sleep.

Notes:  Kurunthokai 324 has a similar description of the hero swimming in water infested with crocodiles.  Natrinai 292 has a description of the hero coming through waters with crocodiles.  Kurinjippāttu has a description of the hero passing through waters with different kinds of crocodiles.  Tamil Nadu has different kinds of crocodiles.

Meanings:  விசும்பு உறழ் புரிசை – sky high fortification, fort wall, வெம்ப – to feel sad, முற்றி – surround, lay siege, பைங்கண் யானை வேந்து – king with green-eyed elephant, புறத்து இறுத்த – stayed outside, நல் எயிலுடையோர் – those with strong forts, உடையம் என்னும் பெருந்தகை மறவன் போல – like a great warrior who says that we have protection, கொடுங்கழி – curved backwaters, பாசடை – green leaves, நெய்தல் – waterlilies – could be white or blue, பனி நீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the cold seashores, நாம முதலை – fierce crocodile, நடுங்கு பகை – trembling enmity, அஞ்சான் – is not afraid, காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – when he came with love, அருகாது ஆகி – become distressed, அவன் கண் நெஞ்சம் – heart will go toward him, நள்ளென் கங்குல் – in the pitch dark night, புள் ஒலி கேட்டொறும் – whenever I hear the birds chirp, தேர் மணித் தெள் இசை கொல் என – whether it is the clear sounds of his chariot bells, ஊர் மடி கங்குலும் – at night when the town has gone to sleep, துயில் மறந்ததுவே – I forget sleep

நற்றிணை 288, குளம்பனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அருவி ஆர்க்கும் அணங்குடை நெடுங் கோட்டு
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினைப்
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும்
குன்ற நாடன் பிரிவின் சென்று
நன்னுதல் பரந்த பசலை கண்டு அன்னை
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில்
ஏனல் செந்தினைப் பால் ஆர் கொழுங் குரல்
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இந்
நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும் கொல் அதுவே.

Natrinai 288, Kulampanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Your fine forehead has become
pale on separation from the lord
of the mountains,
where waterfalls roar down
the dreadful, tall mountain peaks,
and a male peacock that rests on tall
tree branches dances to enjoy delicate
sunlight, dances with his female.

Mother, who saw this, stands in front
of strewn rice paddy along with fine,
old diviner women, waiting to listen
to the oracle.

I wonder whether it will divine that
Murukan with a tall spear is the
reason for this affliction, even though
we had gone to the mountain to chase
small parrots in the millet field with
thick clusters of grains filled with milk!

Notes:   கட்டு is an old form of divination where rice was scattered on the floor and counted by some method and diviners figured out the reason for the heroine’s affliction based on the rice count.  Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances. The suggestion here is that the heroine will marry her hero and be happy, like the peacocks that dance together basking in the sun.

Meanings:  அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls coming down with roars, அணங்குடை – fierce, நெடுங் கோட்டு – tall peaks, ஞாங்கர் – in that place, there, இள வெயில் உணீஇய – enjoying delicate/morning sunshine, ஓங்கு சினை பீலி – peacock that rests on tall tree branches, மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – male peacock dances with its female, குன்ற நாடன் – man from such mountains, பிரிவின் சென்று – due to his leaving, நன்னுதல் பரந்த பசலை கண்டு – on seeing the pallor that developed on my fine forehead, அன்னை செம்முது பெண்டிரொடு – mother along with older women, நெல் முன் – in front of the paddy, நிறீஇ – placed, spread, கட்டின் கேட்கும் ஆயின் – if they listen to the oracle, வெற்பில் – in the mountains, ஏனல் – millet field, செந்தினை – perfect/red millet, பால் ஆர் கொழுங் குரல் – thick mature clusters/spears, milk-filled, சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் – even though we went to chase little parrots, இந் நெடுவேள் அணங்கிற்று என்னும் கொல் அதுவே – will it say that it is because of the wrath of Murukan

நற்றிணை 289, மருங்கூர்ப்பட்டினத்துச் சேந்தன் குமரனார், முல்லைத் திணை தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
அம்ம வாழி தோழி காதலர்
நிலம் புடை பெயர்வதாயினும் கூறிய
சொல் புடை பெயர்தலோ இலரே வானம்
நளி கடல் முகந்து செறிதக இருளி
கனை பெயல் பொழிந்து கடுங் குரல் பயிற்றி
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை
கொல்லைக் கோவலர் எல்லி மாட்டிய
பெரு மர ஒடியல் போல
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே.

Natrinai 289, Marunkūr Pattinathu Chēnthan Kumaranār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
The land might move away,
but my lover does not swerve
from his words.

The clouds absorbed water
from the full ocean, clustered
together, grew dark and came
down as heavy rain with loud
thunder strikes.
I, without his graces,
am in distress like a broken
tree that is burned at night
by cattle herders
of the woodland.  I am pitiable!

Meanings:  அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, காதலர் – my lover, நிலம் புடை பெயர்வதாயினும் – even if the land moves away, கூறிய சொல் புடை பெயர்தலோ இலரே – he does not sway from the words he uttered, வானம் நளி கடல் முகந்து – clouds absorbed water from the full/vast oceans, செறிதக – clustering together, becoming dense, இருளி கனை பெயல் பொழிந்து – they got dark and poured heavy rain, கடுங் குரல் பயிற்றி – roared loud thunder, கார் செய்து – it rained, என் – to me, உழையதுவே – it has come (to cause distress), ஆயிடை – now, கொல்லைக் கோவலர் – cattle herders in the woods, எல்லி மாட்டிய – lit at night, burned at night, பெரு மர ஒடியல் போல – like a big tree’s broken section, அருள் இலேன் – I am without his grace, அம்ம – an asai, an expletive, அளியேன் யானே – I am pitiable, I am pitiful

நற்றிணை 290, மதுரை மருதன் இளநாகனார், மருதத் திணை – பரத்தை விறலியிடம் சொன்னது,தலைவி கேட்கும்படியாக அல்லது, தோழி பாணன் கேட்கும்படியாக தலைவியிடம் சொன்னது
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புதுப் பூக்
கன்றுடைப் புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில்
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன்
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல்
கொள்ளல் மாதோ முள் எயிற்றோயே
நீயே பெரு நலத்தையே அவனே
நெடு நீர்ப் பொய்கை நடுநாள் எய்தி
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும்
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே.

Natrinai 290, Mathurai Maruthan Ilanakanār, Marutham Thinai – What the concubine said to the messenger dancer, as the heroine listened nearby or what the heroine’s friend said to her in front of the messenger bard
Lisen to me, lady with
sharp teeth!
If you desire a relationship
with the man from the town,
……….where a cow with calf,
………. a new mother, ate
………. white waterlilies from
……….the field, brought in
……….with the sheaves, and an
……….old buffalo ate the leftover,
do not quarrel with him.

You are a lady with fine traits.
They say he is like a bee that swarms
the cool, fragrant flowers in the vast
reservoir at midnight!

Meanings:  வயல் வெள் ஆம்பல் – white waterlilies in the field, சூடு தரு – brought by bundles of sheaves, brought by bundles of grain stalks, புதுப் பூ – fresh flowers, கன்றுடை – with calf, புனிற்று ஆ – mother cow who had given birth recently, தின்ற மிச்சில் – left over after eating, ஓய் நடை முது பகடு – old buffalo with slow walk, ஆரும் – eats, ஊரன் – man from such town, தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் – if you desire a relationship with him, என் சொல் கொள்ளல் – listen to my words, மாதோ – asai, an expletive, முள் எயிற்றோயே – oh one with sharp teeth, நீயே பெரு நலத்தையே – you are a woman with fine traits, அவனே – he, நெடு நீர்ப் பொய்கை – long water tank, large lake, நடுநாள் எய்தி – reach during midnight, தண் கமழ் புது மலர் – cool fragrant new flowers, ஊதும் வண்டு – swarming bee, என மொழிப – so they say, மகன் என்னாரே – they say about the man

நற்றிணை 291, கபிலர், நெய்தற் திணை – தோழி பாணனிடம் சொன்னது
நீர் பெயர்ந்து மாறிய செறி சேற்று அள்ளல்
நெய்த் தலைக் கொழு மீன் அருந்த இனக் குருகு
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர்
ஒண் படைத் தொகுதியின் இலங்கித் தோன்றும்
தண் பெரும் பௌவ நீர்த் துறைவற்கு நீயும்
கண்டாங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து
எல்லித் தரீஇய இன நிரைப்
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே.

Natrinai 291, Kapilar, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard
Tell the lord of the large
cool ocean port,
……….where flocks of herons perch
……….on the white sand dunes,
……….bright like a king’s fine army,
……….to eat plump fish with fatty heads
……….stranded in thick mud where
……….there is no flowing water,
that her beauty is ruined like the
man whose cattle herd with many cows
were seized at night by the great Mullūr
king who rode up with his horses.
Go and tell him what you saw, bard!

Notes:  Mullūr Mountain country belonged to King Malaiyamān Kāri.  Poem 77 has a reference to Malaiyamān. Natrinai poems 77, 100, 170, 291 and 320 have references to King Malaiyamān.  Natrinai 170, written by an unknown poet, has a reference to Mullūr where Malaiyamān repelled the Aryan invaders.  Poet Kapilar wrote about Mullūr and Malaiyamān in Kurunthokai 312.  He sings Mullūr’s praise in Puranānūru 123.  The poet Mārokathu Nappasalaiyār sings to Malaiyamān Kāri inPuranānūru 126 and mentions Mullūr and Kapilar’s praise of the king.   She sings to his son and mentions Mullūr in Puranānūru 174.  There is another version with the words on line 6 being கண்டாங்கு உரையாய் குணமோ பாண.

Meanings:  நீர் பெயர்ந்து மாறிய – water moved away and changed, செறி சேற்று அள்ளல் – thick mud, நெய்த் தலை – fatty head, கொழு மீன் அருந்த – to eat the plump fish, இனக் குருகு – heron/egret/stork flocks, குப்பை வெண் மணல் ஏறி – climbed on the white sand heap, white sand dunes, அரைசர் ஒண் படைத் தொகுதியின் இலங்கித் தோன்றும் – they appear great like the king’s brigade of soldiers, தண் பெரும் பௌவ நீர்த் துறைவற்கு – to the lord of the cool huge ocean port, நீயும் கண்டாங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – tell what you saw O bard, மா இரு முள்ளூர் மன்னன் – great big Mullūr king Malaiyaman Kāri, மா ஊர்ந்து – riding on his horse, எல்லித் தரீஇய – brought at night, இன நிரை – cattle herds, பல் ஆன் – many cows, கிழவரின் – like that of the man who owns, like that of the man who has rights, அழிந்த இவள் நலனே – her beauty that has been ruined

நற்றிணை 292, நல்வேட்டனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நெடுந் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த
பசுங் கேழ் இலைய நறுங் கொடித் தமாலம்
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும்
யாணர் வைப்பின் கானம் என்னாய்
களிறு பொரக் கரைந்த கய வாய்க் குண்டு கரை
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும்
கருங்கல் கான் யாற்று அருஞ் சுழி வழங்கும்
கராஅம் பேணாய் இரவு வரின்
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே.

Natrinai 292, Nalvēttanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero – she is the voice of the heroine
You did not consider that
it is a rich forest,
where those who collect sweet honey
bend and remove thamālam vines
with green colored leaves, wound
around tall sandalwood trees whose
branches sway.

You did not consider that the shores of
the wide-mouthed deep pond, where
bright white marble and red gold sparkle,
were eroded by elephant fights.

You did not care about the forest river with
dangerous eddies where crocodiles live.

Sir, if you come at night
in this dark cold season, I will not live!

Notes:  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.  Natrinai 287 and Kurunthokai 324 have descriptions of the hero swimming in water infested with crocodiles.  The word கராஅம் is a kind of crocodile that is referred to as an alligator in India.  India does not have alligators.  Kurinjippāttu has a reference of the hero passing streams with two kinds of crocodiles.

Meanings:  நெடுந் தண் ஆரத்து – on the tall cool sandal trees, அலங்கு சினை – swaying branches, வலந்த – wound around, பசுங் கேழ் இலைய – with green colored leaves, நறுங் கொடித் தமாலம் – fragrant thamālam vines, தீம் தேன் கொள்பவர் – those who take the sweet honey, வாங்குபு பரியும் – bend and pull, யாணர் வைப்பின் கானம் – rich forest location, என்னாய் – you did not consider, களிறு பொர – male elephants fighting, கரைந்த – eroded, hole, கய வாய்க் குண்டு கரை – shores of the wide-mouthed deep pond, ஒளிறு வான் பளிங்கொடு – with bright white marble, செம் பொன் மின்னும் – red gold shines, கருங்கல் கான்யாற்று – forest river with black granite, அருஞ் சுழி வழங்கும் கராஅம் – crocodile that is in the dangerous whirlpools, பேணாய் – you do not care, இரவு வரின் – if you come at night, வாழேன் – I will not live, ஐய – Sir, மை கூர் பனியே – darkness covered cold season

நற்றிணை 293, கயமனார், பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய் சொன்னது
மணிக் குரல் நொச்சித் தெரியல் சூடி
பலிக்கள் ஆர் கைப் பார் முது குயவன்
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து
விழவுத் தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்ப்
பூங்கண் ஆயம் காண்தொறும் எம் போல்
பெரு விதுப்புறுக மாதோ எம் இல்
பொம்மல் ஓதியைத் தன் மொழிக் கொளீஇ
கொண்டு உடன் போக வலித்த
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே.

Natrinai 293, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said
In the wide vast common grounds
of our victorious ancient town with
festivities,
an old potter wearing sapphire-colored
nochi flower garland calls out to the
crows, to offer food with full hands.

Whenever I see my daughter’s friends
with flower-like eyes there,
I think of my daughter with flowing hair
and feel extremely sad.

May the mother who gave birth to him,
the strong young man who took her away
with his enticing words, suffer like I do!

Notes:  Natrinai 258, 281, 293, 343 and 367 have references to food offerings to crows.  It is amazing that crows were fed much like they are fed today in many Tamil homes.

Meanings:  மணி – sapphire-colored, குரல் – clusters, நொச்சி – nochi flowers, Vitex leucoxylon, Chaste tree, தெரியல் – garland, சூடி – wearing, பலிக்கள் – offerings, ஆர் – full, beautiful, kindness, கை – hands, பார் – land’s, முது குயவன் – old potter, இடு பலி – offerings, நுவலும் – call (crows), அகன் தலை – wide land, மன்றத்து – in the public area, in the common grounds, விழவுத் தலைக்கொண்ட – has festivities, பழ விறல் மூதூர் – ancient victorious town, பூங்கண் – flower-like eyes, ஆயம் – friends, காண்தொறும் – whenever I see, எம் போல் – like me, பெரு – great, விதுப்புறுக – may she suffer, மாதோ – an asai, expletive, எம் இல் – our house, பொம்மல் ஓதியை – the one with flowing hair, தன் மொழி – with his words, கொளீஇ – took her away, கொண்டு உடன் போக – to go with him, வலித்த – strong, arrogant, வன்கண் காளையை – strong young man, ஈன்ற தாயே – the mother who gave birth to him

நற்றிணை 294, புதுக்கயத்து வண்ணக்கன் கம்பூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்தாங்கு
நோயும் இன்பமும் ஆகின்று மாதோ
மாயம் அன்று தோழி வேய் பயின்று
எருவை நீடிய பெரு வரை அகம் தொறும்
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிகச் சினைஇக்
கொன்ற யானைக் கோடு கண்டன்ன
செம் புடைக் கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள்
சிலம்புடன் கமழும் சாரல்
இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே.

Natrinai 294, Puthukkayathu Vannakkan Kampūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
The splendid, broad chest of the lord of the
tall, lush mountains with bamboo and reed,
……….where blossoming red, plump buds
……….of glory lilies wafting fine fragrances
……….and growing all over the lofty mountains,
……….look like the tusks of an enraged elephant
……….with great strength that just killed,
gives you affliction and pleasure,
which are like fire and wind from the sky.

This is not an illusion, my friend!

Meanings:  தீயும் வளியும் – fire and wind, விசும்பு பயந்தாங்கு – like how the sky yields, நோயும் இன்பமும் ஆகின்று – affliction and pleasure is like that, மாதோ – அசை, an expletive, மாயம் அன்று தோழி – this is not an illusion oh friend, வேய் பயின்று – bamboo groves, lots of bamboo, எருவை நீடிய – tall reeds, growing reeds, Arundo donax, Bamboo reed, பெரு வரை – lofty mountains, அகம் தொறும் – everywhere, தொன்று உறை – having it for a long time, ancient, துப்பொடு – with strength, முரண் மிகச் சினைஇக் கொன்ற – killed in great anger,  யானைக் கோடு – elephant tusks, கண்டன்ன – like seeing, செம் புடைக் கொழு முகை – reddish sides thick buds, அவிழ்ந்த காந்தள் – blossomed glory lily flowers, சிலம்புடன் கமழும் சாரல் – mountain slopes were fragrance spreads, இலங்கு மலை நாடன் மலர்ந்த மார்பே – the wide chest of the lord of the flourishing mountains

நற்றிணை 295, ஒளவையார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன்கேட்கும்படியாக
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின்
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இருங்கூந்தல்
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள்
அருங்கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை
வேறு பல் நாட்டுக் கால் தர வந்த
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெருந் துறை
கலி மடைக் கள்ளின் சாடி அன்ன எம்
இள நலம் இற்கடை ஒழியச்
சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே.

Natrinai 295, Avvaiyār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby – The friend is the voice of the heroine
Our friends with flowing,
thick hair are sad like
the crushed valli yam vines
of the mountain slopes with
crevices, their beauty ruined.
Mother learned about it
and put me under strict guard.

My youth and beauty will be
confined like liquor
kept in a jar in my father’s big port
where many kinds of ships appear
and alcohol is made in abundance.

May you live long!
I will be ruined and become old here!

Notes:  There is another version with line 1 being எரிந்த. முரிந்த சிலம்பின் எரிந்த வள்ளியின். These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  முரிந்த – cracked, with crevices, சிலம்பின் – on the mountain slopes, நெரிந்த வள்ளியின் – like crushed valli yam vine, sweet potatoes, Convolvulus batatas, புறன் அழிந்து – exterior ruined, ஒலிவரும் – thick, தாழ் இருங்கூந்தல் – hanging dark hair, ஆயமும் அழுங்கின்று – our friends suffer in sorrow, யாயும் அஃது அறிந்தனள் – mother knew about it, அருங்கடி அயர்ந்தனள் காப்பே – put me under strict guard, எந்தை – my father, வேறு பல் நாட்டு – various many countries, கால் தர வந்த – brought by the wind, பல வினை நாவாய் தோன்றும் – ships that have done many kinds of sailing work appear, பெருந்துறை – big port, கலி – abundance, மடை – made/cooked , கள்ளின் சாடி அன்ன – like the liquor jar, எம் இள நலம் – my young beauty, இற்கடை ஒழியச் சேறும் – I will be contained here and ruined, வாழியோ – may you live long, முதிர்கம் யாமே – I will become old

நற்றிணை 296, குதிரைத் தறியனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
என் ஆவது கொல் தோழி மன்னர்
வினை வல் யானைப் புகர் முகத்து அணிந்த
பொன் செய் ஓடைப் புனை நலம் கடுப்ப
புழல் காய்க் கொன்றைக் கோடு அணி கொடி இணர்
ஏ கல் மீமிசை மேதக மலரும்
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும்
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇச்
செல்ப என்ப காதலர்
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே.

Natrinai 296, Kuthirai Thariyanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
What will happen to us, my friend?
In the lofty mountains, kondrai trees
bearing hollow fruits are decorated
with trailing clusters of pretty flowers
that look like the gold ornaments
adorning the spotted faces of elephants
skilled in battle, owned by kings.

Those separated pine in this difficult
season.  They say he will go rapidly
thinking in his mind about his business.
They say we should stay behind and
bear the pain and great distress!

Meanings:  என் ஆவது கொல் தோழி – what will happen my friend, மன்னர் வினை வல் யானை – elephant that is skilled in king’s (battle) business, புகர் முகத்து அணிந்த – wearing on its dotted face, பொன் செய் ஓடை – ornament made in gold, புனை நலம் கடுப்ப – like the beauty of, புழல் காய்க் கொன்றை – laburnum trees with hollow fruits, சரக்கொன்றை, கடுக்கை, Golden Shower Tree, Cassia fistula, கோடு அணி கொடி இணர் – branches decorated with trailing clusters, ஏ கல் மீமிசை – on the tall mountains, மேதக மலரும் – bloom splendidly, பிரிந்தோர் இரங்கும் – those who are separated pine, அரும் பெறல் காலையும் – at the difficult time, வினையே நினைந்த உள்ளமொடு – with a mind thinking of just work, துனைஇ – rapidly, செல்ப என்ப காதலர் – they say that my lover will go, ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – they say that we should stay behind and bear pain and great distress

நற்றிணை 297, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பொன் செய் வள்ளத்துப் பால் கிழக்கு இருப்ப
நின் ஒளி எறியச் சேவடி ஒதுங்காய்
பல் மாண் சேக்கைப் பகை கொள நினைஇ
மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை
எவன் கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை
நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம்
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன்
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை
மையல் உறுகுவள் அன்னை
ஐயம் இன்றிக் கடுங் கவவினளே.

Natrinai 297, Mathurai Alakkar Gnālār Makanar Mallanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
A golden bowl with milk lies around;
you do not walk with your red feet
as your brilliance dazzles;
you do not sleep on your splendid bed;
and you have become like one who is
intoxicated.

You do not think about the reason for all this.
The thought that has appeared in you is good.

The man from the country
……….where a jungle fowl with delicate
………. legs sleeps on tangled, mature pepper
………. vines, hating the bees that swarm flowers,
has been coming slowly and gaining entry, but
mother will put you under strict guard for sure!

Meanings:  பொன் செய் வள்ளத்து – in a bowl made with gold, பால் கிழக்கு இருப்ப – milk left (without drinking), நின் ஒளி எறிய – your brilliance to dazzle, சேவடி ஒதுங்காய் – you do not walk with your red feet, you do not walk with your perfect feel, பல் மாண் சேக்கை – very fine bed, பகை கொள – to have enmity, நினைஇ மகிழா நோக்கம் மகிழ்ந்தனை போன்றனை – you became like one who drank alcohol and got intoxicated, எவன் கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை – you do not think about what the reason is (for all this), நின்னுள் தோன்றும் குறிப்பு நனி பெரிதே – the thought that appeared in you is very great, சிதர் நனை – bee swarming buds, முணைஇய – hated, சிதர் கால் – scratching legs, delicate legs, வாரணம் – jungle fowl, முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் – sleeps on tangled mature pepper vines, நாடன் – the man from such country, மெல்ல வந்து – come slowly, நல் அகம் பெற்றமை – since he got close to you, மையல் உறுகுவள் – she will become confused, அன்னை ஐயம் இன்றிக் கடுங் கவவினளே – mother will put you under strict guard without doubt

நற்றிணை 298, விற்றூற்று வண்ணக்கன் தத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
வம்ப மாக்கள் வரு திறம் நோக்கி
செங் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர்
மடி வாய்த் தண்ணுமைத் தழங்கு குரல் கேட்ட
எருவைச் சேவல் கிளைவயிற் பெயரும்
அருஞ்சுரக் கவலை அஞ்சு வரு நனந்தலைப்
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள்
கரும்புடைப் பணைத்தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம்
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார்ப்
பொற் தேர்ச் செழியன் கூடல் ஆங்கண்
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை
இரும் போது கமழும் கூந்தல்
பெருமலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே.

Natrinai 298, Vitrootru Vannakkan Thathanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!
You are desirous of going on the
harsh, forked wasteland paths of many
lofty mountains,
where a male vulture flees with his flocks,
when thannumai drums with folded covers
roar, beaten by fierce-eyed men as they look
toward the direction of strangers whom they
shoot with fierce arrows.

But you have not decided to separate from
the girl with sugarcane patterns painted on
her thick arms.

Will it be possible to see her,
the girl with fragrant hair adorned
with big white flowers,
……….like I was told sweetly in Koodal of Pāndiyan
……….king with fine garlands and golden chariots,
if I go on the path with tall mountains?

Notes:   Koodal is modern Madurai.

Meanings:  வம்ப மாக்கள் வரு திறம் நோக்கி – looking at the direction of new people/strangers/those who travel, who come, செங் கணை தொடுத்த – shooting firm arrows, செயிர் நோக்கு ஆடவர் – men with fierce looks, மடி வாய்த் தண்ணுமை – thannumai drums with covers (leather), தழங்கு குரல் கேட்ட – on hearing its loud sounds, எருவைச் சேவல் கிளைவயிற் பெயரும் – male vulture moves away with its flock, Pondicherry vulture, Indian black vulture, red-headed vulture, அருஞ்சுரக் கவலை – forked paths of the difficult wasteland, அஞ்சு வரு – fierce, terrible, நனந்தலை – vast space, பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் – thought about crossing many huge mountains, மற்று – also, இவள் கரும்புடைப் பணைத்தோள் நோக்கியும் – even on seeing her thick arms with sugarcane designs (thoyyil), ஒரு திறம் பற்றாய் – you have not decided one way, வாழி எம் நெஞ்சே – may you live long my heart, நல் தார் –  fine garlands, பொற்தேர்ச் செழியன் கூடல் – Madurai city of Pāndiyan with golden chariot, ஆங்கண் – there, ஒருமை செப்பிய அருமை – as I was sweetly told by one, வான் முகை – white buds, இரும் போது கமழும் கூந்தல் – hair with the fragrance of big flowers, பெருமலை தழீஇயும் – near the tall mountains, நோக்கு – looks, இயையுமோ மற்றே – will it be possible then

நற்றிணை 299, வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
உருகெழு யானை உடை கோடு அன்ன
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ
தயங்கு இருங்கோடை தூக்கலின் நுண் தாது
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம்
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர் காண்
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும் மன்னோ
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும்
நளி கடற் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே.

Natrinai 299, Vadama Vannakkan Pērisāthanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
The tight buds of fragrant, white
thālai have blossomed looking like
the broken tusks of fierce elephants,
and the wind sways the flowers and
spreads their pollen on the little sand
houses of young girls wearing bright
jewels, in our small beautiful village,
where I feel lonely.

We learned that we cannot exist
without seeing him or laughing with
him, the lord of the vast ocean
where strong winds create fine sprays
on the overflowing waves that
appear like cotton fluffed with bows.

Notes:  Natrinai 247 and Akanānūru 133 have similar descriptions of clouds appearing like cotton fluffed with bows.  There is another version of this poem with line 4 being வயங்கு இழை மகளிர் வண்டின் தாஅம்.  There is another version of this poem with the first 4 lines being, உரு கேழ் யானைக் குடை கொண்டன்ன ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் புதர் தயங்கு இருங்கோடை தூக்கலின் நுண் தாது வயங்கு இழை மகளிர் வளையின் தாஅம் and உருகெழு யானை உடை கொண்டன்ன ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் புதர் தயங்கு இருங்கோடை தூக்கலின் நுண் தாது வயங்கு இழை மகளிர் வண்டில் தாஅம்.

Meanings:  உருகெழு யானை – fierce elephant, உடை கோடு அன்ன – like the broken tusks, ததர் – close, dense, cluster, பிணி – ties, அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – opened white fragrant thālai flowers, Pandanus odoratissimus, தயங்கு இருங்கோடை தூக்கலின் – due to the swaying strong west winds blowing, நுண் தாது – fine pollen, வயங்கு இழை மகளிர் – young girls wearing bright/abundant jewels, வண்டல் – sand play houses, தாஅம் – spreads, காமர் சிறுகுடி – beautiful small village, புலம்பினும் – even if  lonely, sad, அவர் காண் நாம் இலம் ஆகுதல் – without seeing him we do not exist, அறிதும் – aware, மன்னோ – அசை, an expletive, வில் எறி பஞ்சி போல – like cotton that is beat with a bow, மல்கு திரை – overflowing waves, வளி பொரு வயங்கு – the hitting winds, பிசிர் பொங்கும் – sprays overflowing, நளி கடற் சேர்ப்பனொடு – with the lord of the vast ocean, நகாஅ ஊங்கே – not laughing there, not enjoying there

நற்றிணை 300, பரணர், மருதத் திணை – தோழி பாணனிடம் சொன்னது
சுடர்த் தொடிக் கோமகள் சினந்தென அதன் எதிர்
மடத் தகை ஆயம் கைதொழுதாஅங்கு
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன்
சிறு வளை விலை எனப் பெருந் தேர் பண்ணி எம்
முன் கடை நிறீஇச் சென்றிசினோனே
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது
நெய் வார்ந்தன்ன துய் அடங்கு நரம்பின்
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண்
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண்
பிச்சை சூழ் பெருங்களிறு போல எம்
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே.

Natrinai 300, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the bard, about the unfaithful hero
Bard!  You with your many relatives
and your tightly-tied yāl strings that
appear as if they were cleaned with
oil and fuzzy matter removed!  Listen

He is from the cool port town
where white waterlilies bow in respect
to lotus flowers when strong winds blow,
like friends folding hands and bowing
to an angry princess wearing bright bangles.

He decorated his chariot and left it in front
of our house as a price for my friend wearing
small bangles, and went to see his concubine.

You came with him on the chariot and stayed
here, standing in our kitchen, touching the palm
frond ceiling like a beggar elephant from the
handsome, scarred warrior Thalumpan’s Oonūr city.

Notes:  The description of waterlilies bowing to the lotus flowers imply that the messenger bard is pleading the case of the hero by being submissive.  It could also be viewed as the hero being submissive and requesting entry to the marital house. Puranānūru 135 – புரி அடங்கு நரம்பின், Sirupānātruppadai 227 – அடங்கு புரி நரம்பின், Perumpānātruppadai 15 – புரிஅடங்கு நரம்பின்.

Meanings:  சுடர்த் தொடி – bright bangles, gleaming bangles, கோமகள் சினந்தென – since the princess got angry, அதன் எதிர் – in response to that, மடத் தகை ஆயம் – innocent friends, கைதொழுதாஅங்கு – like how they bowed to her with their folded hands, உறு கால் – excessive wind touching, ஒற்ற – being attacked, ஒல்கி ஆம்பல் – all the white waterlilies have folded, தாமரைக்கு இறைஞ்சும் – they bow to the lotus flower, தண் துறை ஊரன் – the man from a town with cool shores, சிறு வளை – small bangles, விலை என – the price, பெருந்தேர் பண்ணி – decorated his big chariot, rode his big chariot, எம் – our, முன் கடை – front of the house, நிறீஇ – stopped, parked, சென்றிசினோனே – he went, நீயும் – you too, தேரொடு வந்து – came with him in his chariot, பேர்தல் செல்லாது – did not go with him, நெய் வார்ந்தன்ன – like rubbed with oil, like rubbed with ghee, துய் – fuzzy, அடங்கு – controlled, tight, நரம்பின் – with yāl with strings, இரும் பாண் ஒக்கல் – big group of relatives of the bard, தலைவன் – leader, பெரும் புண் – big scar, ஏஎர் – handsome, தழும்பன் – a small king called Thalumpan, ஊணூர் – his town Oonūr, ஆங்கண் – there, பிச்சை சூழ் – begging, பெருங்களிறு போல – like a big male elephant, எம் – our, அட்டில் – kitchen, ஓலை – palm frond (on the ceiling), தொட்டனை – you were holding, நின்மே – you stood there

நற்றிணை 301, மாறன் வழுதி, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது, தலைவியைப்பற்றி
நீள் மலைக் கலித்த பெருங்கோல் குறிஞ்சி
நாள் மலர் புரையும் மேனி பெருஞ் சுனை
மலர் பிணைத்தன்ன மா இதழ் மழைக் கண்
மயில் ஓரன்ன சாயல் செந் தார்க்
கிளி ஓரன்ன கிளவி பணைத்தோள்
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என
காமர் நெஞ்சமொடு பல பாராட்டி
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை
தேம் மறப்பு அறியாக் கமழ் கூந்தலளே.

Natrinai 301, Māran Valuthi, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said about the heroine
Her mother
will be unable to forget
her daughter
who has been praised by many,
her body like the fresh kurinji
flowers that grow
on big stalks on tall mountains,
her big moist eyes like woven
flowers from large mountain springs,
her nature delicate like peacocks,
her tender speech like parrots
with red neck bands,
and her beauty like a doll with
arms like bamboo,
this sweet girl with fragrant hair
that does not forget aromatic oils.

Meanings:  நீள் மலைக் கலித்த – flourishing in the tall mountains, பெருங்கோல் குறிஞ்சி – kurinji with long/thick stems, Strobilanthes kunthiana, நாள் மலர் புரையும் மேனி – body like fresh day’s flower, பெருஞ் சுனை – big spring, big pond, மலர் பிணைத்தன்ன – like woven flowers, மா இதழ் மழைக் கண் – huge/dark petal-like moist eyes, மயில் ஓரன்ன சாயல் – peacock-like nature (delicate), செந் தார்க் கிளி ஓரன்ன கிளவி – words like a parrot with a red neckband, பணைத்தோள் பாவை அன்ன வனப்பினள் – beauty like that of a doll/Kolli goddess with bamboo like arms, இவள் என – that she is, காமர் நெஞ்சமொடு – with a loving heart, பல பாராட்டி யாய் – mother who praised her often, மறப்பு அறியா – has not forgotten, மடந்தை தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – naive girl whose hair that does not forget sweet fragrance

நற்றிணை 302, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
இழை அணி மகளிரின் விழைதகப் பூத்த
நீடு சுரி இணர சுடர் வீக் கொன்றைக்
காடு கவின் பூத்த ஆயினும் நன்றும்
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல்
நரை நிறம் படுத்த நல் இணர்த் தெறுழ் வீ
தாஅம் தேரலர் கொல்லோ சேய் நாட்டுக்
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய
பழங்கண் முது நெறி மறைக்கும்
வழங்கு அருங்கானம் இறந்திசினோரே.

Natrinai 302, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the heroine said
Clusters of flame-like bright kondrai
flowers with long spirals have bloomed,
looking like esteemed women adorned
dorned with jewels.
Sapphire colored bunches of therul flowers
on huge bushes have faded due to the rains.

Does he not know about the arrival of the
rains, the one who went to the harsh forest
where elephants kick and raise fine dust that
covers the eyes and shrouds the ancient path
lined with tall vēlam trees with dense cores?

Notes:  There is another version of this poem with line 6 being தாஅம் தேர்கிலர் கொல்லோ சேய் நாட்டுக்.

Meanings:  இழை அணி மகளிரின் விழைதகப் பூத்த – blossomed with esteem like women wearing jewels, நீடு சுரி – long spirals, long curls, இணர சுடர் வீக் கொன்றை – clusters of flame bright flowers kondrai, சரக்கொன்றை, கடுக்கை – Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia fistula காடு கவின் பூத்த ஆயினும் – they have bloomed making the forest beautiful, நன்றும் – good, வரு மழைக்கு எதிரிய – because of the arriving rain, மணி நிற இரும் புதல் நரை நிறம் படுத்த – sapphire-colored became lighter in the dark/huge bushes, நல் இணர்த் தெறுழ் வீ – fine clusters of therul flowers, a kind of creeper, தாஅம் தேரலர் கொல்லோ – does he not understand, does he not know, சேய் நாட்டு – in the distant country, களிறு உதைத்து ஆடிய – male elephant kicked and played, கவிழ் கண் இடு நீறு – dust that covers the eyes, வெளிறு இல் காழ வேலம் – hard core vēlam trees, vēlam trees with no softness in their trunks, Panicled babool, நீடிய – grown tall, பழங்கண் – sorrow, முது நெறி மறைக்கும் – hides the ancient path, வழங்கு – are there, roam around, அருங்கானம் இறந்திசினோரே – the one who went to the harsh forest

நற்றிணை 303, மதுரை ஆருலவியநாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை
மன்றப் பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பைத்
துணை புணர் அன்றில் உயவுக் குரல் கேட்டொறும்
துஞ்சாக் கண்ணள் துயர் அடச் சாஅய்
நம் வயின் வருந்தும் நன்னுதல் என்பது
உண்டு கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்
வன் கைப் பரதவர் இட்ட செங் கோல்
கொடு முடி அவ் வலை பரியப் போக்கி
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும்
நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் தன் நெஞ்சத்தானே.

Natrinai 303, Mathurai Ārulaviyanāttu Ālamperi Sathanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!

Will the lord of the vast waters,
……….where fishermen with strong
……….hands throw their well-woven
……….nets with red rods into the
……….clear ocean, and fierce, attacking
……….sharks that swim around tear them,
have sympathy in his heart for me with a
fine forehead,
knowing I will be distressed and unable to
sleep at night,
when the noisy seashore village falls asleep,
and in the common grounds, an ibis that
loves union, cries out for its mate in plaintive
voices from its frond nest on a palymyra tree
with a thick trunk, where a god has lived
since ancient times?

Notes:  Akanānūru 60, 220 and Natrinai 215 and 303 have references of red sticks attached to fishing nets.

Meanings:  ஒலி அவிந்து அடங்கி – sounds died down, யாமம் – night, நள்ளென கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – the loud seaside village has gone to sleep, தொன்று உறை கடவுள் – a god has lived there from ancient times, சேர்ந்த – residing, பராரை – thick trunk, மன்றப் பெண்ணை – palmyra palm in the common grounds, Borassus flabellifer, வாங்கு மடல் – curved frond, குடம்பை – nest, துணை புணர் அன்றில் – ibis unites with its mate, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus,  உயவுக் குரல் கேட்டொறும் – whenever she hears its plaintive cry, துஞ்சாக் கண்ணள் – she is unable to sleep, துயர் அடச் சாஅய் – attacked by sorrow and wilted, நம் வயின் வருந்தும் நன்னுதல் என்பது உண்டு கொல் – will he be sad for me with a fine forehead, வாழி – may you live long, தோழி – my friend, தெண் கடல் – clear ocean, வன் கைப் பரதவர் – fishermen with strong hands, இட்ட செங் கோல் – thrown red rods, கொடு முடி அவ் வலை – curved knotted beautiful nets, பரியப் போக்கி – tore them, கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – fierce attacking sharks roam, நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast waters, தன் நெஞ்சத்தானே – in his heart

நற்றிணை 304, மாறோக்கத்து நப்பசலையார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
வாரல் மென் தினைப் புலர்வுக் குரல் மாந்தி
சாரல் வரைய கிளைஉடன் குழீஇ
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும்
நளி இருஞ் சிலம்பின் நல் மலை நாடன்
புணரின் புணருமார் எழிலே பிரியின்
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என்
அணி நலம் சிதைக்குமார் பசலை அதனால்
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும்
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே
தண் கமழ் நறுந் தார் விறலோன் மார்பே.

Natrinai 304, Mārōkathu Nappasalaiyār, Kurinji Thinai – What the heroine said
When the lord of the lofty
mountains with slopes,
……….where parrot flocks eat
……….spears of delicate millet grain
………. on long stalks, and call each
………. other with cries sounding like
……….wind-blown vayir horns in
……….the vast mountain ranges,
is with me, my body turns beautiful
when I unite with him.

When he is away, my body that is like
gem and gold loses its beauty, and my
skin turns sallow like the hands of those
who kill asunams.  His strong chest with
fragrant garlands, bring both joy and pain.

Notes:  The asunam is an un-identified creature.  There are references to asumans in Natrinai 244, 304 and Akanānūru 88.

Meanings:  வாரல் – long, மென் தினை – delicate millet, புலர்வு – fragrant, குரல் – grain spears, மாந்தி – eat, சாரல் – mountain sloped, வரைய – limit, கிளைஉடன் குழீஇ – gather together with their relatives, வளி – breeze, எறி – blowing, வயிரின் – horn, கிளி – parrots, விளி பயிற்றும் – call each other, நளி – abundant, dense, இருஞ் சிலம்பின் – with huge mountain slopes, நல் மலை நாடன் – man from the fine mountain country, புணரின் – if he unites with me, புணருமார் எழிலே – my beauty will increase due to our union, பிரியின் – if he separates, மணி – gems, மிடை – filled, பொன்னின் மாமை – beauty like that of gold, சாய – faded away, என் – my, அணி – beauty, நலம் – beauty, சிதைக்குமார் – it gets shattered, gets ruined, பசலை – sallow skin, அதனால் – so, அசுணம் கொல்பவர் கை போல் – like the hand of a person who kills asunams, a mythological creature that loves music, நன்றும் – lot, இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே – it has happiness and sorrow, தண் – cool, கமழ் – fragrant, நறுந்தார் – fragrant garland, விறலோன் மார்பே – the strong man’s chest

நற்றிணை 305, கயமனார், பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய் தோழியிடம் சொன்னது
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும்
மயில் அடி அன்ன மாக் குரல் நொச்சியும்
கடியுடை வியல் நகர் காண் வரத் தோன்ற
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர
நோய் ஆகின்றே மகளை நின் தோழி
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை
வரிப் புறப் புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை
விலங்கு மலை ஆர் இடை நலியும் கொல் எனவே.

Natrinai 305, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s mother said to the heroine’s friend after her daughter eloped
Whenever I see her decorated ball,
withered vayalai vine, and nochi
flowers on the trees with leaves like
feet of peacock, in our well protected
mansion, and  I am alone in the grove,
it causes me distress.

Daughter!  I wonder whether your
friend will cause pain to the young
man with bright-bladed white spear
on the difficult trek through the
blocking mountains, with her warring
eyes, when the scorching sun burns
and a pigeon with striped-back cries
in plaintive tones from a beautiful
tree branch without any leaves!

Notes:  In poems Natrinai 12, 305, 324 and Kurunthokai 396, which were all written by Kayamanār, there are references to a ball played by the heroine.

Meanings:  வரி அணி பந்தும் – ball with beautiful lines, வாடிய வயலையும் – faded vayalai vine, purslane, மயில் அடி அன்ன – (leaves) like peacock feet, மாக் குரல் நொச்சியும் – nochi tree with huge clusters of flowers, Vitex leucoxylon, Chaste tree, கடியுடை – with protection, வியல் நகர் – huge house, காண் வரத் தோன்ற – appeared for me to see, தமியே கண்ட தண்டலையும் – the grove that I see alone, தெறுவர நோய் ஆகின்றே – causes me sadness and sickness, மகளை – daughter, நின் தோழி – your friend, எரி சினம் தணிந்த – intense heat reduced, இலை இல் – without leaves, அம் சினை – beautiful branch, வரிப் புறப் புறவின் புலம்பு கொள் – the crying of the pigeon with stripes on its back, தெள் விளி – clear sounds, உருப்பு அவிர் அமையத்து – when the sun’s heat becomes excessive, அமர்ப்பனள் நோக்கி – noticing quietly/with anger, இலங்கு இலை – bright blade, வெள் வேல் – silvery spear, விடலையை – the young man, விலங்கு மலை – blocking mountains, ஆர் இடை – on the paths, between the paths, நலியும் கொல் எனவே – that she will cause pain

நற்றிணை 306, உரோடோகத்துக் கந்தரத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக அல்லது தலைவன் சொன்னது
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபயச்
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என
நல்ல இனிய கூறி மெல்லக்
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடுங் குரல்
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்பத் தெறுவர
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல்
யாங்கு வருவது கொல்லோ தீம் சொல்
செறி தோட்டு எல் வளைக் குறுமகள்
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே.

Natrinai 306, Urodakathu Kantharathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby, or what the hero said
Mountain dwellers have started to
pluck tender millet sown by her father.
“Young mountain girl with parrot-chasing
rattle in your hand, you may leave the field,”
they said to her nicely and sweetly.

The harvested field with leftover stubble
after the heavy spears of bent grain had
been removed, looked pathetic and pitiful
like grounds where festivities have ended.

How can the marauding parrots be driven
away from the small field by the
young girl with bright, stacked bangles
from tall platforms, if she does not go?

Meanings:  தந்தை வித்திய மென் தினை – the delicate millet that father seeded, பைபயச் சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – how can we protect and stop the small parrots from coming little by little, குளிர் படு கையள் – the one with a parrot-chasing rattle in your hands, கொடிச்சி – mountain girl, செல்க – you may go, என – thus,  நல்ல இனிய கூறி – they said nicely and sweetly, மெல்லக் கொயல் தொடங்கினரே கானவர் – the mountain dwellers started to harvest, கொடுங் குரல் – bent clusters of grain spears, சூல் பொறை – heavy and full, இறுத்த – reaped, cut, கோல் தலை இருவி – twig like stubbles, விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப – the field looks like a place where festivities have ended, தெறுவர பைதல் ஒரு நிலை – to see the pathetic state with sorrow, காண – to see, வைகல் – daily, யாங்கு வருவது கொல்லோ – how can she come, தீம் சொல் – sweet words, செறி தோட்டு – tightly stacked, எல் வளைக் குறுமகள் – the young girl with bright bangles, சிறு புனத்து – in the small field, அல்கிய – stayed, பெரும் புற நிலையே – the tall platform

நற்றிணை 307, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கவர் பரி நெடுந்தேர் மணியும் இசைக்கும்
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர்
கடல் ஆடு வியல் இடைப் பேர் அணிப் பொலிந்த
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன்
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை
மா அரை மறைகம் வம்மதி பானாள்
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம்
மெல் இணர் நறும் பொழில் காணா
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே.

Natrinai 307, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!  In the vast place
where people play in the ocean,
chiming bells of his tall
chariot drawn by attractive
horses sound, and voices
of the distinctive young men
who are with him, are heard.

The lord of the long shores is
arriving, to praise the beauty
of your loins with bright spots.

Come!  Let us go and hide behind
the tall, bent, dark punnai tree
with a trunk resembling a drum,
in the fragrant grove with flowers
that bloom in delicate clusters at
night, where you meet him.

Let us watch for a little while the
pain and distress on his face,
when he is unable to find us.

Meanings:  கவர் – desirable/attractive, பரி நெடுந்தேர் – tall horse chariot, மணியும் இசைக்கும் – bells ring, பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – there are the sounds of young man with distinction, கடல் ஆடு – play in the ocean, வியல் இடை- wide place, பேர் அணிப் பொலிந்த திதலை – very pretty bright spots, அல்குல் – loins, நலம் பாராட்டிய வருமே – is arriving to praise its beauty, தோழி – my friend, வார் மணல் சேர்ப்பன் – the lord of the long sandy shores, இறை பட – bent, or like the eaves of a house, or tall, வாங்கிய – bent, முழவு முதல் – drum like trunk, புன்னை மா அரை – punnai tree’s dark/big trunk, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum,  மறைகம் – let’s hide, வம்மதி – let us go, பானாள் பூ விரி கானல் – grove where flowers bloom at midnight, புணர் குறி வந்து – where we meet for our trysts, நம் – us, மெல் இணர் – delicate flower clusters, நறும் பொழில் – fragrant grove, காணா அல்லல் அரும் படர் – distress and sadness on not seeing, காண்கம் நாம் சிறிதே – let us see it a little bit

நற்றிணை 308, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
செல விரைவுற்ற அரவம் போற்றி
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய் இழை
யாம் தற் கரையவும் நாணினள் வருவோள்
வேண்டாமையின் மென் மெல வந்து
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினைப்
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து
ஆகம் அடைதந்தோளே அது கண்டு
ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசுங் கலம்
பெரு மழைப் பெயற்கு ஏற்றாங்கு எம்
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே.

Natrinai 308, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
She honored my words
when I desired to depart
to earn wealth.   Tears welled
up in her kohl-lined eyes,
the girl with beautiful jewels
who was shy and not able to talk.

She came gently but did not block
me, the young woman with thick
hair that spreads fragrance,
who was devastated like a female
doll whose mechanism had failed.

After thinking about it a lot,
she reached for my chest.
On seeing that, my wealth-desiring
heart softened like an unfired, wet clay
pot that received water from heavy rains,
and I united with her in joy.

Notes:  This poem indicates that the ancient Tamils had mechanical dolls.  Natrinai 362 has a reference of Kolli goddess statue being mechanical (which has also been interpreted as a moving doll).

Meanings:  செல விரைவுற்ற – desiring to leave, அரவம் போற்றி – honored/praised with words, மலர் ஏர் உண்கண் – flower like kohl-rimmed eyes, பனி வர – with tears dripping, ஆய் இழை – the woman with chosen/delicate/beautiful jewels, யாம் தற் கரையவும் நாணினள் – she was shy and not able to talk, வருவோள் – she who came, வேண்டாமையின் – unable to say, மென் மெல வந்து – come slowly, வினவலும் – asking, தகைத்தலும் – and blocking, செல்லாள் ஆகி – she did not do, வெறி கமழ் – fragrance spreading, துறு முடி தயங்க – thick hair swaying, நல் வினைப் பொறி அழி பாவையின் கலங்கி – destroyed like a fine female figurine that collapsed because the equipment didn’t work, நெடிது நினைந்து – thought about it a lot, ஆகம் அடைதந்தோளே – reached my chest, அது கண்டு – on seeing that, ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசுங் கலம் பெரு மழைப் பெயற்கு ஏற்றாங்கு – like an unfired clay pot that accepted water from heavy rains, எம் பொருள் மலி நெஞ்சம் – my heart with a desire for wealth, புணர்ந்து உவந்தன்றே – united with her happily

நற்றிணை 309, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும்
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின்
ஆழல் வாழி தோழி வாழைக்
கொழு மடல் அகல் இலைத் தளிதலைக் கலாவும்
பெருமலை நாடன் கேண்மை நமக்கே
விழுமமாக அறியுநர் இன்று என
கூறுவை மன்னோ நீயே
தேறுவன் மன் யான் அவருடை நட்பே.

Natrinai 309, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
Because of your love for me,
you think that you caused me
sorrow that has made my arms to
become thin, my pallor lines to fade,
and my sprout-like beautiful
complexion to lose its color.

Do not cry!
May you live long, my friend!
My friendship with the man
……….from the lofty mountains
……….where raindrops rest on
……….broad leaves of banana
……….trees with thick sheaths,
has caused me problems, and that
nobody understands that, you say.

I clearly understand his friendship!

Meanings:  நெகிழ்ந்த தோளும் – thin shoulders/arms, வாடிய வரியும் – faded pallor lines, தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – my complexion that has lost its sprout-like beauty, யான் செய்தன்று இவள் துயர் – I caused her this this sorrow, என அன்பின் – with love, ஆழல் வாழி தோழி – do not cry, may you live long my friend, வாழைக் கொழு மடல் – thick banana sheaths, அகல் இலை – broad leaves, தளிதலைக் கலாவும் – raindrops settle on them, பெருமலை நாடன் – man from the lofty mountains, கேண்மை – friendship, நமக்கே விழுமமாக அறியுநர் இன்று என கூறுவை – you say that it has caused me problems and nobody understands it, மன்னோ – அசை, an expletive, நீயே – you, தேறுவன் மன் – I understand, யான் – I, அவருடை நட்பே – his friendship

நற்றிணை 310, பரணர், மருதத் திணை – தோழி விறலியிடம் சொன்னது அல்லது பரத்தை விறலியிடம் சொன்னது
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை
களிற்றுச் செவி அன்ன பாசடை தயங்க
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர்
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை
மகட் கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறுமொழி
உடன்பட்டு ஓராத் தாயரொடு ஒழிபுடன்
சொல்லலை கொல்லோ நீயே வல்லை
களிறு பெறு வல்சிப் பாணன் கையதை
வள் உயிர்த் தண்ணுமை போல
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே.

Natrinai 310, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger virali or what the concubine said to the messenger virali
O foolish woman who brings
women daily to the man from
the town where lotus blossoms
are like lamps emitting flames,
their swaying green leaves
are like ears of male elephants
and vālai fish leap in deep
ponds where women move away
from the drinking water ports!

Did you not speak to the agreeable
mothers, who don’t think, convincing
them with ruining little lies you
uttered with your dishonest tongue,
hollow like an empty thannumai drum
with sharp tones in the hands of a bard
with food who gets powerful male
elephants as gifts?  Your lovely words
are a mere cover with no substance!

Notes:  There is a version of this poem with the words கன்று பெறு வல்சிப் பாணன், which does not appear to be right.  In the copying and recopying process of the original poem the ‘ளி’ in களிறு could have been easily copied in error as ‘ன் ‘.  Pinnathūr Narayanaswamy Iyer who wrote the first commentary interpreted the phrase as ‘bards who peel and eat calves.’   Some commentators have repeated what he wrote.  The word ‘peel’ is just not there, nor is it implied.  In Akanānūru 106, the phrase களிறு பெறு வல்சிப் பாணன் has been used, proving that the word கன்று is a copy error.  Also, there are no references in any of the Sangam poems to bards, poets or other artists eating calves or cows.  In Kurunthokai 295, the word வல்சி means ‘livelihood with a single cow’ – ஓர் ஆன் வல்சி.   Viralis were female artists who sang and danced.  Kings gifted bards with elephants.  Puranānūru 12, 151, 233, 369, have references to this.  Bards also received as gifts, gold lotus flowers in Puranānūru 12, 29, 126, 141, 244, 319, 361, 364, gold ornaments in Puranānūru 160, abundant food in Puranānūru 33, 34, 180, 212, 320, 326, 327, 328, 332, 334, 376, 382, agricultural towns in Puranānūru 302, and toddy in Puranānūru 115, 170, 224, 239. The words பாண் கடன் in Puranānūru 201 and 203 imply that the kings and benefactors owed responsibility to bards.

Meanings:  விளக்கின் அன்ன – like lamps, சுடர்விடு – emitting brightness, emitting flames, தாமரை – lotus flowers, களிற்றுச் செவி அன்ன – like the ears of a male elephant, பாசடை – green leaves, தயங்க – moving, brightly, splendidly, உண் துறை – drinking water tank, மகளிர் – women, இரிய – move away குண்டு நீர் – pond water, வாளை பிறழும் – valai fish leap, Trichiurus haumela,  ஊரற்கு – to the man from the town, நாளை – following days, மகட் கொடை – bringing women as gifts, எதிர்ந்த – accepted, undertook, மடம் கெழு பெண்டே – oh stupid woman, தொலைந்த நாவின் – with a dishonest tongue’s, with a tongue that has lost truth, உலைந்த குறுமொழி – ruining few words, ruining small lies, உடன்பட்டு – agreeing, ஓராத் தாயரொடு –  with mothers who do not think, ஒழிபுடன் – ruining, சொல்லலை கொல்லோ நீயே – did you not tell them, வல்லை – rapidly, களிறு பெறு வல்சி பாணன் – bard with food who gets male elephants as gifts, bard with livelihood who gets male elephants as gifts, கையதை – in his hands, வள் உயிர் தண்ணுமை போல – like a thannumai drum with sharp tones, உள் யாதும் இல்லது – nothing inside (hollow), no substance, ஓர் போர்வை – a cover, அம் சொல்லே – lovely words

நற்றிணை 311, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்பத் தோன்றி
இருங்கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய்ச் சேறு புலர்ந்து
இருங்கழிச் செறுவின் வெள் உப்பு விளையும்
அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி
சிறு வீ ஞாழல் துறையுமார் இனிதே
ஒன்றே தோழி நம் கானலது பழியே
கருங் கோட்டுப் புன்னை மலர்த் தாது அருந்தி
இருங்களிப் பிரசம் ஊத அவர்
நெடுந் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே.

Natrinai 311, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
In this town with unspoiled fine tradition,
if it rains, large spikes of rice cluster on
paddy grass like manes of swift horses,
and there is new wealth.

If it is dry, thorn bushes grow near the
vast backwaters, mud is parched, and
the dark brackish waters produce white salt.

Cooking smells from fatty fish waft through
the streets.  The shore with gnālal trees
with tiny flowers is sweet.
But there is one problem, my friend!
It is hard to hear the sweet bell sounds of his
tall chariot when he comes,
since dark, drunk bees hum loud on the
grove punnai trees with black branches,
feasting on their flower pollen with honey.

Meanings:  பெயினே – if it rains, விடு மான் உளையின் – like the manes of leaping horses, வெறுப்ப – flourishing, தோன்றி – appearing, இருங்கதிர் நெல்லின் – with large spears of rice paddy, யாணரஃதே – new and abundant, with richness, வறப்பின் – when dry, மா நீர் – black/vast waters, முண்டகம் தாஅய் – thorn bushes have spread, சேறு புலர்ந்து – mud is dry, இருங்கழிச் செறுவின் – in the dark/large muddy (waters), வெள் உப்பு விளையும் – white salt is produced, அழியா – not ruined, மரபின் – of tradition, நம் மூதூர் நன்றே – our old town is good, கொழு மீன் சுடு புகை – smoke from cooking fat fish, மறுகினுள் – to the streets, மயங்கி – mixed (wafting), சிறு வீ ஞாழல் – small flowers of tigerclaw tree, புலிநகக்கொன்றை, Cassia Sophera, துறையுமார் – near the seashore, இனிதே – it is sweet, ஒன்றே தோழி – one thing O friend, நம் கானலது பழியே – problem in our seashore grove, our seashore grove is to be blamed, கருங் கோட்டுப் புன்னை – black-branched punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, மலர்த் தாது அருந்தி – eating flower pollen, இருங்களி பிரசம் – happily drunk dark honeybees, ஊத – hum, அவர் – his, நெடுந்தேர் இன் ஒலி – sweet sounds of the tall chariot, கேட்டலோ அரிதே – it is hard to hear

நற்றிணை 312, கழார்க் கீரன் எயிற்றியார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
நோகோ யானே நோம் என் நெஞ்சே
பனிப் புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட
சிறை குவிந்திருந்த பைதல் வெண் குருகு
பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள
மாரி நின்ற மையல் அற்சிரம்
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள்
கோடைத் திங்களும் பனிப்போள்
வாடைப் பெரும் பனிக்கு என்னள் கொல் எனவே.

Natrinai 312, Kalār Keeran Eyitriyār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
I am hurting!  My heart hurts!
How will the girl with spreading
pallor spots and immature breasts,
who suffered even in the summer
months when I was near her,
be able to handle this fiercely cold
season with northern winds,
when a hunter, eying a sad white heron
with shrunk feathers, brushed by
the beautiful eengai sprouts growing
on winter season bushes,
removes its shackles with kindness,
in this rainy, confusing winter?

Notes:  The suggestion is that the heroine will struggle alone in the rainy season, much like the trapped heron that struggles from the wet eengai sprouts touching it in this cold season.  The hero hopes to remove her sorrow, like the hunter who removed the heron’s sorrow.

Meanings:  நோகோ யானே – I am hurting, நோம் என் நெஞ்சே – my heart hurts, பனிப் புதல் – winter’s bush, அம் – beautiful, ஈங்கை குழை வருட – touched by eengai sprouts, Mimosa rubicaulis, சிறை குவிந்திருந்த – wings pointed together, பைதல் வெண் குருகு – sad white heron/egret/stork, பார்வை வேட்டுவன் – hunter who saw that, காழ் களைந்து அருள – removed the shackles/ties, மாரி நின்ற மையல் – behind raining confusing, அற்சிரம் – cold season, யாம் தன் உழையம் ஆகவும் – us remaining by her side, தானே – her, எதிர்த்த தித்தி – spreading pallor spots, முற்றா முலையள் – immature breasts, கோடைத் திங்களும் பனிப்போள் – she would suffer even in summer months, வாடைப் பெரும் பனிக்கு என்னள் கொல் எனவே – how sad she will be because of the fiercely cold season and northern winds

நற்றிணை 313, தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழிதலைவியிடம் சொன்னது
கருங்கால் வேங்கை நாள் உறு புதுப் பூ
பொன் செய் கம்மியன் கை வினை கடுப்ப
தகை வனப்புற்ற கண் அழி கட்டு அழித்து
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெறப் புனைஇ
காண்டற் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு
யாங்கு ஆகுவம் கொல் தோழி காந்தள்
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவருஞ் சாரல்
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்வயின்
மீள்குவம் போலத் தோன்றும் தோடு புலர்ந்து
அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே.

Natrinai 313, Thankāl Porkkollan Vennākanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
You are elegant when you wear
on your luxuriant thick hair,
fresh blossoms of black-trunked
vēngai trees, that look like fine
jewels made by a skilled goldsmith.

Harvest time has arrived.
The millet fields where we chased
parrots with uproars are parched.
The sounds of the dried rustling
leaves are like that of waterfalls
in the mountain slopes filled
with the scents of kānthal flowers.

We feel like leaving the groves with
koothalam vines, to go back
to our town.  What will happen to us
now that he has parted?

Meanings:  கருங்கால் – black-trunked, வேங்கை – vēngai tree, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, நாள் உறு புதுப் பூ – new flowers that blossom daily, பொன் செய் கம்மியன் – a goldsmith who makes gold ornaments, கைவினை – hand art, கடுப்ப – like, தகை – beautiful, வனப்புற்ற – splendid, கண் அழி – ruining ties, கட்டு அழித்து – opens, loosens up, ஒலி பல் கூந்தல் – luxuriant thick hair, அணி பெற – making it beautiful, புனைஇ – wearing, காண்டல் – seen, காதல் – love, கைம்மிக – in excess, கடீஇயாற்கு – due to the one who parted, யாங்கு ஆகுவம் கொல் – what will happen to us, தோழி –oh friend, காந்தள் – malabar glory lily, கமழ் – fragrance, குலை – clusters, அவிழ்ந்த – open, நயவரும் – causing desire, desirable, சாரல் – mountain slopes, கூதள – koothalam vine, Convolvulus ipome vine, a three-lobed nightshade vine, நறும் பொழில் – fragrant grove, புலம்ப – alone, with sorrow, ஊர்வயின் – go toward town, மீள்குவம் போலத் தோன்றும் – we feel like going, தோடு புலர்ந்து – leaves dried, அருவியின் ஒலித்தல் – like the waterfall sounds, ஆனா – not reduced, not ending, கொய் பதம் கொள்ளும் – harvest time, plucking time, நாம் – we, கூஉம் தினையே – yell in the millet field

நற்றிணை 314, முப்பேர் நாகனார், பாலைத் திணை – தலைவி சொன்னது
முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார்
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை
மாரிப் பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி
நறுங்காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில்
குறும்பொறிக் கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின்
கருங்கண் வெம் முலை ஞெமுங்கப் புல்லிக்
கழிவதாக கங்குல் என்று தாம்
மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய
நொடி விடுவன்ன காய் விடு கள்ளி
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள்
புன் புறா வீழ் பெடைப் பயிரும்
என்றூழ் நீளிடைச் சென்றிசினோரே.

Natrinai 314, Muppēr Nākanār, Pālai Thinai – What the heroine said
He is a liar who spoke big
words.  May he live long!
He said to me,
“When old age comes, one
cannot get back youth.
There are no scholars who
know the length of one’s life.
May our nights pass with our
embraces,
my chest with a garland of
moist, rainy season
pichi petals and fragrant
sandal paste from trees with
dense cores,
pressing against your beautiful,
full, desirable breasts with
black nipples and small spots!”

Yet he went on the sun-scorched
long wasteland path where a sad
pigeon climbs on a kalli tree laden
with unripe, doll-like fruits
that sway and crack,
and cries out sadly to his mate.

Meanings:  முதிர்ந்தோர் – those who are old, இளமை அழிந்தும் – when youth is over, எய்தார் – they do not attain, வாழ் நாள் – life time, வகை – clever, அளவு – measure, அறிஞரும் இல்லை – no scholars, மாரிப் பித்திகத்து – of rainy season jasmine, ஈர் இதழ் – moist petals, அலரி – flowers, நறுங் காழ் ஆரமொடு – with fragrant sandal paste from tree with hard core, மிடைந்த – wearing, மார்பில் – on the chest, குறும் பொறி – small spots, கொண்ட – having, கொம்மை – large, rounded,  அம் – beautiful, புகர்ப்பின் – with spots, கருங்கண் – black spots (nipple), வெம் முலை – desirable breasts, ஞெமுங்க – press, புல்லி – embrace, கழிவதாக – may it pass, கங்குல் – nights, என்று – thus, தாம் மொழி வன்மையின் – his great words, பொய்த்தனர் – one who lied, வாழிய – greetings, நொடி விடுவன்ன – to declare, to break, காய் விடு கள்ளி – cactus with unripe fruits, prickly pear cactus or euphorbia tirukalli, milk hedge, அலங்கல் – shaking, அம் – beautiful, பாவை – doll, ஏறி – climbed on a tree, புலம்பு கொள் – lonely, sorrowful, புன் புறா – sad dove/pigeon, வீழ் பெடைப் பயிரும் – calls for his loving female, என்றூழ் நீளிடை – hot long path, சென்றிசினோரே – the one who went

நற்றிணை 315, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
ஈண்டு பெருந் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்தென
பார்த் துறைப் புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி
நல் எருது நடை வளம் வைத்தென உழவர்
புல்லுடைக் காவில் தொழில் விட்டாங்கு
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல்
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும்
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின்
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல்
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர்
மலர் தீய்ந்தனையர் நின் நயந்தோரே.

Natrinai 315, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the concubine said to the hero
Lord of the shores!
Fishermen fasten their old boats
……….which have seen many years
………. with names of great gods,
………. tossed by waves in the ocean
……….with wide shores and broken,
……….not used any longer for work,
to the drum-like trunks of punnai
trees with beautiful, rich shade,
growing near gnālal trees with
tiny flowers.

They do not honor them with
fragrant smoke offerings
as farmers do, who relieve their old
oxen with decreased walking capacity,
letting them graze on meadow grass.

The fine friendship that you have
will fail, if you don’t understand well
that women like me who desire you
weep, are ruined like charred flowers,
and our arms have grown thin!

Notes:  Natrinai 315 and 354 have descriptions of fishing boats tied to punnai trees.

Meanings:  ஈண்டு பெருந் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்தென – since many years with the names of great gods have passed, பார்த் துறைப் புணரி அலைத்தலின் – since they were tossed around by the ocean with wide shores, புடை கொண்டு – get attacked, get get tossed, மூத்து வினை போகிய – old and not useful for business, முரி வாய் அம்பி – boats with cracked mouths, நல் எருது நடை வளம் வைத்தென – since the fine bulls’ walking ability has decreased, உழவர் புல்லுடைக் காவில் தொழில் விட்டாங்கு – like how the farmers left the grove with grass, நறு விரை நன் புகை – fine smoke from mixing fragrant things, கொடாஅர் – they do not offer, சிறு வீ ஞாழலொடு – along with gnalal trees with small flowers, புலிநகக்கொன்றை, tigerclaw tree,  Cassia sophera, கெழீஇய புன்னை – flourishing punnai, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, அம் கொழு நிழல் – beautiful thick shade, முழவு முதல் பிணிக்கும் – tie it in the drum like trunk, துறைவ – oh lord of the seashore, நன்றும் விழுமிதின் கொண்ட – having goodness, கேண்மை – friendships, நொவ்விதின் – minutely, perfectly, தவறும் – it will fail, நன்கு அறியாய் ஆயின் – if you don’t understand it well, எம் போல் – like me, ஞெகிழ் தோள் – slim arms, கலுழ்ந்த கண்ணர் – those with weeping eyes, மலர் தீய்ந்தனையர் – those who are like charred flowers, நின் நயந்தோரே – those who desired you

நற்றிணை 316, இடைக்காடனார், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி
மலரின் மௌவல் நலம் வரக் காட்டி
கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை இவை நின்
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் என
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின்
நல் நுதல் நீவிச் சென்றோர் தம் நசை
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்தக்
கல் மிசை அடுக்கம் புதையக் கால் வீழ்த்து
தளி தரு தண் கார் தலைஇ
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே.

Natrinai 316, Idaikkādanār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend with kohl-rimmed,
carp-shaped, pretty eyes and heavy
earrings!

He stroked your fine forehead,
praised you as the moon in the sky,
showed flowering jasmine vines
and said that he would come when
they put out new buds that will
look like your teeth.

He has not come back with great desire.
But foolish, untimely sapphire-colored
clouds have fallen as cold rain drops,
shrouding the wasteland mountain paths,
along with roaring thunder in the wide sky.

Notes:  Kurunthokai poems 162, 186, 220 and 240 also have descriptions of jasmine buds being like teeth.

Meanings:  மடவது – foolish, அம்ம – அசை, an expletive, மணி நிற எழிலி – sapphire colored clouds, மலரின் மௌவல் நலம் வரக் காட்டி – showed the beautiful jasmine, Jasminum angustifolium, Wild jasmine,  கயல் ஏர் உண்கண் – carp-shaped kohl-rimmed eyes, Cyprinus fimbriatus, கனங்குழை – big/heavy/gold earrings, இவை நின் எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய் தருவேம் – I will come back before these become like your teeth, என கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த – praised you as the moon in the wide sky, நின் நல் நுதல் நீவிச் சென்றோர் – stroked your pretty fine forehead, தம் நசை வாய்த்து வரல் வாரா அளவை – when he has not come with great desire, அத்தக் கல் மிசை – over the wasteland mountains, அடுக்கம் புதையக் கால் வீழ்த்து – rains fell drenching the ranges, தளி தரு – drops falling, தண் கார் – cool rains, தலைஇ – poured, விளி இசைத்தன்றால் – thunder roared, வியல் இடத்தானே – in the wide space

நற்றிணை 317, மதுரைப் பூவண்ட நாகன் வேட்டனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
நீடு இருஞ் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த
பூம் பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைந் தினை
பவளச் செவ்வாய்ப் பைங் கிளி கவரும்
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை
அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து
என் ஆகுவ கொல் தானே எந்தை
ஓங்கு வரைச் சாரல் தீம் சுனை ஆடி
ஆயமொடு குற்ற குவளை
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே.

Natrinai 317, Mathurai Poovanda Nākan Vēttanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the tall mountains,
where parrots with coral-red
beaks attack fresh, long
spikes of millet, whose leaf
tips are curved like
the lifted trunks of spotted
male elephants who unite with
their females on the slopes of
the huge, dark mountains!

If our mother knows about
her friendship with you,
what will happen?

The girl you desire, her large,
dark eyes like petals of kuvalai
flowers plucked with friends
playing in the sweet springs
of our father’s tall mountains,
will shed tears.

Notes:  The heroine’s friend is encouraging the hero to come and marry her friend.

Meanings:  நீடு இருஞ் சிலம்பின் – on the tall dark mountains, பிடியொடு புணர்ந்த – united with its female, பூம் பொறி ஒருத்தல் – male elephant with flowery dots, ஏந்து கை கடுப்ப – like lifted trunk, தோடு தலை வாங்கிய – tops of sheaths/leaves bent, tips of sheaths/leaves bent, நீடு குரல் – long spikes/clusters, பைந் தினை – fresh millet, பவளச் செவ்வாய்ப் பைங்கிளி – green parrots with coral red beaks, கவரும் – they take, they eat, உயர் வரை நாட – oh lord of the lofty mountains, நீ நயந்தோள் – the young woman you desire, கேண்மை – the friendship/love affair, அன்னை அறிகுவள் ஆயின் – if mother knows about it, பனி கலந்து – tears mixed, என் ஆகுவ கொல் தானே – what will happen then, எந்தை – our father’s, ஓங்கு வரை – tall mountains, சாரல் – mountain slopes, தீம் சுனை ஆடி – played in the sweet springs, ஆயமொடு – with friends, குற்ற குவளை – plucked blue waterlilies, மா இதழ் மா மலர் – dark petaled large flowers, புரைஇய – like, கண்ணே – eyes

நற்றிணை 318, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை  – தோழி தலைவனிடம்சொன்னது
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம்
பணைத் தாள் ஓமைப் படு சினை பயந்த
பொருந்தாப் புகர் நிழல் இருந்தனெமாக
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு வழித் தோன்றி
ஒடித்து மிசைக் கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை
பொறி படு தடக்கை சுருக்கி பிறிது ஓர்
ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு வேறு உணர்ந்து
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப
புன்தலை மடப் பிடி புலம்பிய குரலே.

Natrinai 318, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
In the past, when we were resting in the
scant shade of huge, dried branches of
an omai tree with huge trunk, without
making us tremble, a male elephant
with lifted tusks appeared there, broke
and ate tree branches, curled its huge,
spotted trunk and trumpeted
like it had seen something on the path.

A soft-headed, naive female elephant
responded with painful sounds
that echoed in the mountain crevices.

Have you thought about it, Sir?

Notes:  By describing the pain of the female elephant, the friend is implying that the heroine will be hurt if the hero leaves.

Meanings:  நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய – have you thought about it sir, அன்று – in the past, நாம் – we, பணைத் தாள் ஓமை – omai tree with huge trunk, Toothbrush Tree, Dillenia indica, படு சினை பயந்த பொருந்தா புகர் நிழல் – dried up huge branches without adequate shade, இருந்தனெமாக – when we were there, நடுக்கம் செய்யாது – without making us tremble, நண்ணுவழித் தோன்றி – appearing in the way, ஒடித்து மிசைக் கொண்ட – broke and ate, ஓங்கு மருப்பு யானை – an elephant with lifted tusks, பொறி படு தடக்கை – spotted large trunk, சுருக்கி – curled, rolled, பிறிது ஓர் ஆறு இடையிட்ட அளவைக்கு – trumpeted like it had heard something on the path, வேறு உணர்ந்து – understood it to be different, என்றூழ் – sunny, விடர் அகம் சிலம்ப – causing sounds in the mountain caves/crevices, புன்தலை – soft-headed, head with parched hair, head with scanty hair, மடப் பிடி புலம்பிய குரலே – the painful trumpeting sound of a naive female elephant

நற்றிணை 319, வினைத்தொழில் சோகீரனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் சொன்னது
ஓதமும் ஒலி ஓவின்றே ஊதையும்
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடுந் தெருவில்
கூகைச் சேவல் குராலோடு ஏறி
ஆர் இருஞ் சதுக்கத்து அஞ்சுவரக் குழறும்
அணங்கு கால் கிளரும் மயங்கு இருள் நடுநாள்
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின்
தட மென் பணைத்தோள் மடம் மிகு குறுமகள்
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி
மீன் கண் துஞ்சும் பொழுதும்
யான் கண் துஞ்சேன் யாது கொல் நிலையே.

Natrinai 319, Vinaitholil Chokeeranār, Neythal Thinai – What the hero said
The sounds of waves have ended,
cold winds spread pollen
and the seashore grove is desolate.

In the sand-filled ancient town,
a male owl along with its female
goes to the wide, long street and
hoots in the huge, dark town square
at this confusing midnight time,
when deities roam.

I am unable to sleep even when fish
go to sleep, thinking about embracing
the curved, delicate, arms like bamboo,
of the doll-like girl with pretty breasts
with pallor spots, whose beauty is analyzed
by many.  What is happening to me?

Notes:  Nedunalvādai 85 – தவ்வென்று அசைஇ தா துளி, Kurunthokai 356-4 தவ்வெனக் குடிக்கிய.

Meanings:  ஓதமும் ஒலி ஓவின்றே – ocean sounds have ended, ஊதையும் – also the cold wind, தாது உளர் கானல் – the seashore grove with spreading pollen, தவ்வென்றன்றே –  it does not have sounds, it has lost its luster, மணல் மலி மூதூர் – ancient town with sand, அகல் நெடுந் தெருவில் – on the wide long street, கூகைச் சேவல் குராலோடு ஏறி – male owl with its female climbed, ஆர் இருஞ் சதுக்கத்து – in the harsh dark town square, அஞ்சுவரக் குழறும் – hoots causing fear, அணங்கு கால் கிளரும் – ghouls rise up and roam, மயங்கு இருள் நடுநாள் – confusing dark midnight, பாவை அன்ன – like a doll or like Kolli goddess, பலர் ஆய் வனப்பின் – analyzed by many, தட – large, curved, மென் – delicate, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, thick arms, மடம் மிகு குறுமகள் – naive young girl, சுணங்கு அணி – with pallor spots,, வன முலை – pretty breasts, முயங்கல் – embracing, உள்ளி – thinking, மீன் கண் துஞ்சும் பொழுதும் – even when fish sleep, யான் கண் துஞ்சேன் – I do not sleep, யாது கொல் நிலையே – what is happening

நற்றிணை 320, கபிலர், மருதத் திணை – பரத்தை சொன்னது
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று
எவன் குறித்தனள் கொல் என்றி ஆயின்
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின்
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல்
ஓரிக் கொன்ற ஒரு பெருந் தெருவில்
காரி புக்க நேரார் புலம் போல்
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி
எழில் மா மேனி மகளிர்
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரைக் காத்தே.

Natrinai 320, Kapilar, Marutham Thinai – What the concubine said about another concubine who was flaunting
The festivities have ended and
drums have stopped roaring.
The young woman walks on the
street with her leaf skirt,
swaying her hips as she goes.

I wonder what she is thinking!
The whole town laughs with
great uproar.
This is like when Kāri killed
Ōri of ancient victories,
and then entered his wide avenue
which had no match, and his
people raised uproars.

Dark-colored, pretty women
with well-made bangles are
protecting their husbands from her.

Notes:  Natrinai poems 77, 100, 170, 291 and 320 have references to Malaiyamān.  Akanānūru 209 has a reference to small-region king Kāri killing Ōri, another small-region king, and gifting Ōri’s Kolli Mountain to the Chera king.  Kāri owned Mullūr Mountain.   Poems 6, 52, 265 and 320 have references to Ōri.  There is another version with line 5 being ஓரிக் கொன்ற ஒரு பெருஞ் செருவில்.

Meanings:  விழவும் மூழ்த்தன்று – the festival is over, முழவும் தூங்கின்று – the drums are sleeping, the drums have stopped, எவன் குறித்தனள் கொல் என்றி ஆயின் – if you ask me what she was thinking, தழை அணிந்து – wearing a leaf skirt, அலமரும் அல்குல் – with swaying hips, with swaying waist, தெருவின் – in the street, இளையோள் – the young woman, இறந்த அனைத்தற்கு – when she went, பழ விறல் – ancient victory, ஓரிக் கொன்ற – killed king Ōri, ஒரு பெருந் தெருவில் – on a big street, காரி – king Kāri, புக்க – entered, நேரார் – enemy, புலம் போல் – like his enemy land, கல்லென்றன்றால் ஊரே – the town raised uproars, அதற்கொண்டு – since then, காவல் செறிய மாட்டி – protected well, ஆய் தொடி – beautiful bangles, chosen bangles, எழில் – beautiful, மா மேனி – dark colored, மகளிர் – young women, விழுமாந்தனர் – for their benefit, தம் கொழுநரைக் காத்தே – protected their husbands

நற்றிணை 321, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
செந் நிலப் புறவின் புன் மயிர்ப் புருவை
பாடு இன் தெள் மணித் தோடு தலைப்பெயர
கான முல்லைக் கய வாய் அலரி
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல
வருந்தும் கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை
வல்லைக் கடவுமதி தேரே சென்றிக
குருந்து அவிழ் குறும் பொறை பயிற்ற
பெருங்கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே.

Natrinai 321, Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
From the forest with red soil,
herders with short-haired goats
with clear, sweet bells return home.
Forest jasmine flowers that
brahmin women on the mountain
slopes wear have blossomed.

In the evening time when the
sun’s rays reach the mountains,
will my wife wearing perfect jewels
not feel sad when she sees our desolate
and empty house?

Ride fast, oh charioteer!
The trees in our noisy, ancient town
will appear between the small
boulders where kuruntham flowers bloom.

Notes:  There is another version of this poem with line 8 being வல்லைக் கடவுமதி தேரே அல்கு நிழற் as seen in Avvai Duraisamy urai.

Meanings:  செந் நிலப் புறவின் – from the forest with red soil, புன் மயிர்ப் புருவை – goats/sheep with short hair, goats/sheep with soft hair, பாடு இன் தெள் மணி – clear sweet bells, தோடு தலைப்பெயர – herds return, herds move, கான முல்லை – forest jasmine, கய வாய் அலரி – wide opened flowers, பார்ப்பன மகளிர் – brahmin women, சாரல் புறத்து – on the mountain slopes, அணிய – near, கல் சுடர் சேரும் – sun reaches the mountains, கதிர் மாய் மாலை – evening when the suns rays hide, புல்லென் வறு மனை நோக்கி – looking at the empty house, மெல்ல வருந்தும் கொல்லோ – will she feel sad, திருந்து இழை அரிவை – the young lady with perfect jewels, வல்லைக் கடவுமதி தேரே – ride the chariot fast, சென்றிக – please go, you proceed, குருந்து அவிழ் – kuruntham flowers open, wild orange,  citrus indica, குறும் பொறை – small boulders, பயிற்ற – filled, பெருங்கலி – great uproar, மூதூர் – ancient town, மரம் தோன்றும்மே – the trees will appear

நற்றிணை 322, மதுரைப் பாலாசிரியன் சேந்தன் கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும்
இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை
வாய் கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து
எறிந்து செறித்தன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர்
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரிக்
கடுங்கண் வயப் புலி ஒடுங்கும் நாடன்
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது
நல் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய்
அணங்கு என உணரக் கூறி வேலன்
இன் இயம் கறங்கப் பாடி
பல் மலர் சிதறிப் பரவுறு பலிக்கே.

Natrinai 322, Mathurai Pālasiriyan Chēnthan Kotranār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, or What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
Pallor has spread on my fine
forehead,
unable to embrace the wide, cool
and fragrant chest of the man from
the country, where bamboos grow
tall, broken, dense and tangled,
and a cruel, mighty male tiger with
sword-like stripes, lies in wait for
those who travel on the difficult path,
to feed his flesh-hungry female.

Saying that this affliction is caused
by the wrath of Murukan,
the diviner sings with sweet instruments
and scatters many flowers as offerings.
If the affliction goes away,
there is nothing more cruel than this.

Is this not true?

Notes:   Veriyāttam ritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:  ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் – if it will get reduced, யாங்கும் இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – there is nothing else more cruel than this, வாய் கொல் – is this true, வாழி தோழி – may you live long my friend, வேய் உயர்ந்து – bamboos are tall, எறிந்து – cut, broken,  செறித்தன்ன – like they are together, பிணங்கு அரில் – intertwined, விடர் முகை – mountain caves, ஊன் தின் – meat eating, பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – to remove the hunger of its mate, ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி – to attack people who go on the difficult path, வாள் வரிக் – bright stripes, sword-like stripes, கடுங்கண் வயப் புலி ஒடுங்கும் – a cruel mighty tiger hides, நாடன் – man from such country, தண் கமழ் – cool and fragrant, வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – since unable to get his wide chest, நல் நுதல் – fine forehead, பசந்த – spread, படர் மலி அரு நோய் – sorrowful difficult disease, அணங்கு என உணரக் கூறி – said that it was affliction (incurring the wrath of Murukan), வேலன் இன் இயம் கறங்கப் பாடி – Velan (Murukan priest, soothsayer) singing with many sweet instruments, பல் மலர் சிதறி – scattering many flowers, பரவுறு பலிக்கே – for the offering with prayers

நற்றிணை 323, வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஓங்கித் தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை
நடுவணதுவே தெய்ய மடவரல்
ஆயமும் யானும் அறியாது அவணம்
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின்
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன் கை
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடிப் பாக்கம்
புலி வரிபு எக்கர்ப் புன்னை உதிர்த்த
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர்த்
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே.

Natrinai 323, Vadama Vannakkan Pērisathanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, while arranging for a day tryst
The small seashore village of her
father,
……….the girl with bangles on her forearms,
……….who spoiled her fine beauty
……….because of your confusing friendship,
is in the midst the tall palmyra palms
with sweet sap.

My naive friends and I will be there,
unaware of the presence of each other.

Punnai trees on the sand dunes that appear
like tiger stripes have dropped heavy pollen,
and bees that are involved with its honey, hum
sweet music.  It is difficult to hear your clear
chariot bells.

This is the path.  Do not forget the place!

Notes:  The heroine’s friend is arranging for the hero and heroine to meet at a particular spot.

Meanings:  ஓங்கித் தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – palmyra with sweet sap that are tall, Borassus flabellifer, நடுவணதுவே – is in the middle, தெய்ய – அசை, an expletive, மடவரல் ஆயமும் யானும் – my naive group of friends and myself, அறியாது – not aware, அவணம் – that place, மாய – confusing, நட்பின் – due to friendship, மாண் நலம் ஒழிந்து – spoiling her fine beauty, நின் கிளைமை கொண்ட – who has your friendship, வளை ஆர் முன் கை நல்லோள் – fine girl with bangles in her forearm, தந்தை சிறுகுடிப் பாக்கம் – small seashore village of her father, புலி வரிபு – tiger stripes, எக்கர்ப் புன்னை – sand dune punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, உதிர்த்த மலி தாது – dropped heavy pollen, ஊதும் – humming, தேனோடு – with honey, ஒன்றி – involved, வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க – loud sweet music of bees, திண் தேர் – sturdy chariot, தெரி மணி கேட்டலும் – to hear the clear bells, அரிதே – difficult, வரும் ஆறு – on the path, ஈது – this, அவண் மறவாதீமே – don’t forget that place

நற்றிணை 324, கயமனார், குறிஞ்சித் திணை அல்லது பாலைத் திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது, அல்லது தலைவியை வழியில் கண்டோர் சொன்னது

அந்தோ தானே அளியள் தாயே
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள் கொல்
பொன் போல் மேனித் தன் மகள் நயந்தோள்
கோடு முற்று யானை காடுடன் நிறைதர
நெய் பட்டன்ன நோன் காழ் எஃகின்
செல்வத் தந்தை இடனுடை வரைப்பின்
ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி
அம் சில் ஓதி இவள் உறும்
பஞ்சி மெல் அடி நடை பயிற்றும்மே.

Natrinai 324, Kayamanār, Kurinji Thinai or Pālai Thinai – What the hero said to his friend, or what those who saw the heroine on the path said
Her pitiable mother who bears
this pain and grief!  What will
happen to her?  Her beloved
daughter, her body like gold,
has gone to the jungle where
elephants have mature tusks.

She is playing as if rolling her
ball in the large house of her
wealthy father whose strong
spear shines
like it has been rubbed by oil.
Her hair fine and beautiful, she
walks on feet as soft as cotton.

Notes:  There is another version of this poem with line 3 and 4 being பொன் போல் மேனித் தன் மகள் நயந்தோன் கோடு முற்று யானை காடுபின் உழிதர.  In poems Natrinai 12, 305, 324 and Kurunthokai 396, which were all written by Kayamanār, there are references to a ball played by the heroine.

Meanings:  அந்தோ – aiyo, alas, தானே அளியள் – she is pitiable, தாயே – her mother, நொந்து அழி அவலமொடு – grieving and deeply distressed, என் ஆகுவள் கொல் – how will she it, பொன் போல் மேனி – body like gold, தன் மகள் நயந்தோள் – the woman who desires her daughter, the woman who pines for her daughter, கோடு – tusks, முற்று – mature (big), யானை காடுடன் நிறைதர – in the elephant-filled forest, நெய் பட்டன்ன – like rubbed with oil/ghee, நோன் – strong, காழ் எஃகின் – with an iron spear, செல்வத் தந்தை – rich father, இடனுடை வரைப்பின் – in the large house, ஆடு – playing, பந்து உருட்டுநள் போல – as if she were rolling a ball, ஓடி – she runs, அம் – beautiful, சில் – fine, ஓதி – hair, இவள் உறும் பஞ்சி மெல் அடி நடை பயிற்றும்மே – she walks on her feet as gentle as cotton

நற்றிணை 325, மதுரைக் காருலவியங் கூத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம்சொன்னது
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி
நீடு செயல் சிதலைத் தோடு புனைந்து எடுத்த
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென
முர வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும்
ஊக்கு அருங்கவலை நீந்தி மற்று இவள்
பூப்போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய
வீங்கு நீர் வாரக் கண்டும்
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே.

Natrinai 325, Mathurai Kārulaviyan Koothanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Lord!  Please avoid travel!

After seeing her flower-like,
kohl-rimmed eyes
swell up with tears as she
cries, her fine beauty ruined,
is it proper that you go on
difficult, forked paths where
a thick-haired male bear with
bent head, prowls for food
at night, and with his sharp
claws digs into a termite mound
where snakes live, built over a
long time, destroying it rapidly
and sucking its contents with his
wide mouth?

Notes:  Natrinai 125, 325, 336 and Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257 and 307 have references to bears attacking termite mounds.

Meanings:  கவி தலை – bent head, எண்கின் – bear’s, பரூஉ மயிர் ஏற்றை – thick haired male, இரை தேர் – search for food, வேட்கையின் – with desire, இரவில் போகி – went at night, நீடு செயல் – created over a long time, சிதலைத் தோடு – termite swarms, புனைந்து எடுத்த – totally dug and removed, அர வாழ் புற்றம் – snake living mound, ஒழிய ஒய்யென – destroys rapidly, முர வாய் – wide mouth, வள் உகிர் – sharp claws, இடப்ப வாங்கும் – digs the sand/mud blocks, ஊக்கு – raises, அருங்கவலை – difficult forked paths, நீந்தி – passing, மற்று இவள் – and her, பூப்போல் – flower like, உண்கண் – kohl-rimmed eyes, புது நலம் சிதைய – beauty ruined, வீங்கு நீர் – wet eyes, வாரக் கண்டும் – see it cry, தகுமோ – is it fitting, is it proper, பெரும – lord, தவிர்க நும் செலவே – avoid your travel

நற்றிணை 326, மதுரை மருதன் இளநாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம்சொன்னது
கொழுஞ் சுளைப் பலவின் பயங் கெழு கவாஅன்
செழுங் கோள் வாங்கிய மாச் சினைக் கொக்கு இனம்
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது
துய்த் தலை மந்தி தும்மும் நாட
நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் இவட்கே
நுண் கொடிப் பீரத்து ஊழ் உறு பூ எனப்
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள்
அரி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண
வண்டு எனும் உணராவாகி
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே.

Natrinai 326, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country
where jackfruits with
luscious segments
hang on thick clusters
of curved, big branches of
trees in the mountain ranges
that yield great benefits,
and stork flocks resting
there tear and eat fish,
and a fuzzy-headed female monkey
sneezes, unable to bear the stench!

I am embarrassed to tell you about
the pallor spreading on her eyes,
……….the color of dried flowers
……….of the delicate peerkai vine,
on which bees that come daily to our
lovely forest swarm, thinking they
are flowers.

Notes:  There is another version of this poem with line 8 being அரி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண, and line 9 being உண்டு எனும் உணராவாகி.

Meanings:  கொழுஞ் சுளைப் பலவின் – with jackfruit fruits with luscious segments, Artocarpus heterophyllus, பயம் கெழு கவாஅன் – benefit yielding adjoining mountains, செழுங் கோள் – mature clusters, full clusters, வாங்கிய – curved, மாச் சினை – big branches, கொக்கு இனம் – stork flocks, crane flocks, மீன் – fish, குடை – digging, நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – unable to tolerate the stinking odor, unable to bear the stinking odor, துய்த் தலை மந்தி தும்மும் – a female monkey with fuzzy/soft head coughs, நாட – oh man from such country, நினக்கும் உரைத்தல் நாணுவல் – I am embarrassed, இவட்கே – for her,  நுண் கொடிப் பீரத்து – of ridge gourds with delicate vines, ஊழ் உறு பூ என – like old flowers that had dried out, பசலை ஊரும் – pallor spreads, அன்னோ – alas,  பல் நாள் – many days, அறி அமர் வனப்பின் – with known beauty, எம் கானம் – our forest, நண்ண – reaching, வண்டு – bees, எனும் உணராவாகி – not knowing, மலர் என மரீஇ வரூஉம் – they swarm them thinking they are flowers, இவள் கண்ணே – her eyes

நற்றிணை 327, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின்
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய்ச்
சாதலும் இனிதே காதல் அம் தோழி
அந் நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர்
கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று உடன் அமர்ந்து
உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ்
புன்னை ஓங்கிய கானல்
தண்ணந் துறைவன் சாயல் மார்பே.

Natrinai 327, Ammoovanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My beloved friend!
If trusting the one who
cares for us is to be blamed,
then it is better to die
with sleepless, crying eyes.

Even if that is not natural,
those who are wise will not
swerve from responsibilities,
in the opinion of the world.

It would be nice to have the right
of ownership of the gentle chest
of the lord of the cool shores
where tall punnai trees flourish
in the groves with blossoming buds.

Meanings:  நாடல் சான்றோர் நம்புதல் பழி எனின் – if trusting the one who cares is to be blamed, பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு – with sleepless crying eyes, சாஅய்ச் சாதலும் இனிதே – it is sweeter to suffer and die, காதல் அம் தோழி – my loving beautiful friend, அந் நிலை அல்ல ஆயினும் – even if that situation is not natural, சான்றோர் கடன் நிலை குன்றலும் இலர் என்று – that those who are wise will not shrink from situations with responsibilities, உடன் அமர்ந்து உலகம் கூறுவது உண்டு என நிலைஇய – is the opinion that the world says, தாயம் ஆகலும் உரித்தே – to have the right (by marriage) is fitting, போது அவிழ் – buds opened, புன்னை ஓங்கிய – punnai trees flourishing, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, கானல் – seashore grove, தண்ணந் துறைவன் – the lord of the cool shores, சாயல் மார்பே – to rest on his chest, his gentle chest

நற்றிணை 328, தொல்கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி
சிற்சில வித்திப் பற்பல விளைந்து
தினை கிளி கடியும் பெருங்கல் நாடன்
பிறப்பு ஓரன்மை அறிந்தனம் அதனால்
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள்
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெருஞ் சாரல்
விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இவ் ஊரே.

Natrinai 328, Tholkapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
He’s from the towering mountains
where yams are in the ground,
honeycombs hang from above, few
millet seeds become many plants,
and parrots that come to attack
are chased.

I understand that he comes from
a different lineage.
That’s good my friend!  He told me that
he’ll be back when the first rains start.

In our sandal-filled mountains, dancers
who refuse sesame-oil dipped white fabric,
receive jewels for gifts instead.
May clouds rise up with strength and come
down as heavy rain!

Notes:  This is the only poem with a reference to fabric dipped in sesame oil.

Meanings:  கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து – yams/tubers go down into the ground, தேன் மேல் தூங்கி – honeycombs hang from above, சிற்சில வித்தி – planted few seeds, பற்பல விளைந்து – and obtained many, தினை – millet plants, கிளி கடியும் – that parrots attack, parrots are chased, பெருங்கல் நாடன் – man from the big mountains, பிறப்பு – heritage, ஓரன்மை – inequality, different, அறிந்தனம் – I understand, அதனால் – so, அது இனி வாழி தோழி – that is great my friend, ஒரு நாள் – one day, சிறு பல் – a few small, கருவித்து ஆகி – clouds with thunder and  lightning, வலன் ஏர்பு –  climb with strength, பெரும் பெயல் தலைக புனனே – may heavy rains fall, இனியே – after this, எண் பிழி – sesame squeezed, நெய்யொடு – oil added, வெண் கிழி – piece of white cloth, வேண்டாது – refusing, சாந்து தலைக்கொண்ட – filled with sandal trees, ஓங்கு பெருஞ் சாரல் – towering big mountain ranges, விலங்கு மலை – crossing mountains, blocking mountains, அடுக்கத்தானும் – in the mountain ranges, கலம் பெறு – getting jewels (as gifts), விறலி ஆடும் இவ் ஊரே – this town where viralis dance, in this town where female artists dance

நற்றிணை 329, மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார், பாலைத் திணை – தோழிதலைவியிடம் சொன்னது
வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார்
கொன்று ஆற்றுத் துறந்த மாக்களின் அடு பிணன்
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது
புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு
இறகு புடைத்து இற்ற பறைப் புன் தூவி
செங் கணைச் செறித்த வன்கண் ஆடவர்
ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு அதர் பார்த்து அல்கும்
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நத் துறந்து
அல்கலர் வாழி தோழி உதுக் காண்
இரு விசும்பு அதிர மின்னி
கருவி மா மழை கடல் முகந்தனவே.

Natrinai 329, Mathurai Marutham Kilār Makanār Sokuthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Look there!
Huge masses of clouds
have drawn water from the ocean,
and are roaring thunder along
with lightning in the dark skies.

He of limitless kindness
will not seek hellish traits.
He will not stay there, even though
he went on the wasteland path,
where cruel men fasten on their
fierce arrows the soft feathers
that fall off an old spotted vulture
that flaps its wings, unable to get
pecking space in the stinking place
crowded by a flock of rapidly moving
young vultures, where decaying
dead bodies of murdered men are left.

Notes:  There is another version of this poem with line 1 being வரையா நாவின் நிரையம் பேணார்.  The description of wasteland with cruel men implies that the heroine will face slander and gossip.    The words புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு on line 4 have been interpreted differently by scholars.  Pinnathur Narayansami Iyer, Avvai Duraisamy, Vidvan H. Venkataraman, Sa. Ve. Subramanian, Va. Tha. Iramasubramaniam and A. V. Subramanian have interpreted them as “a spotted old vulture that has recently laid eggs is angry.”  N. Kandasamy has interpreted them as “a spotted old vulture crowded by a flock of new-born vultures.”  Dr. V. S. Rajam interprets the words as “an old vulture with marks from the stampede of young ones”.  Malaipadukādam 49 – புனிறு இல் காட்சி, பொவே. சோமசுந்தரனார் உரை – ‘புனிறு இல் காட்சி’ என்றது இளங்குழந்தைகளையுடையார் யார் ஒருவரேனும் வந்தில்லாத கூட்டம் என்றவாறு.

Meanings:  வரையா – limitless, நயவினர் – he is kind, நிரையம் பேணார் – he does not seek hell, he will not seek hellish traits, கொன்று – killed, ஆற்றுத் துறந்த – abandoned on the path, மாக்களின் – those of people, அடு – killed, பிணன் – corpses, இடு – placed, முடை மருங்கில் – in a place where there is stench, தொடும் இடம் பெறாஅது – unable to get a spot to dig and eat, புனிற்று –   new birth, young chicks,  நிரை – row, கதித்த – with anger, made rapid movements, பொறிய – marks, spots, முது பாறு – an old vulture, இறகு புடைத்து  – flapped its wings, இற்ற – dropped, பறைப் புன் தூவி – soft feathers, dull feathers, செங் கணைச் செறித்த – fastened on their fierce arrows, decorated their red arrows, வன்கண் ஆடவர் – fierce men, ஆடு கொள் நெஞ்சமோடு – with a heart waiting to win, அதர் பார்த்து – looks at the path, அல்கும் – stays there, அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் – even if he went through the path, நத் துறந்து – abandoning us, அல்கலர் – he will not stay away, வாழி தோழி – may you live long my friend, உதுக் காண் – look there, இரு விசும்பு அதிர – dark sky roars, மின்னி – lightning, கருவி மா மழை – dark clouds with lightning and thunder, கடல் முகந்தனவே – have absorbed from the ocean (rainy season is approaching)

நற்றிணை 330, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தட மருப்பு எருமைப் பிணர்ச் சுவல் இரும் போத்து
மட நடை நாரைப் பல் இனம் இரிய
நெடு நீர்த் தண் கயம் துடுமெனப் பாய்ந்து
நாள் தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும்
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை
எம் மனைத் தந்து நீ தழீஇயினும் அவர் தம்
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும்
பைந் தொடி மகளிரொடு சிறுவர்ப் பயந்து
நன்றி சான்ற கற்பொடு
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே.

Natrinai 330, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the rich town
where a male buffalo with huge
horns and a rough nape
jumps into a huge, cool water pond
with a big splash
after a tiring day of labor,
……….causing many flocks of storks with
……….delicate steps to fly away in fear,
and rests in the dark, sweet shade of
a punnai tree with extending branches!

Even if you bring to our house your
women with lovely jewels and embrace
them, it is difficult to know what is in their
minds.  Also, it would be even more difficult
for them to be virtuous like us and bring
forth girls with bangles, and boys.

Notes:  In marutham poems, the behavior of the buffalo is used to describe the unfaithful husband.

Meanings:  தட மருப்பு – huge horns, curved horns, எருமை – buffalo, பிணர்ச் சுவல் – rough nape, rough neck, இரும் போத்து – large/dark male, மட நடை நாரை – storks with delicate walk, white stork – Ciconia ciconia or pelican or crane,  பல் இனம் – many flocks, இரிய – moved away, நெடு நீர்த் தண் கயம் – huge cool water pond, துடுமெனப் பாய்ந்து – jumped with a big sound, நாள் தொழில் – day’s job, வருத்தம் வீட – tiredness to go away, சேண் – long, tall, சினை – branches, இருள் புனை மருதின் – marutham tree with darkness, Terminalia arjuna, இன் நிழல் வதியும் – rests in the sweet shade, யாணர் ஊர – man from prosperous town, நின் மாண் இழை மகளிரை எம் மனைத் தந்து – your women with esteemed jewels who you bring to our house, நீ தழீஇயினும் – even though you embrace them, அவர் தம் புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே – difficult to know what is in their minds, அவரும் – them, பைந்தொடி மகளிரொடு சிறுவர்ப் பயந்து –  to bring forth girls with new bangles and boys, நன்றி சான்ற – with gratitude, கற்பொடு – with virtue, with chastity, எம் பாடு ஆதல் – to be like us, அதனினும் – more than that, அரிதே – it is rare

நற்றிணை 331, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர்
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி
கானல் இட்ட காவற் குப்பை
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என
வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர்
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடற் சேர்ப்ப
இனிதேதெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர்
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம்
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது
தமர் தமர் அறியாச் சேரியும் உடைத்தே.

Natrinai 331, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the seashore!
When salt merchants come to
the seashore and sell heaps of salt
that is harvested without plowing,
delicate-looking young girls
who play with their friends
as they dry fish and chase birds,
climb on the boats on the shore
and say, “This is my father’s boat,”
“This is your father’s boat,”
and count the sturdy boats of their
relatives who went fishing in the ocean.

Our good town is without hatred.
If you come to our village
there will not be any problem.
People don’t know each other, and
even relatives don’t know each other!

Meanings:  உவர் – salt water, விளை – growing, உப்பின் – the salt, உழாஅ உழவர் – got without plowing by those who work in the salt pans, ஒழுகை – cart, உமணர் – salt merchant, வரு பதம் நோக்கி – watching when they come, கானல் – seashore grove, இட்ட – placed, காவல் – protected , குப்பை – heap, புலவு மீன் – smelling fish, உணங்கல் – drying, படு – attacking (the drying fish), புள் – birds, ஓப்பி – chasing, மட நோக்கு – delicate look, ஆயமொடு – with friends, உடன் – together, ஊர்பு – move, ஏறி – climbed up, எந்தை திமில் இது – this is my father’s boat, நுந்தை திமில் – this is your father’s boat, என – thus, வளை நீர் – ocean, water surrounding the earth, வேட்டம் – fishing, போகிய கிளைஞர் – relatives who went, திண் திமில் – sturdy boats, எண்ணும் – count, தண் – cool, கடற் சேர்ப்ப – oh lord of the seashore, இனிதே – it is sweet, தெய்ய – அசை, an expletive, எம் – our, முனிவு இல் – without hatred, நல் ஊர் – good town, இனி வரின் – if you come now, தவறும் இல்லை – it is not a problem, எனையதூஉம் – even a little bit, பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது – nobody will know you are a stranger, தமர் தமர் – all our relatives, அறியா – do not know, சேரியும் உடைத்தே – in our settlement, in our village, in our neighborhood

நற்றிணை 332, குன்றூர் கிழார் மகன் கண்ணத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ
குவளை குறுநர் நீர் வேட்டாங்கு
நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி எனப் பல் மாண்
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இருங்கேழ் வயப் புலி
இரை நசைஇப் பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி
தலைநாள் அன்ன பேணலன் பல நாள்
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே.

Natrinai 332, Kundrūr Kilār Makan Kannathanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My beloved friend!   You have asked me
many times, “Like those who stand in
water plucking blue waterlily flowers
pine for water, why do your bangles slip
down even though he embraces you
each and every day?”

He comes in the pitch darkness of nights
through the small mountain path, where
a dark-colored male tiger hides in waiting
in the crevice of a cave, to kill and take food
to his hungry female who has just given birth.

He does not come with the love he used to
have for me in the past.  How can my bright
jewels be tight?

Notes:  Natrinai 29, 148, 332, 383 and Akanānūru 112, 147 and 238 have descriptions of male tigers desiring to kill, to feed their mate that has recently given birth.  Akanānūru 3 has a description of a male vulture, Akanānūru 21 of a male wild dog and Akanānūru 85 of a male elephant desiring to feed their mates who have given birth recently.

Meanings:  இகுளை தோழி – close friend, இஃது என் எனப்படுமோ – what do you say of this, குவளை குறுநர் நீர் வேட்டாங்கு – like the blue waterlily pluckers who desire water, நாளும் நாள் உடன் கவவவும் – even though he embraces each day, தோளே – your shoulders, தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என – your bracelets slip down from their original position, பல் மாண் உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே – you said it in many nice words,, விடர் – crevices, முகை – caves, ஈன் பிணவு – female that has given birth, ஒடுக்கிய – is hiding, இருங்கேழ் வயப் புலி – dark colored strong tiger, இரை நசைஇ – desiring food, பரிக்கும் – is waiting, மலை முதல் சிறு நெறி – small path on the mountain, narrow path on the mountain, தலைநாள் அன்ன பேணலன் – comes like without the love he had for me in the past, பல நாள் ஆர் இருள் வருதல் – coming many days in pitch darkness, காண்பேற்கு – to me who sees, யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – how can my bright jewels be tight

நற்றிணை 333, கள்ளிக்குடிப் பூதம் புல்லனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்தென
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர்ச் சிறு நெறிப்
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின்
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும்
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து
திருந்திழைப் பணைத்தோள் பெறுநர் போலும்
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர்ப் பொருந்தி
நயவரு குரல பல்லி
நள்ளென் யாமத்து உள்ளுதொறும் படுமே.

Natrinai 333, Kallikudi Pootham Pullanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
With his heart filled with charity,
to earn precious wealth,
without thinking about the
harshness, your lover went on the
wasteland path which ruins strength,
where a tiger fights with an elephant
with flower designs on his forehead
and then drinks water from a tiny
spring near the pebble-filled path,
clouds have risen up to the vast sky
not doing their raining duties, and
bamboos have dried and lost their beauty.

May your sorrow end!   It appears that
he will come and embrace bamboo-like
arms adorned with ornaments.

The lizard on the bright walls of our tall, fine
house of great fame, clucks, spelling good omen in
the middle of the night, whenever we think of him.

Notes:  The traditional interpretations of the lines நயவரு குரல பல்லி are ‘lizard that clucks sweetly’ and ‘lizard of desirable voice’.  However, it does not match the references to lizard omens in Akanānūru 9, 88, 151, 289, 351, 387, Kurunthokai 16, 140, Natrinai 98, 169, 246 and 333.  Natrinai 161 has a reference to bird omen.  Natrinai 40 and Mullaippāttu 11 have references to women waiting for good omen.

Meanings:  மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்தென – since the clouds left their job and reached the dark/wide skies, கழை கவின் அழிந்த – bamboos have lost their beauty, கல் அதர் – wasteland path with stones, சிறு நெறி – small path, narrow path, பரல் – pebbles, அவல் – holes, pits, ஊறல் – where water oozes, springs, சிறு நீர் – small springs, மருங்கின் – nearby, பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது – tiger fights with the elephant with flower designs on his forehead, உண்ணும் – drinks, சுரன் இறந்து – passed the wasteland, அரிய என்னார் – not thinking that it is difficult, உரன் அழிந்து – ruining strength, உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – with a full heart desirous of being charitable, அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் – your lover who went for precious wealth, முயக்கு எதிர்ந்து திருந்திழைப் பணைத்தோள் பெறுநர் போலும் – it appears that he will come and embrace your bamboo-like arms with perfect jewels, நீங்குக மாதோ நின் அவலம் – may your sorrow end, ஓங்கு மிசை – on a tall place, உயர் புகழ் – high fame, நல் இல் – fine house, ஒண் சுவர்ப் பொருந்தி – staying on the bright walls, நயவரு குரல பல்லி –  lizard that clucks in a pleasing manner,  lizard with clucks that spell good omen, நள்ளென் யாமத்து – in the pitch darkness of night, உள்ளுதொறும் படுமே – it calls whenever we think of him

நற்றிணை 334, ஐயூர் முடவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கரு விரல் மந்திச் செம் முகப் பெருங்கிளை
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப
கலையொடு திளைக்கும் வரையக நாடன்
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள்
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி
மின்னு வசி விளக்கத்து வருமெனின்
என்னோ தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே.

Natrinai 334, Aiyūr Mudavanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
If he comes in the pitch darkness of night
through the mountain ranges in the light
of lightning flashes, carrying his single spear,
the lord of the mountains, where a female
monkey with black fingers, member of a big
troop of red-faced monkeys, plays in the
waterfalls and swings on a tall bamboo,
and enjoys with her male on vēngai
trees which drop their pretty, fragrant
flowers into the spring below with rocks,

what will happen to our sweet lives, my friend?

Meanings:  கரு விரல் மந்தி – a female monkey with black fingers, செம் முக – red faced, பெருங்கிளை – large troop, பெரு வரை அடுக்கத்து – on the slopes of the tall mountains, அருவி ஆடி – played in the waterfalls, ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி – swayed on the tall bamboo, வேங்கை – kino tree,  Pterocarpus marsupium, வெற்பு – mountain, அணி நறு வீ – beautiful fragrant flowers, கல் சுனை உறைப்ப – falling into the spring with rocks, கலையொடு திளைக்கும் – enjoys with its male, வரை அக நாடன் – man from such mountains, மாரி நின்ற – rain arriving, ஆர் இருள் நடுநாள் – pitch dark midnight, அருவி அடுக்கத்து – on the mountain slopes with waterfalls, ஒரு வேல் ஏந்தி – carrying a spear, மின்னு வசி விளக்கத்து வருமெனின் -if he comes in the bright light of lightning, என்னோ தோழி – what will happen my friend, நம் இன் உயிர் நிலையே – to the state of our sweet lives

நற்றிணை 335, வெள்ளிவீதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர்ப்
பொங்கு திரைப் புணரியும் பாடு ஓவாதே
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல்
பல் பூங் கானல் முள் இலைத் தாழை
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு
மை இரும் பனை மிசைப் பைதல உயவும்
அன்றிலும் என்புற நரலும் அன்றி
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ்
யாமம் உய்யாமை நின்றது
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே.

Natrinai 335, Velli Veethiyār, Neythal Thinai – What the heroine said
The bright moon rises to the sky,
and the swelling ocean’s waves
hit the shores relentlessly and loudly.

In the groves with many flowers, the
thorn-leaved thālai trees open their
tight buds that appear like vessels
pouring out rice, and
the wind spreads its undying fragrance.

The ibis on top of a big, dark palmyra
tree cries in pain and distress without
a pause and it touches me to my bones.
A fine lute is stroked all night with no break.
I do not wish to survive!   The music is sad!
My desire is great, but my lover is not here!

Meanings:  திங்களும் திகழ் –  the bright moon, the splendid moon, வான் ஏர்தரும் – rises up on the sky, இமிழ் நீர் – flowing water, பொங்கு திரை – overflowing waves, abundant waves, புணரி யும் – ocean also, பாடு ஓவாதே – sound doesn’t stop, ஒலி சிறந்து – with loud noises, ஓதமும் – flooding waters, பெயரும் – move, மலி புனல் – abundant waters, பல் பூங் கானல் – grove with many flowers, முள் இலைத் தாழை – thorny leaved thālai trees, Pandanus odoratissimus, சோறு சொரி குடையின் – like rice pouring bowls, கூம்பு முகை அவிழ – opening its closed buds, வளி – wind, பரந்து – spreads, ஊட்டும் – pour, விளிவு இல் நாற்றமொடு – with undying fragrance, மை இரும் பனை – dark big palmyra palm trees, Borassus flabellifer, மிசை – above, பைதல – sadness, உயவும் – in distress, அன்றிலும் – the ibis, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus, என்புற – near me or touching the bones, நரலும் அன்றி – without stopping the noise, விரல் கவர்ந்து – surrounded with fingers, stroked (the strings) with fingers, உழந்த – sadness, கவர்வின் – desirable, நல் யாழ் – fine lute, யாமம் உய்யாமை நின்றது – does not stop even at midnight, காமம் பெரிதே – my desire is great, களைஞரோ இலரே – the one who can remove it is not here, my lover who can remove it is not here

நற்றிணை 336, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணர்ச் சுவல் பன்றி தோல் முலைப் பிணவொடு
கணைக் கால் ஏனல் கைம்மிகக் கவர்தலின்
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன்
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை
புனை இருங்கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட
உரவுச் சின வேழம் உறு புலி பார்க்கும்
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின்
ஈர் அளைப் புற்றம் கார் என முற்றி
இரை தேர் எண்கு இனம் அகழும்
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே.

Natrinai 336, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the lofty mountains, where a
forest dweller’s wife with decorated,
dark hair, cuts and shares with their
community, meat of a white-tusked
boar with a rough nape that her
husband ambushed on a difficult
rocky path and killed with his bow,
when the boar stole a lot of millet
grains growing on thick-stemmed plants,
along with his female with shriveled breasts!

You are not afraid to come at night, when
mighty, enraged bull elephants eye strong tigers.
Please do not come on small paths where bears dig
into wet termite mounds with snakes, appearing
like the rainclouds that surround the mountains!

Notes:  Natrinai 125, 325, 336 and Akanānūru 8, 72, 81, 88, 112, 149, 247, 257 and 307 have references to bears attacking termite mounds.

Meanings:  பிணர்ச் சுவல் – rough nape, பன்றி – pig, தோல் முலைப் பிணவொடு – with its female with skinny breasts, கணைக் கால் – thick stems, ஏனல் – millet, கைம்மிகக் கவர்தலின் – since it took a lot, கல் அதர் – rocky path, அரும் புழை – difficult passage/pass, அல்கி – stayed, கானவன் – forest dweller, வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – white tusked male that he got with his bow, புனை இருங்கதுப்பின் – with decorated dark hair, மனையோள் – wife, கெண்டி குடி முறை பகுக்கும் – cuts and share with the community/village, நெடு மலை நாட – oh lord of the lofty mountains, உரவுச் சின வேழம் – strong enraged elephants, உறு புலி பார்க்கும் – eye strong tigers, இரவின் அஞ்சாய் – you are not afraid to come at night, அஞ்சுவல் – we are afraid, அரவின் ஈர் அளை – snake’s wet hole, புற்றம் – termite mound, கார் என முற்றி – surrounding it like rainclouds (that surround the mountains), இரை தேர் எண்கு இனம் – herds of bears searching for food, அகழும் – they dig, வரை சேர் – in the mountains, சிறு நெறி வாராதீமே – do not come on the small path, do not come on the narrow path

நற்றிணை 337, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம்,சொன்னது அல்லது தோழி சொன்னது
உலகம் படைத்த காலை தலைவ
மறந்தனர் கொல்லோ சிறந்திசினோரே
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல்
பராரைப் பாதிரிக் குறு மயிர் மா மலர்
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய
செப்பு இடந்தன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன்
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால்
தாழ் நறுங் கதுப்பில் பையென முள்கும்
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது
பிரிந்து உறை மரபின் பொருள் படைத்தோரே.

Natrinai 337, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to the hero or What the heroine’s friend said to herself
Since the creation
of the world, did great men
who acquired wealth forget
the tradition of receiving
the benefits of sinking into
sapphire-colored, five-part
braids that hang low,
fragrant like a flower container
just opened,
decorated with early summer’s
athiral and large pathiri flowers with
tiny, hair-like filaments from
thick-trunked trees, woven together
with fragrant red catechu flowers?

Notes:  There is another version of this poem with 8th and 9th line being – தளர் நறும் கதுப்பில் பையென முழங்கும் அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது.  This poem was written by a Chēra king.  This is a rare poem that talks about the creation of the world.

Meanings:  உலகம் படைத்த காலை – when the world was created, தலைவ மறந்தனர் கொல்லோ – did they forget, சிறந்திசினோரே – great people, முதிரா வேனில் – early summer, எதிரிய அதிரல் – wild jasmine from the season/timely manner, பராரை – thick-trunked, பாதிரிக் குறு மயிர் – trumpet flowers with short hair/filaments, மா மலர் – dark/large flowers, நறு மோரோடமொடு – with fragrant red catechu flowers, செங்கருங்காலி, உடன் எறிந்து அடைச்சிய – woven together, செப்பு இடந்தன்ன – like a box/container opened, நாற்றம் – fragrance, தொக்கு உடன் – together, அணி நிறம் கொண்ட – having beautiful color, மணி மருள் – sapphire-like, ஐம்பால் – five-part braids, தாழ் நறுங் கதுப்பில் – into low hanging fragrant hair, with low hanging hair, பையென – slowly, முள்கும் – sinking into, embracing, அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது பிரிந்து – does not get the great benefits, உறை மரபின் – protect according to tradition, பொருள் படைத்தோரே – one who acquired wealth

நற்றிணை 338, மதுரை ஆருலவியநாட்டு ஆலம்பேரிசாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கடுங் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர்
நெடுந் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை
நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி நிலைப்ப
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய
ஆடு அரைப் பெண்ணைத் தோடு மடல் ஏறி
கொடுவாய்ப் பேடைக் குடம்பைச் சேரிய
உயிர் செலக் கடைஇப் புணர் துணைப்
பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே.

Natrinai 338, Mathurai Ārulaviyanattu Ālampēri Sāthanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
You tell me that I should stop
worrying.  How can I do that
and live?

The harsh rays of the sun have
hid behind the mountains.
He has not appeared at night in
his tall chariot with sweet sounds,
its wheels cutting adumpu creepers.
This has caused me to suffer.

Also, in the common grounds
of the small, flesh-reeking village,
a male heron goes to eat food in the
vast, dark saline land, his female
with curved beak, who is seated in a
nest on the fronds of a tall, swaying
palmyra tree, calls her beautiful mate
to unite.   Sorrow spreads inside me!
It feels like my life is departing!

Meanings:  கடுங் கதிர் ஞாயிறு – harsh rays of the sun, மலை மறைந்தன்றே – it hid behind the mountains, அடும்பு கொடி துமிய – chopping adumpu creepers, Ipomoea pes caprae, ஆழி – wheels, போழ்ந்து – splitting, அவர் நெடுந் தேர் – his tall chariot, இன் ஒலி – sweet sounds, இரவும் தோன்றா – did not appear at night, இறப்ப எவ்வம் நலியும் – it causes affliction, நின் நிலை நிறுத்தல் வேண்டும் என்றி – you tell me that I should hide my sorrow and stop worrying, நிலைப்ப – to last (my life), யாங்ஙனம் விடுமோ – how can that happen, மற்றே – also, மால் கொள – causing confusion, வியல் இரும் பரப்பின் – in the wide huge spread land, இரை எழுந்து அருந்துபு – gets up to eat, புலவு நாறு சிறுகுடி – small village with flesh stink, மன்றத்து – in the common grounds, in the public grounds, ஓங்கிய – tall, ஆடு – swaying, அரைப் பெண்ணை – palmyra tree with trunk, Borassus flabellifer, தோடு மடல் ஏறி – sitting on the fronds/leaves, கொடு வாய்ப் பேடை – a female with curved beak, குடம்பைச் சேரிய – to come to the nest, உயிர் செலக் கடைஇ – my life is departing, புணர் துணைப் பயிர்தல் – calling its mate to unite, ஆனா பைதல் – with great sorrow, அம் குருகே – beautiful heron/egret/stork

 

நற்றிணை 339, சீத்தலைச் சாத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது,தலைவன் கேட்கும்படியாக
தோலாக் காதலர் துறந்து நம் அருளார்
அலர்வது அன்று கொல் இது என்று நன்றும்
புலரா நெஞ்சமொடு புதுவ கூறி
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம்
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி
நீர் அலைக் கலைஇய ஈர் இதழ்த் தொடையல்
ஒண்ணுதல் பெதும்பை நல் நலம் பெறீஇ
மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை
பல் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலித்
தெண் நீர் மணிச் சுனை ஆடின்
என்னோ மகளிர் தம் பண்பு என்றோளே.

Natrinai 339, Seethalai Sāthanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine, as the hero listened nearby
Your mother came to our rich,
splendid, huge house and
embraced me,and spoke new
words like she knew about
your unfailing lover who
abandoned us, the one who is
not gracious to us any longer,
and about us swimming in
a flood of sorrow.
She worried that gossip would
rise if others knew about it.

She said,
“I wonder about the nature of
the young women who play in
the sapphire-hued springs with
clear waters and fragrant hedges
with many flowers, their flower
garlands ruined by splashing water,
with my daughter with fine beauty,
bright forehead and lightning-like
straight hair!”

Meanings:  தோலாக் காதலர் – lover who does not fail, துறந்து – abandoning, நம் அருளார் – not gracious to us, அலர்வது அன்று கொல் இது – won’t gossip arise here, என்று நன்றும் – fine, புலரா நெஞ்சமொடு – with a sad heart, புதுவ கூறி – spoke new words, இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம் – flood of sorrow that we both swim in, அறிந்தனள் போலும் அன்னை – it appears that mother knew about it, சிறந்த சீர் கெழு வியல் நகர் – splendid fine rich huge house, வருவனள் முயங்கி – came and embraced, நீர் அலைக் கலைஇய  ஈர் இதழ்த் தொடையல் – garlands with wet petals ruined by water, ஒள் நுதல் – bright forehead, பெதும்பை – young woman, நல் நலம் பெறீஇ – obtained fine beauty, மின் நேர் ஓதி – lightning like hair, இவளொடு – with her, நாளை – following day, பல் மலர் – many flowers, கஞலிய – flourishing, வெறி கமழ் வேலி – fragrance-filled fences, தெண் நீர் – clear water, மணி – sapphire colored, சுனை ஆடின் என்னோ மகளிர் தம் பண்பு என்றோளே – ‘is this the nature of women who play in the springs’ she said

நற்றிணை 340, நக்கீரர், மருதத் திணை – தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
புல்லேன் மகிழ்ந புலத்தலும் இல்லேன்
கல்லா யானைக் கடுந் தேர்ச் செழியன்
படை மாண் பெருங்குள மடை நீர் விட்டென
கால் அணைந்து எதிரிய கணைக் கோட்டு வாளை
அள்ளல் அம் கழனி உள் வாய் ஓடி
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து
செஞ் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி
பைங் கால் செறுவின் அணை முதல் பிறழும்
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என்
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே.

Natrinai 340, Nakkeerar, Marutham Thinai – What the heroine said to the hero
Lord, I will not embrace you
nor will I hate you.

King Cheliyan with fast
chariots and untrained elephants
built a fine huge reservoir.
When its sluice gates are open,
thick-finned vālai fish escape,
struggling through the canals,
and reach the fields with mud
that is splattered on their white
skin by the plowing buffaloes.
They roll arrogantly even when
farmers of fine furrows beat them
with sticks.

You have caused my rounded,
perfect, bright bangles,
beautiful like Sirukudi village
of Vānan, to become loose.

Notes:  The implied meaning is that the hero stays with his concubine despite requests by others for him to return home.  The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.

Meanings:  புல்லேன் மகிழ்ந – Lord, I will not embrace you, புலத்தலும் இல்லேன் – also I will not hate you, கல்லா யானை – untrained elephants, கடுந் தேர்ச் செழியன் – Cheliyan with fast chariots, Pāndiyan king, படை – his men, மாண் – esteemed, பெருங்குள மடை நீர் விட்டென – like the water was let out through sluices from a big tank, கால் அணைந்து எதிரிய கணைக் கோட்டு வாளை அள்ளல் – scabbard fish with thick fins that swim across in the canals, Trichiurus haumela, அம் கழனி உள் வாய் ஓடி – swims through the mouth of the beautiful filed, பகடு சேறு உதைத்த – buffalo kicked mud, புள்ளி – spots, வெண் புறத்து – white backs, செஞ் சால் – fine furrows, red furrows, உழவர் கோல் – farmers’ sticks, புடை – strike, மதரி – arrogance, பைங் கால் – fresh canal, செறுவின் அணை முதல் பிறழும் – rolls in the collected muddy water, வாணன் சிறுகுடி அன்ன – like Sirukudi village of  Vānan, என் கோள் நேர் – my rounded and perfect, எல் வளை நெகிழ்த்த – bright bangles became loose, நும்மே – you

நற்றிணை 341, மதுரை மருதன் இளநாகனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
வங்கா வரிப் பறைச் சிறு பாடு முணையின்
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும்
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையாக்
குன்றக் குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும்
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே
வெம் பகை அரு முனைத் தண் பெயல் பொழிந்தென
நீர் இரங்கு அரை நாள் மயங்கி கூதிரொடு
வேறு புல வாடை அலைப்ப
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே.

Natrinai 341, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Kurinji Thinai – What the hero said
The young woman is in the company
of our son who drinks milk in a bowl
with red dots after he hated watching
vanga birds fly in a row.  They play,
laugh and prattle, holding sticks.

I on the other hand am alone in the harsh
battlefield with rage, where loud, cold
rains fall in the confusing, chilly night time,
and the northern wind blows and causes
me distress.

Notes:  There are 2 versions of this poem with line one being வங்கா வரிப் பறைச் சிறு பாடு முணையின் and the other being வங்க வரிப்பாறை சிறு பாடு முணையின்.  There are also 2 different interpretations for this poem.  The words குன்றக் குறவனொடு has been interpreted as the young woman’s ‘son’ by some scholars and as her ‘lover’ by some scholars.  The word பால் has been interpreted both as ‘milk’ and as ‘liquor’ by scholars.

Meanings:  வங்கா – an unidentified bird, seen also in Kurunthokai 151-1, வரி – in a row, lines, பறை – wings, feathers, flying, சிறு பாடு – little difficulty, முணையின் – hating it, செம் பொறி – red dots, அரக்கின் – made of wax, வட்டு – bowl, நா – tongue, வடிக்கும் – pours, விளையாடு – plays, இன் நகை – sweet laughter, அழுங்கா – not removed,  பால் மடுத்து – drinking milk, அலையா – not causing sorrow, உலவை ஓச்சி– lifts and plays with some twigs/sticks, சில கிளையா – utters few words, has also been interpreted as a few branches, குன்றக் குறவனொடு – with a child of a mountain dweller, குறு நொடி பயிற்றும் – does small talk, does light talk, துணை நன்கு உடையள் – she is fine in the company, மடந்தை – the young woman, யாமே – me, வெம் பகை – extreme enmity, அரு முனை – difficult battlefield, தண் பெயல் பொழிந்தென – cool rains fell, நீர் இரங்கு – rain sounds, அரை நாள் – midnight, மயங்கி – confused, கூதிரொடு – with chillness, வேறு புல வாடை அலைப்ப – as the northern wind of another country blows and causes pain, துணை இலேம் – I am without my partner, தமியேம் பாசறையேமே – I am alone in the battle camp

நற்றிணை 342, மோசிகீரனார், நெய்தற் திணை – தோழி சொன்னது
மா என மதித்து மடல் ஊர்ந்து ஆங்கு
மதில் என மதித்து வெண்தேர் ஏறி
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின் வயின்
சேரி சேரா வருவோர்க்கு என்றும்
அருளல் வேண்டும் அன்பு உடையோய் என
கண் இனிதாகக் கோட்டியும் தேரலள்
யானே எல் வளை யாத்த கானல்
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த
சென்னிச் சேவடி சேர்த்தின்
என் எனப் படுமோ என்றலும் உண்டே.

Natrinai 342, Mosikeeranār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said
I said to my friend, “He is riding a palm
stem horse thinking of it as a real horse.
He is coming past a mirage respecting it
as a wall.  I will not tell him what you said.
Please shower your graces on this man who
is coming to our street desiring union with
you”.
Even though I asked her tenderly with
sweet looks, slanting my head, my friend
wearing bright bangles did not understand
the situation.
I wonder what will happen if I fall at her
red feet at the seashore grove surrounded
by fences, where swarming honey bees drop
fragrant flowers and create delicate patterns
on the ground.  It is possible that she might
ask me about him!

Notes:   There is another version of this poem with line 2 being அறல் என மதித்து வெண்தேர் ஏறி and line 7 being யானே எல் வளையாய் தண் கானல்.  The words என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் have been interpreted as ‘I will not tell him your words’ and ‘I will not tell you what he said.”   ‘Madal Ēruthal’ is the act of the hero climbing a palmyra stem horse and having it dragged through town.  He does this when the heroine does not respond to his love.  He wears erukkam flower garlands or bone necklaces, and subjects himself to street laughter.  This is his last-ditch effort to get the heroine.  Poems 146, 152, 220, 342 and 377 are about Madal Ēruthal.

Meanings:  மா என மதித்து – considering it a horse, மடல் ஊர்ந்து – riding the palm frond/stem horse, ஆங்கு –  there, மதில் என மதித்து – respecting the boundaries, considering the walls, வெண்தேர் – a mirage, ஏறி – rising, என் வாய் – my mouth, நின் மொழி – your words, மாட்டேன் – I will not, நின் வயின் – to you, for you, சேரி – street, settlement, community, சேரா வருவோர்க்கு – to the man who is coming here desiring union with you, என்றும் – always, அருளல் வேண்டும் – you should shower your graces, அன்பு உடையோய் – oh one with kindness, என – thus, கண் – eyes, இனிதாக – sweetly, கோட்டியும் – even after slanting my head, தேரலள் – she did not understand, யானே – me, எல் வளை – bright bangles, யாத்த – bound by fences, surrounded by fences, கானல் – seashore grove, வண்டு – honey bees, உண் – drink, நறு வீ – fragrant flowers, நுண்ணிதின் – delicately, finely, வரித்த – created patterns, சென்னி – head, சேவடி – perfect feet, red feet, சேர்த்தின் – if I place on them, if I fall at them, என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – it is possible to ask what it means

 

நற்றிணை 343, கருவூர்க் கதப்பிள்ளைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முல்லை தாய கல் அதர்ச் சிறு நெறி
அடையாது இருந்த அம் குடிச் சீறூர்த்
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும்
நெடு வீழ் இட்ட கடவுள் ஆலத்து
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை
புன்கண் அந்திக் கிளை வயின் செறிய
படையொடு வந்த பையுள் மாலை
இல்லைகொல் வாழி தோழி நம் துறந்து
அரும் பொருட் கூட்டம் வேண்டிப்
பிரிந்து உறை காதலர் சென்ற நாட்டே.

Natrinai 343, Karuvūr Kathapillai Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Mullai vines have spread
on the stony wasteland path,
which does not reach the lovely
small village with cow dung dust
on the streets,
cows rub against aerial roots
of a banyan tree where god resides,
and crows with close toes eat the
offerings, and move away to be
with their flocks at the twilight hour.

Are there no painful evenings in the
country where he went,
abandoning us to earn precious wealth?

Notes:  There is another version of this poem where line 5 is உகு பலி அருந்திய தொகு கருங் காக்கை.  Natrinai 258, 281, 293, 343 and 367 have references to food offerings to crows.  Kurunthokai 46 – மன்றத்து எருவின் நுண் தாது, Natrinai 271 பைந் தாது எருவின் வைகு, Kalithokai 103 – தாது எரு மன்றத்து, Kalithokai 108 – தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்து, Puranānūru 33 – தாது எரு மறுகின், Puranānūru 215 – தாது எரு மறுகின், Puranānūru 311 – தாது எரு மறுகின்.

Meanings:  முல்லை – jasmine vines, தாய – spread, கல் அதர் – stony path, சிறு நெறி – small path, narrow path, அடையாது இருந்த அம் குடிச் சீறூர் – beautiful small town where it does not reach, தாது எரு மறுகின் – with streets with cow dung dust, with streets with pollen dust, ஆ புறம் தீண்டும் – cows rub on them, நெடு வீழ் இட்ட – dropped long aerial roots, கடவுள் ஆலத்து – god in the banyan tree, உகு பலி அருந்திய – ate the offerings that were left, தொகு விரல் காக்கை – crows with toes that are close, புன்கண் அந்தி – painful twilight time, கிளை வயின் செறிய – reach the flocks, go to the flocks, படையொடு வந்த பையுள் மாலை இல்லை கொல் – are there are no painful evenings, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் துறந்து – abandoning us, அரும் பொருட் கூட்டம் வேண்டி – desiring to collect precious wealth, பிரிந்து – separated, உறை காதலர் சென்ற நாட்டே – the country that he went to live

நற்றிணை 344 , மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், குறிஞ்சித் திணை – தோழிதலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல்
இரும் பிடித் தடக் கையின் தடைஇய பெரும் புனம்
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆயிழை
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம்
சாரல் நீள் இடைச் சால வண்டு ஆர்ப்ப
செல்வன் செல்லும் கொல் தானே உயர் வரைப்
பெருங்கல் விடரகம் சிலம்ப இரும் புலி
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும்
இன் கல் யாணர்த் தம் உறைவின் ஊர்க்கே.

Natrinai 344, Mathurai Aruvai Vānikan Ilavēttanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
My friend with pretty jewels!

We are planning to guard the big
field in the beautiful mountains,
with its dark, pretty millet that
look like sapphire gems, bent like
trunks of dark, female elephants.

Not understanding us, the man with
a sandal-smeared, bright, handsome
chest on which bees swarm,
will he go back his rich, sweet mountains
where the roars of a tiger that killed an
elephant echo in the caves and crevices
of the soaring mountains, and mountain
dwellers heap their drying millet thinking
that the roars are those of heavy thunder
and that rainfall will arrive soon?

Notes:  The heroine’s friend wants the hero to marry her friend.

Meanings:  அணி வரை மருங்கின் – in the beautiful mountains, ஐது வளர்ந்திட்ட – grown beautifully/delicately, மணி ஏர் – like sapphire, தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – dark pretty millet of the fields, இரும் பிடித் தடக் கையின் – like the large trunks of black female elephants, தடைஇய – are bent, are thick, பெரும் புனம் காவல் கண்ணினம் – we are considering to guard the big field, ஆயின் – but, ஆயிழை – oh one with beautiful/chosen ornaments, நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் – he does not understand our situation, தன் மலை – his mountain, ஆரம் நீவிய – sandal rubbed, அணி – beautiful, கிளர் ஆகம் – bright chest, சாரல் நீள் இடை – through the long mountain paths, சால – greatly, வண்டு ஆர்ப்ப – as bees hum, செல்வன் செல்லும் கொல் தானே – it appears that he will leave, உயர் வரைப் பெருங்கல் விடரகம் சிலம்ப – echo in the lofty mountain caves, இரும் புலி களிறு தொலைத்து – big tigers that kill elephants, உரறும் கடி இடி – roaring heavy thunder, மழை செத்து – thinking that rainfall is arriving, செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – collect the fine/red drying millet, இன் கல் – sweet mountain, யாணர் – prosperous , தம் உறைவின் ஊர்க்கே – to the town where he lives

நற்றிணை 345, நம்பி குட்டுவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைங் காய்
நீல் நிற இருங்கழி உட்பட வீழ்ந்தென
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல்
சிறு வெண் காக்கை ஆவித்தன்ன
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும்
அளிய பெரிய கேண்மை நும் போல்
சால்பு எதிர் கொண்ட செம்மையோரும்
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட
நீடின்று விரும்பார் ஆயின்
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே.

Natrinai 345, Nampi Kuttuvanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the seashore where strong winds
blow, fresh unripe fruits of thālai trees loosen
and fall into the vast blue backwaters, and
swaying white waterlily flowers open like the
yawning mouths of small white seagulls!

If gracious people like you with deep
friendships, do not yearn for a long time,
and let fine people like you who trusted to
suffer helplessly with confusion in their hearts,
how is it possible for them to live their lives?
May your clarity fade away!  Let her suffer!

Meanings:  கானல் – seashore grove, கண்டல் – thālai trees, Pandanus odoratissimus, கழன்று உகு பைங் காய் – fresh/green unripe fruits that get loose and fall down, நீல் நிற இருங்கழி உட்பட வீழ்ந்தென – when they fall into the blue colored vast/dark backwaters, உறு கால் தூக்க – as strong wind blows and moves, தூங்கி ஆம்பல் – white waterlilies sway, சிறு வெண் காக்கை ஆவித்தன்ன – like the yawning of a small white gull, வெளிய – outside, விரியும் – the flowers open, துறைவ – oh lord of the seashore, என்றும் – forever, அளிய – gracious, பெரிய கேண்மை – great friendship, நும் போல் சால்பு – greatness like yours, எதிர் கொண்ட செம்மையோரும் – the fine people who face that, தேறா நெஞ்சம் – heart with no clarity, heart that does not understand, கையறுபு வாட – wilt helplessly, நீடின்று – long time, விரும்பார் ஆயின் – if they do not desire that, வாழ்தல் – living, மற்று எவனோ –  how is it possible, தேய்கமா தெளிவே – let your clarity fade away (and let her suffer)

நற்றிணை 346, எயினந்தை மகன் இளங்கீரனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின்
அழிந்த வேலி அம் குடிச் சீறூர்
ஆள் இல் மன்றத்து அல்கு வளி ஆட்ட
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை
இன்று நக்கனை மன் போலா என்றும்
நிறையுறு மதியின் இலங்கும் பொறையன்
பெருந் தண் கொல்லிச் சிறு பசுங் குளவிக்
கடி பதம் கமழும் கூந்தல்
மட மா அரிவை தட மென் தோளே.

Natrinai 346, Eyinanthai Makan Ilankeeranār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
Absorbing water from the eastern
sea and climbing to the west,
rain clouds become dark, and
come down, cooling the land.

Because of our firm effort,
we are here in the town’s
square, abandoned due to war
between kings, with no people,
a ruined, beautiful small town
with fences.  The tormenting
winds make it difficult to stay here.

Today you are happy, thinking about
the curved, delicate arms of the dark
young lady with fragrant hair adorned
with fresh jasmine flowers from
Poraiyan’s huge, cool Kolli Mountain
that flourishes like the full moon.

Notes:  There are references to Kolli Mountain goddess in Natrinai 182, 185, 192, 201, 346 and 362.

Meanings:  குண கடல் முகந்து – absorbing from the eastern sea, குடக்கு ஏர்பு – climbing to the west, இருளி – becoming dark, தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை – when the cool rains fell on the land reducing (heat), அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – in the difficult battle field because of the king’s enmity, அழிந்த வேலி அம் குடிச் சீறூர் – ruined beautiful small town with hedge/fences, ஆள் இல் மன்றத்து – in the common grounds without people, அல்கு வளி ஆட்ட – winds blow, தாள் வலி ஆகிய – with strong work effort, வன்கண் இருக்கை – difficult staying place, இன்று நக்கனை மன் போலா – it appears that you are happy today, என்றும் – always, நிறையுறு மதியின் இலங்கும் – shining like the full moon, flourishing like the perfect moon, பொறையன் பெருந் தண் கொல்லி – huge cool Kolli Mountain of Poraiyan (Chēran), சிறு பசுங் குளவிக் கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – hair with the heavy fragrance of small fresh jasmine, Millingtonia hortensis, Wild jasmine, மட மா அரிவை – naive, dark young girl, தட – large, curved, மென் தோளே – the girl with delicate arms, the girl with delicate shoulders

நற்றிணை 347, பெருங்குன்றூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முழங்கு கடல் முகந்த கமஞ் சூல் மா மழை
மாதிர நனந்தலை புதையப் பாஅய்
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன்
பேழ்வாய்த் தண்ணுமை இடம் தொட்டன்ன
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன்
நீர் அன நிலையன் பேர் அன்பினன் எனப்
பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் நெடுமொழி
வேனில் தேரையின் அளிய
காண விடுமோ தோழி என் நலனே.

Natrinai 347, Perunkundrūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
My friend!  My love is buried
within me like summer’s toad
that is buried in the ground.

Will my pitiable situation
allow me to hear long praising
words like, “he’s sweet like water,
a very kind man,” and so on
from supplicants who receive gifts
from the lord of the lofty mountains,
where waterfalls cascade down with
roaring sounds of wide-mouthed
thanummai drums beat by drummers,
from thunder and rains that ruin snakes,
after clouds absorb water from the
roaring ocean and spread in all directions
in the sky and hug tall peaks, grow dark
and full with water,
as they roll on the soaring mountain peaks?

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366, 369, Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347 and 383 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.

Meanings:  முழங்கு கடல் முகந்த – took the ocean water, absorbed the ocean water, கமஞ்சூல் மா மழை – full huge clouds, மாதிர – in all directions, நனந்தலை – wide space, புதைய – hid, பாஅய் – spread, ஓங்கு வரை – lofty mountains, மிளிர ஆட்டி – roll and shake,  பாம்பு எறிபு –  hurts snakes, வான் புகு தலைய குன்றம் – sky-high mountain peaks, முற்றி அழி துளி தலைஇய – fall down as rain drops, பொழுதில் – at that time, புலையன் பேழ்வாய்த் தண்ணுமை இடம் தொட்டன்ன – like the sounds from a big-mouthed drum hit by a drummer, அருவி இழிதரும் – waterfalls flow down, பெரு வரை நாடன், நீர் அன நிலையன் – he has the nature of water, பேர் அன்பினன் – he is a kind man, எனப் பல் மாண் கூறும் பரிசிலர் – those who get gifts utter many such words, நெடு மொழி – many words, வேனில் தேரையின் – like the toads in summer (that hide underground), அளிய – pitiable, காண விடுமோ – will it allow me to see, தோழி – friend, என் நலனே – my beauty, my virtue

நற்றிணை 348, வெள்ளிவீதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி
பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே
கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம் தோறும்
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு
கனை இருங்கங்குலும் கண்படை இலெனே
அதனால் என்னொடு பொரும்கொல் இவ் உலகம்
உலகமொடு பொரும் கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே.

Natrinai 348, Velliveethiyār, Neythal Thinai – What the heroine said
The moon spreads its may rays in the
blue sky. It appears like the ocean
filled with milk.

People in this town are celebrating
festivals on the streets with uproars.

Bees hum with their loving partners
in forest gardens filled with flowers.
I alone am unable to sleep in this very
dark night.  I am full of grief and in deep
sorrow.  My jewels fall off my body.

Will the world be angry with me?  Will my
distressed heart be angry with the world!

Meanings:  நிலவே நீல் நிற விசும்பில் – the moon in the blue skies, பல் கதிர் பரப்பி – spreads its many rays, பால் மலி கடலின் பரந்து பட்டன்றே – appears like the ocean filled with milk, ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு – the town folks raise loud noises, மலிபு – abundant, தொகுபு – together, ஈண்டி – approaching, கலி கெழு – with sounds, மறுகின் – in the streets, விழவு அயரும்மே – the town celebrates festivals, கானே பூ மலர் – flowers in the forest, கஞலிய – flourishing, பொழில் அகம் தோறும் – in all the groves, தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – bees swarm with their beloved partners, யானே – I, புனை இழை – fine jewels, ஞெகிழ்த்த – loosened, புலம்பு கொள் அவலமொடு – with lonely sorrow, கனை இருங்கங்குலும் – at night when it is very dark, கண்படை இலெனே – I am not able to sleep, அதனால் – so, என்னொடு பொரும் கொல் – will it be angry, இவ் உலகம் – this world, உலகமொடு பொரும் கொல் – will it be angry with the world, என் அவலம் உறு நெஞ்சே – my heart that is distressed

நற்றிணை 349, மிளை கிழார் நல்வேட்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் தனக்குள் சொன்னது,தோழி கேட்கும்படியாக
கடுந் தேர் ஏறியும் காலில் சென்றும்
கொடுங்கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும்
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும்
புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார்ப்
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை
ஒளிறு வேல் அழுவத்துக் களிறு படப் பொருத
பெரும் புண் உறுநர்க்குப் பேஎய் போல
பின்னிலை முனியா நம் வயின்
என் என நினையும் கொல் பரதவர் மகளே.

Natrinai 349, Milai Kilār Nalvettanār, Neythal Thinai – What the hero said to himself, as the heroine’s friend listened nearby
I came riding fast chariots and on
foot, plucked adumpu flowers
near the curved backwaters,
removed thālai blossoms, and
plucked waterlilies to give to her.
With a heart that feels that I have
united with her, I do this every day.

Like a ghoul that comes wearing
well-made garlands and gold
ornaments, to protect the wounded
soldiers in battle camps of ruined
kings,
wounded, fighting with elephants
in battle fields with bright lances,
I came here without hatred.

What does she think about me,
the fisherman’s daughter?

Notes:   According to Tholkāppiyam Purathinai Iyal 18 under Kānchi, ghouls come to protect wounded warriors in battlecamps, when they do not have families to take care of them.

Meanings:  கடுந் தேர் ஏறியும் – riding on fast chariots, காலில் சென்றும் – walking, going by foot, கொடுங்கழி – curved backwaters, மருங்கின் – nearby, அடும்பு மலர் கொய்தும் – plucked adumpu flowers, Ipomoea pes caprae, கைதை – thālai trees, Pandanus odoratissimus, தூக்கியும் – lifting (lifting her to pluck), swaying (to pluck), நெய்தல் குற்றும் – plucked waterlilies, புணர்ந்தாம் போல உணர்ந்த நெஞ்சமொடு – with my heart that felt like I united with her, வைகலும் – daily, இனையம் ஆகவும் – all this, செய் தார் – well-made garlands, பசும் பூண் வேந்தர் – kings with new gold ornaments, அழிந்த – ruined, பாசறை – battle camp, ஒளிறு வேல் அழுவத்து – in the battle field with bright lances/spears, களிறு படப் பொருத – fighting with elephants, பெரும் புண் உறுநர்க்கு – to those who have big wounds, பேஎய் போல – like a ghoul, பின்னிலை – standing behind, முனியா – without hatred, நம் வயின் – toward me, என் என நினையும் கொல் பரதவர் மகளே – I wonder what the fisherman’s daughter thinks about me

நற்றிணை 350, பரணர், மருதத் திணை, தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ
பழனப் பல் புள் இரிய கழனி
வாங்கு சினை மருதத் தூங்கு துணர் உதிரும்
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என்
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார
விடேஎன் விடுக்குவென்ஆயின் கடைஇக்
கவவுக் கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை
ஆகில் கலம் கழீஇ அற்றும்
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே.

Natrinai 350, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her unfaithful husband
My beauty that I have kept
for so long, is as splendid
as Iruppai city ruled by
King Virān who gifts chariots,
where flocks of birds in the field,
frightened by thannumai drums
of men harvesting white paddy,
flee to the bent branches of
marutham trees
making them drop their flowers.

If it must be spoiled, I don’t care.
You have a wilted garland and sandal
smeared on your chest from the firm,
round breasts of another woman.
So, you are like a discarded clay pot.

Even if I refuse, your hands embrace
me.  Please leave me alone.  May the
woman who embraces you flourish!

Notes:  Akananuru 40 and 204 have references of thannumai drums used in the fields while harvesting.  Thannumai drums were beaten during cattle raids.  They were also beat by the forest bandits while attacking.   There is another version of this poem with line 9 being ஆசு இல் கலம் தழீஇயற்று.

Meanings:  வெண்ணெல் அரிநர் – those who harvest white rice paddy, தண்ணுமை வெரீஇ – afraid of the drums, பழன – paddy fields, பல் புள் இரிய கழனி – many birds feeding fields, வாங்கு சினை மருத – curved branches of the marutham trees, arjuna tree, தூங்கு துணர் உதிரும் – hanging clusters (flowers) drop, தேர் வண் – donating chariots, விராஅன் – Virān, இருப்பை அன்ன – like Iruppai city, என் தொல் கவின் தொலையினும் – even if I lose my prior beauty, தொலைக – let is be lost, சார – to get near me, விடே – I will not let,  என் விடுக்குவென் ஆயின் – if I allow, கடைஇ கவவுக் கை தாங்கும் – you are embracing me with your hands, மதுகைய – they are firm, குவவு – raised, rounded, முலை – breasts, சாடிய சாந்தினை – you are with rubbed sandal paste, வாடிய கோதையை – you are with a wilted garland, ஆகில் – so, கலம் கழீஇ அற்றும் – like a discarded pot, வாரல் – do not come (to me), வாழிய கவைஇ நின்றோளே – may the woman who embraces you live long

நற்றிணை 351, மதுரைக் கண்ணத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியின் தாயிடம் சொன்னது
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை
அருங்கடிப் படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள்
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள்
எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கருந்தாள்
வேங்கை அம் கவட்டிடைச் சாந்தில் செய்த
களிற்றுத் துப்பு அஞ்சாப் புலி அதள் இதணத்து
சிறு தினை வியன் புனம் காப்பின்
பெறுகுவள் மன்னோ என் தோழி தன் நலனே.

Natrinai 351, Mathurai Kannathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the heroine’s mother
Mother, may you live long!
Listen to me!
Not understanding why my friend
has become pale, your heart is
distressed and you have been
praying to gods.  You put her under
strict guard in your wealthy house,
since her youth has ended.

My friend will regain her beauty
if you send her to guard the
wide millet fields with tiny millet,
where she sits on a tall platform
on a beautiful, forked branch
of a black-trunked vēngai tree,
built with sandalwood lumber,
for safety against brave tigers that
are not afraid of strong male elephants.

Notes:  The beginning part of the plea by the heroine’s friend in this poem is similar to that of the heroine’s friend in Kurinjippāttu song, where she urges the mother to listen to her since she is praying to various gods and looking for solutions.

Meanings:  இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என – that her young age has ended, வள மனை அருங்கடிப் படுத்தனை – you confined her to the wealthy house with strict guard, ஆயினும் – yet, சிறந்து இவள் பசந்தனள் என்பது உணராய் – you do not understand why she has turned pale, பல் நாள் எவ்வ நெஞ்சமொடு – with many days of sad heart, தெய்வம் பேணி வருந்தல் – you are praying to god with a distressed heart, வாழி – may you live long, வேண்டு அன்னை – listen to me O mother, கருந்தாள் வேங்கை – kino tree with dark trunks, Pterocarpus marsupium, அம் – beautiful, கவட்டிடை – on the fork, சாந்தில் செய்த – made with sandalwood, களிற்றுத் துப்பு அஞ்சாப் புலி – tiger without fear of the strength of male elephants, அதள் இதணத்து – from the tall platform made with wood, சிறு தினை வியன் புனம் காப்பின் – if she goes to guard the wide millet field with tiny millet, பெறுகுவள் மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – my friend will get back her beauty

நற்றிணை 352, மதுரைப் பள்ளிமருதங்கிழார் மகனார் சொகுத்தனார், பாலைத் திணை தலைவன் தலைவியப் பற்றிச் சொன்னது
இலை மாண் பகழிச் சிலை மாண் இரீஇய
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன்
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி
நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்துற்று
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ
அருஞ்சுரக் கவலை வருதலின் வருந்திய
நமக்கும் அரிய ஆயின அமைத் தோள்
மாண்புடைக் குறுமகள் நீங்கி
யாங்கு வந்தனள் கொல் அளியள் தானே.

Natrinai 352, Mathurai Pallimaruthankilār Makanar Sokuthanār, Pālai Thinai – What the hero said about the heroine who went with him to the wasteland
She is pitiable, the young lady with
arms like bamboo, who came to the
harsh wasteland with forked paths,
which is difficult and distressing
even for me,

where men without kindness kill
travelers with their fine arrows
with leaf-shaped tips, released
from splendid bows,

and an old fox with anger chases a
male vulture with flame-like ears
and pursues his shadow,
eats great amounts of fatty meat,
becomes thirsty and searches for water
in the parched land with mirages,
gets tired and is unable to find shade in
the place with shallow stone and leaf burials.

Notes:  The male vulture in this poem has red flaps which the poets describe as ears.  They are wattles and not ears. It is the Indian black vulture – Sarcogyps calvus.

Meanings:  இலை மாண் பகழி – leaf shaped fine arrow, சிலை – bow, மாண் – fine, இரீஇய – fitted, placed, அன்பு இல் ஆடவர் – men without kindness, அலைத்தலின் – since they ruined, பலருடன் – many, வம்பலர் தொலைந்த – killed those who went on the wasteland path, அஞ்சுவரு கவலை – fierce forked paths, அழல் போல் செவிய சேவல் – male vulture with flame-like ear flaps – Sarcogyps calvus, Indian black vulture, Pondicherry vulture – has red fleshy flaps on both sides of the face that look like ears,  ஆட்டி – chasing, நிழலொடு கதிக்கும் – angry with its shadow, runs rapidly after its shadow, நிணம் புரி முது நரி – old fox that desires fatty meat, பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி – eating too much of meat, வெய்துற்று – getting tired, தேர் – mirage, திகழ் – appearing, bright, வறும் புலம் – parched land, துழைஇ நீர் – search for water, நயந்து – desiring, பதுக்கை – shallow burial with stones or leaves, நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – with no shade to rest under, அருஞ்சுரக் கவலை வருதலின் – coming on the harsh wasteland’s forked paths, வருந்திய நமக்கும் அரிய ஆயின – difficult even for me, அமைத் தோள் – bamboo like arms, மாண்புடைக் குறுமகள் – young girl with esteem, நீங்கி – leaving, யாங்கு வந்தனள் கொல் – how did she come here, அளியள் தானே – she is pitiable

நற்றிணை 353, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம் கொள
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம்
கல் கெழு குறவர் காதல் மடமகள்
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும்
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம்
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து
இரும் புலி தொலைத்த பெருங்கை யானை
வெஞ் சின உருமின் உரறும்
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே.

Natrinai 353, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the sky-high mountains
where clouds crawl on the tall
peaks of soaring the mountains,
fine as cotton thread spun by
women without husbands,
and the beloved naive daughter
of a mountain dweller plays host
to a black-fingered female monkey
feeding on jackfruits as big as pots,
growing on old stunted trees on the
lofty mountains!

You are not a wise man!
When your love for her grows,
you come at night on dreadful small
paths, where a big-trunked elephant
kills a huge tiger and trumpets with rage!

Notes:  By describing the mountain girl playing host to a monkey, the friend indicates to the hero that the heroine’s family will be receptive to him.  There is another version where the words in line 5 are கல் உழு குறவர் காதல் மடமகள், meaning ‘loving daughter of a mountain dweller whose livelihood is by farming on the mountains’.

Meanings:  ஆள் இல் பெண்டிர் – women who are without men, தாளின் செய்த – spun through their own effort, நுணங்கு – minute, நுண் பனுவல் போல – like fine cotton, கணம் கொள – crowd together, ஆடு மழை தவழும் – moving clouds crawl, moving clouds spread, கோடு உயர் – tall peaks, நெடு வரை – lofty mountains, முட முதிர் பலவின் – of old stunted/bent jackfruit trees, Artocarpus heterophyllus, குடம் மருள் பெரும் பழம் – huge fruits that are like pots, கல் கெழு – in the mountains, குறவர் காதல் மடமகள் – loving naive daughter of a mountain dweller, கரு விரல் மந்திக்கு – to the black-fingered monkey, வரு விருந்து அயரும் – welcomes and gives a feast, வான் தோய் வெற்ப – oh lord of the sky touching mountains, சான்றோய் அல்லை – you are not a wise man, எம் காமம் கனிவது ஆயினும் – even if love for us is in excess, even if love for us matures, யாமத்து – at night, இரும் புலி தொலைத்த பெருங்கை யானை – a big-trunked elephant that killed a tiger, வெஞ் சின உருமின் உரறும் – trumpets with great rage, அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – coming on the fearful small path, coming on the fearful narrow path

நற்றிணை 354, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல்
ஆடு அரை ஒழித்த நீடு இரும் பெண்ணை
வீழ் காவோலைச் சூழ் சிறை யாத்த
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில்
எல்லி அன்ன இருள் நிறப் புன்னை
நல் அரை முழுமுதல் அவ் வயின் தொடுத்த
தூங்கல் அம்பித் தூவல் அம் சேர்ப்பின்
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு
நெடு நெறி ஒழுகை நிரை செலப் பார்ப்போர்
அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே.

Natrinai 354, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
How can we tolerate this?

Sir, her friendship with you
has become loud gossip,
like the uproars of the long rows of
wagons that carry salt crystals made
by the hot boiling sun in salt pans,
near the misty seashore, where boats
tied to beautiful, thick trunks of
night-like dark punnai trees sway,
and long sandy stretches of groves
in front of houses are surrounded
with fences made from tying long
fronds of tall, dark palmyra trees
that are dropped by the winds.

Notes:  The friend implies that the heroine is kept under guard at home, by describing boats tied to punnai trees and houses surrounded by fences.   Natrinai 315 and 354 have descriptions of fishing boats tied to punnai trees.

Meanings:  தான் அது பொறுத்தல் யாவது – how will we tolerate it, கானல் – the seashore grove, ஆடு அரை ஒழித்த – shaking and falling off the trunks, நீடு – tall, இரும் – dark, பெண்ணை – palmyra trees, Borassus flabellifer, வீழ் கால் ஓலை –  fronds that fall due to the wind, சூழ் – surrounded, சிறை யாத்த கானல் – grove protected by tying it around, நண்ணிய – nearby, வார் மணல் – long stretch of sand, முன்றில் – front yard of houses, எல்லி அன்ன – like night, இருள் நிற – dark colored, புன்னை – punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, நல் அரை முழுமுதல் – in its thick fine trunk, அவ் வயின் – there, தொடுத்த தூங்கல் – tied and swaying, அம்பி – boats, தூவல் – water sprays, அம் சேர்ப்பின் – on the beautiful seashore, கடு வெயில் கொதித்த – boiling in the harsh sun, கல் விளை உப்பு – salt that has become like pebbles, நெடு நெறி ஒழுகை – long row of carts, நிரை செல – going in a row, பார்ப்போர் – those who see, அளம் போகு ஆகுலம் கடுப்ப – like the uproar of those which go to the salt pans, கௌவை ஆகின்றது – it has become gossip, ஐய – Sir, நின் நட்பே – your friendship

நற்றிணை 355, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
புதல்வன் ஈன்ற பூங்கண் மடந்தை
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள்
குலைவாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை
அம் மடல் பட்ட அருவித் தீம் நீர்
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர்
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில்
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ
என் கண் ஓடி அளிமதி
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே.

Natrinai 355, Unknown Poet, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country where a
red-faced, female monkey drinks
sweet flowing water from a banana
sheath that touches clusters of
kānthal flowers, like a child who
drinks milk from the breast of its
naïve mother with flower-like eyes!

Friendly people will even eat poison,
if given by their friends.
Even if you are not receiving pleasures
of sleeping on the shoulders
of my friend with beautiful soft hair,
please shower your graces on her.

She does not have anybody but you!

Meanings:  புதல்வன் ஈன்ற பூங்கண் மடந்தை – young woman with flower like eyes who gave birth to a son, முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் – like how she holds her breast and puts it in her son’s mouth, காந்தள் குலைவாய் தோயும் – glory lily flower clusters rub against, கொழு மடல் வாழை – banana trees with thick sheaths, banana trees with big leaves, அம் மடல் பட்ட – touching that beautiful sheath, அருவித் தீம் நீர் – flowing sweet water, செம் முக மந்தி ஆரும் – red-faced monkey drinks, நாட – oh man from such country, முந்தை இருந்து – in front of them, நட்டோர் கொடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – those who are very friendly will even eat poison if given by friends, அம் சில் ஓதி – beautiful delicate hair, என் தோழி – my friend, தோள் துயில் நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் – even if you are not getting the pleasure of sleeping on her shoulders, அது நீ என் கண் ஓடி அளிமதி – grant me that, நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே – she does not have anybody other than you

நற்றிணை 356, பரணர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் உள்ளத்திடம் சொன்னது
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த
விலங்கு மென் தூவிச் செங்கால் அன்னம்
பொன் படு நெடுங்கோட்டு இமயத்து உச்சி
வான் அர மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும்
வளராப் பார்ப்பிற்கு அல்கு இரை ஒய்யும்
அசைவு இல் நோன் பறை போல செல வர
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள்
காதலி உழையளாக
குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் எமக்குமார் வருமே.

Natrinai 356, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his mind
May you live long, my mind!
You are sad, going to her and
coming back, like a red-legged
goose with ruffled delicate
feathers, which preys in the clear
waters where the land is low, its
strong feathers not tiring bringing
food to its young, desired by
the goddesses of the the soaring
Himalayas with peaks with gold.

Will my lover come to me one day,
like Venus that rises in the east?

Meanings:  நிலம் தாழ் மருங்கின் – where the land is low, தெண் கடல் மேய்ந்த – preying in the clear waters, விலங்கு மென் தூவி – split delicate feathers, செங்கால் அன்னம் – goose with red legs, பொன் படு நெடுங் கோட்டு இமயத்து உச்சி வான் அர மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – the goddesses on the tall Himalayas with gold desire, வளராப் பார்ப்பிற்கு – not grown young, அல்கு இரை ஒய்யும் – brings food, அசைவு இல் நோன் பறை போல – like how its strong wings which are not tired, செல வர வருந்தினை – you are sad for going and coming, வாழி என் உள்ளம் – may you live long, my mind, ஒரு நாள் காதலி உழையளாக குணக்குத் தோன்று வெள்ளியின் எமக்குமார் வருமே – will my lover come to me one day like Venus that rises on the east

நற்றிணை 357, குறமகள் குறியெயினி, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு
என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும்
நெஞ்சு வடுப்படுத்துக் கெட அறியாதே
சேண் உறத் தோன்றும் குன்றத்துக் கவாஅன்
பெயல் உழந்து உலறிய மணிப் பொறிக் குடுமிப்
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை
அம் கண் அறைய அகல் வாய்ப் பைஞ் சுனை
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி
நீர் அலைக் கலைஇய கண்ணிச்
சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே.

Natrinai 357, Kuramakal Kuri Eyini, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
What are your thoughts,
my friend?
My thoughts don’t stay with me.

However, they don’t hurt me
when I think about us playing
with the lord of the mountains
wearing a garland ruined by
water droplets,
in the beautiful springs with
with wide openings, plucking
blue kuvalai flowers that are
like kohl-rimmed eyes,
as it rained in the mountain
summits at a distance,
as peacocks with crests danced in
groves with beautiful boulders.

Notes:  By describing dancing peacocks, the heroine isindicating that she is happy.

Meanings:  நின் குறிப்பு எவனோ தோழி – what are your thoughts my friend, என் குறிப்பு என்னொடு நிலையாது – my thoughts will not stay with me, ஆயினும் – yet, என்றும் – always, நெஞ்சு வடுப்படுத்து – to hurt my heart, கெட – to ruin, அறியாதே – does not know, சேண் உறத் தோன்றும் – appearing to be far, குன்றத்துக் கவாஅன் – peaks of the nearby mountain, பெயல் உழந்து உலறிய – rains fell and then dried, மணிப் பொறி – sapphire colored spots, குடுமிப் பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – grove where peacocks with crests/tufts dances, அம் கண் அறைய – beautiful rocks/boulders, அகல் வாய்ப் பைஞ் சுனை – fresh spring with wide opening, உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – plucked blue lilies which are like kohl-decorated eyes, நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – flower garland ruined by water, சாரல் நாடனொடு – with the lord of the mountain slopes, ஆடிய நாளே – days we played

நற்றிணை 358, நக்கீரர், நெய்தற் திணை –  தலைவி தோழியிடம் சொன்னது அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பெருந்தோள் நெகிழ அவ் வரி வாட
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர
இன்னேம் ஆக எற் கண்டு நாணி
நின்னொடு தெளித்தனர் ஆயினும் என்னதூஉம்
அணங்கல் ஓம்புமதி வாழிய நீ என  5
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய்
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி
பெருஞ்சேய் இறவின் துய்த் தலை முடங்கல்
சிறு வெண் காக்கை நாள் இரை பெறூஉம்
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என்  10
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே.

Natrinai 358, Nakkeerar, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend or What the heroine’s friend said to her
My thick arms have become thin,
pretty lines have faded, and pallor has
spread greatly on my small delicate chest.

On seeing me like that, embarrassed, he gave
you his promises.  But he has gone to live there.

Come, my friend!  Do not be angry.  Let’s go and
give offerings to the gods with many followers,
to protect him even from a little bit of danger,
the one who left causing
my rare-to-obtain beauty to be ruined,
beauty like that of Marungai town of King
Pasum Poon Pāndiyan where small white seagulls
eat large, red, bent shrimp with soft heads every day.

Meanings:  பெருந்தோள் நெகிழ – thick arms to become thin, அவ் வரி வாட – pretty lines to fade, சிறு மெல் ஆகம் – small delicate chest, பெரும் பசப்பு ஊர – pallor to spread greatly, இன்னேம் ஆக – have become like this, எற் கண்டு நாணி – embarrassed on seeing me like that, நின்னொடு – to you, தெளித்தனர் ஆயினும் – even though he promised, என்னதூஉம் – even a little bit, அணங்கல் – do not be angry, ஓம்புமதி – protect, வாழிய நீ – may you live long, என கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் பரவினம் – let us sprinkle offerings to the god of the crowds, வருகம் – let us return, சென்மோ – let us go, தோழி – my friend, பெருஞ்சேய் இறவின் துய்த் தலை – big red shrimp with soft head, முடங்கல் – bent, curved, சிறு வெண் காக்கை – small white seagulls, நாள் இரை பெறூஉம் – gets their daily food, பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன – like Marungai town of king Pasum Poon Pāndiyan, என் அரும் பெறல் – my rare to obtain, ஆய் கவின் – my fine beauty, தொலைய – to be lost, பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – the one who separated and went to live there

நற்றிணை 359, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி சொன்னது
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டுச் சேதா
அலங்கு குலைக் காந்தள் தீண்டி தாது உக
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன்
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின்
கேளுடைக் கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை
வாடல் கொல்லோ தாமே அவன் மலைப்
போருடை வருடையும் பாயா
சூருடை அடுக்கத்தது கொயற்கு அருந் தழையே

Natrinai 359, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said
The man from the mountain country,
……….where a small,
………. short-horned, brown cow grazes
……….with her calf in the mountains,
……….brushing against swaying glory lilies,
……….getting pollen dust on her body,
……….as her calf is bewildered,
gave me leaf skirts to wear.
I am fearful that mother will be angry if I
wear them, and he’ll be hurt if I return them.

The leaves which are difficult to pluck are from
the mountains with deities, where even fighting
mountain goats are unable to leap around.

What a waste to let the leaves wilt!

Notes:  Ainkurunuru 211 has a similar description of leaf skirts that may wilt if not worn.

Meanings:  சிலம்பின் – on the mountain, மேய்ந்த – grazing, சிறு கோட்டுச் சேதா – small-horned tawny/brown colored cow, அலங்கு குலை – moving bunch, காந்தள் – glory lily flowers, தீண்டி – touched, தாது உக – pollen dropped, கன்று – calf, தாய் – mother, மருளும் – is bewildered, குன்ற நாடன் – man from the mountain country, உடுக்கும் தழை – leaf/grass clothing, தந்தனனே – he gave, யாம் – me, அஃது – hence, உடுப்பின் – because of the clothing, யாய் – mother, அஞ்சுதுமே – I am afraid, கொடுப்பின் – if I give it back, கேளுடை – relationship with him, கேடு – hurt,  அஞ்சுதுமே – I am afraid, ஆயிடை – at that time or at that place, வாடல் கொல்லோ தாமே – won’t they wilt, அவன் மலை – in his mountain, போருடை – fighting, வருடையும் – mountain goats, பாயா – unable to jump (due to the height), சூருடை – with terror, with deities, அடுக்கத்தது – mountain ranges, கொயற்கு – to pluck அருந்தழையே – difficult leaves

நற்றிணை 360, ஓரம்போகியார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் -ன்னது, அல்லது தலைவி தலைவனிடம் சொன்னது
முழவு முகம் புலர்ந்து முறையின் ஆடிய
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல
நெருநைப் புணர்ந்தோர் புது நலம் வெளவி
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர்
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை
பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே
காழின் குத்திக் கசிந்தவர் அலைப்ப
கை இடை வைத்தது மெய்யிடைத் திமிரும்
முனியுடைக் கவளம் போல நனி பெரிது
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென்
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே.

Natrinai 360, Ōrampōkiyār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, or what the heroine said to the hero
You abandoned the one you united
with yesterday, after seizing her beauty,
a doll-like girl who danced perfectly
in an arena until the festivities ended
and the clay on the drum faces dried.

Go to the women with delicate arms
that the bard brings to you today.
May all your concubines flourish!

You are like a ball of food that an angry
elephant calf places in its trunk and
rubs all over its body, angry when
the keeper torments it with his goad
when embarrassed by the blames of many.

I am happy for your abundant greatness.
It might be possible for you to sleep in the house!

Meanings:  முழவு முகம் புலர்ந்து – drum surfaces dried, முறையின் ஆடிய – who danced perfectly, விழவு ஒழி – when festivities ended, களத்த பாவை போல – doll-like girl in a dancing arena, like a girl in a dancing arena, நெருநைப் புணர்ந்தோர் – the one you united with yesterday, புது நலம் – new beauty, வெளவி – seizing, இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் – may you get the delicate arms of women brought to you today (by the bard), சென்றீ – you go, பெரும – lord, சிறக்க நின் பரத்தை – may your prostitutes flourish, பல்லோர் பழித்தல் நாணி – embarrassed because of blame by many, வல்லே காழின் குத்தி – stabbed hard with his goad, கசிந்தவர் – sad man, அலைப்ப – hurt, கை இடை வைத்தது – placing in its trunk, மெய்யிடைத் திமிரும் – rubs on its body, முனியுடை – elephant calf’s, கவளம் போல – like a ball of food, நனி பெரிது உற்ற நின் விழுமம் – for your abundant greatness, உவப்பென் – I will be happy, மற்றும் கூடும் – might be possible, மனை மடி துயிலே – to sleep in the house

நற்றிணை 361, மதுரைப் பேராலவாயர், முல்லைத் திணை – தோழி சொன்னது
சிறு வீ முல்லைப் பெரிது கமழ் அலரி
தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர்
விசும்பு கடப்பன்ன பொலம் படைக் கலி மா
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில்
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப
மாலை மான்ற மணல் மலி வியல் நகர்த்
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும்
அரும் படர் அகல நீக்கி
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே.

Natrinai 361, Mathurai Perālavāyar, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said
He wore small mullai flowers
with great scents.  The youngsters
with him also wore them.

When rains fell in the cool forest
in the fragrant, confusing evening,
the noble man came and landed,
bright bells with long clappers
ringing and creating fine music,
riding his chariot drawn by horses as
swift as the wind in the sandy yard of
her large house, removing her great
sorrow, as she with perfect jewels
desired to celebrate his arrival.

Meanings:  சிறு வீ முல்லை – jasmine with small flowers, பெரிது கமழ் அலரி – flowers with great fragrance, தானும் சூடினன் – he wore, இளைஞரும் மலைந்தனர் – the youngsters also wore, விசும்பு கடப்பன்ன – as swift as the passing/moving wind, பொலம் படை – decorated with gold, கலி மா – fast horses, படு மழை பொழிந்த – rains had fallen, தண் நறும் புறவில் – in the cool woodland with fine scents, நெடு நா ஒண் மணி – bright bells with long tongues/clappers, பாடு சிறந்து இசைப்ப – creating fine music, மாலை மான்ற – in the confusing evening time, மணல் மலி வியல் நகர் – large house filled with sand, தந்தன நெடுந்தகை தேரே – brought the chariot of the esteemed man, என்றும் – always, அரும் படர் அகல நீக்கி – thus removing her great sorrow, விருந்து அயர் விருப்பினள் – desire to celebrate, திருந்து இழையோளே – the one with perfect jewels

நற்றிணை 362, மதுரை மருதன் இளநாகனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தலைவியிடம்சொன்னது
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின்
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த
கடுஞ் செம்மூதாய் கண்டும் கொண்டும்
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே
மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை
மணல் இடு மருங்கின் இரும் புறம் பொருந்தி
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென்
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே.

Natrinai 362, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Pālai Thinai – What the hero said to the heroine
My beautiful dark girl!
You have crossed the boundaries
of your father’s house to be with me,
moving like a well-constructed doll.

The first rains have come and the
beauty-filled forest abounds
with the intensely-red velvet bugs.

You play here with them for a while.
I will go to the sandy area behind
thick-trunked vēngai trees that
have been peeled by baby elephants.

If robbers come, I will chase them.
If your relatives come, I will hide!

Notes:  Natrinai 308 has a reference to a mechanical doll whose mechanism has failed. வினை அமை பாவையின் இயலி (1) – has been interpreted both as a mechanical Kolli Mountain goddess and as a mechanical doll by scholars.  The tiny red velvet bugs are called pattupoochis in southern Tamil Nadu.  They surface during the rainy seaon, on sandy soils.  They are kept in boxes by young kids, and fed tender grass.  They are also known as indirakōpam.  They are not the silk producing worms or caterpillars.  Akanānūru poems 14, 54, 74, 134, 283, 304, 374, Kalithokai 85 and Natrinai 362 have references to these little red bugs that look like velvet pieces. There are references to Kolli Mountain goddess in Natrinai 182, 185, 192, 201, 346 and 362.

Meanings:  வினை அமை பாவையின் இயலி – moving like Kolli mountain’s moving goddess, moving like a well-constructed doll, நுந்தை – your father, மனை வரை – house boundary, இறந்து வந்தனை – crossed and came, ஆயின் – hence, தலை நாட்கு – on the first days, எதிரிய – began, தண் பத எழிலி – cool clouds, அணி மிகு கானத்து – in the beauty-filled forest, அகன் புறம் பரந்த – spread everywhere, கடுஞ் – intense, செம் மூதாய் – red pattupoochi, Trombidium grandissimum, இந்திர கோபம், கண்டும் கொண்டும் – see and take, நீ விளையாடுக சிறிதே – you play for a little while, யானே – I, மழ களிறு – baby elephant, உரிஞ்சிய – peeled, பராரை – thick tree trunk, வேங்கை – Kino Tree, Pterocarpus marsupium, மணல் இடு மருங்கின் – in the sandy area, இரும் புறம் – on the wide side, பொருந்தி – fitting – growing is the meaning here, அமர் வரின் – if fight comes (with robbers), அஞ்சேன் – I will not be afraid, பெயர்க்குவென் – I will chase them away, நுமர் வரின் – if your relatives come, மறைகுவென் – I will hide, மாஅயோளே – O dark beautiful girl

நற்றிணை 363, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கண்டல் வேலிக் கழி சூழ் படப்பைத்
தெண் கடல் நாட்டுச் செல்வென் யான் என
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம்
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன்
பொறி அறு பிணைக் கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு
வம்மோ தோழி மலி நீர்ச் சேர்ப்ப
பைந் தழை சிதைய கோதை வாட
நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே.

Natrinai 363, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the ocean with abundant
water!
If you say firmly that you will leave
for the land with clear water,
with thālai fences and groves
surrounded by backwaters,
please bring some sand from your
seashore,
so that the skilled metalsmith who
does not tire, can attach the broken
joints of my friend’s anklets,
which were ruined when she spent
the evening with you yesterday
chasing crabs,
as her leaf garment got crushed,
flower garland faded and her few
bright bangles became loose.

Notes:  Metal workers created sand mounds to work on metal.  There is another variation of this poem with line 2 being, தெண் கடல் நாட்டுச் செல்வன் யான் என.

Meanings:  கண்டல் வேலி –  thālai fence,  Pandanus odoratissimus, கழி சூழ் படப்பை – groves surrounded by backwaters, தெண் கடல் நாட்டுச் செல்வென் யான் என – if you say that you will go to the country with clear ocean water, வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் – if you say firmly that you will go back, எனையதூஉம் உறு வினைக்கு அசாவா – not lazy even a little bit to do his work, உலைவு இல் – without getting tired, கம்மியன் – a skilled worker (metal smith), பொறி அறு – faultless, பிணைக் கூட்டும் – will attach the pieces together, துறை மணல் கொண்டு வம்மோ – bring sand from your seashore, தோழி – my friend’s, மலி நீர்ச் சேர்ப்ப – oh lord of the sea with abundant water, பைந் தழை சிதைய – fresh leaf clothes crushed, கோதை வாட – garland faded, நன்னர் – good, மாலை – evening,  நெருநை- yesterday, நின்னொடு – with you, சில – few, விளங்கு – bright, splendid, எல் வளை ஞெகிழ – bright bangles got loose, அலவன் ஆட்டுவோள் – the girl who played with the crabs, சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – since her anklets got crushed

நற்றிணை 364, கிடங்கில் காவிதிப் பெருங்கொற்றனார், முல்லைத் திணை – தோழிதலைவியிடம் சொன்னது
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும்
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி
ஆர்கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள்
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின்
உரும் இசை அறியாச் சிறு செந் நாவின்
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப
பல் ஆ தந்த கல்லாக் கோவலர்
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று தோறு இயம்ப
உயிர் செலத் துனைதரும் மாலை
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே.

Natrinai 364, Kidangil Kāvithi Perunkotranār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
The promised time has passed.
During days and confusing nights
with pitch darkness,
clouds in the sky carry water and
come down as rains with loud noises.

The dewy northern winds blow
and sorrow has gripped me.
If a few days pass like this,
I will not live for long.
May you live long, my friend!

In the evening that causes
life to depart rapidly,
sweet sounds from fine bells
with small clappers are heard
in the common grounds in town,
uneducated cattle herders play
sweet music with kondrai pods
to which many cows respond,
and the music becomes
one with the faultless rain.

Meanings:  சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று – the time that he said he’d come has passed, எல்லையும் – during the day, மயங்கு இருள் நடுநாள் – confusing dark midnight, மங்குலோடு ஒன்றி – attached to the clouds, ஆர்கலி வானம் – loud sky, நீர் பொதிந்து இயங்க – started to shower rain, பனியின் வாடையொடு – with the chill of the blowing northern winds, முனிவு வந்து இறுப்ப – sorrow has come and gripped me, இன்ன சில் நாள் கழியின் – if a few days passed like this, பல் நாள் வாழலென் – I will not live for many days, வாழி தோழி – may you live long my friend, ஊழின் உரும் இசை – the sound of the usual thunder, அறியா – not knowing, சிறு செந் நாவின் ஈர் மணி – bells with small beautiful tongues/clappers, இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – sweet sounds are heard near town, பல் ஆ தந்த – brings many cows, கல்லாக் கோவலர் – uneducated cattle herders, கொன்றை அம் தீம் குழல் – sweet lute music with their flutes made from kondrai/laburnum seeds, Golden Shower Tree, Cassia fistula, மன்று தோறு இயம்ப – sounds in the common areas, உயிர் செலத் துனைதரும் மாலை – this evening which can take lives rapidly, செயிர் தீர் – faultless, மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – if it comes as one with the rain, if it unites and comes with the rain

நற்றிணை 365, கிள்ளிமங்கலம் கிழார் மகனார் சேரகோவனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அருங்கடி அன்னை காவல் நீவி
பெருங்கடை இறந்து மன்றம் போகி
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு
அகல் வயற் படப்பை அவன் ஊர் வினவி
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள்
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும்
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
வான் தோய் மா மலைக் கிழவனை
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே.

Natrinai 365, Killimankalam Kilār Makanār Chērakōvanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Let’s escape mother’s rigorous
guard, cross the huge gate,
reach the public grounds, and
inquire about his town
with wide fields and groves.
Let’s go and open our mouths
and talk during the day when
many can see us.

Let us tell the lord of the sky-high,
lofty mountains ,
……….where,
……….even if the clouds do not rain
……….with thunder and lightning,
……….waterfalls come down with
……….roars in the mountain slopes,
that he is not a wise man.

Meanings:  அருங்கடி – harsh protection, அன்னை காவல் – mother’s guard, நீவி – remove, பெருங்கடை இறந்து – passing the large gates, மன்றம் போகி – going to the common grounds, பகலே பலரும் காண – during the day when many will see, வாய் விட்டு – opening our mouths, அகல் வயல் – wide fields, படப்பை – grove, அவன் ஊர் வினவி சென்மோ – let us go and ask about his town, வாழி தோழி – may you live long my friend, பல் நாள் கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் – even if the clouds do not rain for many days with thunder and lightning, அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls flow loudly, அயம் திகழ் – with abundant water, சிலம்பின் – on the mountain slopes, வான் தோய் மா மலை கிழவனை – the lord of the sky-high tall mountains, சான்றோய் அல்லை – you are not a wise man, என்றனம் – we will say so, வரற்கே – to come

நற்றிணை 366 , மதுரை ஈழத்துப் பூதன் தேவனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
அரவுக் கிளர்ந்தன்ன விரவுறு பல் காழ்
வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும்
திருந்துஇழை அல்குல் பெருந் தோள் குறுமகள்
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அறக் கழீஇ
கூதிர் முல்லைக் குறுங் கால் அலரி
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த
இரும் பல் மெல் அணை ஒழிய கரும்பின்
வேல் போல் வெண் முகை விரியத் தீண்டி
முதுக் குறைக் குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை
மூங்கில்அம் கழைத் தூங்க ஒற்றும்
வட புல வாடைக்குப் பிரிவோர்
மடவர் வாழி இவ் உலகத்தானே.

Natrinai 366, Mathurai Eelathu Poothan Thevanār, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
The young woman with thick arms
and perfect, glittering jewels wears
a fine, gem-stitched garment
that moves on her mound
resembling the raised hood of a cobra.

Her sapphire-colored hair washed
perfectly is made into a five-part braid,
and adorned with cold season’s
short-stemmed mullai flowers
swarmed by male and female bees.
It is joy to sleep on her thick, black braids.

The cold northern wind blows, opening
the spear-like white buds of sugarcanes,
and attacking a nest hanging on bamboo,
built with struggles, by a wise weaver bird.

In this world, those who are separated
from their loved ones in this cold season
are ignorant! May they flourish!

Notes:   Kalithokai 125 – தட அரவு அல்குல், Natrinai 366 – அரவுக் கிளர்ந்தன்ன விரவுறு பல் காழ் வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் திருந்து இழை அல்குல், Kurinjippattu 102 – பை விரி அல்குல்.

Meanings:  அரவுக் கிளர்ந்தன்ன – like a snake lifting his hood, விரவுறு – mixed, பல் காழ் – many gems, வீடுறு – attached, நுண் துகில் – delicate fabric, ஊடு வந்து – comes between, இமைக்கும் – glitters, திருந்து இழை – perfect jewels, அல்குல் – mound, பெருந் தோள் – thick arms, குறுமகள் – young woman, மணி – sapphire, ஏர் ஐம்பால் – beautiful five-part hairstyle, மாசு அறக் கழீஇ – washed without blemish, கூதிர் முல்லை – cold season’s mullai flowers, குறுங் கால் அலரி – short stemmed flowers, மாதர் வண்டொடு – with female honeybees, சுரும்பு – male honeybees, பட – swarming, முடித்த – braided, இரும் – black, பல் – thick (lots of hair), மெல் அணை – delicately embracing, ஒழிய – staying, கரும்பின் – sugar cane’s, வேல் போல் வெண் முகை – spear like white buds, விரிய – bloomed, தீண்டி – touches, hits against, முதுக்குறைக் குரீஇ – a very wise bird, முயன்று – with effort, worked hard, செய் – built, குடம்பை – nest, மூங்கில் – bamboo, அம் – beautiful, கழைத் தூங்க – hanging on the bamboo, ஒற்றும் – atttacks, வட புல வாடைக்குப் பிரிவோர் – those who separate in the cold season, மடவர் – they are ignorant, வாழி – may they flourish, இவ் உலகத்தானே – in this world

நற்றிணை 367, நக்கீரர், முல்லைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கொடுங்கண் காக்கைக் கூர்வாய்ப் பேடை
நடுங்கு சிறைப் பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து
கருங்கண் கருனைச் செந்நெல் வெண்சோறு
சூருடைப் பலியொடு கவரிய குறுங்கால்
கூழுடை நல் மனைக் குழுவின இருக்கும்
மூதில் அருமன் பேர் இசைச் சிறுகுடி
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இருங்கதுப்பின்
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லைத்
தளை அவிழ் அலரித் தண் நறுங்கோதை
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும்
விரி உளை நன் மாக் கடைஇ
பரியாது வருவர் இப் பனி படு நாளே.

Natrinai 367, Nakkeerar, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said to her
A female crow with curved eyes
and sharp beak
embraces its trembling feathered
child, and calls its flocks to eat
food offerings of fine white rice
and karunai yam with black spots,
that have been left for gods, in the
famous Sirukudi village belonging
to Aruman of ancient lineage,
with houses on short posts.

My delicate friend!
He’ll come without delay in this
cold dewy season, riding his chariot
with wide-tufted fine horses.

His attendants have arrived wearing
cool fragrant garlands woven with
fine, scented jasmine and bluelilies,
like those on your dark, thick hair.

Notes:  Karunai yam is mentioned in Natrinai 367, Puranānūru 395, 398 and Porunaratruppadai 115.   Natrinai 258, 281, 293, 343 and 367 have references to food offerings that crows eat.   The word Sirukudi is the name of a particular village indicated with the name of a leader in 6 poems – Akanānūru 54-14 (பண்ணன்), Akanānūru 117-18 (வாணன்), Akanānūru 204-12 (வாணன்), Akanānūru 269-22 (வாணன்), Natrinai 340-9 (வாணன்), Natrinai 367-6 (அருமன்).  Elsewhere, it means a small village or a small community.

Meanings:  கொடுங்கண் காக்கை – curved eyes, கூர்வாய்ப் பேடை – female with sharp beak, நடுங்கு சிறைப் பிள்ளை தழீஇ – embraced the trembling feathered/winged child, கிளை பயிர்ந்து – call their flock, கருங்கண் கருனை – yam with black spots, elephant foot yam, செந்நெல் – fine paddy, வெண்சோறு – white rice, சூருடைப் பலியொடு – given as offering to god, கவரிய – to seize, to eat, குறுங்கால் – short legs/posts, கூழுடை நல் மனை – fine houses with nice things, குழுவின இருக்கும் – they get together, மூதில் – ancient house, அருமன் பேர் இசைச் சிறுகுடி – Sirukudi village of Aruman with great fame, மெல் இயல் அரிவை – delicate natured young woman, நின் – your, பல் இருங்கதுப்பின் – like those on your thick dark hair, குவளையொடு தொடுத்த – strung with blue waterlilies, நறு வீ முல்லை – fragrant mullai flowers, தளை அவிழ் அலரி – flowers that are opening loosening their tightness, தண் நறுங்கோதை – cool fragrant garlands, இளையரும் – also the servants, also the attendants, சூடி வந்தனர் – came wearing, நமரும் – our man, விரி உளை நன் மாக் கடைஇ – ride the wide-tufted fine horses, பரியாது வருவர் – he will come without delay, இப் பனி படு நாளே – on this cold winter day

நற்றிணை 368, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை, தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி
கருங்கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ
நெறி படு கூழைக் கார் முதிர்பு இருந்த
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே.

Natrinai 368, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Is there anything more sweet
than chasing small parrots
in our large millet field,
playing on swings tied to
black-trunked vēngai trees,
wearing leaf skirts covering
our tall, lifted loins, and
playing with you in the waterfalls?

Smelling the strong fragrance in her
thick dark hair, and looking at the pallor
on her small forehead, mother sighed deeply.

Sir, we are scared!  Show us some pity!

Notes:  The friend urges the hero to marry the heroine.

Meanings:  பெரும் புனம் – big millet field, கவரும் – they eat, சிறு கிளி – small parrots, ஓப்பி – chase, கருங்கால் வேங்கை – black-trunked kino tree, Pterocarpus marsupium, ஊசல் – swing (ஊஞ்சல்), தூங்கி – to sway, to swing, கோடு ஏந்து அல்குல் – lifted loins with lines, tall lifted loins, தழை அணிந்து – wearing leaf skirts, நும்மொடு – with you, ஆடினம் வருதலின் – playing with you, இனியதும் உண்டோ – is there anything sweeter?, நெறி படு – dense, thick, கூழைக் கார் முதிர்பு இருந்த – in her black, thick long hair, வெறி கமழ் கொண்ட – with strong fragrance, நாற்றமும் – fragrance, சிறிய – small (forehead), பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – seeing pallor on her forehead, வறிது உகு நெஞ்சினள் – with an empty heart, பிறிது ஒன்று சுட்டி – pointing at her, வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – her mother sighs, ஐய அஞ்சினம் – sir we are scared, அளியம் யாமே – show us some pity

நற்றிணை 369, மதுரை ஓலைக் கடையத்தார் நல்வெள்ளையார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர
நிறை பறைக் குருகினம் விசும்பு உகந்து ஒழுக
எல்லை பைபயக் கழிப்பி முல்லை
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும்
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன்
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவிக்
கங்கை அம் பேர் யாற்றுக் கரை இறந்து இழிதரும்
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என்
நிறை அடு காமம் நீந்துமாறே.

Natrinai 369, Mathurai Olai Kadayathār Nalvellaiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, my friend!
The sun’s heat subsides and
it reaches the mountains,
flocks of herons with full wings
fly happily in the sky as datime
ends little by little,
when mullai blossoms open their
petals in this greatly sad evening.

I do not know if it will distress me
today, this love of mine which is like
the fierce flood of the Ganges river
that goes over shores and breaks dams,
as it flows down from the summits of
soaring Himalayas with gnemai trees as
white waterfalls, in which I am struggling
to swim.

Meanings:  சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – the sun’s heat decreases and it reaches the mountains, நிறை பறைக் குருகினம் – herons/storks/cranes with full wings, விசும்பு உகந்து ஒழுக – fly happily in the sky, எல்லை பைபயக் கழிப்பி – day time ends slowly and slowly, முல்லை அரும்பு வாய் அவிழும் – when jasmine open their petals, பெரும் புன் மாலை – greatly sad evening, இன்றும் வருவது ஆயின் – if it will come again today, நன்றும் – greatly,  அறியேன் – I will not know, வாழி தோழி – may you live long my friend, அறியேன் – I do not know, ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து – from the tall Himalayas with gnemai trees, உச்சி வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – white waterfalls that flow from the summits, கங்கை அம் பேர் யாற்றுக் கரை இறந்து இழிதரும் – beautiful big Ganges river that flows past the shores, சிறை அடு – breaking the dam, கடும் புனல் அன்ன – like the fierce flood, என் நிறை அடு காமம் நீந்துமாறே – to swim in love which ruins my fullness

நற்றிணை 370, உறையூர்க் கதுவாய்ச் சாத்தனார், மருதத் திணை – தலைவன் பாணனிடம் சொன்னது
வாராய் பாண நகுகம் நேரிழை
கடும்புடைக் கடுஞ்சூல் நம் குடிக்கு உதவி
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவித் திரள் காழ்
விளங்கு நகர் விளங்கக் கிடந்தோள் குறுகி
புதல்வன் ஈன்றெனப் பெயர் பெயர்த்து அவ் வரித்
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி
துஞ்சுதியோ மெல் அம் சில் ஓதி என
பல் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி
உள்ளினென் உறையும் எற் கண்டு மெல்ல
முகை நாண் முறுவல் தோற்றி
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே.

Natrinai 370, Uraiyūr Kathuvāy Sāthanār, Marutham Thinai – What the hero said to the messenger bard
Come here bard!  Let us laugh!
The lady with perfect jewels who was
was lying in our bright, flourishing
house shining with ghee and white
mustard seed paste, had just given birth
to our son, a gift to our family,
surrounded by relatives.

I approached her and asked, “O woman
with delicate, lovely hair, beautiful lines
and pallor spots on your loins!
You have become a mature woman with
the birth of our son.  Are you sleeping?”
and rubbed a kuvalai blossom on her
very beautiful stomach.

She looked at me who stood there
thinking about her beauty, gave a delicate
shy smile, and covered with her hands her
flower-like, esteemed, fine eyes decorated
with kohl.

Meanings:  வாராய் பாண – come here O bard, நகுகம் – let us laugh, நேரிழை – the woman wearing perfect jewels, கடும்புடை – surrounded by relatives, கடுஞ்சூல் – first pregnancy, late pregnancy, நம் குடிக்கு – for our family, உதவி – helped, நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி – white mustard mixed with ghee, white mustard mixed with oil, திரள் காழ் – thick seeds, round seeds, விளங்கு நகர் விளங்க – the flourishing house shining, கிடந்தோள் – she was lying down, குறுகி – went near, புதல்வன் ஈன்றெனப் பெயர் பெயர்த்து – since she gave birth to a young son, அவ் வரி – beautiful lines, திதலை அல்குல் – loins with pallor spots, முது பெண்டு ஆகி – has become a mature woman, துஞ்சுதியோ – are you sleeping, மெல் அம் சில் ஓதி – O woman with delicate beautiful fine hair, என பல் மாண் – with many esteem, அகட்டில் குவளை ஒற்றி – touched her stomach with blue waterlilies, உள்ளினென் உறையும் எற் கண்டு – looked at me who was thinking and staying there, மெல்ல முகை நாண் முறுவல் – delicate shy smile, தோற்றி – created, தகை – beautiful, with esteem, மலர் உண்கண் – eyes decorated with kohl, கை புதைத்ததுவே – hid with her hands

நற்றிணை 371, ஒளவையார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
காயாங் குன்றத்துக் கொன்றை போல
மா மலை விடர் அகம் விளங்க மின்னி
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதையப் பாஅய்
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம்
நிழல் திகழ் சுடர்த் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி
அழல் தொடங்கினளே ஆயிழை அதன் எதிர்
குழல் தொடங்கினரே கோவலர்
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே.

Natrinai 371, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the hero said
The wooded hills with kāyā flowers
are covered with kondrai blossoms,
appearing like bright lightning
in the lofty mountain crevices.

I turn toward to where
my dark skinned beautiful woman lives.
Wide, dark clouds start pouring rain
hiding everything in sight
from the sky that has not rained.

Her bright shining bangles slips down,
and the young woman wearing beautiful
jewels starts to cry.  The cattle herders
there play flutes that sound like thunder
that roars at night time.

Go faster, my charioteer!

Meanings:  காயாங் குன்றத்து – on the hills with kāyā trees, Memecylon edule, கொன்றை போல – like kondrai flowers, laburnum with golden yellow flowers, Golden shower tree, Cassia fistula, மா மலை – tall mountains, விடர் அகம் – inside the crevices, விளங்க மின்னி – with bright lightning strikes, மாயோள் – the dark woman, இருந்த தேஎம் – the direction she was, நோக்கி – looked, வியல் – wide, large, இரு – dark, விசும்பு – clouds, அகம் – place, புதைய – hid, பாஅய் – pouring, பெயல் தொடங்கினவே – rains started, பெய்யா வானம் – sky that does not rain, நிழல் திகழ் சுடர்த் தொடி – bright shiny bangles, ஞெகிழ – slipping down, ஏங்கி – pining, அழல் தொடங்கினளே ஆயிழை – the young woman with beautiful jewels started to cry, அதன் – that, எதிர் – front, குழல் தொடங்கினரே கோவலர் – cattle herders started playing their flutes, தழங்கு குரல் – roaring sounds, உருமின் – thunder, கங்குலானே – at night

நற்றிணை 372, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அழிதக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு
கானல் பெண்ணைத் தேனுடை அழி பழம்
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு
அள்ளல் இருஞ் சேற்று ஆழப் பட்டென
கிளைக் குருகு இரியும் துறைவன் வளைக் கோட்டு
அன்ன வெண் மணற்று அகவயின் வேட்ட
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு
உலைந்தாங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு
இனையல் என்னும் என்ப மனை இருந்து
இருங்கழி துழவும் பனித் தலைப் பரதவர்
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும்
கண்டல் வேலிக் கழி நல் ஊரே.

Natrinai 372, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Don’t feel sad, my friend!
Your noble mind desires
to unite with the lord
of the shores on the white
sands that appear like
curved conch shells, where,
an over-ripe honey-sweet
palmyra fruit from a tree on
the groves near the brackish
waters, snaps from its stalk
and falls into the black
mud, causing the big-petaled
blue waterlily blossoms to
become sad, and bevy
of herons fly away in fear.

The people in this fine town
with thālai as hedges, who
stay at home counting lights
lit by fishermen trembling in
cold, who go to fish on the vast
backwaters in cold weather,
do not want you to worry
that the stick your
mother gave to you sweetly,
to chase birds, got broken.

Notes:  The heroine’s friend indicates that the heroine’s mother will not confine her to the house.  The heroine’s friend implies that those gossips and slanders will go away if the hero marries her friend, by describing the herons flying away when a palmyra fruit drops into the water.

Meanings:  அழிதக்கன்றே தோழி – don’t feel sad my friend, கழி சேர்பு கானல் பெண்ணை – palmyra tree in the groves near the backwaters, Borassus flabellifer, தேன் உடை அழி பழம் – an over-ripe honey-sweet fruit, வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த – blue waterlilies with huge/thick petals to be sad, மூக்கு இறுபு அள்ளல் இருஞ் சேற்று ஆழப் பட்டென – fell into the black mud when the stalk snapped, கிளைக் குருகு இரியும் – flocks of herons/egrets/storks fly away, துறைவன் – man from this port/shore, வளைக் கோட்டு அன்ன – like curved conch, வெண் மணற்று அகவயின் – on the white sands, வேட்ட அண்ணல் உள்ளமொடு – with esteemed mind that desires, அமர்ந்து இனிது நோக்கி – sitting and looking sweetly, அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு – the big stick that mother gave, உலைந்தாங்கு – like it broke, நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு இனையல் என்னும் என்ப – “do not feel sorry for what happened” they say, மனை இருந்து – staying at home, இருங்கழி துழவும் – search in the vast/dark backwaters, பனித் தலை பரதவர் – fishermen who are cold, திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் – counts the lights that fishermen have on their sturdy boats, கண்டல் வேலிக் கழி நல் ஊரே – fine town with backwaters with thālai trees fences, Pandanus odoratissimus

நற்றிணை 373, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை, தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ
புன்தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு
சூருடைச் சிலம்பின் அருவி ஆடி
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கைப்
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம்
வணர் குரற் சிறு தினை கடிய
புணர்வது கொல்லோ நாளையும் நமக்கே.

Natrinai 373, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
Will he he join us tomorrow,

the lord of the mountains
where a monkey with a small
head eats torn jackfruit
segments from a tree in the
front yard and throws the seeds
down and a mountain girl pounds
milky white aivanam rice and
sings the praises of huge dark
floating clouds, and the gifts
of the mountains in her father’s
land,

to play in the waterfalls on the
fierce mountain and to climb on the
wide platform on the vēngai tree
with dark buds that open to predict
harvest to chase parrot flocks
that come to eat the bent clusters
of tiny millet?

Notes:  There is another version of this poem with line 2 being புன்தலை மந்தி துய்ப்பத் தந்தை.  The vēngai tree produces flowers just before millet harvesting time.  The opening of its buds, predict the arrival of harvest.  It is like an astrologer.

Meanings:  முன்றில் – front yard, பலவின் – of the jackfruit tree, Artocarpus heterophyllus, படு – torn, ripped,  சுளை மரீஇ – eats the jackfruit segments, புன்தலை – small head, delicate head, head with parched hair, மந்தி – female monkey, தூர்ப்ப – it fills up, it throws, தந்தை – father, மை – dark, படு – big, மால் – sky, வரை – clouds, பாடினள் – sang, கொடிச்சி – mountain girl, ஐவன – Oryza mutica, mountain rice, வெண்ணெல் – white rice with bran, குறூஉம் – pounds, நாடனொடு – with the man from such country, சூருடைச் சிலம்பின் அருவி ஆடி  – played in the waterfalls on the fierce mountain slopes, played in the waterfalls on the mountain slopes with deities, கார் அரும்பு – dark buds, அவிழ்ந்த – opened, கணி வாய் – one who calculates time,  one who is like an astrologer, one who predicts harvest, வேங்கை – vēngai tree, kino tree, Pterocarpus marsupium, பா – wide, tall, அமை – erected, இதணம் – platform, ஏறி – climbed, பாசினம் – green parrot flocks, வணர் – bent,  குரல் – spears, clusters, சிறு – small, tiny, தினை – millet, கடிய – to protect, புணர்வது கொல்லோ – will he join, நாளையும் நமக்கே – tomorrow with us

நற்றிணை 374, வன்பரணர், முல்லைத் திணை – தலைவன் வழியில் கண்டோரிடம் சொன்னது
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின்
ஓங்கித் தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடிக்
களரிப் புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப
உச்சிக் கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர்
முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை
வீழ் மா மணிய புனை நெடுங் கூந்தல்
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும்
திருந்து இழை அரிவைத் தேமொழி நிலையே.

Natrinai 374, Vanparanar, Mullai Thinai – What the hero said to those on the path
O strangers with tall umbrellas
raised above your head,
who ate the unripe tamarind fruits
growing in the parched land,
to get rid of your hunger in the
never-ending path filled with pebbles,
where there is a small village with
salt merchants, which appears to be tall!

My young wife with perfect jewels,
long, draped, sapphire-colored hair,
and sweet words was sad,
because I left,
her tears wetting her chest with spots.
Now she will desire to cook festive foods.

Meanings:  முரம்பு தலை மணந்த – place filled with pebbles, நிரம்பா இயவின் – never ending path, path that is unable to go on, ஓங்கித் தோன்றும் – appearing tall, உமண் பொலி சிறுகுடி – small village with salt merchants, களரி – salty land, புளியின் காய் – tamarind tree unripe fruits, பசி பெயர்ப்ப – for hunger to be gone, உச்சிக் கொண்ட – held above the head, ஓங்கு குடை வம்பலீர் – strangers with tall umbrellas, முற்றையும் உடையமோ – is it possible as before, மற்றே – also, பிற்றை வீழ் – falling on her back side, மா மணிய – dark sapphires, புனை நெடுங் கூந்தல் – braided long hair, நீர் வார் – dripping tears, புள்ளி ஆகம் நனைப்ப – wetting her chest with spots, விருந்து அயர் விருப்பினள் – will desire to cook festive foods, வருந்தும் – is sad, திருந்து இழை அரிவை – the young woman with perfect jewels, தேமொழி – sweet words, honey like words, நிலையே – situation

நற்றிணை 375, பொதும்பில் கிழார் மகனார் வெண்கண்ணி, நெய்தற் திணை – தோழிதலைவனிடம் சொன்னது
நீடு சினைப் புன்னை நறும் தாது உதிர
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும்
பல் பூங் கானல் மல்கு நீர்ச் சேர்ப்ப
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த
என்னும் நாணும் நன்னுதல் உவப்ப
வருவை ஆயினோ நன்றே பெருங்கடல்
இரவுத் தலை மண்டிலம் பெயர்ந்தென உரவுத் திரை
எறிவன போல வரூஉம்
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவின் ஊரே.

Natrinai 375, Pothumpil Kilār Makanār Venkanni, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the shores with abundant water,
where groves are filled with many flowers,
and herons that adorn the tall punnai tree
branches fly away with their flocks causing
the fragrant flower pollen to drop!

You have no love for her!  She is shy even with
me who cares for her.  So, make the girl with
a fine brow happy.

Come to our town with groves with sand dunes,
where strong waves come as though they attack
since the moon rises in the vast ocean at night!

Notes:  There is another version of this poem where line 4 is அன்பு இலை ஆதலோ கொடிதே தன் புலன். The heroine’s friend requests the hero to come and marry her friend by describing punnai trees dropping pollen.  The pollen describes the pallor spots on the heroine’s body.  The friend is also arranging for the lovers to meet at night in their village.

Meanings:  நீடு சினைப் புன்னை – punnai trees with tall branches, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum, நறும் தாது உதிர – causing fragrant pollen to drop, கோடு புனை குருகின் தோடு – the flocks of herons/egrets, storks adorning the branches, தலைப்பெயரும் – they move away, பல் பூங் கானல் – seashore grove with many flowers, மல்கு நீர்ச் சேர்ப்ப – oh lord of the shores with abundant water, அன்பு இலை – you have no love, you have no kindness, ஆதலின் – so, தன் – self, புலன் – intelligence, நயந்த – desired, என்னும் – even to me, நாணும் – she is shy, நன்னுதல் – the girl with a fine forehead, உவப்ப – to make her happy, வருவை ஆயினோ நன்றே – it would be nice if you come, பெருங்கடல் – the vast ocean, இரவுத் தலை – at night, மண்டிலம் பெயர்ந்தென – because the moon appears, உரவுத் திரை எறிவன போல வரூஉம் – strong waves come like they are attacking, உயர் மணல் – sand dunes, படப்பை – groves, எம் உறைவின் ஊரே – the town where we live

நற்றிணை 376, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி கிளிகளிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
முறஞ்செவி யானைத் தடக் கையின் தடைஇ
இறைஞ்சிய குரல பைந்தாட் செந்தினை
வரையோன் வண்மை போல பல உடன்
கிளையோடு உண்ணும் வளைவாய்ப் பாசினம்
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ந் தண் கண்ணியன்
சுற்று அமை வில்லன் செயலைத் தோன்றும்
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய
நன்கு அவற்கு அறிய உரைமின் பிற்றை
அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி
வறும் புனம் காவல் விடாமை
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே.

Natrinai 376, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to parrots, as the hero listened nearby – the friend is the voice of the heroine
Parrots!  You who are here with
your flocks of relatives with curved
beaks to eat our red millet on big bent
spears as big as trunks of elephants
with ears as large as winnowing trays,
generous to you like donors who give
without limits,
need to carry a message to the man
who is under an asoka tree
wearing a garland woven with kullai,
kulavi, koothalam, kuvalai and illam
flowers, holding his tightly strung bow.

Don’t you know my unfair mother will
not allow me to guard the millet field any
more, and fearing, might arrange for
veriyāttam to appease tormenting Murukan?

Notes:   Natrinai 54, 70, 102, 277 and 376 are messenger poems, where the heroine sends messages to the hero through birds and a bee.  Poem 83 is an address to an owl by the heroine’s friend, who is the voice of the heroine in the poem.  These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.  Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.  Veriyāttamritual is performed when the Murukan temple priest velan is invited to heal love-sick young girls who appear sickly.  The mother invites him to divine the reason for her daughter’s affliction, not aware of her love affair.  The priest uses molucca seeds/beans (kalangu) on freshly laid sand in the front yard of the house to divine, and tells the mother that Murukan’s anger is the reason for her daughter’s affliction.  He wears flower garlands, prays to Murukan, kills a goat and performs frenzied ritual dances.

Meanings:  முறம் செவி யானை – elephants with wide ears like a முறம்/winnowing tray, தடக் கையின் – like big/curved trunks, தடைஇ – are thick, இறைஞ்சிய குரல – curved spikes, bent spears, பைந்தாள் – fresh stalks, செந்தினை – red millet, வரையோன் – one who gives without limits, வண்மை போல – like his charity, பல உடன் – with many, கிளையோடு உண்ணும் – eat with its flock, வளைவாய்ப் பாசினம் – parrot flocks with curved beaks, குல்லை – marijuana or basil, குளவி – malai malli, panneer poo, Millingtonia hortensis, கூதளம் –koothalam, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, குவளை – blue waterlilies, இல்லமொடு – illam tree, சில்லம்,தேற்றா மரம், Strychnos potatorum Linn, மிடைந்த – created, woven, ஈர்ந் தண் கண்ணியன் – man wearing a cool flower strand, சுற்று அமை வில்லன் – man with a perfectly tied bow, செயலை – asoka tree, Saraca indica, தோன்றும் – appear, நல் தார் மார்பன் – fine garland on his chest, காண்குறின் – if you see him, சிறிய – little bit, நன்கு அவற்கு அறிய உரைமின் – tell him clearly, பிற்றை – then, அணங்கும் அணங்கும் போலும் அணங்கி – Murukan will torment me (when mother arranges for theveriyāttam) – அணங்கு means god, fear, arrogance, extreme dignity etc. ,வறும் புனம் காவல் விடாமை – not letting me go to the field to protect it, அறிந்தனிர் அல்லிரோ – don’t you know, அறன் இல் யாயே – mother without fairness

நற்றிணை 377, மடல் பாடிய மாதங்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் சொன்னது
மடல் மா ஊர்ந்து மாலை சூடி
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும்
ஒண்ணுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி
பண்ணல் மேவலமாகி அரிது உற்று
அது பிணி ஆக விளியலம்கொல்லோ
அகல் இரு விசும்பின் அரவுக் குறைபடுத்த
பசுங் கதிர் மதியத்து அகல் நிலாப் போல
அளகம் சேர்ந்த திரு நுதல்
கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே.

Natrinai 377, Madal Pādiya Māthankeeranār, Kurinji Thinai – What the hero said
It would be difficult
for me to wear a garland,
climb on a palm frond horse
and go around to great big
countries and towns, to sing
the praises of my girl with
a bright forehead.
That would bring a lot
of pain.  I’d much rather die.

I am wasting away thinking
of this girl with beautiful
forehead surrounded with hair,
that looks like the moon in the
wide dark sky, reduced by a snake.

Notes:  ‘Madal Ēruthal’ is the act of the hero climbing a palmyra stem horse and having it dragged through town.  He does this when the heroine does not respond to his love.  He wears erukkam flower garlands or bone necklaces, and subjects himself to street laughter.  This is his last-ditch effort to get the heroine.  Poems 146, 152, 220, 342 and 377 are about Madal Ēruthal.   The snake devouring the moon is the description of lunar eclipse.  Kurunthokai 395 – அரவு நுங்கு மதியினுக்கு, Akanānūru 114 – அரவு நுங்கு மதியின், Akanānūru 313 – அரவு நுங்கு மதியின், Natrinai 377 – அரவுக் குறைபடுத்த பசுங் கதிர் மதியத்து, Puranānūru 260 – பாம்பின் வை எயிற்று உய்ந்த மதியின்.

Meanings:  மடல் மா ஊர்ந்து – riding on the palmyra frond/stem horse, Borassus flabellifer, மாலை சூடி – wearing a garland, கண் அகன் வைப்பின் – in the wide spaces, நாடும் – and country, ஊரும் – and towns, ஒள் நுதல் அரிவை – girl with a bright forehead, நலம் – beauty, பாராட்டி – appreciating, பண்ணல் – to do it, மேவலமாகி – me going, அரிது உற்று – it is difficult, அது பிணி ஆக – since that is painful, விளியலம் கொல்லோ – won’t I die, அகல் இரு விசும்பின் – wide dark sky, அரவு – snake, குறைபடுத்த – reducing (by swallowing), பசுங் கதிர் – vibrant rays, மதியத்து – moon, அகல் நிலாப் போல – like the wide moon, அளகம் சேர்ந்த – with hair, திரு நுதல் – beautiful forehead, கழறுபு – it hurts, மெலிக்கும் – it reduces, நோய் ஆகின்றே – this disease

நற்றிணை 378, வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும்
கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல்
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய
பழம் புண் உறுநரின் பரவையின் ஆலும்
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கியாங்கும்
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய்
அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி ஓங்கு மணல்
வரி ஆர் சிறு மனை சிதைஇ வந்து
பரிவுதரத் தொட்ட பணி மொழி நம்பி
பாடு இமிழ் பனி நீர்ச் சேர்ப்பனொடு
நாடாது இயைந்த நண்பினது அளவே.

Natrinai 378, Vadama Vannakkan Perisāthanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby – the friend is the voice of the heroine
The long nights pass slowly.
My feelings of love increase
and my eyes are unable to sleep.

The clear ocean waves roar
like throbbing beats of drums
and the sounds of the ocean
come little by little, like the
moans of those with old wounds.

Even when the night has passed
there is no end to my distress.
Women in nearby houses gossip
on seeing the pallor on my body.

It has come to this, my friend!
This is because of the close friendship
made without proper judgment,
with the lord of the cold-water shores,
who came and broke our little sand
house with kolams, and spoke enticingly.

Notes:  There is another version with the word நீங்கியாங்கு on line 5. These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.   Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.   Kalithokai 51 has a similar theme of a boy breaking little sand houses of young girls.   Natrinai 123, 283 and 378 have descriptions of kolams.

Meanings:  யாமமும் நெடிய கழியும் – the long nights pass slowly, காமமும் கண்படல் ஈயாது பெருகும் – feelings of love increases and the eyes cannot close, தெண் கடல் முழங்கு திரை – clear ocean’s loud waves, முழவின் பாணியின் பைபய – like the slow beats of drums, பழம் புண் உறுநரின் – like those with old wounds, பரவையின் ஆலும் – the ocean makes sounds, ஆங்கு – there, அவை நலியவும் – these give me distress, நீங்கியாங்கும் – even after leaving, இரவு இறந்து – night passing, எல்லை தோன்றலது – the sun does not appear, அலர் வாய் – mouths that gossip, அயல் இல் பெண்டிர் – women who live in nearby houses, பசலை பாட – gossip about my pallor, ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி – it has become such O friend, ஓங்கு மணல் – tall sand mounds, வரி ஆர் சிறு மனை – small house with kolams/lines/designs, சிதைஇ – broke, வந்து – came, பரிவுதரத் தொட்ட – with kindness touched, பணி மொழி நம்பி – believing his enticing/humble words, பாடு இமிழ் – loud sounding, பனி நீர்ச் சேர்ப்பனொடு – with the lord of the cold water shores, நாடாது – not analyzing, இயைந்த – being close, நண்பினது அளவே – the extent of the friendship

நற்றிணை 379, குடவாயிற் கீரத்தனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
புன்தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ்
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது
எரி அகைந்தன்ன வீ ததை இணர
வேங்கை அம் படு சினைப் பொருந்தி கைய
தேம் பெய் தீம் பால் வெளவலின் கொடிச்சி
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே
தேர் வண் சோழர் குடந்தைவாயில்
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே
பாஅய் அவ் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில்
ஓங்கு இருஞ் சிலம்பில் பூத்த
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே.

Natrinai 379, Kudavāyil Keerathanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, or What the heroine said to her friend
An untrained, strong child
of a soft-headed female monkey
which does not leave the
front yard of a house in the
mountain,
staying on the huge,beautiful
branches of a vēngai tree with
flame-like,dense clusters of
flowers, snatched from the hands
of a mountain girl, a cup of milk
mixed with sweet honey.

She cried, and her pretty eyes
resembling paintings were ruined.
Her crying eyes are like the kuvalai
flowers that blossom in the lovely,
rain-fed moat at Kudanthaivāyil fort
of Chōlan who donates chariots.

She beat her hands on her stomach
and they became red like the pretty,
thick buds of the kānthal flowers that
blossom on the slopes of the lofty
Pothiyil Mountain where moving clouds
crawl on tall peaks.

Notes:  Natrinai 179, 379 and 398 have descriptions of girls hitting their stomachs.

Meanings:  புன்தலை மந்தி – fuzzy headed/soft headed female monkey, கல்லா வன் பறழ் – untrained young child, குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – not leaving the front yard of the house in a place near the mountains, எரி அகைந்தன்ன – flame like, வீ – flower, ததை இணர – dense clusters, வேங்கை – vēngai tree, Pterocarpus marsupium, அம் படு சினை – beautiful large branches, பொருந்தி – stays, கைய தேம் பெய் தீம் பால் வெளவலின் – plucked (bowl) from her hand with honey added milk, கொடிச்சி எழுது எழில் சிதைய – mountain girl’s painting-like beauty got ruined, அழுத கண்ணே – her crying eyes, தேர் வண் சோழர் – Chōla king who donates chariots, குடந்தைவாயில் – Kudanthaivāyil town, மாரி அம் கிடங்கின் – beautiful moat with rain water, ஈரிய – wet, மலர்ந்த – blossomed, பெயல் உறு நீலம் போன்றன – like blue waterlilies, விரலே – fingers, பாஅய் அவ் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – since she beat them on her stomach, ஆடு மழை – moving clouds, தவழும் – crawl, spread, கோடு உயர் பொதியில் – on Pothiyil Mountain with tall peaks, ஓங்கு இருஞ் சிலம்பில் – on the lofty huge mountain slopes, பூத்த காந்தள் – blossomed glory lilies, அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – red like its beautiful fat buds

நற்றிணை 380, கூடலூர்ப் பல்கண்ணனார், மருதத் திணை – தோழி தலைவனின் தூதுவனாக வந்த பாணனிடம் சொன்னது
நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு
மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும்
திதலை மென் முலைத் தீம் பால் பிலிற்ற
புதல்வற் புல்லிப் புனிறு நாறும்மே
வால் இழை மகளிர் சேரித் தோன்றும்
தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால்
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ்
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல்
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை
பாடு மனைப் பாடல் கூடாது நீடு நிலைப்
புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே.

Natrinai 380, Koodalūr Palkannanār, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said to the messenger bard, who was sent by the unfaithful hero
Ghee and smoke have ruined her body
and clothes, and also her shoulders.
Delicate breasts with pale spots
that feed sweet milk to her hugging
son drip with an odor of recent
childbirth.

To the man who unites with women
wearing fine jewels, who live in the
settlement, she is not suitable.

So, do not play music with your small
lute with gold-like strings, even if it
was good.  Do not greet me.  Take your
lord of the cool shores and go away.
Your horses hate being tied for such
a long time.  Do not utter useless
words that I do not desire to hear!

Notes:  The heroine’s friend utters these words to the messenger bard, on behalf of her friend.  She refuses entry to the hero.

Meanings:  நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு மாசு பட்டன்றே – ghee/oil and smoke have spread and ruined the body, கலிங்கமும் – and clothes, தோளும் திதலை – shoulders have pallor, மென் முலைத் தீம் பால் பிலிற்ற புல்லிப் புதல்வற் – feeding the son sweet milk from delicate breasts, புனிறு – given birth recently, நாறும்மே – stinks, வால் இழை மகளிர் சேரித் தோன்றும் தேரோற்கு – to the man with the chariot who appears in the settlement/village with women with pure jewels, ஒத்தனெம் அல்லேம் – she is not suitable, அதனால் – so, பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் எழாஅல் – playing your sweet-sounding small lute with gold-like metal strings, வல்லை ஆயினும் – even if it is good, தொழாஅல் கொண்டு செல் பாண – go away bard taking him along without greeting/praising, நின் தண் துறை ஊரனை – your lord of the cool ports, பாடு மனைப் பாடல் கூடாது – standing in the house without singing, நீடு நிலைப் புரவியும் பூண் நிலை முனிகுவ – the horses hate being tied for a long time, விரகு இல மொழியல் – do not utter useless words, யாம் வேட்டது இல் வழியே – when I do not desire

நற்றிணை 381, ஒளவையார், முல்லைத் திணை – தலைவி சொன்னது
அருந் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம்மெனப்
பெரும் பிறிது இன்மையின் இலேனும் அல்லேன்
கரை பொருது இழிதரும் கான் யாற்று இகு கரை
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல
நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு இடும்பை
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல்
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான் அஞ்சி
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க
தேர் வீசு இருக்கை போல
மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே.

Natrinai 381, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said at the onset of the rainy season
Rains have arrived without change,
like the court of kind-hearted Anji
with fast horses and fierce, proud
elephants, who donates chariots
for his fame to flourish far and wide.

I am suffering with extreme distress.
If I die, the truth of my love will become
evident.  If I do not, do I not love him?

I am like the beautiful, tender leaves
of an uprooted kadampam tree on the shores
of a raging forest stream with eroding shores.

How will I tolerate this pain?

Notes:  Athiyamān Nedumān Anji is the king referred in this poem.  This is the only poem in Natrinai that has a reference to this king.  Avvaiyar wrote Puranānūru poems 87 – 104.

Meanings:  அருந் துயர் உழத்தலின் – due to suffering in great sorrow, உண்மை சான்ம்மென – truth is evident, பெரும்பிறிது இன்மையின் – if there is no death, இலேனும் அல்லேன் – I am not without, கரை பொருது இழிதரும் – hitting on the shores and flowing, கான் யாற்று இகு கரை – eroding shores of the forest stream, வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல – like the tender sprouts of an uprooted kadampam tree, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு – with a trembling heart, இடும்பை யாங்கனம் தாங்குவென் – how will I tolerate this pain, மற்றே – also, ஓங்கு செலல் – running fast, கடும் – fierce, பகட்டு யானை – proud elephants, நெடுமான் அஞ்சி – Neduman Anji, Anji of swift horses, ஈர நெஞ்சமோடு – with a kind heart, இசை சேண் விளங்க – fame to flourish in far places, தேர் வீசு இருக்கை போல – like his court where he donates chariots, மாரி இரீஇ மான்றன்றால் மழையே – the rains have arrived without any change

நற்றிணை 382, நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கானல் மாலைக் கழி நீர் மல்க
நீல் நிற நெய்தல் நிரை இதழ் பொருந்த
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி
புள்ளினம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார்
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேரிழை
கரத்தல் வேண்டுமால் மற்றே பரப்பு நீர்த்
தண்ணந் துறைவன் நாண
நண்ணார் தூற்றும் பழி தான் உண்டே.

Natrinai 382, Nikandan Kalaikōttu Thandanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
In the seashore grove,
backwaters are flooded
in the evening time;
blue waterlilies with
abundant petals sway
and birds reach their nests
after feeding on ocean fish.

My friend with perfect jewels!
Even if my beautiful life is lost,
I should hide my pain rising from
seeing the places I was with him
before he separated, so that the
lord of the vast cool shores who left
me without consideration does not
get embarrassed, being blamed and
slandered by our enemies.

Meanings:  கானல் – seashore grove, மாலை – evening time, கழி நீர் மல்க – water in the backwaters rise, நீல் நிற நெய்தல் – blue colored waterlilies, நிரை இதழ் பொருந்த – rows of petals attached, ஆனாது அலைக்கும் – they sway, கடலே மீன் அருந்தி புள்ளினம் – birds eat fish from the ocean, குடம்பை உடன் சேர்பு – they reach their nests, உள்ளார் துறந்தோர் – he who separated without thinking, தேஎத்து இருந்து – staying in the place, நனி வருந்தி ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் – even if  I am very sad and lose my beautiful life, நேரிழை – oh woman with perfect jewels, கரத்தல் வேண்டுமால் – I need to hide it, மற்றே பரப்பு நீர்த் தண்ணந் துறைவன் – for the lord of the expansive cool shores, நாண – to feel shy, to be embarrassed, நண்ணார் தூற்றும் பழி தான் உண்டே – there is slander and blame from those who are enemies

நற்றிணை 383, கோளியூர்கிழார் மகனார் செழியனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
கல் அயல் கலித்த கருங்கால் வேங்கை
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை
வயப் புனிற்று இரும் பிணப் பசித்தென வயப் புலி
புகர் முகம் சிதையத் தாக்கி களிறு அட்டு
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள்
அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே
கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில்
பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே.

Natrinai 383, Kōliyur Kilār Makanār Cheliyanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Oh lord of the lofty mountains!
Even though it appears as if
you are favoring us,
you are not doing us any favors
by coming in the pitch darkness
of midnight on fearful paths
when thunder that ruins snakes
roars loudly,
and a strong male tiger with
a hungry female that gave birth
to cubs looking like the
swaying strands of vēngai flowers
from black-trunked trees flourishing
in the mountains, attacks and kills
a male elephant with spots on his face
to feed his mate, and roars loudly.

Notes:   There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366, 369, Akanānūru 68, 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347 and 383 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  Natrinai 29, 148, 332, 383 and Akanānūru 112, 147 and 238 have descriptions of male tigers desiring to kill, to feed their mate that has recently given birth.  Akanānūru 3 has a description of a male vulture, Akanānūru 21 of a male wild dog and Akanānūru 85 of a male elephant desiring to feed their mates who have given birth recently. Vēngai flowers are bright yellow in color.  Akanānūru 12, 228, Natrinai 383, Kurunthokai 47 and Paripādal 14 have descriptions of vēngai flowers appearing like the markings on tigers.  Kalithokai 46 has a description of a bee swarming a tiger, mistaking it for a vēngai tree with flowers.

Meanings:  கல் அயல் – near the mountains, கலித்த – flourishing, கருங்கால் வேங்கை – vēngai tree with black trunk, அலங்கல் அம் தொடலை – swaying beautiful strands, அன்ன குருளை – like cubs, வயப் புனிற்று இரும் பிணப் பசித்தென – since the female that gave birth was hungry, வயப் புலி – strong tiger, புகர் முகம் சிதையத் தாக்கி – attacks breaking the spotted face, களிறு – male elephant, அட்டு – killing, உரும் இசை – thunder sound, உரறும் – tiger roars, உட்குவரு – causing fear, நடுநாள் அருளினை போலினும் அருளாய் அன்றே – you are not helping by coming at midnight, கனை இருள் புதைத்த – pitch darkness covered, அஞ்சுவரும் இயவில் – in the fierce path, பாம்பு உடன்று இரிக்கும் உருமோடு – with thunder that ruins snakes, ஓங்கு வரை நாட – oh lord of the lofty mountains, நீ வருதலானே – as you come

நற்றிணை 384, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
பைம் புறப் புறவின் செங்கால் சேவல்
களரி ஓங்கிய கவை முட் கள்ளி
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட
உயவு நடைப் பேடை உணீஇய மன்னர்
முனை கவர் முது பாழ் உகு நெல் பெறூஉம்
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த
நன்னாள் வேங்கைப் பொன் மருள் புதுப் பூப்
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு
அருந் துயர் உழந்த காலை
மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே.

Natrinai 384, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the hero said to his heart
May you live long, my heart!
In the wasteland path filled
with kalli trees with thorns,
a red-legged male pigeon
collects paddy grains that
have dropped from
unattended plants,
abandoned after an enemy
king raided the land,
to feed his female sitting in a
lovely nest built with twigs
on a tall forked branch,
since she is tired raising
her new brood of hatchlings.

When I see her walk on the
spread, new vēngai flowers
that appear like gold,
the young woman becomes
medicine to my great sorrow.

Notes:  This poem was written by a Chēra king.

Meanings:  பைம் புறப் புறவின் – pigeon with beautiful back, செங்கால் சேவல் – male with red legs, களரி – wasteland, ஓங்கிய – tall, கவை – forked, முட் கள்ளி – prickly pear cactus or Euphorbia Tirucalli, முளரி – twigs, அம் குடம்பை – beautiful nest, ஈன்று இளைப்பட்ட – laid eggs and is tired, or raising young ones and getting tired, உயவு நடைப் பேடை – female with tired walk, உணீஇய – to eat, மன்னர் முனை கவர் – kings seized in battles, முது பாழ் – ancient ruined, உகு நெல் பெறூஉம் – gets dropped rice paddy, அரண் இல் – without protections, சேய் நாட்டு – far away country, அதர் இடை- in the wasteland path, மலர்ந்த நன்னாள் வேங்கை – blossomed fine day fresh vēngai flowers, Kino Tree, Pterocarpus marsupium, பொன் மருள் புதுப் பூ – gold-like new flowers, பரந்தன – spread, நடக்க – when she walked, யாம் கண்டனம் – I saw, மாதோ – அசை, an expletive, காண் இனி – see now, வாழி என் நெஞ்சே – may you live long my heart, நாண் விட்டு – letting shyness go, அருந் துயர் உழந்த காலை – when there was great suffering, மருந்து எனப்படூஉம் – considered to be medicine,  மடவோளையே – the young woman

நற்றிணை 385, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, நெய்தற் திணை – பாடல் முழுவதும் கிடைக்கவில்லை
எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின
புலவு நீர் அடைகரை யாமைப் பார்ப்போடு
அலவனும் அளைவயிற் செறிந்தன கொடுங்கழி
இரை நசை வருத்தம் வீட மரமிசைப்
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால்
பொழுதன்று ஆதலின் தமியை வருதி
எழுது எழில் மழைக்க – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -.

Natrinai 385, Unknown Poet, Neythal Thinai –  parts of the song and colophon are missing
Flowers have closed
after light has left,
tortoises with young
and crabs settle in holes,
birds with chicks rest
on trees after hardships of
searching for food in
the curved backwaters, and
you come alone at this untimely
hour.
Her moist eyes are like painting.

Notes:  It appears that the heroine’s friend utters these words to the hero.

Meanings:  எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின – flowers closed after light left, புலவு நீர் அடை கரை – in the shores of the stinking water, யாமைப் பார்ப்போடு – tortoise with its little ones, அலவனும் – and the crabs, அளை வயிற் செறிந்தன – settled in their holes, கொடுங்கழி – curved backwaters, இரை நசை – desire for food, வருத்தம் வீட – sorrow to go away, மர மிசைப் புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன – birds lived on the trees with their young, அதனால் – so, பொழுதன்று ஆதலின் தமியை வருதி – you come alone at an untimely hour, எழுது எழில் மழைக்க – her eyes are like that of the rainclouds- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

நற்றிணை 386, தங்கால் ஆத்திரேயன் செங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
சிறு கண் பன்றிப் பெருஞ்சின ஒருத்தல்
துறுகண் கண்ணிக் கானவர் உழுத
குலவுக் குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர்
விடர் அளைப் பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன்
அணங்குடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம்
கல் கெழு சிறுகுடிப் பொலிய
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே.

Natrinai 386, Thangāl Āthireyan Chenkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
My friend!
The man from the mountain
………. where a huge, angry, small-eyed
……….male pig comes to eat bent
……….clusters of millet in a field plowed
……….by forest men wearing tight flower
……….strands, and sleeps in dense bamboo
……….thickets on the mountain slopes,
……….without fear of tigers that live in the
……….the mountain caves,
said that he would give a precious
promise before god,
and you said to him that people
of his stature do not do that.

I was surprised on the day that he
came humbly to our rock-filled small
village to celebrate a wedding with you.

Meanings:  சிறு கண் பன்றி – small eyed pig, பெருஞ்சின ஒருத்தல் – a male with great rage, துறுகண் – dense, கண்ணி – flower garlands, flower strands, கானவர் உழுத – forest dwellers plowed, குலவு – bent, குரல் ஏனல் – clusters of millet, spears of millet, மாந்தி – ate, ஞாங்கர் – that place, there, விடர் அளைப் பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது – not afraid of the tigers that sleep in the caves, கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் – sleeps in the bamboo growing mountain ranges, நாடன் – man from such country, அணங்குடை – with divine wrath, god fearing, அரும் சூள் தருகுவென் என – he said, ‘I will give a rare promise’, நீ நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என  – you said to him that people like him do not say that, தெரிந்து – knowing, அது வியந்தனென் – I was surprised for that, தோழி – my friend, பணிந்து – humbly, நம் கல் கெழு சிறுகுடிப் பொலிய – our mountainous small village to celebrate, வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – when he came for marriage

நற்றிணை 387, பொதும்பில் கிழார் மகனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெறி இருங்கதுப்பும் நீண்ட தோளும்
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய
ஒல்லாச் செந் தொடை ஒரீஇய கண்ணிக்
கல்லா மழவர் வில்லிடை விலங்கிய
துன் அருங்கவலை அருஞ்சுரம் இறந்தோர்
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த
வேல் கெழு தானைச் செழியன் பாசறை
உறை கழி வாளின் மின்னி உதுக்காண்
நெடும் பெருங்குன்றம் முற்றி
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே.

Natrinai 387, Pothumpil Kilār Makanār, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
The former beauty of your thick,
black hair and long arms are being
lost every day,
since your lover went through
harsh, forked wasteland paths
where garlanded, crude warriors
shoot fine arrows from their bows,
blocking the paths.

He will come back!
May you live long, my friend!
Look there!  Heavy rains are falling
from loud skies which surround
the tall, huge mountain peaks,
along with lightning strikes that look
like flashing swords removed
from scabbards by warriors,
in the battle camp of Pāndiyan
King Neduncheliyan who went to battle
in Ālankānam, causing fear to enemies.

Notes:  Pāndiyan Thalaiyālankānathu Cheruvendra Neduncheliyan defeated the Chēra and Chōla kings along with five Vēlirs in Thalaiyālankānam.  There are references to this battle in Puranānūru 19, Natrinai 387, Mathuraikānji 55, 127, and Akanānūru 36, 175 and 209.

Meanings:  நெறி – thick, orderly, இருங்கதுப்பும் – black hair, நீண்ட தோளும் long arms, அம்ம – அசை, an expletive, நாளும் – daily, தொல் நலம் சிதைய – losing their former beauty, ஒல்லா – not agreeable, செந் தொடை – fine arrows, sharp arrows, arrows that don’t miss their mark, ஒரீஇய – removed, கண்ணி – flower garlands, flower strands, கல்லா மழவர் – uneducated wasteland warriors, வில்லிடை – between bows, விலங்கிய – blocking, துன் அருங்கவலை – fierce forked paths that are difficult for those who go, அருஞ்சுரம் – difficult wasteland, இறந்தோர் – one who went, வருவர் – will come, வாழி தோழி – may you live long my friend, செரு இறந்து ஆலங்கானத்து – went to the battle in Ālankanam, அஞ்சுவர – causing fear, இறுத்த – stayed, வேல் கெழு தானைச் செழியன் – Pāndiyan king with his spear carrying warriors, பாசறை – in the battle camp, உறை கழி – removed from scabbards, வாளின் மின்னி – flashing swords, உதுக்காண் – look there, நெடும் பெருங்குன்றம் முற்றி – tall huge mountains surrounded, கடும் பெயல் பொழியும் – it is raining heavily, கலி கெழு வானே – the loud skies

நற்றிணை 388, மதுரை மருதங்கிழார் மகனார் பெருங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அம்ம வாழி தோழி நன்னுதற்கு
யாங்கு ஆகின்று கொல் பசப்பே நோன் புரிக்
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி உளித்
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர்க் கொளீஇ
நடுநாள் வேட்டம் போகி வைகறைக்
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம்
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே.

Natrinai 388, Mathurai Marutham Kilār Makanār Perunkannanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, my friend!
Why does my fine forehead become
sallow when he has not left my tiny
heart, the lord of the seashore,
where fishermen rest under the striped
shade of tall, dark punnai trees on the
seashore grove, with their relatives,
happily drinking honey-fragrant liquor,
leaving in heaps the fish that they had
caught and brought to the shore at dawn,
after leaving at night with bright lamps
on their sturdy boats with throwing
spears tied to strong twisted ropes?

Meanings:  அம்ம வாழி தோழி – may you live long my friend, நன்னுதற்கு – to the fine forehead, யாங்கு ஆகின்று கொல் பசப்பே – how does it become sallow, நோன் புரிக் கயிறு – tightly twisted ropes, கடை – ends, யாத்த – tied, கடு நடை – rapidly, எறி உளி – throwing spear/steel, திண் திமில் பரதவர் – fishermen in sturdy boats, ஒண் சுடர்க் கொளீஇ – light bright lamps, நடுநாள் வேட்டம் போகி – go fishing at midnight, வைகறைக் கடல் மீன் தந்து – bring fish at dawn, கானல் குவைஇ – heap it in the seashore grove, ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் – dappled shade of the tall dark punnai trees, Laurel Tree, Mast wood Tree, Calophyllum inophyllum,  இருந்து – stay, தேம் கமழ் தேறல் – honey-fragrant liquor, sweet smelling liquor, கிளையொடு மாந்தி – drink with their relatives, பெரிய மகிழும் – they enjoy greatly, துறைவன் – the man from such port, எம் சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – does not know leaving from my small heart

நற்றிணை 389, காவிரிப் பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணனார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
வேங்கையும் புலி ஈன்றன அருவியும்
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும்
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும்
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழுத் தொடை
ஏவல் இளையரொடு மா வழிப்பட்டென
சிறு கிளி முரணிய பெருங்குரல் ஏனல்
காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம்
முதைச் சுவல் கிளைத்த பூழி மிகப் பல
நன் பொன் இமைக்கும் நாடனொடு
அன்புறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே.

Natrinai 389, Kaveripoompattinanathu Chenkannanār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Vēngai trees have put out
tiger colored flowers,
and waterfalls in the
honey-producing mountains
appear like sapphire.

My father has gone in search
of wild animals, taking with
him untrained young workers
who kill male elephants
with fine arrows.

Mother looked at me calmly
and said,
“You go and protect the
big clusters of millet
in our field from the
marauding, tiny parrots.”

Let it be kind, my loving
relationship with the man
from the mountain country,
where fine gold shines often
in the dust in old fields,
dug up by
jungle hens with scaly legs,
that go with their roosters!

Notes:   These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.   Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.

Meanings:  வேங்கையும் புலி ஈன்றன – vēngai trees have yielded flowers the color of tiger spots (the yellow colored flowers fall on boulders and the boulders then appear like tigers), அருவியும் – the waterfalls, cascading streams, தேம் படு – honey producing, with honeycombs, நெடு வரை – tall mountains, மணியின் மானும் – are like sapphire gems, அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே – mother looked at me with calm looks, என் ஐயும் – my father, களிற்று முகம் திறந்த – split open the male elephant’s face, கல்லா – uneducated, untrained, விழுத் தொடை – fine arrows, arrows that don’t miss their mark, ஏவல் இளையரொடு – with young workers, மா வழிப்பட்டென – since they have gone in search of animals, சிறு கிளி முரணிய பெருங்குரல் ஏனல் காவல் நீ என்றோளே – ‘you go to protect the big clusters of millet from the tiny parrots’  she said, சேவலொடு சிலம்பின் போகிய – go with their males in the mountain slopes, சிதர் கால் வாரணம் – jungle fowl with scales on their legs, முதைச் சுவல் – old field on high ground, கிளைத்த – dug up, scratched and brought up, பூழி – dust, மிகப் பல நன் பொன் இமைக்கும் – lots of fine gold shines, நாடனொடு – with the man from such country, அன்புறு காமம் அமைக – let it be kind love, நம் தொடர்பே – our relationship

நற்றிணை 390, ஒளவையார், மருதத் திணை – பரத்தை தன்னுடைய தோழியிடம் சொன்னது,அல்லது தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
வாளை வாளின் பிறழ நாளும்
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும்
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறித் தழை
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெறத் தைஇ
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும் மன்னோ
யாணர் ஊரன் காணுநன்ஆயின்
வரையாமையோ அரிதே வரையின்
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன்
வரை வேய் புரையும் நல் தோள்
அளிய தோழி தொலையுந பலவே.

Natrinai 390, Avvaiyār, Marutham Thinai – What the concubine said to her friend, or what the heroine said to her friend
I want to go to the festival,
covering my beautiful, wide
loins, with a garment made with the
tender leaves of beautiful āmpal
blossoms,
growing in the fields surrounding
Venni, belonging to the charitable
King Killi, where otters
sleep in ponds without killing
vālai fish that leap like swords.

If the man from the rich town sees her
it would be rare if he does not marry her.
If he marries, many women with fine arms
that look like bamboo from the mountain
of Mudiyan, a man of honest words,
who owns elephants, will lose.
It is a pitiful situation, my friend!

Notes:   The concubine worries that the hero will marry another concubine and then other concubines will lose.  Chōla king Karikālan beat Chēramān Perunchēralāthan and 11 Vēlirs at the Venni battlefield.  There are references to this battlefield in Akanānūru 55, 246, Puranānūru 66 and Porunarātruppadai 147.

Meanings:  வாளை வாளின் பிறழ – scabbard fish leap like swords, Trichiurus haumela, நாளும் பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் – the otter in the pond sleeps every day, கைவண் கிள்ளி – charitable Killi (Chōla king), வெண்ணி சூழ்ந்த வயல் வெள் ஆம்பல் – white waterlilies growing in the ponds surrounding Venni, உருவ நெறித் தழை – beautiful sprouts/tender leaves, ஐது அகல் அல்குல் – beautiful/delicate wide loins, அணி பெற – making it beautiful, தைஇ – wearing, விழவின் செலீஇயர் வேண்டும் – I want to go to that festival, மன்னோ – asai, an expletive, யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் – if the man from the rich town sees, வரையாமையோ அரிதே – it would be rare if he does not marry, வரையின் – if he marries, வரை போல் – mountain like, யானை – elephant, வாய்மொழி – honest words, முடியன் வரை – Mudiyan’s mountain, வேய் புரையும் நல் தோள் – fine arms that are like bamboo, அளிய தோழி – pitiable my friend, தொலையுந பலவே – many will lose

நற்றிணை 391, சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
ஆழல் மடந்தை அழுங்குவர் செலவே
புலிப் பொறி அன்ன புள்ளியம் பொதும்பின்
பனிப் பவர் மேய்ந்த மா இரு மருப்பின்
மலர் தலைக் காரான் அகற்றிய தண்ணடை
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணிக் கூட்டும்  5
பொன் படு கொண்கான நன்னன் நல் நாட்டு
ஏழில் குன்றம் பெறினும் பொருள் வயின்
யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின்
பேர் அமர் மழைக் கண் தெண் பனி கொளவே.  10

Natrinai 391, Chēramān Pālai Pādiya Perunkadunkō, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
Do not cry, oh young lady!

He will not go, making your
calm, moist eyes like bright
blue waterlilies that drip water,
drop clear tears,
the one who had planned
to part to earn wealth,
even if he gets the gold
producing Ēlil Mountain
of Konkānam ruler Nannan,
where bright-bangled young
women decorate themselves
with leaves discarded by
buffaloes with wide heads and
dark, huge horns, that graze on
creepers with dew in groves
with dappled shade resembling
the markings on tigers.

Notes:  This poem was written by a Chēra king.  Natrinai 270 and 391 have references to Nannan, who was a small-region king.  There are references to Ēlil Mountain in Akanānūru 152-13, 345-7, 349-9, Natrinai 391-7 and Kurunthokai 138-2.

Meanings:  ஆழல் மடந்தை – do not cry oh young lady, அழுங்குவர் செலவே – he will avoid going, புலிப் பொறி அன்ன – like the markings on tigers, புள்ளியம் பொதும்பின் – in groves with spots of shade, on the bushes with spots, பனிப் பவர் மேய்ந்த – grazed on creepers with dew, grazed on winter’s creepers, மா இரு மருப்பின் – dark large horns, மலர் தலைக் காரான் – wide headed buffaloes, அகற்றிய – removed, தண்ணடை – fresh leaves, green leaves, ஒண் தொடி மகளிர் – young women with bright bangles, இழை அணிக் கூட்டும் – collect to make clothing and ornaments, பொன் படு கொண்கான – Konkānam chief from gold producing country, நன்னன் நல் நாட்டு ஏழில் குன்றம் பெறினும் – even if he were to get king Nannan’s Ēlil Mountain, பொருள் வயின் யாரோ பிரிகிற்பவரே – the one who separate for wealth, குவளை நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன – eyes like the bright blue waterlilies that drip water, நின் பேர் அமர் மழைக் கண் – your large calm moist eyes, தெண் பனி கொளவே – causing clear tear drops to drip

நற்றிணை 392, மதுரை மருதன் இளநாகனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கடுஞ்சுறா எறிந்த கொடுந்தாள் தந்தை
புள் இமிழ் பெருங்கடல் கொள்ளான் சென்றென
மனை அழுது ஒழிந்த புன்தலைச் சிறாஅர்
துனையதின் முயன்ற தீங்கண் நுங்கின்
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும்
பெண்ணை வேலி உழைகண் சீறூர்
நன் மனை அறியின் நன்று மன் தில்ல
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த
கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள்
முனி படர் களையினும் களைப
நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே.

Natrinai 392, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
It would be nice if your lover knows
our fine house
in the small village with palmyra fences.
He can embrace your large, desirable
breasts,
like the sweet palmyra fruits that young
boys with parched heads seize rapidly
after they stop their weeping which
they start when their father leaves them
in the house, refusing to take them along
to hunt harsh sharks with great effort
in the large ocean with noisy birds.

He has great love for you.  He might be
suffering in the seaside grove where he used
to come and meet you with a noble heart.
He will remove your great distress at
midnight.

Notes:  The heroine’s friend is arranging for the heroine to meet the hero in the seashore grove.  There is another version of this poem with line 4 being துனையதின் முயன்ற தீங்கள் நுங்கின்.

Meanings:  கடுஞ்சுறா – harsh sharks, rapid sharks, எறிந்த – caught, கொடுந்தாள் – difficult effort, தந்தை – father, புள் இமிழ் பெருங்கடல் கொள்ளான் சென்றென – since he went to the huge ocean with noisy birds without taking them with him, மனை – house, அழுது ஒழிந்த – cried and then stopped, புன்தலைச் சிறாஅர் – children with dried/scanty/dirty hair on their heads, துனையதின் முயன்ற – got through quick effort, தீங்கண் நுங்கின்– like the palm fruits with sweet nungu, பணை கொள் – large, வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் – he will be happy with the privilege of desirable breasts, பெண்ணை வேலி – palmyra fence, Borassus flabellifer, உழைகண் – in that place, சீறூர் – small village, நன் மனை – fine house, அறியின் – if he knows, நன்று – it would be good, மன் – an asai, an expletive, தில்ல – அசை, an expletive, செம்மல் நெஞ்சமொடு – with a noble heart, with a great heart, தாம் வந்து பெயர்ந்த கானலொடு – in the seashore grove where he came and went, அழியுநர் போலாம் – he might be crushed, பானாள் – midnight, முனி படர் – great sorrow, களையினும் களைப – he can get rid of it, நனி பேர் அன்பினர் காதலோரே – your lover who has great love for you

நற்றிணை 393, கோவூர் கிழார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நெடுங் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின்
கடுஞ் சூல் வயப்பிடி கன்று ஈன்று உயங்க
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின்
கானவன் எறிந்த கடுஞ் செலல் ஞெகிழி
வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன்
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன்
நேர்வர் கொல் வாழி தோழி நம் காதலர்
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின்
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணுங்காலே.

Natrinai 393, Kōvūr Kilār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
The man from the country,
……….where a dark male elephant,
……….happy that his female had given
……….birth to a calf in the shade
……….of a tall bamboo on the slopes,
……….stole bent clusters of millet
……….to feed his sad partner with
……….abundant milk in her breasts,
……….and a forest dweller threw a lit torch
……….rapidly, its flame lighting up the
……….mountain range dense with bamboos,
……….and appearing like a bright falling star,
is aware of the distress his nightly
visits has caused us.

He has come to marry you.  If our family
is agreeable to the wedding, will they be
on par with him?  He will be coming as a new
man.  We will see your shyness and restraint!

Notes:  In Akanānūru 112, the heroine’s friend mentions that she will come as a guest and witness the shyness and restraint of the heroine on her wedding day – கண் கொள் நோக்கி நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே.  In Kalithokai 52, the friend tells the hero புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே.

Meanings:  நெடுங் கழை நிவந்த – tall bamboo grows, நிழல் படு சிலம்பின் – on the mountain slopes with shade, கடுஞ்சூல் வயப் பிடி – female elephant with first pregnancy, கன்று ஈன்று – gave birth to a calf, உயங்க – saddened, பால் ஆர் – full with milk, பசும் புனிறு – gave birth recently, தீரிய – to end, களி சிறந்து – very happy, வாலா வேழம் – elephant that is not white, வணர் குரல் கவர்தலின் – since it stole the bent clusters of millet, கானவன் – forest dweller, எறிந்த கடுஞ் செலல் ஞெகிழி – torch that he threw rapidly, வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர – caused the bamboo filled ranges to shine, மின்னி – gleamed, நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் – appeared like a bright falling star, நாடன் – the man from such country, இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய – for us to escape the distress of his coming at night, வரைய வந்த வாய்மைக்கு – as he has come to marry with honesty, ஏற்ப – accordingly, நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் – if our relatives are willing to give, அவருடன் நேர்வர் கொல் – will they be on par with him, will they be agreeable with him, வாழி தோழி – may you live long my friend, நம் காதலர் – your lover, புதுவர் ஆகிய வரவும் – he will be coming as a new man, நின் வதுவை – your marriage, நாண் ஒடுக்கமும் காணுங்காலே – when your shyness and restraint can be seen

நற்றிணை 394, ஒளவையார், முல்லைத் திணை – தோழி சொன்னது, அல்லது வழியில்தலைவனை கண்டோர் சொன்னது
மரம் தலைமணந்த நனந்தலைக் கானத்து
அலந்தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடுந் தேர்
வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர
சென்றிசின் வாழியோ பனிக் கடு நாளே
இடைச் சுரத்து எழிலி உறைத்தென மார்பின்
குறும் பொறிக் கொண்ட சாந்தமொடு
நறுந் தண்ணியன் கொல் நோகோ யானே.

Natrinai 394, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the heroine’s friend said, or what someone on the path who saw the hero said
In the wide forest dense with trees,
an owl hoots sweetly from a parched
gnemai tree, with sounds like those
rising from a goldsmith’s workshop.

He went through this path on a cold
winter day, in his chariot decorated
with ornaments, its bells ringing,
as its wheels went over pebbles on
the hilly side.   May he live long!

He has returned on the wasteland path
where clouds drizzle, decorated with tiny
spots of sandal paste on his chest.
He is cool and fragrant!   Will I worry?

Meanings:  மரம் தலைமணந்த நனந்தலைக் கானத்து – in the wide forest dense with trees, அலந்தலை ஞெமையத்து இருந்த – on the parched gnemai tree top, குடிஞை – big owl, பொன் செய் கொல்லனின் – like from a goldsmith working with gold, இனிய தெளிர்ப்ப – with sweet sounds, பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் – tied bells ringing, இழை கிளர் நெடுந் தேர் – tall chariot with bright ornaments, வன் பரல் முரம்பின் – in the gravel filled hilly area, நேமி அதிர – wheels making noises, சென்றிசின் – he went, வாழியோ – may he live long, பனிக் கடு நாளே – very cold winter day, இடைச் சுரத்து – on the wasteland path, எழிலி உறைத்தென – when clouds drizzled, மார்பின் குறும் பொறிக் கொண்ட சாந்தமொடு – with sandal paste spots on the chest, நறுந் தண்ணியன் கொல் நோகோ யானே – will I worry for the fragrant cool man

நற்றிணை 395, அம்மூவனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை
அனைத்தால் கொண்க எம் இடையே நினைப்பின்
கடும் பகட்டு யானை நெடுந் தேர்க் குட்டுவன்
வேந்து அடு களத்து முரசு அதிர்ந்தன்ன
ஓங்கல் புணரி பாய்ந்து ஆடு மகளிர்
அணிந்திடு பல் பூ மரீஇ ஆர்ந்த
ஆ புலம் புகுதரு பேர் இசை மாலைக்
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம்
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே.

Natrinai 395, Ammoovanār, Neythal thinai – What the heroine’s friend said to the hero
Friend, who are you?  Who are you
to us?  You are not anybody to us!
You are a mere stranger!  That’s all!

Oh Lord of the shores!  Since you do not
desire her whose beauty is like Mānthai
town, where the ocean is loud in the
evening when a cow moves away to its
land after it eats the many used flowers
worn by women who dive and play
in the tall waves that roar like battle
drums of Chēra King Kuttuvan with tall
chariots and fiercely arrogant elephants.

Return her virtue and leave!

Notes:  The cow that eats the flowers worn by women implies that that the hero used the heroine with no desires to marry her.

Meanings:  யாரை எலுவ – who are you oh friend, யாரே நீ எமக்கு – who are you to us, யாரையும் அல்லை – you are nobody, நொதுமலாளனை – you are a stranger, அனைத்தால் – that is all, கொண்க – oh lord of the shores, எம் இடையே – among us, நினைப்பின் – if you think about it, கடும் பகட்டு யானை – fierce arrogant elephant, நெடுந் தேர்க் குட்டுவன் – King Kuttuvan with his tall chariot, Chēra king, வேந்து அடு களத்து முரசு அதிர்ந்தன்ன – like the drums of the kings in the battle field, ஓங்கல் புணரி – high waves, பாய்ந்து ஆடு மகளிர் – women who leap and play, அணிந்திடு பல் பூ – many flowers that they are wearing, மரீஇ – used, ஆர்ந்த – ate, ஆ – cow, புலம் புகுதரு – enter its land, பேர் இசை மாலைக் கடல் கெழு – with loud sounding evening ocean, மாந்தை அன்ன – like Mānthai town, எம் வேட்டனை அல்லையால் – since you do not desire her, நலம் தந்து சென்மே – you return her virtue/beauty and leave

நற்றிணை 396, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்னாள்
பொன்னின் அன்ன பூஞ் சினை துழைஇ
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை
பாசறை மீமிசைக் கணம் கொள்பு ஞாயிற்று
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன்
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய்
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள்
காமர் நனி சொல் சொல்லி
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே.

Natrinai 396, Unknown Poet – Kurinji Thinai, What the heroine’s friend said to the hero
Oh man from the country,
where, after raining, clouds reach the tall
where honeycombs hang and waterfalls roar,
vēngai trees have decorated the
mountains with their new golden flowers,
a peacock makes itself beautiful playing on
the flowering branches with fragrant pollen,
and basks in the rays of the early morning
warm sun with its flock, on a boulder!

The affliction that your chest has caused
– who can I tell about this painful disease?
You spoke enticing words for many days, but
you do not show your grace.  You are confused!

Notes:   These words appear to the words of the heroine, but they are assigned to her friend by ancient commentators.   Tholkāppiyam Kalaviyal 28, says, ‘தன் உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல் எண்ணும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை’, meaning ‘the heroine should not talk about her love feelings in front of the hero’.   By describing the happy peacock, the friend implies that if the hero should come and marry the heroine, he will be happy.

Meanings:  பெய்து போகு எழிலி – clouds went after raining, வைகு – stay, மலை சேர – reached the mountains, தேன் தூங்கு – honeycombs hanging, உயர் வரை – tall mountains, அருவி ஆர்ப்ப – waterfalls roar, வேங்கை தந்த – what the vēngai tree gave, Pterocarpus marsupium, வெற்பு அணி – mountain decorated, நன்னாள் – day’s fresh, பொன்னின் அன்ன – like gold, பூஞ் சினை துழைஇ கமழ் தாது ஆடிய – played in the fragrant pollen on the flowering branches stirring them, கவின் பெறு தோகை – beautiful peacock, பாசறை மீமிசைக் கணம் கொள்பு – crowding on a boulder with its flock, ஞாயிற்று உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் – basks in the early morning sun’s rays, நாடன் – man from such country, நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – the disease that your chest has caused, அரு நோய் யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே – who can I tell about the difficult pain, பல் நாள் காமர் நனி சொல் சொல்லி – for many days you said many loving words, ஏமம் என்று அருளாய் – you do not show grace, நீ மயங்கினையே – are you confused

நற்றிணை 397, அம்மூவனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
தோளும் அழியும் நாளும் சென்றென
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்றுக்
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து
அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று
யாங்கு ஆகுவென் கொல் யானே ஈங்கோ
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின்
பிறப்புப் பிறிது ஆகுவதுஆயின்
மறக்குவேன் கொல் என் காதலன் எனவே.

Natrinai 397, Ammoovanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My arms are ruined; days have
gone by; my eyes have lost their
luster and ability to see, looking at
the long wasteland path, and
confusion reigns.  My intelligence
has been lost.

Evening time when this disease
grows has arrived.
What will happen to me here?

I am not afraid of death.
What I fear is if I die, I’ll forget my
lover when I am born again.

Meanings:  தோளும் அழியும் – arms are ruined, நாளும் சென்றென – since days have gone by, நீள் இடை அத்தம் நோக்கி – looking at the long wasteland path, வாள் அற்றுக் கண்ணும் – eyes that have lost luster, காட்சி – seeing, தௌவின – they are ruined, என் நீத்து அறிவும் மயங்கி பிறிது ஆகின்றே – my intelligence has left me and is confused, நோயும் பெருகும் லையும் வந்தன்று – the disease-increasing evening time has arrived, யாங்கு ஆகுவென் கொல் யானே – what will happen to me, ஈங்கோ – here, சாதல் அஞ்சேன் – I am not afraid of death, அஞ்சுவல் சாவின் பிறப்புப் பிறிது ஆகுவது ஆயின் மறக்குவேன் கொல் என் காதலன் எனவே – what I fear is that I will forget my lover in my next birth if I die

நற்றிணை 398, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
உருகெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே
நீர் அலைக் கலைஇய கூழை வடியாச்
சாஅய் அவ் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே
பல் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன்
சென்மோ சேயிழை என்றனம் அதன் எதிர்
சொல்லாள் மெல்லியல் சிலவே நல் அகத்து
யாணர் இள முலை நனைய
மாண் எழில் மலர்க் கண் தெண் பனி கொளவே.

Natrinai 398, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero
God who causes fear
does not remain hiding;
the sun with spreading
rays sinks in the west;
young girls playing ōrai
games join together
and return to the village
beating their bellies,
their hair disheveled by
water.

In the grove with flowers,
I praised her and asked her,
“You with fine jewels! Can we
leave?”
Without responding to me,
the delicate girl cried,
clear tears from her pretty,
flower-like eyes wetting
her budding, young breasts
on her fine chest.

Notes:  Ōrai games are played by girls in Natrinai 68, 143, 155 and 398.  Natrinai 179, 379 and 398 have descriptions of girls hitting their stomachs.  The heroine’s friend is suggesting that the hero come and marry her friend.

Meanings:  உருகெழு தெய்வமும் – god who causes fear, கரந்து உறையின்றே – does not remain hidden, விரி கதிர் ஞாயிறும் – sun with spreading rays, குடக்கு வாங்கும்மே – bends to the west, நீர் அலைக் கலைஇய – with water ruining (their hair), கூழை வடியாச் சாஅய் – hair disheveled, அவ் வயிறு அலைப்ப – hit on their stomachs, உடன் இயைந்து – join together, ஓரை மகளிரும் – the girls playing ōrai games, ஊர் எய்தினரே – they went back to town, பல் மலர் நறும் பொழில் – groves with many fragrant flowers, பழிச்சி – praised, யாம் முன் சென்மோ – let us go ahead, சேயிழை – O girl with fine jewels, O girl with red jewels, என்றனம்  – we said, அதன் எதிர் சொல்லாள் – she did not respond to that, மெல்லியல் – delicate girl, சிலவே – a little, நல் அகத்து – fine chest, யாணர் – budding, new, இள முலை நனைய – her young breasts wet, மாண் எழில் மலர்க் கண் – esteemed beautiful flower-like eyes, தெண் பனி கொளவே – to have clear tears

நற்றிணை 399, தொல்கபிலர், குறிஞ்சித் திணை, தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூங் காந்தள்
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும்
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய
நிலவரை நிவந்த பல உறு திரு மணி
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மடப் பிடி
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும்
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம்
பெருமை உடையள் என்பது
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே.

Natrinai 399, Tholkapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her, as the hero listened nearby
Oh friend!  Will the great beauty on
your forehead express pride when
the lord of the lofty mountains,
……….where waterfalls roar
……….in the soaring mountains,
……….blossoming red glory lilies
……….are opened by bees with stripes on
……….their wings when they come to eat,
……….bananas grow on beautiful slopes,
……….a male elephant protects his female
……….that has given birth to a calf
……….in the bright light from many
……….glittering gems dug up by pigs,
comes with desire to you?

Notes:  The friend describes the bees coming to the glory lily flowers, and implies that the hero should marry the heroine.

Meanings:  அருவி ஆர்க்கும் – waterfalls roar, பெரு வரை – lofty mountain, அடுக்கத்து – ranges, குருதி ஒப்பின் – like blood, கமழ் பூங் காந்தள் – fragrant glory lily flowers, வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – blooms when bees with striped wings come to eat, வாழை அம் சிலம்பில் – on the beautiful mountains with bananas, கேழல் கெண்டிய – pigs dug up, நில வரை நிவந்த – raised from the land, பல உறு திரு மணி – many bright beautiful gems, ஒளி திகழ் விளக்கத்து – in that bright light, ஈன்ற மடப் பிடி – naive female that gave birth, களிறு புறங்காப்ப – the male elephant protecting, கன்றொடு வதியும் – lives with calf, மா மலை நாடன் – man from such huge/dark mountains, நயந்தனன் வரூஉம் பெருமை உடையள் என்பது – will there be pride when he comes with love for his beloved, தருமோ தோழி – will it express oh friend, நின் திரு நுதல் கவினே – your splendid beautiful forehead

நற்றிணை 400, ஆலங்குடி வங்கனார், மருதத் திணை – பரத்தை தலைவனிடம் சொன்னது
வாழை மென் தோடு வார்புறுபு ஊக்கும்
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின்
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய
இருஞ் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர
நினின்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ
மறங் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து
அறங் கெட அறியாதாங்கு சிறந்த
கேண்மையொடு அளைஇ நீயே
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே.

Natrinai 400, Ālankudi Vankanār, Marutham Thinai – What the concubine said to the hero
Oh man from the town
where vālai fish with thick
back fins roll where reapers
place paddy sheaves from
from lovely fields
in which rice plants grow tall
and touch and sway the delicate,
long leaves of banana trees.

If I have to live without you,
staying here in pain, is there any
way to survive?

We have had a great friendship.
You do not know leaving from
my heart, as justice does not
know leaving the assembly of the
the brave Chōla king at Uranthai!

Meanings:  வாழை மென் தோடு – delicate sheaths/leaves of the banana trees, வார்பு – tall/long, உறுபு ஊக்கும் – touch and sway, நெல் விளை கழனி – field where paddy grows, நேர் கண் – sweet to the eyes, செறுவின் – in the fields, அரிவனர் – reapers, இட்ட – placed, சூட்டு அயல் – near the bundles of grain sheaves, பெரிய – big, இருஞ் சுவல் – dark nape, dark neck, வாளை பிறழும் ஊர – oh man from town where valai fish leap,  oh man from town where valai fish roll, Trichiurus haumela, நினின்று அமைகுவென் ஆயின் – if I have to live without you, இவண் நின்று – staying here,  இன்னா நோக்கமொடு – with pain, எவன் பிழைப்பு உண்டோ – how can I survive, is there any way to survive, மறம் கெழு சோழர் உறந்தை – Uranthai town of the brave Chōla king, அவையத்து – in the assembly, அறம் கெட – for justice to be ruined, அறியாதாங்கு – not knowing, சிறந்த கேண்மையொடு – with great friendship, அளைஇ – get involved, நீயே கெடு அறியாய் – you do not know leaving, என் நெஞ்சத்தானே – my heart